20.09.2023 ДП "Прозорро"

Яку вимогу встановити до екологічних характеристик мийних засобів та засобів для чищення?

Мийний засіб – будь-яка речовина або препарат, що містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення та використання в побуті і промисловості, у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо.

Мило тверде – продукт, вироблений з жирової сировини тваринного та рослинного походження, гідрованих жирів або їх сумішей та синтетичних жирних кислот методом лужного омилювання.

У технічних специфікаціях замовник може становити таку вимогу до екологічних характеристик мийних засобів:

Мийні засоби, засоби для чищення повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв для мийних засобів та засобів для чищення згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT).

Підтвердження відповідності вимогі:

1.Копія сертифікату про підтвердження відповідності встановленим екологічним критеріям для мийних засобів та засобів для чищення.

2.Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності який видав сертифікат.

Встановлюйте вимогу у відкритих електронних полях приundefinedпроведенні відкритих торгів у системі Prozorro:

Такі поля відкриті на усіх закупівельних майданчиках з травня 2023 року.

Застосування вимоги до продукції за CPV кодом:

Враховуючи принципи та методи застосування екологічного маркування І типу а також вимоги екологічних критеріїв для мийних засобів та засобів для чищення на відповідність яким здійснюється оцінювання продукції рекомендована вимога може застосовуватись при закупівлі продукції відповідно до ДК 021:2015 39830000-9 Продукція для чищення:

Відповідність рекомендованої вимог Закону України «Про публічні закупівлі»:

Стаття 23. Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності

Технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

Технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз "або еквівалент".

У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Аналіз ринку:

Доступність мийних засобів та засобів для чищення які відповідають зазначеній вимогі за середньо ринковою цінною і достатній рівень конкуренції екологічно сертифікованої продукції цієї категорії на українському ринку доведена за результатами дослідження за методологією Програми ООН з навколишнього середовища: Аналітичний звіт щодо визначення пріоритетів сталих публічних закупівель та аналізу готовності ринку в Україні. Цей звіт був підготовлений в рамках проекту «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment), що фінансується Європейським Союзом та реалізується ОЕСР, ЄЕК ООН, ЮНЕП, ЮНІДО та Світовим банком.

Як перевірити наявність і термін дії  сертифікатів відповідності мийних засобів та засобів для чищення?

Сертифікат відповідності

Наявність сертифіката відповідності та знаку екологічного маркування у поєднанні з номером екологічного сертифіката на етикетці, пакуванні в рекламних матеріалах є доказами того, що засіб пройшов компетентне оцінювання і підтвердив відповідність встановленим екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024:2018.

В сертифікаті відповідності [№ …. від ….. ] зазначається схема сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024:2018 (або еквівалентні ISO 14024:2018, EN ISO 14024:2018) та екологічні критерії що встановлені для продукції визначеної категорії на відповідність яким проходила оцінка екологічних характеристик предмету закупівлі. Продукти які відповідають екологічним критеріям зазначаються у сертифікаті або у додатку до нього.

Атестат акредитації органу якій видав сертифікат

Про компетентність органу якій видав сертифікат свідчить атестат державної акредитації виданий згідно з Законом України «Про акредитацію органів оцінки відповідності». В  атестаті акредитації  або додатку до нього зазначається галузь акредитації  органу за визначеними категоріями продукції.

Логотип органу національної акредитації розміщується на сертифікаті якій виданий акредитованим органом, під логотипом зазначається номер атестату акредитації згідно національного реєстру.
Нижче наведені знаки екологічного маркування  згідно з ISO 14024:2018, органів які мають акредитацію та міжнародне визнання. Цими знаками можуть бути позначені мийні засоби та засоби для чищення що надаються на ринку України. В реєстрі виданих сертифікатів на сайті органів можна перевірити чинність наданого сертифікату у якості підтвердного документу про відповідність. 

Обґрунтування доцільності застосування вимогі

Виробники засобів у пошуку найкращого балансу ефективності та ринкової ціни продукції використовують широкий спектр хімічних речовин, які в свою чергу, мають свої унікальні властивості, включаючи небезпечні. Деякі речовини-складники засобів можуть мати виключні властивості для швидкого знищення бруду, і незважаючи на небезпечність, є необхідними, але наражання споживача на такі небезпеки, як токсичність, канцерогенність, мутагенність, здатність руйнувати репродуктивну або імунну систему, знищувати екосистеми є логічно недопустимим. Але практика господарської діяльності від логічної теорії завжди відрізняється, і тому, з огляду на недосконалість державного регулювання, мийні засоби і засоби для чищення можуть мати у своєму складі майже будь-які речовини, включаючи ті, які не були навмисно туди внесені, а були домішками неякісної сировини.

