Постанова Кабінету міністрів України № 166 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків"

Мінекономіки 24.02.2016
постанова
версія
для друку
Постанова Кабміну № 166 від 24.02.2016 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 166
Київ

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 396 від 01.07.2016
№ 553 від 09.08.2017
№ 380 від 16.05.2018
№ 704 від 10.07.2019
№ 916 від 06.11.2019

Відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 1 та абзацу п’ятнадцятого частини третьої статті 12 Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення  авторизації електронних майданчиків, що додається.

2. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 р. № 44 “Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 18, ст. 536).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 166

ПОРЯДОК
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизація електронного майданчика - підключення за рішенням Мінекономіки (далі - Уповноважений орган) електронного майданчика до веб-порталу Уповноваженого органу на підставі рішення комісії;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

адміністратор електронної системи закупівель (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Уповноваженим органом відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу;

вартість закупівлі - очікувана вартість закупівлі або ціна енергосервісного договору, зазначена учасником у тендерній пропозиції (у разі здійснення закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”);

заявка на авторизацію/попередню авторизацію (далі - заявка) - заявка, яка подається оператором електронного майданчика Уповноваженому органу для авторизації/попередньої авторизації електронного майданчика відповідно до вимог цього Порядку;

оператор електронного майданчика - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика;

оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який авторизований/попередньо авторизований відповідно до вимог цього Порядку;

користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, централізована закупівельна організація, державні (зокрема казенні) та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об’єднання підприємств, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;

конфіденційна інформація - інформація про обліковий запис та пароль користувача, за допомогою якого забезпечується доступ до авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, інформація про учасника та його тендерну пропозицію та/або пропозицію учасника закупівлі до моменту розкриття тендерних пропозицій та/або пропозицій учасника закупівлі та інформація, що визначена учасником як конфіденційна згідно з вимогами Закону України “Про публічні закупівлі”;

комісія щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель (далі - комісія) - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою розгляду питань діяльності електронних майданчиків, авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків в електронній системі закупівель. Рішення комісії мають рекомендаційний характер;

попередня авторизація електронного майданчика - підключення за рішенням Уповноваженого органу електронного майданчика до веб-порталу Уповноваженого органу на підставі відповідного рішення комісії у разі тимчасової відсутності у адміністратора атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу;

продуктивний ключ - ідентифікатор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика для проведення роботи в електронній системі закупівель;

робочий час - проміжок часу з понеділка до п’ятниці з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

тестовий ключ - ідентифікатор електронного майданчика для здійснення розроблення і тестування інформаційно-телекомунікаційної системи відповідно до рівня акредитації, визначених у пунктах 37-41 цього Порядку, перед авторизацією/попередньою авторизацією;

технічний збій - збій в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, що призводить до недоступності онлайн-сервісів, відповідно до рівнів акредитації, визначених у пунктах 37-41 цього Порядку, для користувачів авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронні довірчі послуги”“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. В електронній системі закупівель повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Вимоги із захисту інформації та кібербезпеки в електронній системі закупівель визначаються адміністратором з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та кібербезпеки, який інформує про них Уповноважений орган.

Оператор попередньо авторизованого електронного майданчика надає Уповноваженому органу копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації попередньо авторизованого майданчика, передбаченого законодавством, протягом 12 місяців з дня отримання адміністратором атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу.

Підключення електронного майданчика як авторизованого до електронної системи закупівель здійснюється адміністратором після виконання вимог, визначених в документації на комплексну систему захисту інформації електронної системи закупівель, за умови побудови на такому електронному майданчику комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Оператор електронного майданчика/попередньо авторизованого електронного майданчика створює комплексну систему захисту інформації своєї інформаційно-телекомунікаційної системи самостійно за умови погодження технічного завдання на її створення з адміністратором і Держспецзв’язку і отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби кваліфікованого електронного підпису, що використовуються в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен надавати звіт з інформаційної безпеки у форматі і строк, що визначені адміністратором, у разі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

У разі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою, адміністратор протягом одного робочого дня подає відповідний звіт на розгляд комісії. Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає звіт та приймає одне з таких рішень:

усунення оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика виявлених порушень у строк, визначений комісією, але не більше ніж 60 календарних днів. У цьому разі для підтвердження факту усунення порушень комісія може вимагати від оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика проведення аудиту системи внутрішнього контролю та інформаційної безпеки відповідними сертифікованими спеціалістами, результати якого розглядаються на засіданні комісії для прийняття відповідного рішення;

відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель.

