10.04.2020 ДП "Прозорро"

Як здійснювати ефективні закупівлі із застосуванням нецінових критеріїв

Підвищення ефективності закупівель за рахунок застосування нецінових критеріїв

Координатор проекту «Впровадження сталих публічних закупівель в Україні» (програма ЄС – EaP GREEN) та експерт Програми ООН з навколишнього середовища Світлана Берзіна, розказує, про новий для України підхід «сталих публічних закупівель», як його застосовувати в реальних умовах нашої країни та як він може вплинути на ефективність закупівлі.

Нецінові критерії

Багато замовників досі вважають що закупівля товарів, робіт чи послуг згідно Закону України«Про публічні закупівлі» повинна орієнтуватись виключно на найдешевшу пропозицію, як правило сумнівної якості. Але це не так. Стаття 22 цього Закону надає замовнику можливість застосовувати різноманітні нецінові критерії у технічних специфікаціях документації конкурсних торгів.

Такі критерії по суті є критеріями відбору, і у разі, якщо надана пропозиція не відповідає їм,вона може бути відхилена не зважаючи на її ціну. Встановлюючи вимоги до предмету закупівлі замовники можуть посилатися перш за все на нормативно-правові акти та міжнародні або національні стандарти.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Вимоги можуть містити посилання на стандарті характеристики, кількісні чи якісні показники або у разі потреби, встановлювати спеціальні критерії.

Використовуючи такий набір можливостей, замовник, в залежності від цілі закупівлі та категорії продукції може встановлювати різні критерії до функціональних характеристик, енергоефективності, ефективного використання водних ресурсів, безпеки (враховуючи потенційні впливи на здоров’я людини та довкілля), поліпшених екологічних характеристик, можливостей подальшої утилізації тощо.

Але зазвичай досить поширеною є ситуація коли замовники в тендерній документації не зазначають окрім формальних, – жодних вимог, зокрема щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля. Хоча споживання будь-якого товару, надання послуги чи виконання робіт у певній мірі пов’язані з впливами на довкілля, що мають наслідки як для об’єктів довкілля так і для споживачів або користувачів.

Насамперед це стосується будівельних робіт, при проектуванні та виконанні яких потрібно передбачати необхідні заходи для мінімізації негативного впливу на довкілля, недопущення забруднення повітря, води, ерозії ґрунту,знищення рослинного покриву, диких тварин тощо.

Але заходи із захисту довкілля варто розглядати і у більш широкому значенні ніж впливи на об’єкти довкілля під час виконання робіт чи надання послуг.

Такі критерії до товарів, матеріалів, виробів, засобів чи конструкцій як екологічність,безпека, зручність у використанні та надійність забезпечать як зменшення впливів на довкілля, так і сприятимуть створенню більш безпечних і комфортних умов життєдіяльності, зменшенню відходів,експлуатаційних витрат та запобігають необхідності частих закупок.

Сталі закупівлі

Публічні закупівлі товарів, робіт та послуг що здійснюються на основі принципу збалансованості економічних, екологічних та соціальних критеріїв визначаються як «сталі».

Цей підхід є одним з інструментів досягнення Глобальних цілей сталого розвитку якій успішно застосовується у багатьох країнах світу, зокрема у державах-членах ЄС згідно вимог Директиви ЄС 24/2014.

Переваги застосування сталих публічних закупівель

Переваги закупівель

Алгоритм здійснення ефективної закупівлі

При визначенні предмету закупівлі та формуванні технічних специфікацій рекомендовано застосовувати такий алгоритм дій:


Визначити цілі замовлення, тобто для чого здійснюється закупівля


Визначити предмет закупівлі (товар або послуга чи роботи) та кількість (од. виміру)


Визначити якісні та інші технічні характеристики


Встановити необхідність застосування заходів із захисту довкілля


Розглянути необхідність встановлення спеціальних критеріїв та наявність належного обґрунтування такої необхідності


Визначити спосіб підтвердження відповідності встановленим вимогам технічних специфікацій


Провести аналіз методу оцінювання за критерієм «ціна» з врахуванням вартості життєвого циклу та пошук можливості оптимізації витрат


Оцінити можливості ринку (аналіз маркетингових досліджень, доступних джерел інформації, консультації з потенційними постачальниками)


Оцінити ризики та у разі потреби переглянути технічні специфікації


Адаптувати істотні умови та проект договору до вимог технічних специфікацій

 

Методичні рекомендації щодо застосування засобів захисту довкілля

На жаль, в Україні лише ~ 1% публічних закупівель здійснюється із застосуванням нецінових критеріїв що враховують вимоги екологічних та(або) соціальних стандартів. Переважно це обумовлюється тим, що замовники не мають уяви про зміст, значення та переваги тих чи тих стандартів. Обмежує застосування і відсутність необхідних знань та практичного досвіду серед персоналу замовників з питань що стосується обґрунтування необхідності застосування нецінових критеріїв і способу документального підтвердження відповідності.

На вирішення цієї проблеми в Україні було впроваджено декілька проектів технічної підтримки, один з яких був реалізований в рамках програми ЄС – EaP GREEN в партнерстві з Програмою ООН з навколишнього середовища.

В процесі реалізації проекту (2014-2018) було проведено ряд досліджень, розроблені рекомендовані нецінові критерії до технічних специфікації на різні категорії товарів, робіт і послуг, забезпечений супровід понад 20 пілотних тендерів, розроблені методичні рекомендації для замовників, зокрема Методичні рекомендації щодо визначення необхідності та застосування заходів із захисту довкілля до предмета закупівлі (при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади).

Перші пілотні тендера з врахуванням зазначених рекомендацій відбулись у 2017 році й були низько бюджетними та орієнтовані на закупівлю лакофарбових матеріалів, мийних засобів і послуг з прибирання. Станом на початок жовтня 2018 року ми вже маємо в активі успішні приклади застосування нецінових критеріїв з посиланням на екологічні стандарти у сфері будівництва та реконструкції по проектам вартістю від 200 млн. грн.

Зараз Методичні рекомендації доступні для широкого користування на Infobox ProZorro і відкриті до обговорення з замовниками та іншими зацікавленими сторонами. Експерти проекту EaP GEEN продовжують проведення консультацій з питань застосування нецінових критеріїв та розроблення технічних специфікацій для здійснення сталих закупівель.

Потенціал застосування нецінових критеріїв

Реалізація заходів, спрямованих на виконання Стратегії реформування системи публічних закупівель в Україні спрямовані на посилення потенціалу застосування нецінових критеріїв та методу оцінки повної вартості предмету закупівлі, враховуючи витрати на його життєвий цикл, зокрема в частині що стосується:

  • стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів екологічного маркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24 / ЄС);
  • вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг в розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 78-82 Директиви 2014/24 / ЄС);
  • спеціальні умови закупівлі товарів і послуг, що закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, інвалідів, а також для надання спеціалізованих послуг творчими об'єднаннями або некомерційними організаціями в сфері культури, охорони здоров'я та соціальної допомоги населенню (Статті 20 і 77 Директиви 2014/24 / ЄС );
  • поділ загального обсягу закупівлі на лоти (принципи обґрунтування замовником нездатності лотів і можливості укладення контракту більш ніж на один лот з одним і тим же постачальником у процедурі), зокрема, з метою створення умов для участі малого і середнього бізнесу в процедурах закупівлі (стаття 46 директиви 2014/24 / ЄС) тощо.

Робота в цьому напрямку триває…


зелені закупівлі, нецінові критерії, тендерна документація, планування,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.