Постанова КМУ від 10.07.2019 № 704 "Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків"

Лілія Кулик 23.08.2019
постанова
версія
для друку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р.N 704

Київ

Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 166 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 22, ст. 855, N 54, ст. 1891; 2017 р., N 67, ст. 1976; 2018р., N 42, ст. 1507), виклавши його в редакції, що додається.

 Прем'єр-міністр України                                                                                                 В. ГРОЙСМАН


Інд. 49

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. N 704


Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизація електронного майданчика - підключення за рішенням Мінекономрозвитку (далі - Уповноважений орган) електронного майданчика до веб-порталу Уповноваженого органу на підставі рішення комісії;

адміністратор електронної системи закупівель (далі -адміністратор) - юридична особа, визначена Уповноваженим органом відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу;

вартість закупівлі - очікувана вартість закупівлі або ціна енергосервісного договору, зазначена учасником у тендерній пропозиції (у разі здійснення закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України "Про за провадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації");

заявка на авторизацію/попередню авторизацію (далі - заявка)- заявка, яка подається оператором електронного майданчика Уповноваженому органу для авторизації/попередньої авторизації електронного майданчика відповідно до вимог цього Порядку;

оператор електронного майданчика - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика;

оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який авторизований/попередньо авторизований відповідно до вимог цього Порядку;

користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, централізована закупівельна організація, державні (зокрема казенні) та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об'єднання підприємств, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;

конфіденційна інформація -інформація про обліковий запис та пароль користувача, за допомогою якого забезпечується доступ до авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, інформація про учасника та його тендерну пропозицію та/або пропозицію учасника закупівлі до моменту розкриття тендерних пропозицій та/або пропозицій учасника закупівліта інформація, що визначена учасником як конфіденційна згідно з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі";

комісія щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель (далі - комісія) - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою розгляду питань діяльності електронних майданчиків, авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків в електронній системі закупівель. Рішення комісії мають рекомендаційний характер;

попередня авторизація електронного майданчика - підключення за рішенням Уповноваженого органу електронного майданчика до веб-порталу Уповноваженого органу на підставі відповідного рішення комісії у разі тимчасової відсутності у адміністратора атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу;

продуктивний ключ - ідентифікатор авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика для проведення роботи в електронній системі закупівель;

робочий час - проміжок часу з понеділка до п'ятниці з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

тестовий ключ - ідентифікатор електронного майданчика для здійснення розроблення і тестування інформаційно-телекомунікаційної системи відповідно до рівня акредитації, визначених у пунктах 37 - 41 цього Порядку, перед авторизацією/попередньою авторизацією;

технічний збій - збій в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, що призводить до недоступності онлайн-сервісів, відповідно до рівнів акредитації, визначених у пунктах 37 - 41 цього Порядку, для користувачів авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), "Проелектронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. В електронній системі закупівель повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Вимоги із захисту інформації та кібербезпеки в електронній системі закупівель визначаються адміністратором з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та кібербезпеки, який інформує про них Уповноважений орган.

Оператор попередньо авторизованого електронного майданчика надає Уповноваженому органу копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації попередньо авторизованого майданчика, передбаченого законодавством, протягом 12 місяців з дня отримання адміністратором атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу.

Підключення електронного майданчика як авторизованого до електронної системи закупівель здійснюється адміністратором після виконання вимог, визначених в документації на комплексну систему захисту інформації електронної системи закупівель, за умови побудови на такому електронному майданчику комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Оператор електронного майданчика /попередньо авторизованого електронного майданчика створює комплексну систему захисту інформації своєї інформаційно-телекомунікаційної системи самостійно за умови погодження технічного завдання на її створення з адміністратором і Держспецзв'язку і отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби кваліфікованого електронного підпису, що використовуються в роботі авторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика, повинні матичинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Оператор авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика повинен надавати звіт з інформаційної безпеки у форматіі строк, що визначені адміністратором, у разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою.

У разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою, адміністратор протягом одного робочого дня подає відповідний звіт на розгляд комісії. Комісія протягом п'яти робочих днів розглядає звіт та приймає одне з таких рішень:

усунення оператором авторизованого/ попередньо авторизованого електронного майданчика виявлених порушень у строк, визначений комісією, але не більше ніж 60 календарних днів. У цьому разі для підтвердження факту усунення порушень комісія може вимагати від оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика проведення аудиту системи внутрішнього контролю та інформаційної безпеки відповідними сертифікованими спеціалістами, результати якого розглядаються на засіданні комісії для прийняття відповідного рішення;

відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель.

4. Реєстрація користувача в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів ідентифікації шляхом:

1) використання засобів електронної ідентифікації відповіднодо Закону України "Про електронні довірчі послуги";

2) використання сервісів ідентифікації, які надаються установами банку відповідно до законодавства;

3) ідентифікації через отримання авторизованим/попередньо авторизованим електронним майданчиком банківського платежу від користувача. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов договору між користувачем і оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

4) ідентифікації через оператора мобільного зв'язку відповідно до законодавства;

5) ідентифікації через підписання договору між користувачемта оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

5. За подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівельна через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами оператор авторизованого /попередньоавторизованого електронного майданчика справляє з учасника плату розмірі:

1) один неоподатковуваний мінімум доходів громадян - у разі,коли вартість закупівлі становить не більш як 20тис. гривень;

2) сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50тис. гривень;

3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривен;

4) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн.гривень;

6) двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачується у випадках, передбачених законодавством, є однаковим для всіх операторів авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків самостійно.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повертає плату учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиціяучасника/переможця була відхилена.