4. Реєстрація користувача в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів ідентифікації шляхом:

1) використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

2) використання сервісів ідентифікації, які надаються установами банку відповідно до законодавства;

3) ідентифікації через отримання авторизованим/попередньо авторизованим електронним майданчиком банківського платежу від користувача. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов договору між користувачем і оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

4) ідентифікації через оператора мобільного зв’язку відповідно до законодавства;

5) ідентифікації через підписання договору між користувачем та оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

5. За подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика справляє з учасника плату в розмірі:

1) один неоподатковуваний мінімум доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень;

2) сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривен;

4) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень;

6) двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачується у випадках, передбачених законодавством, є однаковим для всіх операторів авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків самостійно.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повертає плату учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиція учасника/переможця була відхилена.

6. Плата, що справляється адміністратором з оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами, становить:

1) 5 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень;

2) 25 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

3) 80 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

4) 110 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) 500 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень;

6) 1100 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачується у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором. У разі коли торги відмінені або визнані такими, що не відбулися, плата з оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету, та за користування зазначеними електронними сервісами не справляється, а якщо плата відповідно до договору вже була справлена, вона повертається учаснику, крім випадків, коли така пропозиція учасника/переможця була відхилена.

7. За надання онлайн-сервісів та доступу до них оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, на якому замовником, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємством, їх дочірніми підприємствами, об’єднанням підприємств, а також господарськими товариствами, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, було розміщено оголошення про проведення процедури закупівлі (крім переговорної процедури), результатом якої є оприлюднення договору про закупівлю або оголошення щодо закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, і результатом якої є рішення щодо визначення постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт, адміністратором сплачується винагорода у порядку та відповідно до умов, визначених у договорі між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором, що становить:

1) 3 гривні - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень;

2) 15 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

3) 40 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

4) 60 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) 300 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень;

6) 600 гривень - у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

Під час здійснення публічної закупівлі енергосервісу розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначається залежно від вартості закупівлі, зазначеної учасником/учасником-переможцем у тендерній пропозиції.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачується у випадках, передбачених законодавством.

8. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти йому, а також комісії про факт розміщення користувачем інформації неналежного змісту.

9. У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не стосується проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає на підставі рішення комісії рішення про надання дозволу адміністратору на зняття з оприлюднення такої інформації.

10. Уповноважений орган приймає рішення про попередню авторизацію електронного майданчика на підставі відповідного рішення комісії у разі тимчасової відсутності у адміністратора атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу.

Основні завдання та функції адміністратора

11. Адміністратор здійснює тестування електронних майданчиків з метою їх авторизації/попередньої авторизації та проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей.

12. Адміністратор здійснює погодження технічного завдання оператора електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика з метою створення комплексної системи захисту інформації.

Порядок погодження технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації визначається адміністратором.

13. Умови використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначаються адміністратором.

14. Адміністратор повідомляє комісії про:

1) непередачу на веб-портал Уповноваженого органу або неприйняття з веб-порталу Уповноваженого органу документів (оновлення документів) або окремих файлів;

2) неправильну ідентифікацію користувача під час реєстрації;

3) технічні збої;

4) технічні втручання в дані або підміну даних в електронній системі закупівель;

5) невиконання умов договору, укладеного між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором;

6) розкриття конфіденційної інформації, до якого належать дії особи, спрямовані на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформації;

7) недоступність авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

8) виявлення невідповідностей в роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика за результатами проведення адміністратором тестування та неусунення таких невідповідностей;

9) виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

Технічні збої фіксуються та реєструються адміністратором електронної системи закупівель і оприлюднюються за рішенням комісії на веб-порталі Уповноваженого органу.

