26.02.2024 ВГО "Жива планета"

Яку вимогу встановити до екологічних характеристик кондиціонерів повітря та вентиляторів?

Технічні специфікації

Відповідно до статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник може при формуванні технічних специфікації встановлювати вимог до екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

У Законі зазначено що такі вимоги можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз "або еквівалент".

Відповідно до статті 7 Закону України «Про  енергетичну ефективність» при проведенні публічних закупівель енергоспоживчої продукції, вимоги до якої визначені в законодавстві щодо енергетичного маркування, екологічного маркування та екодизайну, вартість якої дорівнює або перевищує суму, визначену пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», клас енергетичної ефективності такої продукції повинен бути не нижче класу енергетичної ефективності, визначеного Кабінетом Міністрів України з урахуванням нормативно-правових актів у сфері енергетичного маркування, або показники енергетичної ефективності такої продукції повинні відповідати індикативним показникам, визначеним нормативно-правовими актами у сфері екодизайну, або така продукція  повинна відповідати стандартам екологічного маркування.

Якщо закуповуються:

 • кондиціонери повітря з номінальною потужністю ≤ 12 кВт, що живляться від електромережі, призначених для охолодження та(або) підігріву повітря; 
 • вентилятори з електричною потужністю ≤ 125 Вт, 

замовник може встановити вимогу про відповідність приладу Технічному регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 739.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

 • прилади, які живляться від джерел інших, ніж електричні;
 • кондиціонери повітря, в яких сторона конденсатора або сторона випарника чи обидві сторони не використовують повітря для теплообмінного середовища.

У технічних специфікаціях замовник може становити таку вимогу до екологічних характеристик кондиціонерів повітря та вентиляторів:

Енергоспоживча продукція [або назва категорії] повинна відповідати вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для, призначених для особистого комфорту за показниками:

1. енергоефективності
2. максимального енергоспоживання у вимкненому стані й режимі очікування
3. рівня звукової потужності

Підтвердження відповідності:

Інформація в технічній документації яка у тому числі повинна містити копію результатів розрахунків, які встановлені у додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Оцінка відповідності к вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 804.

Зазначайте  екологічні вимоги в спеціальних  відкритих електронних полях тендерної документації. Такі поля відкриті на усіх закупівельних майданчиках з травня 2023 року.  

У системі  Prozorro це буде виглядати так: 


Визначаємо екологічні вимоги до предмету закупівлі відео-підказка:

Інструкція користувача по застосуванню електронних полів для закупівлі з екологічними вимогами

Показники та вимоги згідно технічного регламенту для перевірки пропозиції

Вигляд енергетичної етикетки для кондиціонерів повітря, за виключенням одноканальних та двоканальних кондиціонерів повітря

Вигляд енергетичної етикетки для реверсивних кондиціонерів повітря з класами енергоефективності від A++ до Е
Вигляд енергетичної етикетки для реверсивних кондиціонерів повітря з класами енергоефективності від A+++ до D

Нецінові критерії

Статтею 29 Закону України «Про публічні закупівлі»  змінено підходи до встановлення критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, у тому числі із застосуванням нецінових критеріїв оцінювання у  приведеній ціні.
Лист-роз’яснення Мінекономіки щодо нецінових критеріїв оцінки від 02.04.2021 № 3304-04/20327.
Про « Нецінові критерії» на Infobox Prozorro. 
Рекомендуємо замовникам у разі закупівлі кондиціонерів повітря встановити такі нецінові критерії:
1) Відповідність еталонним показникам для найкращої технології, наявної на ринку кондиціонерів повітря згідно з додатком 4 Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для, призначених для особистого комфорту (показники наведені в Таблиці 2 цієї публікації).
Рекомендована питома вага критерію:
Відповідає  – 5%;
Не відповідає – 0.
Підтвердження відповідності:
Інформація про відповідність повинна надаватись  в технічній документації яка повинна містити копію результатів розрахунків, які встановлені у додатку 2 до цього Технічного регламенту.
Оцінка відповідності к вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 804.
2) Застосування холодоагенту з більш кращими екологічними характеристиками (R32, R449A, R454A, R1233zd, R1234ZE, R1234yf, R450A (N13), R455A, R464, R717 (Ammonia), R600A (Isobutane), R1336mzz(Z), R513A (XP10)
Рекомендована питома вага критерію:
Відповідає  – 5%;
Не відповідає – 0.
Підтвердження відповідності:
Позначення та класифікація за безпечністю згідно з ДСТУ ISO 817:2012 Холодоагенти. Система позначення (ISO 817:2005, IDT):

