Щодо застосування статті 17 Закону

Мінекономіки 11.06.2020
стаття 17 роз'яснення МЕРТУ
версія
для друку
Які документи Замовник має вимагати у Учасників та Переможця по статті 17 Закону

 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ

          ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

         (Мінекономіки)

               вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ 01008  Тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71

              Е-mail: meconomy@me.gov.ua,  http://www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

                                                                                Органи державної влади,

           органи місцевого самоврядування,

                                                                              установи, організації, підприємства та

           інші суб’єкти сфери публічних

                                 закупівель           

Щодо застосування статті 17 Закону                                                                             

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо застосування законодавства у сфері закупівель  повідомляє.

Закон України “Про публічні закупівлі” (в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Частиною першою статті 17 Закону встановлено перелік підстав за наявності яких замовник, зокрема приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника.

Разом з тим частиною другою статті 17 Закону передбачено підставу, відповідно до якої у замовника є право відмовити учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити тендерну пропозицію учасника.

Водночас відповідно до частини третьої статті 17 Закону учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Отже, статтею 17 Закону передбачені підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі та відхилення тендерних пропозицій недобросовісних учасників, які є банкрутами, вчинили корупційні правопорушення, засуджені за злочини, вчинені з корисливих мотивів тощо.

При цьому замовник не вимагає документальне підтвердження інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

Щодо підстави, передбаченої пунктами 1, 7 частини першої статті 17 Закону

            Замовник не вимагає від учасників та переможця процедури закупівлі відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.

            Поряд з цим наявність/відсутність зазначених підстав для відхилення перевіряється безпосередньо замовником під час проведення процедур закупівель.

Щодо підстави, передбаченої пунктами 5, 6, 12, 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону

Замовник встановлює вимогу в тендерній документації щодо необхідності  підтвердження учасниками процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції відсутності підстав, встановлених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, при цьому підтвердження таких підстав може бути передбачено в довільній формі.

Водночас для переможця процедури закупівлі замовник встановлює вимогу в тендерній документації про надання документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону шляхом оприлюднення таких документів в електронній системі закупівель  у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Щодо підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11  частини першої статті 17 Закону

Підтвердження щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 17 Закону не вимагається від учасників процедури закупівлі та перевіряється замовником самостійно під час проведення процедур закупівель.

Поряд з цим згідно з частиною п’ятою статті 17 Закону замовник не вимагає від переможця процедури закупівлі документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" затверджено Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Отже, оскільки Законом заборонено вимагати публічну інформацію, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, документальне підтвердження  щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 17 Закону не вимагається від переможця процедури закупівлі та перевіряється замовником самостійно під час проведення процедур закупівель.

Щодо інформації про субпідрядників/співвиконавців

У  разі залучення учасником спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг, для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону.

Так, замовник в тендерній документації встановлює вимогу про надання підтвердження підстав передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої статті 17 Закону за винятком пунктів 1 та 7 частини першої статті 17 Закону для кожного суб’єкта господарювання, які залучаються як субпідрядники/співвиконавці.

Крім того, замовник  в тендерній документації може встановити вимогу стосовно субпідрядників/співвиконавців щодо надання підтвердження про відсутність підстав, передбачених частиною першою статті 17 Закону у довільній формі. 

Вимога щодо підстав, передбачених пунктами 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 17 Закону не вимагається від субпідрядників/співвиконавців та перевіряється замовником самостійно під час проведення процедур закупівель.

Щодо інформації про  об’єднання учасників

Частиною другою статті 22 Закону встановлено, що для об’єднання учасників замовником у тендерній документації зазначаються  умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників, зокрема підставам, встановленим статтею 17 цього Закону.

Виходячи зі змісту пункту 37 частини першої статті 1 Закону до об’єднання учасників належать: окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб - резидентів; окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб (резидентів та нерезидентів); об’єднання юридичних осіб - нерезидентів із створенням або без створення окремої юридичної особи.

Відповідно до статті 118 Господарського кодексу України об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав. Об'єднання підприємств є юридичною особою.

Разом з тим відповідно до статті 5 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Відповідно до частини шостої статті 55 ГК України суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 55 ГК України господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Разом з тим відповідно до частини третьої статті 117 ГК України діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України.

Отже, замовник в тендерній документації встановлює умови для об’єднання учасників-резидентів, які є юридичними особами щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності підставам, встановленим статтею 17 Закону аналогічно,  як для інших учасників процедури закупівлі.

Водночас у разі участі об’єднання учасників-нерезидентів замовник в тендерній документації може встановити умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності підставам, встановленим статтею 17  Закону, з урахуванням законодавства країни реєстрації такого учасника.

Щодо підстав для відмови в участі у переговорній процедури закупівлі відповідно до статті 17 Закону

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, визначених у частині другій статті 40 Закону. Під час проведення переговорів замовник вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 цього Закону за винятком  окремих випадків, передбачених пунктами 2, 4, 5 частини другої статті 40 Закону.

Поряд з цим, проведення переговорів між замовником та учасником (учасниками) здійснюється до прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. При цьому повідомлення про намір укласти договір про закупівлю обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного дня після ухвалення рішення.

Таким чином, оскільки проведення переговорів здійснюється до оприлюднення в електронній системі повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, замовник самостійно організовує процес проведення переговорів та може передбачити в запрошенні взяти участь у переговорній процедурі закупівлі надання учасниками процедури закупівлі інформації відповідно до частини першої статті 17 Закону поза електронною системою закупівель.

Щодо відхилення тендерної пропозиції

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо у учасника процедури закупівлі, зокрема наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону.

При цьому згідно з пунктом 3 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, визначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Отже, якщо переможцем процедури закупівлі документи, зазначені у статті 17 Закону не надані через електронну систему/не надані у строк, визначений Законом/не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації, замовник відхиляє таку пропозицію переможця відповідно до пункту 3 частини першої статті 31 Закону.

Для однозначного розуміння застосування замовниками статті 17 Закону пропонуємо ознайомитися у додатку з переліком документів, необхідних для виконання вимог статті 17 Закону.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.


Додаток: на 5 арк. 

 

Директор департаменту

сфери публічних закупівель

Міністерства розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України                                                     Лілія ЛАХТІОНОВА

 

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.