Щодо електронної системи закупівель

Мінекономіки 07.02.2017
інфолист майданчики
версія
для друку
Інфолист № 3302-06/3810-03 від 07.02.2017 року

В листі висвітлені такі питання:

  1. Щодо адміністратора електронної системи закупівель
  2. Щодо оператора авторизованого електронного майданчика
  3. Щодо діяльності комісії, що утворюється Уповноваженим органом

Органи державної влади, органи місцевого

самоврядування, установи, організації,

підприємства та інші суб'єкти

сфери публічних закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо функціонування електронної системи закупівель повідомляє.

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо адміністратора електронної системи закупівель

Згідно з частиною другою статті 12 Закону замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені частиною першою статті 12 Закону, шляхом використання електронної системи закупівель.

Електронна система закупівель (далі – система) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами (стаття 1 Закону).

У свою чергу, веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал) – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Поряд з цим вимоги до функціонування системи, процедура проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків визначаються Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків (далі – Порядок функціонування системи), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166.

Згідно з Порядком функціонування системи адміністратор системи (далі – адміністратор) – юридична особа, визначена Мінекономрозвитку (Уповноваженим органом) відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу. Наказом Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 473 (зі змінами) веб-порталом Уповноваженого органу у складі системи визначено інформаційно-телекомунікаційну систему “Prozorro” за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua, а відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу - Державне підприємство “ПРОЗОРРО”.

Поряд з цим, користувачучасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи (абзац п’ятий пункту 2 Порядку функціонування системи).

Таким чином, оскільки відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу є ДП “ПРОЗОРРО”, щодо технічних питань, у тому числі  пов’язаних з реалізацією в системі вимог законодавства у сфері публічних закупівель, користувачам системи необхідно звертатись до зазначеного підприємства, як адміністратора системи.

Щодо оператора авторизованого електронного майданчика

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону авторизований електронний майданчик – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною системи та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Оператор авторизованого електронного майданчика (далі – оператор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика (абзац четвертий пункту 2 Порядку функціонування системи).

Відповідно до пункту 7 Порядку функціонування системи оператор повинен забезпечити можливість проведення передбачених Законом процедур закупівель в електронній системі закупівель залежно від рівня акредитації, та відповідність авторизованого електронного майданчика вимогам, визначеним у пунктах 8-10 Порядку функціонування системи.

При цьому, виходячи зі змісту пункту 8 Порядку функціонування системи, оператор зокрема повинен забезпечувати усім користувачам на безоплатній основі інформаційну підтримку, рівний доступ до інформації про закупівлі, можливість вчинення усіх необхідних дій для проведення процедури закупівлі та виконання інших вимог, встановлених у Законі та безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу.

Разом з тим, згідно з Порядком розміщення інформації про публічні закупівлі (далі – Порядок розміщення інформації), затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 477, зокрема замовник/учасник для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику шляхом здійснення одного із способів ідентифікації/авторизації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

Крім того, пунктом 6 Порядку розміщення інформації встановлено, що у випадку технічних збоїв під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизовані робочі місця на авторизованих електронних майданчиках, які призводять до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник/учасник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації і документів.

Таким чином, оскільки згідно з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів оператор авторизованого електронного майданчика зобов’язаний надавати необхідну інформаційну та технічну підтримку користувачеві, у випадках технічних збоїв та за потреби отримання інформаційної підтримки, користувачам слід звертатись до відповідного оператора авторизованого електронного майданчика, на якому зареєстрований такий користувач.

Поряд з цим інформуємо, що Закон та нормативно-правові акти, розроблені на його виконання, не містять обмежень щодо можливості вибору (зміни) користувачем одного або декількох операторів авторизованих електронних майданчиків.

Крім того, оскільки згідно з пунктом 8 Порядку функціонування системи оператор повинен забезпечувати можливість замовнику/учаснику управляти документами, які були створені на одному авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації замовника/учасника на іншому авторизованому електронному майданчику, наразі ведеться робота щодо тестування зазначеної можливості, яка буде реалізована найближчим часом.

Щодо діяльності комісії, що утворюється Уповноваженим органом

Згідно з пунктом 2 Порядку функціонування системи, з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, прийняття рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до системи, усунення технічних збоїв в системі, Уповноваженим органом утворюється постійно діюча комісія.

Уповноваженим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель (стаття 1 Закону). Згідно з Положенням про Мінекономрозвитку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує зокрема формування та реалізує державну політику публічних закупівель.

Формою роботи комісії є засідання, які є відкритими. Усі бажаючі можуть взяти участь у засіданні комісії. Основні завдання комісії визначені пунктом 13 Порядку функціонування системи.

Так, зокрема комісія отримує та розглядає звернення, скарги та інформацію від адміністратора і користувачів, приймає рішення щодо відключення авторизованих електронних майданчиків від системи відповідно до умов, визначених Порядком функціонування системи, усуває технічні збої в системі, розраховує кількість технічних порушень авторизованого електронного майданчика тощо.

Ураховуючи зазначене, у разі наявності збоїв та/або технічних порушень в системі (через адміністратора та/або оператора авторизованого електронного майданчика), користувач має право надіслати відповідне звернення (скаргу, інформацію) на розгляд комісії Уповноваженого органу.

При цьому з інформацією щодо засідань комісії можна ознайомитись на офіційному сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) у розділі “Політика” підрубрики “Публічні закупівлі” рубрики “Діяльність”.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту

регулювання публічних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України                                           Олександр СТАРОДУБЦЕВ

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.