6. Плата, що справляється адміністратором з оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами),доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами,становить:

1) 5 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень;

2) 25 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

3) 80 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

4) 110 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) 500 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень;

6) 1100 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачується у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчиката адміністратором. У разі коли торги відмінені або визнані такими, що не відбулися, плата з оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами),доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами не справляється, а якщо плата відповідно до договору вже була справлена, вона повертається учаснику, крім випадків, коли така пропозиція учасника/переможця була відхилена.

7. За надання онлайн-сервісів та доступу до них оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, на якому замовником, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємством, їх дочірніми підприємствами, об’єднанням підприємств, а також господарськими товариствами, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, було розміщено оголошення про проведення процедури закупівлі (крім переговорної процедури), результатом якої є оприлюднення договору про закупівлю або оголошення щодо закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, і результатом якої є рішення щодо визначення постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт, адміністратором сплачується винагорода у порядку та відповідно до умов, визначених у договорі між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором, що становить:

1) 3 гривні - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень;

2) 15 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

3) 40 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

4) 60 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) 300 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень;

6) 600 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

Під час здійснення публічної закупівлі енергосервісу розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначається залежно від вартості закупівлі, зазначеної учасником/учасником-переможцем у тендерній пропозиції.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачується у випадках, передбачених законодавством.

8. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівельна, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівельна. Оператор авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти йому, а також комісії про факт розміщення користувачем інформації неналежного змісту.

9. У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та/або образливого характеру, та/або інформації, що не стосується проведення закупівлі, Уповноважений орган на підставі рішення комісії приймає рішення про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до такої інформації.

У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації, що містить персональні дані особи, яка не надавала згоду на їх публікацію, Уповноважений орган приймає на підставі рішення комісії рішення про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до такої інформації технічними засобами.

9-1. У разі оприлюднення в електронній системі закупівель інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель, адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до такої інформації на підставі рішення комісії про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку.

10. Уповноважений орган приймає рішення про попередню авторизацію електронного майданчика на підставі відповідного рішення комісії уразі тимчасової відсутності у адміністратора атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу.

Основні завдання та функції адміністратора

11. Адміністратор здійснює тестування електронних майданчиків з метою їх авторизації/попередньої авторизації та проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей.

12. Адміністратор здійснює погодження технічного завдання оператора електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика з метою створення комплексної системи захисту інформації.

Порядок погодження технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації визначається адміністратором.

13. Умови використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену в частині третій статті 3 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначаються адміністратором.

Умови використання замовниками електронної системи закупівель для здійснення закупівель (крім закупівель з використанням електронного каталогу) відповідно до пункту 11 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, встановлюються адміністратором.

14. Адміністратор повідомляє комісії про:

1) не передачу на веб-портал Уповноваженого органу або неприйняття з веб-порталу Уповноваженого органу документів (оновлення документів) або окремих файлів;

2) неправильну ідентифікацію користувача під час реєстрації;

3) технічні збої;

4) технічні втручання в дані або підміну даних в електронній системі закупівель;

5) невиконання умов договору, укладеного між оператором авторизованого/попередньо  авторизованого електронного майданчика та адміністратором;

6) розкриття конфіденційної інформації, до якого належать дії особи, спрямовані на передачу інформації(відомостей) третій особі безотримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформації;

7) недоступність авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика;

8) виявлення невідповідностей в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика за результатами проведення адміністратором тестування та не усунення таких невідповідностей;

9) виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою.

Технічні збої фіксуються та реєструються адміністратором електронної системи закупівель і оприлюднюються за рішенням комісії н авеб-порталі Уповноваженого органу.

15. У разі внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів адміністратороприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу зміни до стандартних сценаріївтестування. Адміністратор надсилає оператору авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартнихсценаріїв тестування.

Строки та порядок надіслання оператору авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни достандартних сценаріїв тестування визначає адміністратор.

16. Адміністратор проводить тестування авторизованих /попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їхфункціональних характеристик та можливостей. Строк проведення тестуваннявизначається адміністратором.

У разі виявлення недоліків і невідповідностей функціональниххарактеристик та можливостей авторизованого /попередньо авторизованогоелектронного майданчика адміністратор визначає строк для доопрацювання такогомайданчика оператором.

У разі повторного непроходження тестування авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор надсилаєвисновок про результати тестування до комісії для прийняття рішення провідключення.

