10.04.2020 ДП "Прозорро"

Тендерний комітет: функції, склад та розподіл обов'язків

Які функції виконує тендерний комітет, як правильно розподілити обов'язки між тендерним комітетом та іншими відділами підприємтсва та які вимоги мають бути до у

У Законі «Про публічні закупівлі» законодавець визначив три способи організації здійснення закупівельної діяльності, а саме шляхом:

- утворення тендерного комітету

- призначення Уповноваженої особи/Осіб

- створення Централізованих закупівельних організацій

Для початку варто визначитися з поняттями:

Тендерний комітет (ТК) -це службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

Уповноважена особа/особи (УО) − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту). Детальніше про Уповноважену особу за посиланням.

Централізовані закупівельні організації (ЦЗО) - юридичні особи,що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону.

В статті ми детальніше розглянемо діяльність тендерного комітету. 

Хто входить до складу тендерного комітету?

ТК це - п’ять або більше службових (посадових) та інших осіб Замовника. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штаті є меншою ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові(посадові) особи Замовника.

Хто ж такі «інші особи Замовника», які можуть входити до складу тендерного комітету? Згідно Закону, до складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових(посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою,ніж п’ять осіб (і всі вони вже увійшли до ТК), до складу тендерного комітету можуть входити будь-які працівники, які є у штаті Замовника,тобто працюють у Замовника відповідно до штатного розкладу (включаючи так званих «сумісників»).

Звертаємо увагу на те що чисельність тендерного комітету може залежати від специфіки роботи Замовника (обсягів закупівель, напрямків закупівель, наприклад, різна специфіка закупівель: різнопрофільні товари, послуги, роботи та необхідності включення до складу тендерного комітету тієї чи іншої кількості людей. Доцільно щоб до складу тендерного комітету входили працівники, які відповідають за відповідні напрямки по яких здійснюється закупівля.

При цьому, варто зауважити, що якщо чисельність тендерного комітету не повинна бути менше 5 осіб. Якщо, наприклад, при відпустці секретаря, чисельність тендерного комітету буде складати менше 5 осіб,то наказом/іншим розпорядчим рішенням Замовника до складу тендерного комітету необхідно додатково включити 1 особу чи більше (щоб чисельність була не менше 5 осіб).

Хто ж входить до складу ТК:

- Голова ТК - призначається наказом або іншим розпорядчим документом керівник підприємства;

- Члени ТК- призначаються наказом або іншим розпорядчим документом керівник підприємства;

- Секретар ТК - призначається головою ТК з числа членів ТК;

- Заступник голови ТК (за бажанням) - призначається головою ТК і в разі його відсутності зазвичай виконує обов’язки голови ТК.

Не можуть входити до складу ТК:

- представники Постачальників торгів, члени їх сімей;

- народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Що робить тендерний комітет

Організовує та проводить закупівлі Замовника, а саме:
- планує, визначає спосіб проведення та проводить процедури закупівель;
- публікує інформацію та звіти про публічні закупівлі;
- визначає переможця;
- складає звітність та вчиняє інші дії, що передбачені Законом України “Про публічні закупівлі”

Найчастіше членство в тендерному комітеті - додаткове навантаження для членів ТК,тобто голова, секретар та решта членів ТК мають свої основні обов’язки та основну роботу.

Чому Замовники дедалі частіше відмовляються від тендерних комітетів на користь Уповноважених осіб?

Положення про ТК

Питання створення та діяльності тендерного комітету регулюються Примірним положенням про тендерний комітет або уповноважену особу(осіб), яке затверджене наказом Мінекономрозвитку України від30.03.2016 № 557 (далі- Примірне положення).
Замовникам варто звернути увагу на те, що Примірне положення не є обов’язковим для них, тобто Замовники можуть використовувати зазначений документ при затвердженні положення про власний тендерний комітет, але не зобов’язані це робити.
В положенні про ТК мають бути визначені не тільки обов’язки та повноваження ТК, а й бажано, щоб був визначений механізм взаємодії між структурними підрозділами Замовника та тендерним комітетом.

