Щодо укладання і виконання рамкових угод

Мінекономіки 29.05.2019
процедура рамкові угоди
версія
для друку
Інфолист МЕРТУ від № 3304-04/22470-06 від 29.05.2019 року

В листі висвітлена інформація щодо:

 1. Загальні положення про рамкові угоди
 2. Щодо здійснення закупівлі за рамковою угодою замовником та централізованою закупівельною організацією
 3. Щодо відображення закупівель за рамковими угодами у річному плані закупівель
 4. Щодо порядку здійснення закупівлі за рамковими угодами
 5. Щодо кількості учасників рамкової угоди
 6. Щодо тендерної документації та змісту рамкової угоди
 7. Щодо визначення предмета закупівлі для закупівель за рамковими угодами
 8. Щодо зазначення орієнтовної кількості товарів або обсягу надання послуг
 9. Щодо критеріїв оцінки
 10. Щодо забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю
 11. Щодо оскарження процедури закупівлі за рамковою угодою
 12. Щодо укладання рамкової угоди
 13. Щодо проведення відбору для укладення договору про закупівлю
 14. Щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою
 15. Щодо зміни істотних умов рамкової угоди та договору про закупівлю
 16. Щодо порядку та підстав припинення дії рамкової угоди
 17. Щодо оприлюднення документів при здійсненні закупівель за рамковою угодою
 18. Додаток 1. І етап: Проведення відкритих торгів для укладання рамкової угоди
 19. Додаток 2. ІІ етап: Проведення відбору для укладення договору про закупівлю

Органи державної влади, органи місцевого

самоврядування, установи, організації,

підприємства та інші суб'єкти

сфери публічних закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, керуючись пунктом 12 частини першої статті 8 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), надає узагальнену відповідь рекомендаційного характеру щодо порядку укладання та виконання рамкових угод.

Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Пунктом 21 частини першої статті 1 Закону встановлено, що рамкова угода є правочином, який укладається одним чи кількома замовниками (централізованими закупівельними організаціями) у порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.

Згідно зі статтею 13 Закону закупівля за рамковими угодами здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог цієї статті. Особливості укладення і виконання рамкових угод визначаються Уповноваженим органом. Порядок укладання і виконання рамкових угод (далі – Порядок) затверджено наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2017 № 1372.

Згідно з Порядком рамкова угода укладається відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та цим Порядком.

Разом з тим, механізм закупівлі товарів та послуг за рамковими угодами реалізований в електронній системі закупівель в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів відповідно до Закону та з урахуванням цього Порядку.

Звертаємо увагу, що закупівлі за рамковою угодою доцільно використовувати для товарів та послуг, які мають циклічний або системний характер, з метою вибору декількох суб’єктів господарювання, які протягом періоду до чотирьох років можуть задовольняти потребу замовника, наприклад:

 1. ДК 021:2015 код 09130000-9 - Нафта і дистиляти;
 2. ДК 021:2015 код 30197630-1 - Папір для друку;
 3. ДК 021:2015 код 30192700-8 - Канцелярські товари;
 4. ДК 021: 2015 код 55320000-9 - Послуги з організації харчування.

З огляду на викладене, застосування рамкових угод надає можливість замовникові забезпечити економію часу та адміністративних ресурсів, закуповуючи товари та послуги на строк до чотирьох років при цьому витративши час та ресурси на укладання рамкової угоди лише один раз.

Щодо здійснення закупівлі за рамковою угодою замовником та централізованою закупівельною організацією

Закупівля за рамковими угодами може здійснюватися як самостійно замовником, так і централізованою закупівельною організацією (далі – ЦЗО) в інтересах замовників. Один замовник може бути стороною однією або кількох рамкових угод. Визначення понять “замовники” та “централізовані закупівельні організації” наведені у пунктах 9 і 36 частини першої статті 1 Закону.

Рамкова угода укладається між замовником та усіма учасниками-переможцями у разі здійснення закупівлі за рамковою угодою замовником; між ЦЗО, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями у разі здійснення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО.

Щодо відображення закупівель за рамковими угодами у річному плані закупівель

Відповідно до частини першої статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження.

При цьому згідно з Розділом II Порядку планування закупівель за рамковою угодою здійснюється відповідно до статті 4 Закону з урахуванням цього Порядку. Під час зазначення розміру бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості предмета закупівлі в річному плані закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в разі укладення рамкової угоди строком до одного року або очікувана вартість предмета закупівлі з урахуванням усього строку дії рамкової угоди- у разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік.