15. У разі внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів адміністратор оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу зміни до стандартних сценаріїв тестування. Адміністратор надсилає оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартних сценаріїв тестування.

Строки та порядок надіслання оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повідомлення про зміни до стандартних сценаріїв тестування визначає адміністратор.

16. Адміністратор проводить тестування авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з метою перевірки їх функціональних характеристик та можливостей. Строк проведення тестування визначається адміністратором.

У разі виявлення недоліків і невідповідностей функціональних характеристик та можливостей авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор визначає строк для доопрацювання такого майданчика оператором.

У разі повторного непроходження тестування авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратор надсилає висновок про результати тестування до комісії для прийняття рішення про відключення.

17. Адміністратор має право:

1) здійснювати модернізацію електронної системи закупівель та вносити зміни до її функціональності за погодженням з Уповноваженим органом;

2) проводити перевірку функціональності та здійснювати тестування роботи електронної системи закупівель як у цілому, так і окремих її складових (авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків);

3) виявляти та фіксувати технічні збої в роботі авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків та порушення в роботі електронної системи закупівель;

4) відключати авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик від електронної системи закупівель у разі прийняття Уповноваженим органом рішення про відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

5) звертатися до комісії з питань функціонування електронної системи закупівель;

6) затверджувати для користувачів (крім замовників та учасників) інструкції (регламенти, положення тощо) про порядок роботи (взаємодії) в електронній системі закупівель;

7) вчиняти інші дії, передбачені законодавством.

Основні вимоги та зобов’язання оператора електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика

18. Оператор електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен відповідати таким вимогам:

1) наявність реєстрації в установленому законодавством порядку на території України;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбаченої частиною другою статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” інформації про громадянина України як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (для юридичної особи);

3) відсутність порушень провадження у справі про банкрутство, а також неперебування у процесі припинення;

4) незастосування, зокрема до засновників юридичної особи, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

5) наявність права на користування електронним майданчиком;

6) наявність права на користування доменним іменем, на якому розміщено електронний майданчик.

19. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен забезпечити можливість проведення передбачених Законом закупівель в електронній системі закупівель відповідно до рівня акредитації.

20. У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен у місячний строк з дня оприлюднення адміністратором стандартних сценаріїв тестування на веб-порталі Уповноваженого органу привести функціональні характеристики та можливості авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами та актами.

У разі здійснення доопрацювання електронної системи закупівель оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен привести функціональні характеристики та можливості авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика у відповідність з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування у строк, встановлений адміністратором.

21. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика може надавати послуги замовникам, централізованим закупівельним організаціям, учасникам відповідно до рівня акредитації, визначеного у пунктах 36-41 цього Порядку, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, і повинен забезпечити для усіх користувачів на безоплатній основі рівний доступ до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом проведення аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню, а також забезпечити:

1) для замовників на безоплатній основі:

рівний доступ до організації закупівель;

підтвердження особи користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису під час розміщення документів в електронній системі закупівель;

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику у спеціальному журналі подій;

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель, українською та англійською мовами та у разі зміни таких даних;

можливість вчинення усіх необхідних дій для проведення закупівлі та виконання інших вимог, встановлених Законом;

надсилання повідомлень замовнику та відображення їх у його кабінеті на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

надання можливості замовнику управляти документами, які були створені на одному авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації замовника на іншому авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

2) для учасників:

рівний доступ до участі в закупівлях;

підтвердження особи користувача за допомогою способів ідентифікації, визначених у пункті 4 цього Порядку, під час розміщення будь-якої інформації в електронній системі закупівель;

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель та у разі зміни таких даних;

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику у спеціальному журналі подій;

надсилання повідомлень учаснику та відображення їх у його кабінеті на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

надання можливості учаснику управляти документами, які були створені на одному авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику, в разі перереєстрації учасника на іншому;

3) безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема забезпечити можливість прийняття, обробки і обміну документами та інформацією про здійснення закупівлі між авторизованим/попередньо авторизованим електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу;

4) захист інформації про публічні закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу, що дасть змогу запобігти витоку, знищенню та блокуванню інформації, порушенню цілісності та режиму доступу до інформації;

5) можливість подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції з використанням електронних сервісів з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету.

Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика може передбачити на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, в тому числі на платній основі.

22. Договором між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором передбачається сплата оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика штрафу у випадках:

1) порушення доступності даних, що полягає у непередачі на веб-портал Уповноваженого органу або неприйманні з веб-порталу Уповноваженого органу документів (їх оновлення) або окремих файлів більш як п’ять годин робочого часу сумарно протягом календарного року;

2) технічного збою більш як сім годин робочого часу сумарно протягом календарного року;

3) невиконання умов договору між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором (п’ять і більше разів протягом календарного року);

4) розкриття конфіденційної інформації, до якого належать дії особи, спрямовані на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформації.

Договором, зазначеним у абзаці першому цього пункту, також визначається розмір та порядок нарахування штрафу.

Вимоги до електронних майданчиків, авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків

23. Електронні майданчики, авторизовані/попередньо авторизовані електронні майданчики повинні відповідати вимогам щодо наявності залежно від рівня акредитації:

1) інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менш як 2000 оголошень про проведення закупівлі на день, - для авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків за першим та/або третім рівнем акредитації відповідно до пунктів 37 і 39 цього Порядку;

2) інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менш як 8000 тендерних пропозицій та/або пропозицій учасника закупівлі на день, - для авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків за другим та/або четвертим та/або п’ятим рівнем акредитації відповідно до пунктів 3840 і 41 цього Порядку;

3) основних і резервних інформаційно-телекомунікаційних систем, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;

4) загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників у закупівлі та доступу користувачів до інформації про закупівлі;

5) можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету;

6) інструкції з детальною інформацією про користування таким авторизованим/попередньо авторизованим електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в закупівлях. Інструкція повинна бути розміщена на веб-сайті авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика українською мовою;

7) інтерфейсу та інструкції користувача англійською мовою, якщо авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик акредитований за четвертим та/або п’ятим рівнем відповідно до пунктів 40 і 41 цього Порядку.

Інформаційно-телекомунікаційна система авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинна забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі реального часу.

Припинення роботи авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика для проведення технічно-профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

Діяльність та завдання комісії

24. Комісія керується актами законодавства та цим Порядком.

25. Положення про діяльність комісії, її персональний та кількісний склад затверджується Уповноваженим органом.

Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у відкритому режимі. Усі бажаючі можуть взяти участь у засіданні комісії. Особи, присутні на засіданні комісії, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису.

Рішення комісії оформлюються протоколом.

26. Основними завданнями комісії є:

1) розгляд заявок операторів електронних майданчиків, авторизованих/попередньо авторизованих майданчиків на авторизацію/попередню авторизацію електронних майданчиків;

2) розгляд висновків адміністратора про результати тестування електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

3) прийняття рішень щодо:

авторизації попередньо авторизованого електронного майданчика;

попередньої авторизації електронного майданчика;

авторизації електронного майданчика;

відмови авторизувати попередньо авторизований електронний майданчик;

відмови попередньо авторизувати електронний майданчик;

відмови авторизувати електронний майданчик;

4) розгляд звернень операторів авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків про зміну оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та/або зміну доменного імені та перевірка доданих до них документів;

5) надання Уповноваженому органу рекомендацій щодо внесення відповідних змін до рішення щодо авторизації/попередньої авторизації електронного майданчика у разі зміни оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та/або зміни доменного імені;

6) розгляд звернень, скарг та інформації від адміністратора, користувачів та операторів авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків з питань, віднесених до компетенції комісії;

7) розгляд звернень від адміністратора з питань функціонування електронної системи закупівель;

8) прийняття рішень щодо відключення авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель відповідно до умов, визначених цим Порядком;

9) розрахунок кількості технічних збоїв авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика. Кількість технічних збоїв, визначених у пунктах 22 і 51 цього Порядку, розраховується комісією за календарний рік.

27. Скарги та звернення розглядаються комісією протягом 10 робочих днів з дня їх отримання.

Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення.

28. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється Уповноваженим органом.

Авторизація/попередня авторизація електронних майданчиків

29. Авторизація/попередня авторизація електронних майданчиків здійснюється Уповноваженим органом на підставі рішення комісії.

У разі коли електронний майданчик авторизовано/попередньо авторизовано за одним або кількома рівнями акредитації, його авторизація/попередня авторизація за іншими рівнями акредитації здійснюється у порядку, передбаченому для авторизації/попередньої авторизації електронних майданчиків.

30. Комісія розглядає заявку оператора електронного майданчика, подану та оформлену відповідно до вимог цього Порядку, і висновок адміністратора про результати тестування електронного майданчика на відповідність технічним вимогам та вимогам щодо рівня акредитації, визначеним цим Порядком, протягом 30 робочих днів з дати отримання комісією висновку адміністратора.

31. У разі отримання негативного висновку адміністратора про результати тестування електронного майданчика на відповідність рівню акредитації і технічним вимогам, визначеним цим Порядком, комісія приймає рішення про відмову в авторизації/попередній авторизації електронного майданчика, про що Уповноважений орган повідомляє оператору електронного майданчика.

У разі невідповідності оператора електронного майданчика вимогам, установленим пунктами 1834 і 35 цього Порядку, комісія приймає рішення про відмову в авторизації/попередній авторизації електронного майданчика, про що Уповноважений орган повідомляє оператору електронного майданчика.

У разі відмови в авторизації/попередній авторизації електронного майданчика оператор електронного майданчика має право повторно подати заявку відповідно до вимог цього Порядку.

32. Рішення про авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика приймається Уповноваженим органом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення комісією і оприлюднюється протягом двох робочих днів на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

33. Адміністратор не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення про авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика укладає з оператором електронного майданчика договір.

Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

34. Оператор електронного майданчика подає на адресу Уповноваженого органу заявку, яка підписується керівником юридичної особи. Заявка оператора електронного майданчика оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та передається адміністратору для здійснення тестування електронного майданчика не пізніше п’яти робочих днів з дня її реєстрації в Уповноваженому органі.

Заявка повинна містити:

дату подання заявки;

найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

інформацію про місцезнаходження оператора електронного майданчика (поштовий індекс, область, назву населеного пункту, вулиці, номер будинку, корпусу, офісу);

фактичну адресу оператора електронного майданчика (поштовий індекс, область, назву населеного пункту, вулиці, номер будинку, корпусу, офісу);

прізвище, ім’я, по батькові керівника та його контактний номер телефону;

банківські реквізити юридичної особи (номер рахунку, найменування банку, МФО);

інформацію про рівні (рівень) акредитації, за якими (яким) подається заявка для здійснення авторизації/попередньої авторизації електронного майданчика;

адресу електронного майданчика та його назву;

дані осіб, відповідальних за технічні питання та отримання тестового ключа, їх адреси електронної пошти та контактні номери телефонів;

посилання на зареєстрований профіль.

35. Для підтвердження відповідності вимогам, установленим у пункті 18 цього Порядку, оператор електронного майданчика подає разом із заявкою такі документи та інформацію:

1) копії установчих документів, а також копії протоколів зборів засновників юридичної особи щодо рішень, які стосуються осіб, що мають право на підписання документів, а також щодо рішень стосовно набуття/позбавлення прав на електронний майданчик;

2) витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань разом з інформацією про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (у разі наявності);

3) відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

4) відомості про неперебування у процедурі ліквідації;

5) копії документів, що підтверджують наявність прав на користування електронним майданчиком (договір про придбання програмного забезпечення електронного майданчика, ліцензійний договір, договір або рішення про розроблення програмного забезпечення електронного майданчика, рішення про взяття програмного забезпечення електронного майданчика на баланс оператора електронного майданчика тощо);

6) документ про наявність зареєстрованого доменного імені;

7) довідку в довільній формі щодо способів ідентифікації в електронній системі закупівлі, передбачених у пункті 4 цього Порядку;

8) копію документа, що підтверджує оплату за тестування, завіреного банком;

9) довідку у довільній формі щодо застосування або незастосування до юридичної особи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”.