17. Адміністратор має право:

1) здійснювати модернізацію електронної системи закупівельта вносити зміни до її функціональності за погодженням з Уповноваженим органом;

2) проводити перевірку функціональності та здійснюватитестування роботи електронної системи закупівель як у цілому, так і окремих їїскладових (авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків);

3) виявляти та фіксувати технічні збої в роботіавторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків та порушення вроботі електронної системи закупівель;

4) відключати авторизований /попередньо авторизованийелектронний майданчик від електронної системи закупівель у разі прийняттяУповноваженим органом рішення про відключення авторизованого / попередньоавторизованого електронного майданчика;

5) звертатися до комісії з питань функціонування електронноїсистеми закупівель;

6) затверджувати для користувачів(крім замовників таучасників) інструкції (регламенти, положення тощо) про порядок роботи(взаємодії) в електронній системі закупівель;

6-1) здійснювати припинення публічного доступу до інформації в електронній системі закупівель відповідно до пунктів 9 і 9-1 цього Порядку;

7) вчиняти інші дії, передбачені законодавством.

Основні вимоги та зобов'язання оператораелектронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронногомайданчика

18. Оператор електронного майданчика, авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика повинен відповідати таким вимогам:

1) наявність реєстрації в установленому законодавством порядкуна території України;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбаченої частиноюдругою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичнихосіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформаціїпро громадянина України як кінцевого бенефіціарного власника (контролера)юридичної особи (для юридичної особи);

3) відсутність порушень провадження у справі пробанкрутство, а також неперебування у процесі припинення;

4) незастосування, зокрема до засновників юридичної особи,спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповіднодо Закону України "Про санкції";

5) наявність права на користування електронним майданчиком;

6) наявність права на користування доменним іменем, на якомурозміщено електронний майданчик.

19. Оператор авторизованого / попередньо авторизованогоелектронного майданчика повинен забезпечити можливість проведенняпередбачених Законом закупівель в електронній системі закупівельвідповідно до рівня акредитації.

20. У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівельта/або прийняття нових нормативно-правових актів оператор авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика повинен у місячний строк здня оприлюднення адміністратором стандартних сценаріїв тестування навеб-порталі Уповноваженого органу привести функціональні характеристики таможливості авторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика увідповідність з такими змінами та актами.

У разі здійснення доопрацювання електронної системизакупівель оператор авторизованого / попередньо авторизованого електронногомайданчика повинен привести функціональні характеристики та можливостіавторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика у відповідністьз технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування у строк,встановлений адміністратором.

21. Оператор авторизованого /попередньо авторизованогоелектронного майданчика може надавати послуги замовникам, централізованимзакупівельним організаціям, учасникам відповідно до рівня акредитації,визначеного у пунктах 36 - 41 цього Порядку, державним(зокрема казенним) такомунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об'єднанням підприємств,а також господарським товариствам, державна або комунальна частка у статутномукапіталі яких становить 50 і більше відсотків, і повинен забезпечити для усіхкористувачів на безоплатній основі рівний доступ до інформації про закупівлі,включаючи надання можливості спостерігати за перебігом проведення аукціону вінтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокремаознайомлення з переліком замовників, інформацією про закупівлі, точневизначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягаютьоприлюдненню, а також забезпечити:

1) для замовників на безоплатній основі:

рівний доступ до організації закупівель;

підтвердження особи користувача за допомогою кваліфікованогоелектронного підпису під час розміщення документів в електронній системізакупівель;

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів наавторизованому / попередньо авторизованому електронному майданчику успеціальному журналі подій;

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, щонадаються під час реєстрації в електронній системі закупівель, українською таанглійською мовами та у разі зміни таких даних;

можливість вчинення усіх необхідних дій для проведеннязакупівлі та виконання інших вимог, встановлених Законом;

надсилання повідомлень замовнику та відображення їх у йогокабінеті на авторизованому / попередньо авторизованому електронному майданчику;

надання можливості замовнику управляти документами, які булистворені на одному авторизованому / попередньо авторизованому електронномумайданчику, у разі перереєстрації замовника на іншому авторизованому /попередньо авторизованому електронному майданчику;

2) для учасників:

рівний доступ до участі в закупівлях;

підтвердження особи користувача за допомогою способівідентифікації, визначених у пункті 4 цього Порядку, під час розміщеннябудь-якої інформації в електронній системі закупівель;

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, щонадаються під час реєстрації в електронній системі закупівель та у разі змінитаких даних;

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів наавторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику у спеціальномужурналі подій;

надсилання повідомлень учаснику та відображення їх у йогокабінеті на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

надання можливості учаснику управляти документами, які булистворені на одному авторизованому/попередньо авторизованому електронномумайданчику, в разі перереєстрації учасника на іншому;

3) безперебійний обмін інформацією з веб-порталомУповноваженого органу, зокрема забезпечити можливість прийняття, обробки іобміну документами та інформацією про здійснення закупівлі між авторизованим/попередньоавторизованим електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу;

4) захист інформації про публічні закупівлі та захистконфіденційної інформації від несанкціонованого доступу, що дасть змогузапобігти витоку, знищенню та блокуванню інформації, порушенню цілісності тарежиму доступу до інформації;

5) можливість подання учасником тендерної пропозиції та/абопропозиції з використанням електронних сервісів з автоматичним обміномінформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогоюІнтернету.

Оператор авторизованого /попередньо авторизованогоелектронного майданчика може передбачити на авторизованому / попередньоавторизованому електронному майданчику можливість надання додаткових послугзамовнику та учаснику, в тому числі на платній основі.