Закупівля за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників оприлюднюється в річному плані закупівель ЦЗО із зазначенням найменування замовників, їх місцезнаходження та коду згідно з ЄДРПОУ.

Слід також враховувати, що згідно з Розділом II Порядку при укладенні рамкової угоди на строк більше ніж один рік, у річному плані закупівель замовник або ЦЗО мають зазначати строк, на який планується укласти рамкову угоду. При цьому рамкова угода може бути укладена на строк до чотирьох років.

Щодо порядку здійснення закупівлі за рамковими угодами

Закупівля за рамковими угодами умовно поділяється на 2 етапи:

перший етап – проведення процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди;

другий етап – проведення відбору для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою.

Для укладання рамкової угодою на першому етапі передбачається:

 • оприлюднення оголошення (у тому числі додатково англійською мовою);
 • оприлюднення тендерної документації про проведення закупівлі не пізніше ніж за 30 днів до дня розкриття тендерних пропозицій;
 • розкриття,  розгляд та оцінка тендерних пропозицій учасників;
 • визначення переможців торгів.

Отже, перший етап завершується укладанням рамкової угоди.

При цьому звертаємо увагу, що розгляд тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації здійснюється до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій (електронного аукціону).

На другому етапі передбачається проведення відбору для укладання договорів про закупівлю за рамковою угодою:

 • з використанням електронного аукціону (у разі подання двох і більше пропозицій);
 • без використання електронного аукціону (у разі подання однієї пропозиції);
 • визначення переможця та укладення договору про закупівлю;
 • проведення повторного відбору, у разі неподання жодним з учасників пропозицій, які є стороною рамкової угоди.

Отже, для здійснення придбання товару або послуги замовник, по-перше, проводить процедуру відкритих торгів за результатами якої укладає рамкову угоду, а по-друге, здійснює відбір/відбори згідно з умовами укладеної рамкової угоди, за результатами якого/яких укладається власне договір/договори про закупівлю.

Щодо кількості учасників рамкової угоди

Кількість учасників рамкової угоди визначається замовником/ЦЗО з дотриманням вимог статті 13 Закону, згідно з якою рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників.

При цьому в оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою замовник або ЦЗО мають зазначити конкретну кількість учасників, з якими планується укласти рамкову угоду за результатами проведених відкритих торгів.

Кількість учасників для укладання рамкової угоди, яка не може становити менше трьох, визначається замовником/ЦЗО самостійно та може базуватися на дослідженнях відповідного ринку, можливостях подальшого адміністрування рамкової угоди, доцільності залучення широкого кола потенційних постачальників тощо.

Наприклад, в оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою замовник /ЦЗО може зазначати “3”, або “4”, або “5” та більше учасників, з якими у подальшому планується укладання рамкової угоди.

Водночас звертаємо увагу, що замовник має право укласти рамкову угоду з меншою, ніж заявлена в оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою кількістю учасників, але не менше, ніж з трьома учасниками, оскільки частиною четвертою статті 13 Закону передбачено, що у разі надходження пропозицій у кількості меншій, ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих тендерних пропозицій на підставах, встановлених цим Законом, замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені, але не менше ніж з трьома.

Разом з тим, абзацами п’ятим і шостим частини першої статті 31 Закону встановлено, що замовник відміняє торги в разі подання для участі в них менше трьох пропозицій учасників; допущення до оцінки менше трьох пропозицій учасників в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками.

Для прикладу пропонуємо ознайомитись із можливими варіантами встановлення кількості учасників.

Приклад 1. В оголошенні замовник встановив бажану кількість суб'єктів для укладення рамкової угоди - 5 учасників. При цьому фактично на торги подали тендерні пропозиції 7 учасників. У такому разі, якщо всі пропозиції допущені до оцінки,  електронна система закупівель ранжує 5 найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій учасників за результатом аукціону, з якими замовник може укласти рамкову угоду.

Приклад 2. В оголошенні замовник встановив бажану кількість -5учасників. При цьому фактично подали тендерні пропозиції лише 3 учасника. У такому разі, якщо всі пропозиції допущені до оцінки, електронна система закупівель ранжує 3 найбільш економічно вигідні тендерні пропозиції учасників за результатом аукціону, з якими замовник може укласти рамкову угоду.