Документи та інформація, які подаються разом із заявкою, засвідчуються підписом керівника юридичної особи.

36. Авторизація/попередня авторизація електронного майданчика може бути здійснена за одним (крім першого чи третього) або кількома рівнями акредитації залежно від користувачів, яким надаються послуги, відповідно до порядку здійснення закупівлі, а саме:

1) перший рівень - надання послуг замовнику в разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону;

2) другий рівень - надання послуг учаснику, що бере участь у закупівлях, вартість яких є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону;

3) третій рівень - надання послуг замовнику в разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом;

4) четвертий рівень - надання послуг учаснику, що бере участь у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом;

5) п’ятий рівень - надання послуг централізованим закупівельним організаціям.

Авторизація/попередня авторизація електронного майданчика за п’ятим рівнем акредитації може бути здійснена за наявності третього і другого та/або третього і четвертого рівня акредитації.

37. Акредитація за першим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечити надання замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, можливості щодо:

1) оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;

2) встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;

3) надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу про усунення порушень;

4) встановлення строків подання пропозицій учасників;

5) застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;

6) оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;

7) оприлюднення звіту про укладені договори.

38. Акредитація за другим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика забезпечити можливість учасників щодо:

1) участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;

2) надсилання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;

3) надсилання вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;

4) подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;

5) отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

6) отримання повідомлень про результати відбору.

39. Акредитація за третім рівнем передбачає зобов’язання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечити надання замовнику можливості щодо:

1) проведення процедур закупівель, визначених Законом;

2) укладення рамкових угод відповідно до Закону та здійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;

3) укладення енергосервісного договору згідно із Законом України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;

4) оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;

5) внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;

6) внесення змін до оголошення про укладення рамкової угоди;

7) внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу;

8) внесення змін до тендерної документації;

9) надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;

10) надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;

11) отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;

12) визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;

13) розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.

40. Акредитація за четвертим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика забезпечити можливість учасників щодо:

1) участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;

2) участі у рамковій угоді відповідно до Закону та відборі за результатами укладення рамкової угоди;

3) участі у закупівлі енергосервісу згідно із Законом України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;

4) надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;

5) надсилання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

6) подання скарги;

7) подання тендерної пропозиції до закінчення строку подання тендерних пропозицій;

8) внесення змін до тендерної пропозиції до закінчення строку подання тендерної пропозиції;

9) отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

10) отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.

41. Акредитація за п’ятим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика забезпечити можливість централізованих закупівельних організацій щодо:

1) отримання від замовників заявок про здійснення процедур закупівель та/або закупівель за рамковими угодами централізованими закупівельними організаціями в їх інтересах;

2) формування річного плану закупівель на підставі отриманих заявок від замовників, в інтересах яких планується здійснення процедур закупівель та/або закупівель за рамковими угодами;

3) проведення процедур закупівель, визначених Законом;

4) укладення рамкових угод відповідно до Закону та здійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;

5) оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;

6) внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;

7) внесення змін до оголошення про укладення рамкової угоди;

8) внесення змін до тендерної документації;

9) надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;

10) надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;

11) отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;

12) визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможців процедури закупівлі;

13) розміщення договорів про закупівлю.

Тестування для авторизації/попередньої авторизації, підключення та відключення електронного майданчика

42. Адміністратор здійснює тестування електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на відповідність рівням акредитації, зазначеним у заявці такого оператора, та технічним вимогам, визначеним пунктами 36-41 цього Порядку.

Адміністратор повинен здійснити тестування електронних майданчиків, які подали за встановленою цим Порядком процедурою заявку на авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика.

Тестування, яке проводиться з метою авторизації/попередньої авторизації електронного майданчика, здійснюється на платній основі. Плата за проведення тестування становить три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зараховується на рахунок адміністратора.

43. Адміністратор не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання заявки від Уповноваженого органу випускає і передає уповноваженій особі оператора електронного майданчика тестовий ключ для проведення робіт з розроблення і тестування.