22. Договором між оператором авторизованого / попередньоавторизованого електронного майданчика та адміністратором передбачається сплатаоператором авторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчикаштрафу у випадках:

1) порушення доступності даних, що полягає у непередачі навеб-портал Уповноваженого органу або неприйманні з веб-порталу Уповноваженогооргану документів (їх оновлення) або окремих файлів більш як п'ять годинробочого часу сумарно протягом календарного року;

2) технічного збою більш як сім годин робочого часу сумарнопротягом календарного року;

3) невиконання умов договору між оператором авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором (п'ять ібільше разів протягом календарного року);

4) розкриття конфіденційної інформації, до якого належатьдії особи, спрямовані на передачу інформації(відомостей) третій особі безотримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власникомтакої конфіденційної інформації.

Договором, зазначеним у абзаці першому цього пункту, такожвизначається розмір та порядок нарахування штрафу.

Вимоги до електронних майданчиків,авторизованих / попередньо авторизованих електронних майданчиків

23. Електронні майданчики, авторизовані/попередньоавторизовані електронні майданчики повинні відповідати вимогам щодо наявностізалежно від рівня акредитації:

1) інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечуєздатність розміщення не менш як 2000 оголошень про проведення закупівлі надень, - для авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків запершим та/або третім рівнем акредитації відповідно до пунктів 37 і 39 цьогоПорядку;

2) інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечуєздатність розміщення не менш як 8000 тендерних пропозицій та/або пропозиційучасника закупівлі на день, - для авторизованих /попередньо авторизованихелектронних майданчиків за другим та/або четвертим та/або п'ятим рівнемакредитації відповідно до пунктів 38, 40 і 41 цього Порядку;

3) основних і резервних інформаційно-телекомунікаційнихсистем, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів тапрограмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботиелектронного майданчика;

4) загальнодоступних засобів телекомунікацій, що необмежують участі учасників у закупівлі та доступу користувачів до інформаціїпро закупівлі;

5) можливості здійснювати обмін інформацією з використаннямІнтернету;

6) інструкції з детальною інформацією про користування такимавторизованим / попередньо авторизованим електронним майданчиком, описом умовреєстрації та механізму завантаження документів для участі в закупівлях.Інструкція повинна бути розміщена на веб-сайті авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика українською мовою;

7) інтерфейсу та інструкції користувача англійською мовою,якщо авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик акредитованийза четвертим та/або п'ятим рівнем відповідно до пунктів 40 і 41 цього Порядку.

Інформаційно-телекомунікаційна система авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика повинна забезпечувати введення/виведенняданих, приймання команд та відображення результатів їх виконання вінтерактивному режимі реального часу.

Припинення роботи авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика для проведення технічно-профілактичних робіт можливелише у неробочий час.

Діяльність та завдання комісії

24. Комісія керується актами законодавства та цим Порядком.

25. Положення про діяльність комісії, її персональний такількісний склад затверджується Уповноваженим органом.

Формою роботи комісії є засідання, які проводяться увідкритому режимі. Усі бажаючі можуть взяти участь у засіданні комісії. Особи,присутні на засіданні комісії, можуть використовувати засоби фото-, відео- тазвукозапису.

Рішення комісії оформлюються протоколом.

26. Основними завданнями комісії є:

1) розгляд заявок операторів електронних майданчиків,авторизованих/попередньо авторизованих майданчиків на авторизацію/попереднюавторизацію електронних майданчиків;

2) розгляд висновків адміністратора про результатитестування електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронногомайданчика;

3) прийняття рішень щодо:

авторизації попередньо авторизованого електронногомайданчика;

попередньої авторизації електронного майданчика;

авторизації електронного майданчика;

відмови авторизувати попередньо авторизований електронниймайданчик;

відмови попередньо авторизувати електронний майданчик;

відмови авторизувати електронний майданчик;

4) розгляд звернень операторів авторизованих/попередньоавторизованих електронних майданчиків про зміну оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика та/або зміну доменного імені таперевірка доданих до них документів;

5) надання Уповноваженому органу рекомендацій щодо внесеннявідповідних змін до рішення щодо авторизації/попередньої авторизаціїелектронного майданчика у разі зміни оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика та/або зміни доменного імені;

6) розгляд звернень, скарг та інформації від адміністратора,користувачів та операторів авторизованих /попередньо авторизованих електроннихмайданчиків з питань, віднесених до компетенції комісії;

7) розгляд звернень від адміністратора з питаньфункціонування електронної системи закупівель;

8) прийняття рішень щодо відключення авторизованих /попередньо авторизованих електронних майданчиків від електронної системизакупівель відповідно до умов, визначених цим Порядком;

9) розрахунок кількості технічних збоїв авторизованого /попередньо авторизованого електронного майданчика. Кількість технічних збоїв,визначених у пунктах 22 і 51 цього Порядку, розраховується комісією закалендарний рік;

10) розгляд звернень адміністратора з питань функціонування електронної системи закупівель, у тому числі щодо необхідності здійснення адміністратором припинення публічного доступу до інформації в електронній системі закупівель відповідно до пунктів 9 і 9-1 цього Порядку, а також розгляд звернень замовника щодо необхідності припинення адміністратором публічного доступу до інформації в електронній системі закупівель відповідно до пункту 9-1 цього Порядку.

