30.05.2020 Оксентія Груба

Про перехід від тендерного комітету до Уповноваженої особи

інформація щодо визначення та діяльності УО

Із вступом в дію нової редакції Закону, 19 квітня 2020 року «Про публічні закупівлі» на зміну старим положенням та нормам прийшли нові — більш доцільні для ефективного функціонування сфери. Наприклад, до цього часу законодавчо було передбачено право Замовників визначати, як тендерний комітет, так і Уповноважену особу для здійснення процедур закупівель. Зараз же це питання зазнало трансформацій: за спрощені закупівлі тепер відповідальна може бути лише УО, а також лише Уповноважена особа з 1 січня 2022 року матиме право проводити процедури закупівлі. Тобто, актуалізувався повний перехід від тендерного комітету до Уповноваженої особи. 

Замовники дедалі більше відмовляються від тендерних комітетів, адже вони можуть бути відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель лише до 1 січня 2022 року і після чого мають бути ліквідовані. 

Хто може бути Уповноваженою особою

Уповноваженою особою, згідно з законом, може бути працівник Замовника, що визначений відповідальним за організацію та проведення процедури закупівлі, а також спрощених закупівель на підставі відповідного розпорядчого рішення або трудового договору. 

Як багато вже зазначалось, Уповноважена особа повинна мати вищу освіту: як правило економічну або юридичну, однак може мати вищу освіту й зовсім іншого спрямування. 

Способи визначення УО

Новий Закон передбачає три способи визначення Уповноважених осіб. Перший спосіб полягає у визначенні відповідальним за організацію та проведення закупівель працівника зі штатної чисельності шляхом покладення функцій Уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою. 

Цей спосіб може бути використаний невеликими замовниками, що проводять незначну кількість закупівель на рік та штатну чисельність працівників, якої у зв’язку з цим збільшувати не доцільно, але за умови, що уповноважена особа в обов'язковому порядку отримає доплату за здійснення додаткової до основних посадових обов'язків роботи з організації та проведення закупівель. 

Другий спосіб передбачає можливість введення до штатного розпису окремої посади або декількох посад для осіб, обов'язком яких буде здійснення закупівель шляхом виконання функцій Уповноваженої особи. Наприклад, до штатного розпису можна ввести посади для фахівців з публічних закупівель. 

Такий спосіб підходить для організацій, які проводять системні циклічні закупівлі щороку і мають постійне навантаження з адміністрування закупівельного процесу. 

У разі проведення великих обсягів закупівель замовник може створити структурний підрозділ, що здійснюватиме супровід, організацію та проведення закупівель, до складу якого можуть входити фахівці з публічних закупівель, визначені уповноваженими особами. Створення окремого підрозділу вимагатиме і відповідних змін до структури організації та до штатного розпису з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, оскільки назви посад і професій мають відповідати назвам у Класифікаторі.

Третій спосіб передбачає можливість укладення трудового контракту з особою, яка буде визначена УО за організацію та проведення закупівель. Такий трудовий контракт має укладатись з дотриманням Кодексу законів про працю України. 

Цей спосіб є доцільним для замовників, що здійснюють велику кількість закупівель на рік у разі потреби проведення складних або специфічних закупівель, для здійснення яких доцільно залучити відповідного фахівця в конкретній сфері згідно з трудовим контрактом.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (зокрема матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Відмінність між тендерним комітетом і УО

Однією з основних відмінностей між тендерним комітетом та Уповноваженими особами є процес прийняття рішень. На противагу тендерним комітетам, які приймають рішення колективно більшістю голосів, Уповноважені особи самостійно організовують закупівлі та несуть відповідальність за прийняті рішення.

Також можете прочитати про досвід замовників у переході на Уповноважену особу в статті Як перейти з тендерних комітетів на Уповноважених осіб

Інші матеріали на Інфобоксі щодо діяльності Уповноваженої особи:

Уповноважена особа

Уповноважена особа в новому Законі: відповіді на запитання

Про Уповноважену особу. Відповіді на запитання

Хто має проводити спрощені закупівлі з 19 квітня 2020 року

уповноважена особа, тендерний комітет, Закон України про публічні закупівлі,

Коментарі

Юлія 2021-09-21 20:07:08
Чи має право особа, яка призначається розпорядчим документом директора, уповноваженою особою, не погодитись з покладанням на неї обов`язків уповноваженої особи?
Екатерина 2021-09-20 10:44:30
уповноважена особа із спрощених закупівель може бути уповноваженою особою з надпорогових
Тетяна Горб'як 2021-08-28 12:13:29
Доброго дня! Ми отримали інформацію, що з 01.01.2022 року фахівець із публічних закупівель може бути і не посадовою особою (мовайде про посадову особу органу місцевогосамоврядування) підтвердіть чи спростуйте дану інформацію опираючись на законодавство
Анна 2020-10-15 20:07:44
В нас перейти так і не вийшло на Уповноважену
Алина Малашенко 2020-12-27 00:15:14
Анна, а що саме не змогли?