Це може становити значні ризики та впливи на стан здоров’я громадян і довкілля.

Державне регулювання надання на ринку мийних засобів

Регулювання виробництва, імпорту та надання на ринку мийних засобів регулюється насамперед Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного здоров’я населення» (втрата чинності відбудеться 01.10.2023 р.) та Технічним регламентом  мийних засобів. Ці акти права визначають вимоги та процедуру реєстрації хімічних речовин як небезпечного фактору. Їх вимоги досить часто не виконуються виробниками та імпортерами мийних засобів, користуючись недосконалістю та застарілістю вимог. Технічний регламент мийних засобів висуває дуже небагато вимог до продукції: поверхнево-активні речовини у складі повинні бути здатні до швидкого біорозкладу та вводяться обмеження вмісту фосфатів. Також, введені вимоги до маркування мийного засобу, у тому числі попереджувального (відповідно до ДСТУ ГОСТ 31340). Інших вимог щодо безпечності мийних засобів технічний регламент не встановлює.

Закон України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», прийнятий 01.12.2023 р. і вводиться в дію з 01.06.2024 р. Наразі розроблені та опубліковані проекти технічних регламентів які після прийняття стануть основою для  реалізації законодавства у сфері хімічної безпеки. Отже на даний час  законодавство не забезпечує у повній мірі  безпеку споживачів хімічної продукції, зокрема мийних засобів та засобів для чищення, як одного з її видів.

Екологічні критерії та маркування згідно з ДСТУ ISO 14024:2018

ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT) є національним стандартом якій  установлює принципи та процедури, застосовні для розроблення програм екологічного маркування, зокрема: вибирання категорій продукції, встановлення екологічних критеріїв, а також для оцінювання та демонстрування відповідності.

Відповідно до положень цього стандарту, екологічні критерії є нормативним документом що встановлюють вимоги до екологічних характеристик продукції визначеної категорії.  На кожну категорію продукції розробляються і затверджуються окремі екологічні критерії. Щодо засобів мийних та засобів для чищення  це стандарт СОУ ОЕМ 08.002.012.065:2020. Засоби мийні та засоби для чищення  Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Екологічні критерії встановлюють вимоги до продукції та її життєвого циклу які можуть гарантувати, що продукт не становить значних небезпек для здоров’я людини та довкілля, а всі інші небезпеки є визначеними, що під час виробництва продукції враховувалися екологічні цілі, такі як енергоефективність та зменшення виробництва відходів, що засіб є достатньо ефективним за призначенням, а його упаковка або тара не створює надлишкову кількість побутових відходів.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.012.065:2020 встановлює екологічні критерії з диференціацією за видами продукції.

Доведена відповідність цьому стандарту дозволяє виробникам вносити у маркування сертифікаційний знак, який інформує обізнаного споживача про порівняну безпечність продукту та про те, що під час виробництва та внаслідок використання продукту несприятливого впливу на довкілля не здійснюється.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.012.065:2020:

1) гармонізовані з екологічними критеріями що встановлені:

  • Рішенням Комісії (ЄС) 2017/1216 від 23 червня 2017 року про встановлення екологічних критеріїв маркування EU Ecolabel для миючих засобів для посудомийних машин
  • Рішенням Комісії (ЄС) 2017/1214 від 23 червня 2017 року про встановлення екологічних критеріїв маркування EU Ecolabel для засобів для ручного миття посуду
  • Рішенням Комісії (ЄС) 2017/1217 від 23 червня 2017 року про встановлення екологічних критеріїв маркування EU Ecolabel для засобів для чищення твердих поверхонь
  • Рішенням Комісії (ЄС) 2017/1218 від 23 червня 2017 року про встановлення екологічних критеріїв маркування EU Ecolabel для пральних порошків

2) адаптовані до вимог актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Основні вимоги екологічних критеріїв до засобів мийних та засобів для чищення:

Біологічний розклад поверхнево-активних речовин (ПАР) та органічних хімічних речовин

Екологічні критерії передбачають використання ПАР та інших органічних речовин тільки, якщо доведена їх здатність до швидкого біологічного розкладу за аеробних умов, а для тих, що становлять небезпеку для довкілля слід додатково довести здатність до  біологічного розкладу за анаеробних умов. Також сума концентрацій органічних речовин, які не здатні до швидкого біологічного розкладу жорстко лімітуються. В цілому екологічні критерії корелюють з вимогами Технічного регламенту мийних засобів, але вони більш детальні та стосуються ширшого спектру речовин.