27. Скарги та звернення розглядаються комісією протягом 10робочих днів з дня їх отримання.

Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення.

28. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічнезабезпечення діяльності комісії здійснюється Уповноваженим органом.

Авторизація/попередня авторизація електроннихмайданчиків

29. Авторизація / попередня авторизація електроннихмайданчиків здійснюється Уповноваженим органом на підставі рішення комісії.

У разі коли електронний майданчик авторизовано/попередньоавторизовано за одним або кількома рівнями акредитації, його авторизація/попередняавторизація за іншими рівнями акредитації здійснюється у порядку, передбаченомудля авторизації/попередньої авторизації електронних майданчиків.

30. Комісія розглядає заявку оператора електронногомайданчика, подану та оформлену відповідно до вимог цього Порядку, і висновокадміністратора про результати тестування електронного майданчика навідповідність технічним вимогам та вимогам щодо рівня акредитації, визначенимцим Порядком, протягом 30 робочих днів з дати отримання комісією висновкуадміністратора.

31. У разі отримання негативного висновку адміністратора прорезультати тестування електронного майданчика на відповідність рівню акредитаціїі технічним вимогам, визначеним цим Порядком, комісія приймає рішення провідмову в авторизації / попередній авторизації електронного майданчика, про щоУповноважений орган повідомляє оператору електронного майданчика.

У разі невідповідності оператора електронного майданчикавимогам, установленим пунктами 18, 34 і 35 цього Порядку, комісія приймає рішенняпро відмову в авторизації/попередній авторизації електронного майданчика, прощо Уповноважений орган повідомляє оператору електронного майданчика.

У разі відмови в авторизації/попередній авторизаціїелектронного майданчика оператор електронного майданчика має право повторноподати заявку відповідно до вимог цього Порядку.

32. Рішення про авторизацію/попередню авторизаціюелектронного майданчика приймається Уповноваженим органом протягом 20 робочихднів з дня прийняття відповідного рішення комісією і оприлюднюється протягомдвох робочих днів на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайтіУповноваженого органу.

33. Адміністратор не пізніше ніж через 10 робочих днів з дняоприлюднення рішення про авторизацію / попередню авторизацію електронногомайданчика укладає з оператором електронного майданчика договір.

Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженогооргану.

34. Оператор електронного майданчика подає на адресуУповноваженого органу заявку, яка підписується керівником юридичної особи.Заявка оператора електронного майданчика оприлюднюється на веб-порталіУповноваженого органу та передається адміністратору для здійснення тестуванняелектронного майданчика не пізніше п'яти робочих днів з дня її реєстрації вУповноваженому органі.

Заявка повинна містити:

дату подання заявки;

найменування юридичної особи, утому числі скорочене (занаявності);

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичнихосіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

інформацію про місцезнаходження оператора електронногомайданчика (поштовий індекс, область, назву населеного пункту, вулиці, номербудинку, корпусу, офісу);

фактичну адресу оператора електронного майданчика (поштовийіндекс, область, назву населеного пункту, вулиці, номер будинку, корпусу,офісу);

прізвище, ім'я, по батькові керівника та його контактнийномер телефону;

банківські реквізити юридичної особи (номер рахунку,найменування банку, МФО);

інформацію про рівні (рівень)акредитації, за якими (яким)подається заявка для здійснення авторизації /попередньої авторизаціїелектронного майданчика;

адресу електронного майданчика та його назву;

дані осіб, відповідальних за технічні питання та отриманнятестового ключа, їх адреси електронної пошти та контактні номери телефонів;

посилання на зареєстрований профіль.

35. Для підтвердження відповідності вимогам, установленим упункті 18 цього Порядку, оператор електронного майданчика подає разом іззаявкою такі документи та інформацію:

1) копії установчих документів, а також копії протоколівзборів засновників юридичної особи щодо рішень, які стосуються осіб, що маютьправо на підписання документів, а також щодо рішень стосовно набуття/позбавленняправ на електронний майданчик;

2) витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань разом з інформацієюпро кінцевого бенефіціарного власника(контролера) юридичної особи (у разінаявності);

3) відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо якихпорушено провадження у справі про банкрутство;

4) відомості про неперебування у процедурі ліквідації;

5) копії документів, що підтверджують наявність прав накористування електронним майданчиком (договір про придбання програмного забезпеченняелектронного майданчика, ліцензійний договір, договір або рішення пророзроблення програмного забезпечення електронного майданчика, рішення провзяття програмного забезпечення електронного майданчика на баланс оператораелектронного майданчика тощо);

6) документ про наявність зареєстрованого доменного імені;

7) довідку в довільній формі щодо способів ідентифікації велектронній системі закупівлі, передбачених у пункті 4цього Порядку;

8) копію документа, що підтверджує оплату за тестування,завіреного банком;

9) довідку у довільній формі щодо застосування абонезастосування до юридичної особи спеціальних економічних та іншихобмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Просанкції".

