10.04.2020 ДП "Прозорро"

Особливості оскарження закупівель в Прозорро

Коли можна подати скаргу і що робити замовнику в разі отримання скарги?

Чому важливо дотримуватися законодавчих норм при проведенні закупівель? Тому що Ваші (як Замовників) рішення, дії або бездіяльність при проведенні процедури закупівлі можуть бути оскаржені.

Порядок оскарження процедури закупівлі регламентується ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі". Обов'язково ознайомтеся з нею після того, як прочитаєте цю пояснювальну статтю.

Орган оскарження публічних закупівель

Спочатку визначимося з деякими термінами:

  • Орган оскарження — Антимонопольний комітет України. Саме Антимонопольний комітет (АМКУ) розглядає скарги та приймає по них рішення.
  • Суб’єкт оскарження — це фізична чи юридична особа, яка звернулася до Органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Як подати скаргу до АМКУ

Для розуміння процесу подання скарги напишемо декілька слів про те, як діє суб'єкт оскарження (скаржник) при поданні скарги.

Скарга до Органу оскарження подається у формі електронного документу через електронну систему закупівель.

Скарга повинна містити інформацію, що зазначена в частині 5 ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі". Окрім того, скарга має містити документи, що на думку скаржника підтверджують порушення процедури закупівлі.

Приклади успішних скарг до АМКУ:

UA-2019-06-07-000556-b

UA-2019-05-07-001168-b

UA-2019-05-10-001906-a

Строк подання скарги

Чіткого визначення "видів" скарг у Законі немає, але якщо розглянути частину 8 статті 18 Закону, то умовно можна виділити 3 варіанти оскарження. Різниця між ними полягає в предметі оскарження та в тому, на якому етапі процедури закупівлі вона може бути подана.

Скарга на тендерну документацію

Цей вид скарги подається на умови тендерної документації, прийняті рішення, дії або бездіяльність Замовника, що відбулися до завершення терміну приймання пропозицій. На що може бути подана скарга? Ну, наприклад, на дискримінаційні умови, що встановлені в тендерній документації і т.п.

Скарга може подаватися з моменту оголошення закупівлі, але не пізніше, ніж за 4 дні до кінцевої дати подання пропозицій, як ми бачимо на малюнку.

Скарга на умови тендерної документації

Оскарження результатів розгляду пропозицій

Скарга щодо прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника, які відбулися після оцінювання пропозицій Постачальників. Наприклад, на неправомірну (на думку скаржника) дискваліфікацію Постачальника, на оголошення переможцем Постачальника, який не відповідає вимогам тендерної документації Замовника тощо.

Скарга подається протягом 10 днів з дня,  коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарга на результати розгляду пропозицій

Оскарження результатів пре-кваліфікації

Даний вид скарг застосовується при проведенні відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

Скарги, що подаються стосовно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, на відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам Замовника.

Наприклад: скарга може бути подана, якщо скаржник не згоден з відхиленням пропозиції Постачальника на підставі невідповідності технічним вимогам Замовника; якщо скаржник вважає, що пропозиція, прийнята Замовником, не відповідає вимогам тендерної документації та інші.

Скарга подається протягом 5 днів з дня оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій, як на малюнку.

Скарга на результати прекваліфікації

Скарга на відміну закупівлі Замовником

Така скарга може бути протягом 10 днів з дня відміни Замовником процедури закупівлі, тобто протягом 10 днів з дня з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав. 

Після закінчення вищевказаних термінів система автоматично блокує можливість подати скаргу.

Реєстрація скарги

Давайте розглянемо, що відбувається зі скаргою після того, як Скаржник її подав через електронну систему та коли Ви отримаєте інформацію про неї.

Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через особистий кабінет на майданчику. За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель в день подання скарги, після чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом зі скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

Дата оприлюднення реєстраційної картки скарги = початок оскарження

У разі якщо скарга внесена до реєстру скарг і щодо неї сформована реєстраційна картка, така скарга не може бути відкликана.

Після отримання скарги Антимонопольний комітет протягом 3 робочих днів має прийняти рішення щодо неї. 

Антимонопольний комітет може: 

1. Прийняти скаргу до розгляду. 

2. Залишити без розгляду.

3. Припинити розгляд скарги.

АМКУ залишає скаргу без розгляду, якщо:

- Скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

- скарга не відповідає вимогам частин  другої - п’ятої та  дев’ятої статті 18 Закону;

- Замовником відповідно до Закону усунено порушення, зазначені в скарзі;

- до дня подання скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

АМКУ приймає рішення про припинення розгляду скарги, якщо вже після прийняття скарги до розгляду було виявлено, що скарга не відповідає вимогам статті 18, скаржник подав скаргу щодо того самого порушення, що вже оскаржувалось або Замовник усунув порушення. 

Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днів.

Рішення АМКУ

Після розгляду скарги АМКУ може прийняти одне з наведених нижче рішень:

Рішення АМКУ по скарзі

Далі:

  • Протягом 1 робочого дня орган оскарження надає інформацію про резолютивну частину рішення*.
  • Протягом 3 робочих днів розміщує повне рішення в електронній системі закупівель. Рішення автоматично оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу, а також надсилається суб'єкту оскарження та Замовнику.
  • Не раніше, ніж через 2 дні після прийняття рішення по скарзі, система автоматично визначає дату та час проведення електронного аукціону.
* Резолютивна частина рішення містить наступну інформацію: висновок про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі; висновок про задоволення скарги або відмову в її задоволенні повністю чи частково; заходи, які повинен вжити Замовник для усунення порушення (скасувати свої рішення та відновити процедуру закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника, надати певні документи чи роз'яснення суб'єкту оскарження, усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації або іншим чином привести її у відповідність до вимог законодавства, або, якщо неможливо усунути порушення в оскаржуваній процедурі закупівлі, відмінити її).

Рішення набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання. Якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження.

Що робити Замовнику у разі оскарження тендеру

Після отримання скарги Вам, як Замовнику, забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну тендера чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

Якщо Ви усунули порушення, що зазначені в скарзі, то протягом 1 робочого дня повинні повідомити про це Орган оскарження та розмістити в електронній системі підтвердження.


  • Розгляд скарги призупиняє перебіг термінів для укладення договорів про закупівлю, установлених Законом України «Про публічні закупівлі». Перебіг цих термінів продовжиться з наступного дня після прийняття рішення Органом оскарження.
  • В будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.

Процес оскарження не є приємним, тож, на нашу думку, простіше дотримуватися правил здійснення публічних закупівель, щоб усе наведене в цій статті для Вас було лише ознайомчою інформацією.

Ви можете прочитати Поради Замовникам щодо захисту своїх інтересів в АМКУ

оскарження, закупівлі, замовник, постачальник, Кваліфікація і оскарження,

Коментарі

Олеся 2021-03-16 10:02:21
Чи може замовник у процедурі закупівлі (відкриті торги з публікацією англійською мовою) відхилити учасника після аукціону в зв’яку з тим, що учасник не підтвердив відповідність ст.17 та цінова пропозиція складена з помилками? Взагалі чи існує можливість відхилити учасника у відкритих торгах з публікацією англійською мовою після аукціону.
Максим 2020-12-23 13:04:43
Доброго дня, а пояснення до скарги щодо прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника, які відбулися після оцінювання пропозицій Постачальників обовязково потрібно подавати?
Юлия 2020-09-17 10:40:34
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, що треба зробити Замовнику аби надіслати до АМКУ Пояснення на Скаргу щодо рішення Замовника про обрання переможця (через який кабінет, куди заходити та що натискати). Дякую
Ліля 2020-09-17 12:03:17
Юлия, добрий день. Найкраще в цьому підкаже служба підтримки вашого електронного майданчика, адже у різних майданчиків різні інтерфейси
Юлия 2020-09-17 12:04:40
Ліля, дуже дякую
ЯНА 2020-07-24 10:57:37
Доброго дня, не можу знайти інформацію, чи можна залишити вимогу без відповіді, які правові наслідки?? Дякую
Ліля 2020-09-17 12:01:55
ЯНА, добрий день. Не можна, відповідальність зазначена в статті 164-14 несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Аветік
Чи можливо подати скаргу після аукціону у відкритих торгах з публікацією англійською мовою? (наприклад, після проведення аукціону у всіх учасників відкриваються документ "цінова пропозиція та у переможця аукціону є арифметичні помилки в "ціновій прлпозиції")
Ліля
Аветік, на етапі після аукціону ви можете подати скаргу на рішення, дії чи бездіяльність Замовника. Якщо він не побачить цих помилок і прийме пропозицію з помилками, то можна буде оскаржити таке рішення Замовника
Марина
Добрый день! В случае опубликования жалобы АМКУ на площадке в 20.00, этот день включается в три рабочих дня?
Ліля
Марина, відлік строків розпочинається з наступного дня