Обмеження для  певних  хімічних речовин

Загальні обмеження для речовин стосуються різновидів їх небезпечних властивостей – власне класифікації небезпеки. Для токсичних речовин, канцерогенів, алергенів, мутагенів, руйнівників репродуктивної системи, небезпечних для довкілля, класифікованих відповідно до міжнародної системи GHS за чіткими класами та категоріями небезпек встановлюється загальний ліміт концентрації у засобі 0,01%, з урахуванням деяких наведених девіацій для ПАР та інших речовин.

Перевищення цього ліміту для таких речовин як правило призводить до відповідної класифікації GHS усього засобу як канцерогена, мутагенна, токсичного тощо, а це не дозволяється екологічними критеріями.  Встановлюються обмеження для дуже алергенних консервантів ізотіазолового ряду MIT, BIT, CIT/MIT, їх використання не є доцільним, хоч вони й досить ефективні. 

Щодо вмісту фосфору ліміти встановлені диференційовано для різних типів засобів, від 0,2 до 1 г/л, а для пральних засобів розраховуються з урахуванням дозування.

Вміст ароматизаторів чітко не обмежується, але є загальна вимога щодо слабкої їх алергенності або низької концентрації – їх концентрація не повинна призводити до класифікації засобу як алергену. Синтетичні цеоліти у засобі обмежені до 15 %, а барвники дозволяється використовувати тільки дозволені для використання у харчовій промисловості.

Вміст ЛОС лімітується критеріями тільки для засобів для чищення твердих поверхонь від 30 до 100 г/л.

Заборона для певних хімічних речовин

Вміст наступних небезпечних та особливо небезпечних хімічних речовин у складі засобів забороняється за будь-якої концентрації:

- алкілфенолетоксилати та їх похідні;

- атранол та хлоратранол;

- бензалконіум хлорид;

- галаксолід (hhcb);

- діетилентріамінпентаоцтова кислота (DTPA);

- етилендіамінтетраоцтовакислота (EDTA) та її солі;

- формальдегід та хімічні сполуки, які його вивільняють (наприклад, 2-бром-2-нітропропан-1,3-діол, 5-бром-5-нітро-1,3-діоксан, гідроксил натрію метилгліцинат, діазолідинилуреа), за винятком домішок формальдегіду в ПАР на основі хімічної поліалкокси до концентрації 0,010% по масі у вхідній речовині;

- глутаральдегід;

- гідроксиізогексил-3-циклогексенкарбоксальдегід (HICC);

- мікропластик;

- наносрібло;

- натрій гідроксиметилгліцинат;

- нітромускус та поліциклічні мускуси;

- фосфати;

- перфторовані алкілати;

- тоналід (AHTN);

- четвертинні амонієві солі які не здатні до швидкого розкладу;

- реактивні сполуки хлору;

- родамін Б;

- триклозан та інші хлорорганічні сполуки;

- 3-йод-2-пропініл бутилкарбамат;

- хімічні речовини, які входять до переліку речовин-кандидатів (SVHC).

SVHC (англ. substances of very high concern) – перелік речовин-кандидатів які заплановані у ЄС до обмеження або виведення з ринку ЄС назавжди. Створений у ЄС відповідно до Регламенту ЄС 1907/2006 (REACH). Як правило це ті самі канцерогени, мутагени, токсичні для репродуктивної системи стійкі та біоакумулятивні у довкіллі, та інші особливо небезпечні речовини.

Вимоги для мийних засобів як продукції

Як згадувалося, засіб не повинен бути класифікований як токсичний, канцероген, мутаген, руйнівник репродуктивної системи за певними класами та категоріями відповідно до GHS. Класифікація для засобу в цілому та для окремих речовин чітко наведені у стандарті та одночасно відповідають системі GHS.

Для оцінки впливу засобу на довкілля (власне на водні екосистеми як найчутливіші) передбачено розрахування т.н. критичного об’єму розведення засобу за методикою та перевірка відповідності екологічним критеріям за встановленими лімітами.  

Ефективність засобу, а саме здатність відновлювати чистоту брудної поверхні, перевіряється за стандартизованою методикою та порівнюється з еталоном.

Екологічні критерії доповнюють вимоги до упаковки: встановлена вимого щодо придатності упаковки до переробки, контролюється співвідношення ваги упаковки з функціональною необхідністю, деякі речовини у складі упаковки жорстко забороняються.

Матеріал підготовлений в рамках проєкту EU4Environment – Антоном Мукомелою, завідувачем Сектору REACH ДП  «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації у хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»).

вимоги,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.