Документи та інформація, які подаються разом із заявкою, засвідчуютьсяпідписом керівника юридичної особи.

36. Авторизація / попередня авторизація електронногомайданчика може бути здійснена за одним (крім першого чи третього) або кількомарівнями акредитації залежно від користувачів, яким надаються послуги, відповіднодо порядку здійснення закупівлі, а саме:

1) перший рівень - надання послуг замовнику в разіздійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою завартість, визначену в частині першій статті 2 Закону;

2) другий рівень - надання послуг учаснику, що бере участь узакупівлях, вартість яких є меншою за вартість, визначену в частині першійстатті 2 Закону;

3) третій рівень - надання послуг замовнику в разіздійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом;

4) четвертий рівень – надання послуг учаснику, що береучасть у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом;

5) п'ятий рівень - надання послуг централізованимзакупівельним організаціям.

Авторизація / попередня авторизація електронного майданчиказа п'ятим рівнем акредитації може бути здійснена за наявності третього ідругого та/або третього і четвертого рівня акредитації.

37. Акредитація за першим рівнем передбачає зобов'язанняавторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика безоплатнозабезпечити надання замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальнимпідприємствам, їх дочірнім підприємствам, об'єднанням підприємств, а такожгосподарським товариствам, державна або комунальна частка у статутному капіталіяких становить 50 і більше відсотків, можливості щодо:

1) оприлюднення інформації та оголошень про здійсненнязакупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частиніпершій статті 2 Закону;

2) встановлення строків подання запитів щодо уточненняоприлюдненої інформації;

3) надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненоїінформації та на вимогу про усунення порушень;

4) встановлення строків подання пропозицій учасників;

5) застосування електронного аукціону з метою оцінки поданихпропозицій;

6) оприлюднення результатів відбору постачальника товару(товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;

7) оприлюднення звіту про укладені договори.

38. Акредитація за другим рівнем передбачає зобов'язанняавторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика забезпечитиможливість учасників щодо:

1) участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість,що визначена у частині першій статті 2 Закону;

2) надсилання запитів щодо уточнення оприлюдненоїінформації;

3) надсилання вимог про усунення порушення під часздійснення закупівлі;

4) подання пропозиції до завершення строку, встановленогозамовником для подання пропозицій;

5) отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

6) отримання повідомлень про результати відбору.

39. Акредитація за третім рівнем передбачає зобов'язання авторизованого/ попередньо авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечитинадання замовнику можливості щодо:

1) проведення процедур закупівель, визначених Законом;

2) укладення рамкових угод відповідно до Закону таздійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;

3) укладення енергосервісного договору згідно із ЗакономУкраїни "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантуванняправ та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведеннямасштабної енергомодернізації";

4) оприлюднення інформації та оголошень відповідно довимог Закону;

5) внесення змін до оголошення про проведення процедуризакупівлі;

6) внесення змін до оголошення про укладення рамкової угоди;

7) внесення змін до оголошення про проведення процедуризакупівлі енергосервісу;

8) внесення змін до тендерної документації;

9) надання роз'яснення щодо тендерної документації таповідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розглядузвернення;

10) надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;

11) отримання інформації про скарги, які були поданіучасниками;

12) визначення відповідності учасників кваліфікаційнимкритеріям та переможця процедури закупівлі;

13) розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.

40. Акредитація за четвертим рівнем передбачає зобов'язанняавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика забезпечитиможливість учасників щодо:

1) участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;

2) участі у рамковій угоді відповідно до Закону тавідборі за результатами укладення рамкової угоди;

3) участі у закупівлі енергосервісу згідно із ЗакономУкраїни "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантуванняправ та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведеннямасштабної енергомодернізації";

4) надіслання звернень замовнику за роз'ясненнями щодотендерної документації;

5) надсилання вимог про усунення порушення під часпроведення процедури закупівлі;

6) подання скарги;

7) подання тендерної пропозиції до закінчення строку поданнятендерних пропозицій;

8) внесення змін до тендерної пропозиції до закінченнястроку подання тендерної пропозиції;

9) отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

10) отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.

41. Акредитація за п'ятим рівнем передбачає зобов'язанняавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика забезпечитиможливість централізованих закупівельних організацій щодо:

1) отримання від замовників заявок про здійснення процедурзакупівель та/або закупівель за рамковими угодами централізованимизакупівельними організаціями в їх інтересах;

2) формування річного плану закупівель на підставі отриманихзаявок від замовників, в інтересах яких планується здійснення процедурзакупівель та/або закупівель за рамковими угодами;

3) проведення процедур закупівель, визначених Законом;

4) укладення рамкових угод відповідно до Закону таздійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;

5) оприлюднення інформації та оголошень відповідно довимог Закону;

6) внесення змін до оголошення про проведення процедуризакупівлі;

7) внесення змін до оголошення про укладення рамкової угоди;

8) внесення змін до тендерної документації;

9) надання роз'яснення щодо тендерної документації таповідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розглядузвернення;

10) надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;

11) отримання інформації про скарги, які були поданіучасниками;

12) визначення відповідності учасників кваліфікаційнимкритеріям та переможців процедури закупівлі;

13) розміщення договорів про закупівлю.

