26.02.2020 Лілія Кулик

Сталі публічні закупівлі

З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина Указом Президента України Володимира Зеленського від 30.09.2019 № №722/2019  визначено необхідність забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

«Цілі сталого розвитку: Україна» відповідають 17 Глобальним Цілям сталого розвитку (ЦУР) –  проголошеним резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1. 

Обсяг державних закупівель в Україні щороку складає близько 13% ВВП. Завдяки цьому держава  має значний вплив на ринок і можливість спрямувати його до інноваційного і сталого розвитку, посилюючи екологічну відповідальність бізнесу і перехід до моделі «зеленої економіки».

Сталі публічні закупівлі (СПЗ)  – це важіль, яким може скористатися державний сектор економіки для того, щоб забезпечити збереження природних ресурсів, зупинити деградацію і поліпшити стан довкілля, збільшити ринок екологічних товарів, послуг і технологій,  посилити стимулювання розвитку інновацій та інвестицій.  В соціальній сфері СПЗ сприятиме поліпшенню стандартів якості навчання, праці і життя. Економічні переваги СПЗ ґрунтуються на методі оцінювання повної вартості життєвого циклу предмету закупівлі і така оцінка забезпечує найвищій рівень ефективності.

СПЗ успішно впроваджується вже 89 країнах світу, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності на світових ринках, більш ефективному управлінню природним капіталом, поліпшенню якості життя, сталості  екосистем і економік.

Впровадження СПЗ в Україні передбачено Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2030 року».  Оновлений Закон України «Про публічні закупівлі», який вступає в дію з 19 квітня 2020 року забезпечує нові можливості застосування СПЗ відповідно до зобов’язань України визначених в статті 152 Угоди про асоціацію з ЄС. 

З метою розуміння переваг, принципів і методів застосування СПЗ  в рамках програми ЄС «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства» (EaP GREEN) були підготовлені методичні рекомендації та настанови для замовників по  застосуванню СПЗ в Україні із врахуванням національних умов.

Розроблені експертами Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) в партнерстві з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління та ВГО «Жива планета»,  вони до доступні за посиланням.


зелені закупівлі,

Коментарі

Юлія
Добрий день, підкажіть, будь ласка, як на практиці будет вимірюватися вартість житєєвого циклу? Можете, за можливістю, навести приклад?