Розподілення обов’язків між ТК та іншими підрозділами підприємства

Що важливо знати при формуванні ТК та покладанні на його членів обов’язків. Що тендерний комітет не може знати, що потрібно кожному структурному підрозділу, в якій кількості і які технічні характеристики повинен мати товар, робота чи послуга. З цього випливає перше правило розподілу  обов’язків між ТК та іншими підрозділами підприємства.

Тендерний комітет не повинен визначати що потрібно купити, у якій кількості, якої якості, які технічні характеристики повинен мати предмет закупівлі, коли потрібно купити відповідний товар, отримати послугу чи роботу.

Якщо все-таки потребу та технічні характеристики визначає структурний підрозділ, якому необхідно щось закупити, то відповідно, він краще розбирається в предметі закупівлі і краще зможе знайти ринкову вартість цього предмета закупівлі. Тож з цього з’являється друге правило.
Очікувана вартість закупівлі також не має визначатися тендерним комітетом.
Тендерний комітет проводить лише процедури закупівель, та не відповідає за виконання договору. За договір краще відповідатиме структурний підрозділ, який ініціював закупівлю визначеного товару,роботи чи послуги.  Тому з’являється третє правило.
Питання щодо укладення та виконання договору про закупівлі/унесення змін до договору про закупівлю згідно Закону формально не входить до повноважень тендерного комітету. Що мається на увазі, повідомляти ТК про бажання розірвати договір, про бажання внести зміни до договору тощо, має структурний підрозділ, для якого здійснюється закупівля товару, роботи чи послуги за цим договором.

То які ж обов’язки точно варто віддати саме тендерному комітету:

- завчасно збирати потреби з усіх відділів;

- узагальнювати потреби всіх структурних підрозділів підприємства та на основі цього сформувати річний план закупівель;

- виносити на розгляд тендерного комітету та затвердити річний план закупівель;

- обирати тип процедури закупівлі, якій буде проводитись. відкриті торги є основною процедурою закупівлі яка  проводиться у переважній більшості випадків. Інші процедури закупівлі: конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі проводиться лише при наявності підстав для їх проведення, передбачені Законом;

- зберігати відповідні документи з питань публічних закупівель, визначених Законом. Як правило, функції зі складання та зберігання відповідних документів  з питань публічних закупівель виконує секретар тендерного комітету. Принаймні, функція зі зберігання відповідних документів прямо передбачена в обов’язках секретаря тендерного комітету згідно Примірного положення, яке хоча і не обов’язковим, проте його положення варто враховувати Замовнику при затверджені положення про тендерний комітет. Проте, виконання вищенаведених функцій голова тендерного комітету може покласти на іншого члена тендерного комітету відповідно до розподілу обов’язків.

Тендерний комітет може залучати інших працівників підприємства для експертної участі в закупівлі (в тимчасові або постійно діючі робочі групи).

Оформлення рішень Тендерного комітету

Всі рішення ТК мають бути оформлені у вигляді протоколу, в якому відображаються результати поіменного голосування з кожного питання, що розглядалось на засіданні ТК.
Протокол підписується всіма членами комітету, що були присутніми на засіданні.Якщо хтось з членів ТК відмовляється підписати протокол, інформація про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Кожен член ТК несе відповідальність за рішення, що прийняті протоколом під яким стоїть його підпис. Обов’язки між членами ТК розподіляються головою ТК і оформлюються протоколом про розподіл повноважень між членами ТК.