Тестування для авторизації/попередньоїавторизації, підключення та відключення електронного майданчика

42. Адміністратор здійснює тестування електронногомайданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика навідповідність рівням акредитації, зазначеним у заявці такого оператора, татехнічним вимогам, визначеним пунктами 36 - 41цього Порядку.

Адміністратор повинен здійснити тестування електроннихмайданчиків, які подали за встановленою цим Порядком процедурою заявку наавторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика.

Тестування, яке проводиться з метою авторизації/попередньоїавторизації електронного майданчика, здійснюється на платній основі. Плата запроведення тестування становить три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян та зараховується на рахунок адміністратора.

43. Адміністратор не пізніше ніж через 10 днів з дняотримання заявки від Уповноваженого органу випускає і передає уповноваженійособі оператора електронного майданчика тестовий ключ для проведення робіт зрозроблення і тестування.

44. До початку тестування оператор електронного майданчика,авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен:

1) ознайомитись із стандартними сценаріями ручного таавтоматизованого тестування, що оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженогооргану, і адаптувати їх до особливостей електронного майданчика;

2) погодити адаптовані сценарії з адміністратором.Адміністратор протягом 10 робочих днів зобов'язаний погодити адаптованийсценарій або надати зауваження, які повинні бути усунені оператором електронногомайданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.Після усунення недоліків у адаптованих сценаріях сценарії повинні бути подані адміністраторуна розгляд повторно;

3) подати адміністратору копію атестата відповідностікомплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи усфері технічного захисту інформації (у разі наявності в адміністраторасертифіката комплексної системи захисту інформації);

4) розв'язати виявлені проблеми за результатами попередньоговиконання погоджених сценаріїв ручного та автоматизованого тестування.

45. Під час тестування електронного майданчика,авторизованого/ попередньо авторизованого електронного майданчика проводитьсяперевірка на відповідність вимогам, установленим у пунктах 21 і 23цьогоПорядку, в тому числі на наявність можливості автоматизованого інформаційногообміну між інформаційно-телекомунікаційною системою електронного майданчика,авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та веб-порталомУповноваженого органу з урахуванням алгоритмів роботи електронного майданчика,авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Тестування електронного майданчика абоавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика проводитьсяадміністратором протягом 15 робочих днів з дня погодження адаптованих сценаріївтестування на авторизацію/попередню авторизацію.

46. За результатами тестування адміністратор оформляєвисновок про результати тестування електронного майданчика абоавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика навідповідність рівню акредитації і технічним вимогам на підставі автоматично сформованоїсистемою автоматизованого тестування інформації, а також протоколів ручноготестування у вигляді списку виявлених помилок та протягом одного робочого днянадсилає його комісії і оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу.

47. Для здійснення авторизації попередньо авторизованогоелектронного майданчика оператор такого майданчика звертається доУповноваженого органу та подає копію атестата відповідності комплексної системизахисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічногозахисту інформації.

Звернення оператора попередньо авторизованого електронногомайданчика не пізніше п'яти робочих днів з дня його реєстрації в Уповноваженомуоргані передається адміністратору для проведення на безоплатній основітестування попередньо авторизованого електронного майданчика на відповідністьвимогам, установленим цим Порядком, та для перевірки виконання вимог,установлених у документації на комплексну систему захисту інформації.

За результатами тестування адміністратор оформляє висновокпро результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика танадсилає його комісії.

Рішення про авторизацію попередньо авторизованого майданчикаприймається Уповноваженим органом на підставі рішення комісії, зверненняоператора електронного майданчика (яке розглядається комісією протягом 30робочих днів з дня надходження висновку адміністратора),за наявності атестатавідповідності комплексної системи захисту інформації та висновку адміністраторапро результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика.

48. Підключення авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика до електронної системи закупівель здійснюєтьсяадміністратором протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення щодоавторизації/ попередньої авторизації електронного майданчика.

49. Для забезпечення можливості функціонуванняавторизованого/ попередньо авторизованого електронного майданчика в електроннійсистемі закупівель адміністратор випускає продуктивний ключ і безоплатнопередає його оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронногомайданчика не пізніше ніж через п'ять робочих днів після укладення договору.

50. Перереєстрація продуктивних ключів здійснюється у разі:

письмового звернення оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика;

оновлення ключів (порядок оновлення визначаєтьсяадміністратором за погодженням з Уповноваженим органом).

51. Авторизований/попередньо авторизований електронниймайданчик відключається від електронної системи закупівель у разі:

1) не передачі веб-порталу Уповноваженого органу абонеприймання з веб-порталу Уповноваженого органу документів (їх оновлення) абоокремих файлів більш як 10 годин робочого часу сумарно протягом календарногороку;

2) неправильної ідентифікації користувача під час реєстраціїбільше двох разів;

3) технічного збою більш як 14годин робочого часу сумарнопротягом календарного року;

4) невиконання вимог, визначених пунктом 20 цього Порядку;

5) невиконання умов договору між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором (10 ібільше разів протягом календарного року чи порушення строків оплати послугадміністратора на 30 і більше днів сумарно за останні шість місяців);

6) недоступності авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика більш як 12годин робочого часу сумарно протягомкалендарного року;

7) виявлення невідповідностей у роботіавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика за результатамипроведення адміністратором тестування та неусунення таких невідповідностейпротягом строку, встановленого адміністратором;

8) невідповідності розміру плати за надання доступу доонлайн-сервісів розміру, зазначеному в пункті 5 цього Порядку;

9) відсутності чинного атестата відповідності комплексноїсистеми захисту інформації попередньо авторизованого майданчика, передбаченогозаконодавством, після закінчення 12 місяців з дня отримання адміністратороматестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталуУповноваженого органу з питань закупівель;

10) невідповідності авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку;

11) у разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційноюбезпекою.