Нижча токсичністьВища токсичність
Не поширюють полум’я (негорючі)
А1В1
ВажкогорючіА2LB2L

Горючі

Легкозаймисті

A2

А3

B2

В3Обґрунтування доцільності застосування 

Холодоагент (фреон) – рідина яка здатна трансформується з рідкого стану в газоподібний, внаслідок чого відбувається охолодження певного об’єму простору. Використовується в кондиціонерах і холодильниках, у тому числі в різних видах систем та установок.
Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар передбачається, що кожна країна має вживати заходів, спрямованих на скорочення споживання контрольованих речовин і забезпечувати дотримання встановлених показників щорічного споживання згідно графіків їх скорочення. 
Наразі, згідно з міжнародними зобов’язаннями України за Монреальським протоколом, споживання (імпорт) фторованих парникових газів не обмежується. Вимоги щодо скорочення споживання фторованих парникових газів передбачені Кігалійською поправкою  до Монреальського протоколу, наберуть чинності після ратифікації зазначеної поправки. Після прийняття відповідного законопроекту Україна приєднається до 200 країн світу, які домовилися поетапно скоротити виробництво і споживання гідрофторвуглеців (ГФУ), що використовуються як холодоагенти в кондиціонерах та холодильниках. Ці речовини є газами що спричиняють парниковий ефекті впливають на глобальне потепління. Очікується, що завдяки виконанню цієї поправки вдасться запобігти викиданню 105 млн тонн СО2 еквіваленту парникових газів, що допоможе уникнути глобального підвищення температури на 0,5˚С до 2100 року. 
На сьогодні зареєстровано близько 40 холодоагентів, що містять озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази. Кожен з них має власні характеристики. 
GWP – потенціал глобального потепління; 
ODP – озоноруйнівний потенціал.
До тих які мають більш кращі екологічні характеристики віднесені такі холодоагенти:
R32 –найпопулярніший на даний момент (2024 р.) однокомпонентний холодоагент з GWP = 675 і ODP = 0. Є більш кращою альтернативою R22 і R410А. 
R32 у порівнянні з R410A має на 65% нижчий GWP, вищу охолоджуючу здатність та на ~ 30% більш енергоефективний. 
Застосовується в системах низькотемпературного охолодження та кондиціонування повітря. Має можливість дозаправки завдяки однокомпонентності, що здешевлює роботи з обслуговування спліт-систем.
За ступенем токсичності для людини відноситься до класу А1 (нетоксичний), важкогорючій, при нормальних умовах не запалюється (здатний спалахнути тільки при нагріванні +648ºC).
R449A – є сумішшю  гідрофторвуглецю (HFC) і гідрофторолефіну (HFO), R32 (24%), R125 (25%) і R1234yf (25%).
Нетоксичний, негорючій та один з кращих  холодоагентів тому що не  містить хлору, має нульовий ODP і GWP = 1397.
GWP R449A ~ на 64% нижче у порівнянні з R404A та R507A. При цьому R449A забезпечує відмінні охолоджувальні властивості та вищу енергоефективність. Продукція з  R449A споживає на 4% менше енергії при вищих температурах (32⁰C) порівняно з R404A.
Застосування R449A:
 • низько- та середньо температурне комерційне та промислове холодильне обладнання;
 • централізовані та розподілені системи для холодильних та морозильних камер;
 • конденсаційні агрегати;
 • холодильні камери;
 • нове обладнання або модернізація існуючих систем.
R454A – легкозаймистий холодоагент з вмістом R32. Має хороші охолоджувальні властивості та відносно низький GWP = 239 якій на 94% нижче ніж у R404A.
Замінює R404A і R507A в нових системах, включаючи конденсаційне охолодження, пряме розширення низько- і середньо температурних комерційних і промислових холодильних систем, забезпечуючи оптимальний баланс, кращу продуктивність і вищу потужність охолодження.
Застосування R454A:
 • низькотемпературні та середньо температурні комерційні, промислові та транспортні холодильні системи;
 • розподілені системи для супермаркетів, холодильних і морозильних камер;
 • конденсаційні агрегати для середніх і низьких температур;
 • холодильні камери.