тендерний комітет, уповноважена особа, замовник, реєстрація у системі,

Коментарі

Вікторія 2021-07-28 17:05:45
Доброго дня. Чи може всі повноваження виконувати уповноважена особа?
Катерина 2021-06-17 12:38:25
Чим передбачено, що член ТК забовязан бути присутнім при проведенні процедур? Підскажіть будь ласка
Людмила 2021-02-17 11:07:55
Доброго дня. Чи може одна й та сама людина бути УО i членом ТК??? ДЯКУЮ
Оксана Груба 2021-02-18 12:42:22
Людмило, так, може бути. Людмило, Уповноваженою особою може бути будь-хто зі штатних працівників Замовника. Зокрема, будь-який член тендерного комітету, голова ТК, секретар тощо. Та за умови, що ця особа не буде визначена відповідальною за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель.
Vasilina 2021-02-03 22:06:40
Доброго вечора. Чи може бути голова тендерного комітету сільськоі ради працівник з фінансового відділу зі статусом юр.особи.
Анастасія 2020-12-18 14:47:57
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи може ТК складати та затверджувати план до спрощеної закупівлі, а УО лише проводити цю закупівлю?
ПОЗОРро 2020-10-08 13:11:43
Яким чином простіше може бути організована змова: 5 осіб ТК+керівник установи+фіктивна (пов'язана) фірма учасник чи 1 УО+керівник+фіктивна (пов'язана) фірма-учасник? Як вважають в ДП ПРОЗОРРО?
NeProzorro 2020-10-29 16:40:49
ПОЗОРро, корупція і схеми всюди, але їх намагаються прикрити красивими термінами і назвами: уповноважена особа з питань публічних закупівель, уповноважена особа з питань виявлення та запобігання корупції тощо. А що дають ці всі уповноважені особи в штаті підприємства? Хто повірить в те, що УО піде скаржитися на свого керівника щодо корупції? І закупівлі, і анти-корупційна діяльність -це робота незалежних компетентних органів, а ніяк не працівників організації (установи).
Любов 2020-08-27 15:25:31
Чи можуть родичі бути в складі ТК?
Анастасія 2020-08-27 13:17:08
Доброго дня. У нас на підприємстві діє ТК та УО. Як правильно розподілити обовязки, та хто має складати план до спрощеної закупівлі?
Марія 2020-07-21 15:27:28
Добрий день. Склад ТК з 5 осіб. На засіданні присутні 4. Один з членів відсутній, оскільки зайнятий у виробничому процесі. Включити до ТК більшу кількість осіб замовник не має можливості. Чи є засідання за участю 4 членів ТК - правомочним та легітимним?
Ліля 2020-07-21 15:58:26
Марія, так, є правомочним
Марія 2020-07-21 16:02:05
Ліля, Дякую!!!
Елена 2020-07-21 12:56:15
Доброго дня, чи може протокол відхилення бути підписаний лише одніеє УО? без ТК
Ліля 2020-07-21 15:56:43
Елена, все залежить віл того, хто відповідає за дану закупівлю. Якщо УО, то має бути тільки підпис УО, якщо ТК, то має бути підпис ТК. А одночасно підписи і ТК і УО в одному протоколі ставити не можна, це суперечить Закону
Марія 2020-07-20 14:55:15
Добрий день. Склад ТК з 5 осіб. На засіданні присутні 4. Один з членів відсутній, оскільки зайнятий у виробничому процесі. Включити до ТК більшу кількість осіб замовник не має можливості. Чи є засідання за участю 4 членів ТК - правомочним та легітимним?
Ліля 2020-08-11 12:40:21
Марія, відповіла вище
Марія 2020-08-11 13:01:20
Ліля, бачила вже. Дякую ще раз
Марія 2020-07-17 12:47:06
І скажіть будь-ласка, чи може одна і та ж особа бути одночасно секретарем тендерного комітету та уповноваженою особою?
Ліля 2020-07-17 13:13:29
Марія, так, можна. Це також є в статті https://infobox.prozorro.org/articles/upovnovazhena-osoba
Марія 2020-07-17 12:41:07
Попередньо Вам ставили запитання такого змісту: Поясніть,будь ласка. Як розуміти - Якщо, наприклад, при відпустці секретаря, чисельність тендерного комітету буде складати менше 5 осіб,то наказом/іншим розпорядчим рішенням Замовника до складу тендерного комітету необхідно додатково включити 1 особу чи більше (щоб чисельність була не менше 5 осіб). в Примірному положення про тк було - Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. Тобто склад тендерного комітету затверджений в складі 5чоловік. Але якщо відсутні 2чол, , то 3є можуть проводити закупівлю. Также? Нас також цікавить відповідь! Адже примірним положенням визначено поняття правомочності у складі 2/3 від загального складу.