У разі коли оператор авторизованого електронного майданчикане продовжив строк дії атестата відповідності комплексної системи захистуінформації авторизованого електронного майданчика у порядку, передбаченомузаконодавством, або такий атестат скасовано чи зупинено, авторизованийелектронний майданчик відключається від електронної системи закупівель.

52. Уповноважений орган приймає рішення про відключенняавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика протягом 20робочих днів з дня прийняття комісією рішення і оприлюднює його протягом двохробочих днів на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайтіУповноваженого органу.

53. Комісія має право прийняти рішення про відключенняавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на підставі:

1) звернення та інформації, отриманих від адміністратораелектронної системи;

2) скарг користувачів, оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика;

3) звернення оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика про відключення такого майданчика.

54. Під час процесу відключення операторавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика зобов'язаний забезпечитина авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику проведенняраніше оголошених закупівель в електронній системі закупівель в інтерактивномурежимі реального часу та повинен забезпечити:

1) конфіденційність та цілісність даних, що містяться наавторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

2) збереження даних, що містяться наавторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

3) передачу всієї інформації, що міститься наавторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику, іншимавторизованим/попередньо авторизованим електронним майданчикам;

4) здійснення обміну даними (який не був здійснений) зіншими авторизованими/попередньо авторизованими електронними майданчиками тавеб-порталом Уповноваженого органу;

5) закриття доступу до авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика після його відключення.

55. Оператор авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика, який не забезпечив виконання на своємуавторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику вимог,визначених пунктом 54 цього Порядку, що повинно бути підтвердженоадміністратором, не має права подавати заявку на авторизацію/попереднюавторизацію повторно.

56. Технічне відключення від електронної системи закупівельздійснюється протягом 10 днів після завершення останньої закупівлі, щопроводилася за участю авторизованого/попередньо авторизованого електронногомайданчика та розпочата до прийняття рішення про відключення.

57. Оператор авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика має право оскаржити у судовому порядку рішення Уповноваженогооргану щодо відключення його авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика.

Зміна оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика та доменногоіменіавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика

58. У разі зміни оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика юридична особа, якій в установленомузаконодавством порядку передано право на використання авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика, протягом 10 робочих днів з моментупередачі такого права подає Уповноваженому органу звернення про змінуоператора.

59. Звернення про зміну оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика підписується керівником юридичної особи,яка подає таке звернення. До звернення додається інформація про відповідністьюридичної особи вимогам, установленим у пунктах 18і 35 цього Порядку, тапередбачені законодавством документи, що підтверджують перехід права навикористання авторизованого/ попередньо авторизованого електронного майданчика.

Звернення реєструється і оприлюднюється на веб-порталіУповноваженого органу.

60. У разі отримання звернення про зміну оператораавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика тестуванняавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчикаадміністратором повторно не проводиться.

61. У разі зміни оператора авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика Уповноважений орган вносить до рішенняпро авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика зміни щодовизначення іншої юридичної особи оператором авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика на підставі відповідного рішення комісіїпротягом 20 робочих днів з дня його отримання.

62. Адміністратор не пізніше ніж через 10 робочих днів з днявнесення Уповноваженим органом до рішення про авторизацію/попередню авторизаціюелектронного майданчика змін щодо визначення іншої юридичної особи операторомавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика укладає зновим оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронногомайданчика договір.

Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженогооргану.

63. У разі зміни оператором авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика доменного імені оператор подає зверненняпро зміну доменного імені на адресу Уповноваженого органу не пізніше ніж через10 робочих днів з дня реєстрації нового доменного імені.

Звернення про зміну доменного імені підписується керівникомоператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика. Дозвернення додається довідка про наявність нового зареєстрованого доменногоімені та копія сертифіката про реєстрацію нового доменного імені.

Звернення реєструється і оприлюднюється на веб-порталіУповноваженого органу.

64. У разі отримання звернення про зміну доменного іменіавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика тестуванняавторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повторно непроводиться адміністратором.

65. У разі зміни доменного імені авторизованого/попередньоавторизованого електронного майданчика Уповноважений орган вносить зміни дорішення про авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика напідставі відповідного рішення комісії.

66. На підставі рішення Уповноваженого органу щодо внесеннязмін до рішення про авторизацію/попередню авторизацію адміністратор вноситьзміни до договору з оператором авторизованого/попередньо авторизованогоелектронного майданчика.

Усі договори оприлюднюються навеб-порталі Уповноваженогооргану.

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.