Приклад 3. В оголошенні замовник встановив бажану кількість -5учасників. При цьому фактично подали тендерні пропозиції лише 2 учасника. У такому разі замовник відміняє торги.

Приклад 4. В оголошенні замовник встановив бажану кількість -5 учасників. При цьому фактично подали тендерні пропозиції 5 учасників. Однак за результатами розгляду до оцінки допущено 2 тендерні пропозиції. У такому разі замовник відміняє торги.

Щодо тендерної документації та змісту рамкової угоди

Тендерна документація для закупівлі за рамковою угодою розробляється за формою примірної тендерної документації для процедури відкритих торгів, затвердженої наказом від 13.04.2016 № 680 “Про затвердження примірної тендерної документації” та повинна містити обов’язкові складові, встановлені статтею 22 Закону.

Поряд з цим, пунктом 3 розділу ІІІ Порядку визначено додаткові обов’язкові складові, які повинна містити тендерна документація для закупівлі за рамковою угодою, а саме:

 • орієнтовні строки та/або графіки поставки товарів, надання послуг;
 • проект рамкової угоди, зміст якої відповідає вимогам, визначеним у розділі IV цього Порядку;
 • вимогу замовника/ЦЗО щодо оприлюднення учасниками інформації про ціну за одиницю товару (послуги) відповідно до цього пункту.

Зазначення замовником в тендерній документації орієнтовних строків або графіків поставки товарів/надання послуг (наприклад щотижнево, щомісячно, щоквартально тощо) здійснюється в залежності від конкретної потреби замовника у поставці товарів/наданні послуг з метою встановлення подальшої частоти відборів, за результатами проведення яких укладатимуться безпосередньо договори про закупівлю.

Щодо визначення предмета закупівлі  для закупівель за рамковими угодами

Визначення поняття “предмет закупівлі” наведене у пункті 18 частини першої статті 1 Закону. Порядок визначення предмета закупівлі затверджений наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” (далі - Наказ).

Відповідно до Наказу предмет закупівлі визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749, за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням конкретної назви товару чи послуги.

При цьому звертаємо увагу, що визначення окремих частин предмета закупівлі (лотів) для здійснення закупівель за рамковими угодами Порядком не передбачено. Натомість замовник/ЦЗО в проекті рамкової угоди, яка є складовою тендерної документації, вказує предмет закупівлі товарів (послуг); найменування, номенклатуру, асортимент товарів (послуг).

Щодо зазначення орієнтовної кількості товарів або обсягу надання послуг

Під час здійснення закупівлі товарів/послуг їх кількість вказується із зазначенням одиниці виміру, що обирається в електронній системі закупівель із випадаючого списку.

У разі якщо товари/послуги містять кілька найменувань, зазначається загальна кількість з розподілом щодо кількості кожного найменування із зазначенням одиниці виміру. Для наочності наводимо  наступний приклад:

ДК 021:2015 код 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи  (буряк, морква, цибуля)

Найменування товару та вимоги до нього

Одиниця виміру

Кількість

Буряк

кг

23000

Морква

кг

16000

Цибуля

кг

18000

Щодо критеріїв оцінки

Згідно з пунктом 1 розділу IV Порядку проект рамкової угоди, який входить до складу тендерної документації, має містити критерії оцінки відповідно до статті 28 Закону. Відповідно до частини першої статті 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

Критеріями оцінки є: у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, - ціна;  у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадку застосування процедури конкурентного діалогу.

Для використання інших критеріїв оцінки разом з ціною Законом передбачено поняття приведеної ціни, що застосовується у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер.

Так, приведена ціна - ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною замовником у тендерній документації.

Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою:

PP = P/(1 + (F1+ F2+…Fn)/PV), де:

PP – приведена ціна;

P – ціна;

F1… Fn – питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;

PV – питома вага критерію “ціна”.

Отже, при проведенні відкритих торгів для укладання рамкової угоди замовник може застосовувати крім ціни інші критерії оцінки.

Однак слід зазначити, що на відміну від процедури відкритих торгів, при проведенні відбору для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, здійснення оцінки пропозицій учасників рамкової угоди проводиться автоматично на основі критеріїв оцінки, які були застосовані під час визначення учасників-переможців для укладання рамкової угоди.