R1233zd –  гідрофторолефіновий (HFO) холодоагент з низьким GWP = 6 та  і ODP  в  діапазоні від 0,00024 до 0,00034. Один з нових більш екологічно кращих холодоагентів. Нетоксичний та негорючий, забезпечує таку ж ефективність, як R123 при більшій потужності.
R1233 спочатку був розроблений як піноутворювач або пінний пропелент. Зараз він замінив R123 і використовується для побутових та промислових  кондиціонерів.
R1234ZE –  гідрофторолефіновий (HFO) ефективний холодоагент з низьким GWP = 7.
R1234ZE замінює R134A (якій має GWP = 1300) в системах середньо температурного охолодження та кондиціонування повітря, включаючи охолоджувачі води.
Застосування R1234ze:
 • піноутворювач;
 • побутові і промислові  кондиціонери;
 • холодильне обладнання.
R1234yf –  легкозаймистий гідрофторолефіновий (HFO) холодоагент нового покоління  з GWP на ~ 99,7% менш ніж у R134A. Використовується переважно як холодоагент для автомобільних систем кондиціонування повітря. Замінює в нових системах R134A якій має менш кращі екологічні характеристики, при цьому має ті самі показники робочого тиску та температури. Старі системи з R134A не сумісні з більш легкозаймистим R1234yf.
R450A (N13)  –  азеотропна негорюча суміш холодоагентів, що містить R134a та R1234ZE. Має середній тиск, 100% ККД, GWP = 547, що на ~ 60% від потенціалу R134A, R450A і ODP = 0.
R450A більш енергоефективна і безпечна альтернатива R134a, яка демонструє потужність на 87% більш ніж у R134A. Застосовуються в широкому діапазоні нових систем кондиціонування повітря та інших.
R455A –  азеотропна легкозаймиста суміш холодоагентів на заміну R22 і R404A в нових системах низьких, середніх і високих температур з низьким  GWP = 146 і ODP = 0.
Потужність така сама як і у R404A, але більш широкий робочий діапазон порівняно з пропаном або іншими холодоагентами для кондиціонування повітря.
Має високий показник енергоефективності, високу критичну температуру, низький критичний тиск, низьку температуру нагнітання та на 30% по масі витрат менш ніж з  R404A/R507A.
R464A – негорючий холодоагент, який використовується на заміну R404A, має низькі GWP, токсичність і ODP = 0.
R717 (аміак, NH3) – один  із доступних і найстаріших природних холодоагентів, енергоефективний, з нульовим GWP  і ODP. При цьому  він легкозаймистий і токсичний, завдяки чому не застосовується для побутових продуктів.
Через його ефективність у поглинанні тепла, його в основному використовують у промисловості з обладнанням для кондиціонування повітря. 
Переваги 
 • системи на основі аміаку коштують на 10-20%;
 • на 3-10% ефективніший і дешевший у застосуванні ніж фреон.
Несумісний з міддю, тому його не можна використовувати в системах з мідними трубами.
R600A (ізобутан)  легкозаймистий вуглеводневий холодоагент, з дуже низьким GWP = 3 і ODP = 0. Не токсичний, що робить його надзвичайно безпечним, є одним із найпопулярніших екологічних холодоагентів, які використовуються сьогодні. Не підходить для модернізації старих систем через легкозаймистість. 
R600A гарний вибір для побутових і  комерційних продуктів завдяки таким властивостям:
 • енергоефективний але при цьому потужний охолоджувач;
 • має низьку швидкість підвищення температури навантаження;
 • сумісний з різними мастилами.
R1336mzz(Z) – холодоагент нового покоління, нетоксичний, з дуже низьким GWP = 2 і ODP = 0. Є більш кращою альтернативою для R245FA. Негорючий, на відміну від більшості холодоагентів з низьким GWP які є переважно легкозаймистими. Підходить до систем з високою температурою конденсації.
R513A (XP10)  –  азеотропна суміш холодоагентів  на основі R1234yf і R134a, з низьким GWP і ODP = 0. Є більш кращою альтернативою для R134A для модернізації в багатьох системах і на відміну від  R134A є негорючою і сумісною з поліефірним маслом.
R513A має схожі показники з R134A щодо температури для охолодження і нагріву, фізичні і термодинамічні характеристики та може використовуватися для модернізації. 

вимоги,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.