44. До початку тестування оператор електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повинен:

1) ознайомитись із стандартними сценаріями ручного та автоматизованого тестування, що оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу, і адаптувати їх до особливостей електронного майданчика;

2) погодити адаптовані сценарії з адміністратором. Адміністратор протягом 10 робочих днів зобов’язаний погодити адаптований сценарій або надати зауваження, які повинні бути усунені оператором електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика. Після усунення недоліків у адаптованих сценаріях сценарії повинні бути подані адміністратору на розгляд повторно;

3) подати адміністратору копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (у разі наявності в адміністратора сертифіката комплексної системи захисту інформації);

4) розв’язати виявлені проблеми за результатами попереднього виконання погоджених сценаріїв ручного та автоматизованого тестування.

45. Під час тестування електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика проводиться перевірка на відповідність вимогам, установленим у пунктах 21 і 23 цього Порядку, в тому числі на наявність можливості автоматизованого інформаційного обміну між інформаційно-телекомунікаційною системою електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та веб-порталом Уповноваженого органу з урахуванням алгоритмів роботи електронного майданчика, авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Тестування електронного майданчика або авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика проводиться адміністратором протягом 15 робочих днів з дня погодження адаптованих сценаріїв тестування на авторизацію/попередню авторизацію.

46. За результатами тестування адміністратор оформляє висновок про результати тестування електронного майданчика або авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на відповідність рівню акредитації і технічним вимогам на підставі автоматично сформованої системою автоматизованого тестування інформації, а також протоколів ручного тестування у вигляді списку виявлених помилок та протягом одного робочого дня надсилає його комісії і оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу.

47. Для здійснення авторизації попередньо авторизованого електронного майданчика оператор такого майданчика звертається до Уповноваженого органу та подає копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

Звернення оператора попередньо авторизованого електронного майданчика не пізніше п’яти робочих днів з дня його реєстрації в Уповноваженому органі передається адміністратору для проведення на безоплатній основі тестування попередньо авторизованого електронного майданчика на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, та для перевірки виконання вимог, установлених у документації на комплексну систему захисту інформації.

За результатами тестування адміністратор оформляє висновок про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика та надсилає його комісії.

Рішення про авторизацію попередньо авторизованого майданчика приймається Уповноваженим органом на підставі рішення комісії, звернення оператора електронного майданчика (яке розглядається комісією протягом 30 робочих днів з дня надходження висновку адміністратора), за наявності атестата відповідності комплексної системи захисту інформації та висновку адміністратора про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика.

48. Підключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика до електронної системи закупівель здійснюється адміністратором протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення щодо авторизації/попередньої авторизації електронного майданчика.

49. Для забезпечення можливості функціонування авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика в електронній системі закупівель адміністратор випускає продуктивний ключ і безоплатно передає його оператору авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика не пізніше ніж через п’ять робочих днів після укладення договору.

50. Перереєстрація продуктивних ключів здійснюється у разі:

письмового звернення оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

оновлення ключів (порядок оновлення визначається адміністратором за погодженням з Уповноваженим органом).

51. Авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик відключається від електронної системи закупівель у разі:

1) непередачі веб-порталу Уповноваженого органу або неприймання з веб-порталу Уповноваженого органу документів (їх оновлення) або окремих файлів більш як 10 годин робочого часу сумарно протягом календарного року;

2) неправильної ідентифікації користувача під час реєстрації більше двох разів;

3) технічного збою більш як 14 годин робочого часу сумарно протягом календарного року;

4) невиконання вимог, визначених пунктом 20 цього Порядку;

5) невиконання умов договору між оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та адміністратором (10 і більше разів протягом календарного року чи порушення строків оплати послуг адміністратора на 30 і більше днів сумарно за останні шість місяців);

6) недоступності авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика більш як 12 годин робочого часу сумарно протягом календарного року;

7) виявлення невідповідностей у роботі авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика за результатами проведення адміністратором тестування та неусунення таких невідповідностей протягом строку, встановленого адміністратором;

8) невідповідності розміру плати за надання доступу до онлайн-сервісів розміру, зазначеному в пункті 5 цього Порядку;

9) відсутності чинного атестата відповідності комплексної системи захисту інформації попередньо авторизованого майданчика, передбаченого законодавством, після закінчення 12 місяців з дня отримання адміністратором атестата відповідності комплексної системи захисту інформації веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;

10) невідповідності авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку;

11) у разі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

У разі коли оператор авторизованого електронного майданчика не продовжив строк дії атестата відповідності комплексної системи захисту інформації авторизованого електронного майданчика у порядку, передбаченому законодавством, або такий атестат скасовано чи зупинено, авторизований електронний майданчик відключається від електронної системи закупівель.