Так, у разі якщо крім ціни були встановлені інші критерії оцінки, то до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично встановлюються показники інших критеріїв оцінки, які було розраховано електронною системою закупівель відповідно до методики оцінки для визначення учасників-переможців для укладення рамкової угоди, які не можуть змінюватися учасниками під час відбору.

При цьому приклади застосування нецінових критеріїв оцінки тендерних пропозицій наведені у листі Мінекономрозвитку від 08.10.2018 № 3304-04/44053-06.

Щодо забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю

Згідно з пунктом 4 розділу III Порядку замовник/ЦЗО має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. Надання і повернення забезпечення тендерної пропозиції здійснюються відповідно до Закону.

Забезпечення тендерної пропозиції - це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

Отже, замовник може встановлювати вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції в тендерній документації при проведенні процедури відкритих торгів, за результатами якої укладається рамкова угода.

Поряд з цим, згідно з пунктом 2 розділу IV Порядку проект рамкової угоди, яка входить до складу тендерної документації передбачає можливість встановлення розміру, виду, умови надання, умови повернення і неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати.

Тому, звертаємо увагу, що встановлення замовником вимоги щодо забезпечення виконання рамкової угоди Законом та Порядком не передбачено.

Щодо оскарження процедури закупівлі за рамковою угодою

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника/ЦЗО рамкова угода не може бути укладена раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду.

Пунктом 4 розділу V Порядку встановлений строк для оскарження рішень замовника при проведенні закупівлі за рамковою угодою.

Разом з тим, оскарження процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди здійснюється відповідно до статті 18 Закону.

Отже, оскарження процедури закупівлі можливе саме на першому етапі при проведенні процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди. При цьому зазначаємо, що оскарження на етапі проведення відбору учасника згідно з умовами рамкової угоди  для укладення договору про закупівлю не передбачено.

Щодо укладання рамкової угоди

Відповідно до пункту 4 розділу V Порядку рамкова угода укладається відповідно до вимог тендерної документації і пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів та які оприлюднили інформацію про ціну за одиницю товару (послуги) відповідно до пункту 3 цього розділу, не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника/ЦЗО рамкова угода не може бути укладена раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду.

Слід зазначити, що у разі не підписання рамкової угоди або відмови від її підписання одним або кількома учасниками-переможцями у строки, установлені Порядком, рамкова угода вважається укладеною для тих учасників-переможців, які її підписали, але в кількості не менше ніж триучасники-переможці.

Щодо проведення відбору для укладення договору про закупівлю

Згідно з пунктом 2 розділу VI Порядку відбір застосовується замовником/ЦЗО в разі, якщо в рамковій угоді визначено всі істотні умови договору про закупівлю за рамковою угодою та передбачено здійснення оцінки пропозицій учасників рамкової угоди на основі критеріїв оцінки, які були застосовані під час визначення учасників-переможців для укладення рамкової угоди.

Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою здійснюється з використанням електронного аукціону через електронну систему закупівель.

Для проведення відбору учасникам, які підписали рамкову угоду, надсилається запрошення подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою. При цьому пунктом 3 розділу VI Порядку визначені вимоги, які повинно містити запрошення.

У разі якщо під час проведення відбору пропозицію відповідно до вимог, установлених у запрошенні, подав лише один учасник, електронний аукціон не застосовується, замовник визначає такого учасника переможцем відбору, після чого електронна система закупівель оприлюднює повідомлення про намір укласти договір.

При цьому, у разі неподання жодним з учасників, які є стороною рамкової угоди, пропозицій замовник має право повторно провести відбір.

Поряд з цим інформуємо, що замовникам слід завчасно визначати  в рамковій угоді частоту проведення відборів для укладення договорів про закупівлю.

Щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою

Згідно з частиною першою розділу VII Порядку замовник, у тому числі замовник, в інтересах якого проводилася закупівля ЦЗО, укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем відбору або конкурентного відбору, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою.

Поряд з цим зазначаємо, що учасник, який підписав договір про закупівлю за рамковою угодою, не має права передавати (відступати) права та обов’язки за таким договором будь-яким іншим особам, покладати виконання зобов’язань за ним на будь-яку іншу особу.

