31.05.2022 ДП "Прозорро"

Інструкція користувача по застосуванню електронних полів для закупівлі з екологічними вимогами/критеріями

При  проведенні закупівлі замовник може застосувати  вимоги до екологічних характеристик предмету закупівлі, нецінові критерії щодо заходів охорони навколишнього середовища або і те і інше одночасно.

Чому це важливо?

1. Економічна ефективність. Більш кращі показники енергоефективності, раціонального використання водних та інших ресурсів, економне дозування, пакування та зменшення обсягів відходів споживання, запобігання екологічним ризикам призводять до зменшення витрат в коротко – та середньо- строкової перспективі.

2. Поліпшення умов життєдіяльності. Кращі показники безпеки та мінімізація впливу на довкілля, створює більш здорові і комфортні умови для користувачів.

3. Захист довкілля. Відбір або вибір екологічно сертифікованої  продукції з суттєво облежаним вмістом небезпечних хімічних речовин, сприяє збереженню здоров’я, скороченню викидів парникових газів, охороні та відновленню біологічного різноманіття.

4. Розвиток інновацій та залучення інвестицій. Запит на екологічну продукцію, товари та послуги з боку держави призводить до заохочення розвитку інновацій та інвестицій в зелену модернізацію виробництва.

Застосування екологічних вимог при оголошенні закупівлі

Підставою для застосування таких вимог є:

- положення статті 23  Закону України «Про публічні закупівлі»;

- стратегічні цілі та завдання  державної екологічної політики згідно з  Законом, а також  національна, галузеві та місцеві програми дій по їх досягненню;

- прагнення замовника закуповувати більш екологічно кращу продукцію чи послуги, які в залежності від категорії можуть бути більш енергоефективні, безпечні, ремонтопридатні і мають продовжений термін служби, запобігають засміченню, кліматичним змінам і забрудненню  довкілля.

При створенні оголошення у замовника є поле “Екологічні вимоги”, яке він може заповнити, зазначивши  в ньому всю необхідну інформацію в електронних полях.

У разі встановлення екологічних характеристик до предмету закупівлі згідно з Законом, замовник повинен в зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Радимо скористуватись довідниковою інформацією для визначення вимог до екологічних характеристик і методів підтвердження відповідності:

-   застосування стандартів екологічного маркування (харчові продукти; промислові товари і комплектуючі; текстильні вироби; косметичні та мийні засоби, лакофарбові матеріали та інша хімічна продукція тощо);

-   критерії для енергоефективних закупівель (енергоспоживчі продукти, будівництво,  реконструкція та будматеріали);

-   критерії для сталих закупівель (лакофарбові матеріали, теплоізоляція, мийні засоби);

- умови проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками.

Приклад застосування стандартів екологічного маркування І типу, як це показано на картинці нижче.

Екологічні вимоги

Лакофарбові матеріали повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв що встановлені на визначену категорію згідно з чиною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT). Відповідність повинна підтверджуватись копією сертифікату згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), виданого акредитованим органом. 

Вимога до того що маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством встановлена абзацом другим пункту 5 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

Приклад заповнення інформації нижче

 

Позначення закупівлі з екологічними вимогами/критеріями

При створенні оголошення необхідно поставити позначку “Екологічні вимоги”, щоб закупівлю було ідентифікувати на порталі чи знайти через модуль аналітики.


 

Відображення екологічних вимог на порталі

Після створення закупівлі вся введена інформація відображається на порталі Прозорро в розділі Екологічні вимоги, як це показано на картинці нижче.


Ці вимоги може бачити будь-хто з користувачів, перейшовши на сторінку закупівлі.

Відображення на порталі Позначки "Екологічні вимоги"

Позначка «Екологічні вимоги», яку замовник повинен поставити при створенні закупівлі з екологічними вимогами/критеріями відображається на порталі. Щоб простіше було ідентифікувати закупівлі в яких застосовані екологічні вимоги/критерії. Тож будь-хто, хто переходить на закупівлю може це побачити. Як це виглядає на порталі - показано на картинці нижче.