Ліля 2020-07-17 13:14:51
Марія, все вірно, заводьте на час відпусток нових членів ТК
Марія 2020-07-17 13:28:56
Ліля, вибачте, але уточнюю якщо на засіданні присутні 4 члени ТК, то це засідання є правомочним і може приймати рішення!!!??
Ліля 2020-07-21 15:57:37
Марія, 4 може, це більше 2/3
Анастасія 2020-06-30 14:23:59
Поясніть,будь ласка. Як розуміти - Якщо, наприклад, при відпустці секретаря, чисельність тендерного комітету буде складати менше 5 осіб,то наказом/іншим розпорядчим рішенням Замовника до складу тендерного комітету необхідно додатково включити 1 особу чи більше (щоб чисельність була не менше 5 осіб). в Примірному положення про тк було - Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. Тобто склад тендерного комітету затверджений в складі 5чоловік. Але якщо відсутні 2чол, , то 3є можуть проводити закупівлю. Также?
Ліля 2020-07-17 13:15:46
Анастасія, ні, вводьте в тендерний комітет інших осіб, поки у вас 2 члени у відпустці
Наталія Гурська 2020-06-18 12:09:49
Підкажіть будь-ласка, чи може уповноважена особа виконувати обовязки секретаря тендерного комітету на час його відпустки та навпаки.
Ліля 2020-07-17 12:50:41
Наталія Гурська, так, але потрібно призначити його внутрішнім Наказом
Вікторія
Чи не суперечить дана стаття Закону "Про публічні закупівлі", а саме статті 11? В Законі прописано наступне: "Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб)". Чи можуть одночасно існувати ТК і уповноважені особи, на який правовй документ ми можемо спиратися для обгрунтування цього питання?
Ліля Тімохіна
Вікторія, добрий день. Ні, не суперечить. В Законі не зазначено, що ТК і УО не можуть діяти одночасно. ТК і УО не можуть одночасно проводити одну й ту саму закупівлю, але розподілити закупівлі та проводити кожен сам свої ТУ і Уо можуть
Анастасія
Поясніть,будь ласка. Як розуміти - Якщо, наприклад, при відпустці секретаря, чисельність тендерного комітету буде складати менше 5 осіб,то наказом/іншим розпорядчим рішенням Замовника до складу тендерного комітету необхідно додатково включити 1 особу чи більше (щоб чисельність була не менше 5 осіб). в Примірному положення про тк було - Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. Тобто склад тендерного комітету затверджений в складі 5чоловік. Але якщо відсутні 2чол, , то 3є можуть проводити закупівлю. Также?
Оксана
Доброго дня! Чи може поводитися аудіо- та/або відеофіксація засідань тендерного комітету, чим це передбачено.
Ліля
Оксана, може. Це не регулюється Законом, тому за бажанням і за згодою членів ТК чи можете це робити
Микола
яка відповідальність передбачена для директорів установ, які свідомо ігнорують необхідність утворення тендерного комітету?
Світлана
Чи може, або ж чи повинен фахівець із публічних закупівель бути членом тендерного комітету ?
Ліля
Світлана, УО може бути членом ТК, але не зобов'язана
Марина
Доброго дня! На яку статтю Закону зараз посилатися, щоб затвердити нове положення про ТК? Так як ст 11 Закону прописана лише під УО. Дякую!
Ліля
Марина, Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ частина 4
Анастасія
При затвердженні нового положення про тендерний комітет (з урахуванням змін від 19.04.2020) потрібно посилатись на частину 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону. Підкажіть,будь ласка, якщо у замовника тендерний комітет є також відповідальним за організацію та проведення допорогових закупівель, потрібно ще в наказі і положенні прописувати наказ 10 ДП Прозорро ?
Олексій
Доброго дня, які зміни слід внести до положення про тендерний комітет якщо воно зкопійовано з Наказу 557?
Аліна
Доброго дня ! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно змінювати наказ про тендерний комітет та Положення відповідно до Закону (в редакції від 19.04.2020), якщо склад тендерного комітету не змінювався ?
Яна
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чим цем регламентується: "Тендерний комітет може залучати інших працівників підприємства для експертної участі в закупівлі (в тимчасові або постійно діючі робочі групи)"?