Щодо зміни істотних умов рамкової угоди та договору про закупівлю

Розділом IV Порядку встановлено, що істотні умови рамкової угоди можуть змінюватися лише у випадках:

 • зміни ціни за одиницю товару (послуги) не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару (послуги) на ринку;
 • зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в рамковій угоді, у разі встановлення порядку зміни ціни за одиницю товару (послуги) у рамковій угоді;
 • зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

Крім того, замовник обов’язково зазначає в проекті рамкової угоди випадки та порядок зміни істотних умов рамкової угоди. У разі внесення змін замовником до рамкової угоди у передбачених випадках, в електронній системі закупівель реалізовано можливість попередньої перевірки відповідних змін. Так, у разі якщо сторонами внесені зміни до рамкової угоди щодо зміни ціни, такі зміни враховуються при здійсненні відбору.

Натомість зміна істотних умов договору про закупівлю за рамковою угодою згідно з пунктом 5 розділу VII Порядку здійснюється відповідно до частини четвертої статті 36 Закону. При цьому зміна істотних умов договору про закупівлю за рамковою угодою не призводить до зміни умов рамкової угоди, відповідно до якої укладено такий договір про закупівлю.

Щодо порядку та підстав припинення дії рамкової угоди

Відповідно до пункту 4 розділу VIII Порядку рамкова угода припиняється в порядку та за наявності підстав, визначених у рамковій угоді. До підстав припинення рамкової угоди належать:

 • відмова замовника від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 1 розділу VIII Порядку;
 • відмова всіх замовників, в інтересах яких закупівлю за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 2 розділу VIII Порядку;
 • настання обставин, передбачених в абзацах другому, третьому пункту 2 розділу IV Порядку, якщо внаслідок цього кількість учасників, які підписали рамкову угоду, стала менше трьох.

Рамкова угода може містити інші підстави припинення, передбачені законодавством. Згідно з пунктом 5 розділу VIII Порядку припинення рамкової угоди здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Порядку.

Звертаємо увагу, що замовник має обов’язково зазначити в змісті рамкової угоди порядок та підстави припинення рамкової угоди.

Щодо оприлюднення документів при здійсненні закупівель за рамковою угодою

Згідно з пунктом 1 розділу III Порядку закупівля за рамковою угодою здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, відповідно до Закону та з урахуванням цього Порядку.

Так, форми документів затверджені наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490 “Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель”. Разом з тим, наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2017 № 1372 “Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод” визначено перелік документів, які оприлюднюються під час здійснення закупівлі за рамковою угодою.

Для зручності наводимо перелік документів для оприлюднення в електронній системі закупівель:

 1. Річний план та зміни до нього (оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження);
 2. Оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою (оприлюднюється замовником/ЦЗО за формою оголошення про проведення відкритих торгів - не пізніше 30 днів до дня розкриття тендерних пропозицій);
 3. Тендерна документація для закупівлі за рамковою угодою (оприлюднюється  не пізніше 30 днів до дня розкриття тендерних пропозицій);
 4. Повідомлення про намір укласти рамкову угоду (розміщується за формою повідомлення про намір укласти договір протягом одного дня  з дня прийняття рішення (заповнюється електронною системою автоматично));
 5. Інформація про ціну за одиницю товару (послуги) (оприлюднюється учасниками у п’ятиденний строк після закінчення строку для оскарження).
 6. 6. Рамкова угода:
 7. оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду;

  звіт про результати про проведення відкритих         торгів (заповнюється електронною системою автоматично);

  зведена інформація про ціни за одиниці товарів   (послуг);

   

  Не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди

 8. Зміни до рамкової угоди (оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня унесення змін до рамкової угоди);
 9. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою (оприлюднюється протягом одного дня після прийняття такого рішення);
 10. Договір про закупівлю за рамковою угодою (оприлюднюється протягом двох днів з дня його укладення);
 11. Звіт про результати відбору (формується електронною системою закупівель автоматично після оприлюднення договору про закупівлю за рамковою угодою);
 12. Повідомлення про внесення змін до договору (оприлюднюється протягом трьох днів з дня внесення змін);
 13. Звіт про виконання договору (оприлюднюється протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання).

З огляду на викладене та ураховуючи, що  механізм застосування рамкових угод в електронній системі закупівель є новим інструментом для замовників, для наочності та однозначного розуміння процесу здійснення таких закупівель у Додатках 1 та 2 схематично зображені етапи проведення відкритих торгів для укладання рамкової угоди та проведення відбору для укладення договору про закупівлю.

Додаток: на 2 арк.

Директор департаменту

регулювання публічних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України                                                      Лілія ЛАХТІОНОВА

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.