52. Уповноважений орган приймає рішення про відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика протягом 20 робочих днів з дня прийняття комісією рішення і оприлюднює його протягом двох робочих днів на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

53. Комісія має право прийняти рішення про відключення авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на підставі:

1) звернення та інформації, отриманих від адміністратора електронної системи;

2) скарг користувачів, оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика;

3) звернення оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика про відключення такого майданчика.

54. Під час процесу відключення оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика зобов’язаний забезпечити на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику проведення раніше оголошених закупівель в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу та повинен забезпечити:

1) конфіденційність та цілісність даних, що містяться на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

2) збереження даних, що містяться на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику;

3) передачу всієї інформації, що міститься на авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику, іншим авторизованим/попередньо авторизованим електронним майданчикам;

4) здійснення обміну даними (який не був здійснений) з іншими авторизованими/попередньо авторизованими електронними майданчиками та веб-порталом Уповноваженого органу;

5) закриття доступу до авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика після його відключення.

55. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, який не забезпечив виконання на своєму авторизованому/попередньо авторизованому електронному майданчику вимог, визначених пунктом 54 цього Порядку, що повинно бути підтверджено адміністратором, не має права подавати заявку на авторизацію/попередню авторизацію повторно.

56. Технічне відключення від електронної системи закупівель здійснюється протягом 10 днів після завершення останньої закупівлі, що проводилася за участю авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та розпочата до прийняття рішення про відключення.

57. Оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика має право оскаржити у судовому порядку рішення Уповноваженого органу щодо відключення його авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Зміна оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика та доменного імені авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика

58. У разі зміни оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика юридична особа, якій в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика, протягом 10 робочих днів з моменту передачі такого права подає Уповноваженому органу звернення про зміну оператора.

59. Звернення про зміну оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика підписується керівником юридичної особи, яка подає таке звернення. До звернення додається інформація про відповідність юридичної особи вимогам, установленим у пунктах 18 і 35 цього Порядку, та передбачені законодавством документи, що підтверджують перехід права на використання авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Звернення реєструється і оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

60. У разі отримання звернення про зміну оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика тестування авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика адміністратором повторно не проводиться.

61. У разі зміни оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика Уповноважений орган вносить до рішення про авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика зміни щодо визначення іншої юридичної особи оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика на підставі відповідного рішення комісії протягом 20 робочих днів з дня його отримання.

62. Адміністратор не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня внесення Уповноваженим органом до рішення про авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика змін щодо визначення іншої юридичної особи оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика укладає з новим оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика договір.

Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

63. У разі зміни оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика доменного імені оператор подає звернення про зміну доменного імені на адресу Уповноваженого органу не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня реєстрації нового доменного імені.

Звернення про зміну доменного імені підписується керівником оператора авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика. До звернення додається довідка про наявність нового зареєстрованого доменного імені та копія сертифіката про реєстрацію нового доменного імені.

Звернення реєструється і оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

64. У разі отримання звернення про зміну доменного імені авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика тестування авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повторно не проводиться адміністратором.

65. У разі зміни доменного імені авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика Уповноважений орган вносить зміни до рішення про авторизацію/попередню авторизацію електронного майданчика на підставі відповідного рішення комісії.

66. На підставі рішення Уповноваженого органу щодо внесення змін до рішення про авторизацію/попередню авторизацію адміністратор вносить зміни до договору з оператором авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика.

Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 704 від 10.07.2019}

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.