Застосування екологічних критеріїв в якості нецінових

Вимогу щодо екологічного маркування рекомендується застосовувати як одну з вимог показника нецінового критерію, якщо закупівля має складний характер або відсутні дані про наявне конкурентне середовище товару чи послуги, в межах категорії що закуповується.

Важливо при створенні оголошення з використанням екологічних критеріїв в якості нецінових необхідно поставити позначку “Екологічні вимоги”, щоб закупівлю було ідентифікувати на порталі чи знайти через модуль аналітики.

Для цього при створенні оголошення про проведення закупівлі необхідно зазначити екологічні критерії та їхню вагу.

Нижче наведено кілька прикладів використання екологічних критеріїв в якості нецінових.

Приклад екологічних критеріїв для меблів

Меблі згідно з специфікацією мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв на цю категорію згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

Можливі опції і рекомендована питома вага кожного з варіантів:

  • ні – 0%
  • не менш ніж 50% від загальної кількості – 15%
  • не менш ніж 80% від загальної кількості – 30%

Підтвердженням відповідності критерію тут може бути:

1) Специфікація меблів із зазначенням номеру сертифікату відповідності згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) (за наявності).

2) Розрахунок відсотку по вартості від загального об’єму поставки меблів, тих меблів що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

3) Копії сертифікатів відповідності меблів встановленим екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) та копії атестатів акредитації органів які видали сертифікат.

Враховуючи положення пункту 4 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» копії атестатів акредитації замовникам  слід вимагати на період воєнного стану у зв’язку з тимчасовим закриттям реєстру акредитованих органів оцінки відповідності Національного агентства акредитації України.

4) Копії договорів на постачання меблів що мають сертифікати відповідності екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

 

Приклад нецінового екологічного критерія на концентрований засіб для прання

Неціновій критерій не вплине на відбір пропозицій, але може впливати на  вибір надаючи перевагу більш ефективній закупівлі у поєднанні із заходами охорони навколишнього середовища, зокрема щодо зменшення відходів споживання. 

Наприклад, концентрований засіб для прання може бути більш ефективним і менш витратним щодо пакувального матеріалу. Критерії можна засотувати такі:

Розхід г на кг середньо та суттєво забрудненої білизни – max вага 10%

Менше ніж 15 г/кг - 10%

Від 20 до 15 г/кг - 5%

Більш ніж 20 г/кг - 0%

Підтвердження відповідності:

1) Наявність на пакуванні інформації про дозування та надання постачальником засобів для дозування.

2) Необхідно надати макет пакування або інструкцію користувача і лист-гарантію надання засобів дозування із зазначенням кількості.


Приклад нецінового екологічного критерія для товарів в тарі яку перевикористовують

Для зменшення обсягів утворюваних відходів і витрат на їх утилізацію ватро застосовувати такій критерій:

Постачальник забезпечує повернення залогової вартості тари – max вага 5%

Так - 5%

Ні   - 0%

Підтвердження відповідності:

1) Гарантійний лист постачальника із зазначенням залогової вартості тари.


 

Відображення екологічних критеріїв в якості нецінових на порталі

Після публікації оголошення про проведення закупівлі на порталі можна переглянути як виглядають екологічні критерії в якості нецінових. Ми взяли Приклад №1, щоб показати як екологічні критерії в якості нецінових виглядають на порталі.

 

Використання екологічного критерію в якості нецінового дає перевагу до 30% від ціни тій пропозиції, яка отримала максимальні значення по всіх критеріях що застосовуються.

Як знайти закупівлі в яких були застосовані екологічні вимоги

Для відбору та перегляду таких закупівель є спеціальний фільтр при виборі якого будуть відсортовані всі закупівлі з екологічними вимогами/критеріями.

Як це виглядає на порталі показано на картинці нижче.


Після вимоги фільтра система відсортує всі закупівлі в яких були застосовані екологічні вимоги/критерії, як показано на картинці нижче.

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.

Можливо, вас також зацікавить: