Постанова КМУ №822 "Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу"

Мінекономіки 25.08.2020
версія
для друку
Порядок, визначає структуру, механізм формування, використання електронного каталогу в Прозорро відповідно до Закону “Про публічні закупівлі”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2020 р. № 822
Київ

Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 723 від 24.06.2022
№ 677 від 04.07.2023}
Відповідно до 
абзацу другого частини п’ятнадцятої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та використання електронного каталогу, що додається.

1-1. Установити, що пункти 6-17-18-19-1 Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 723, застосовуються до закупівель, проведення яких замовником розпочато під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022}

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити у тримісячний строк перегляд і адаптацію електронної системи закупівель для здійснення замовниками відбору постачальників товару (товарів) з використанням електронного каталогу згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2020 р. № 822

ПОРЯДОК
формування та використання електронного каталогу

{У тексті Порядку:

слова “суми договору про закупівлю” замінено словами “ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір”;

слова “договір про закупівлю” в усіх відмінках замінено словом “договір” у відповідному відмінку;

після слів “усіх податків і зборів” доповнено словами “(крім податку на додану вартість)”;

слова “профілів товару”  замінено словами “специфікацій товару”, згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає структуру, механізм формування, використання електронного каталогу в електронній системі закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон).

2. Терміни, що  вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор електронного каталогу (далі - адміністратор) - централізована закупівельна організація, що визначається Кабінетом Міністрів України, яка забезпечує формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель на підставі укладеного договору з адміністратором електронної системи закупівель. Адміністраторів може бути кілька;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

договір про закупівлю, укладений з використанням електронного каталогу (далі - договір), - договір, укладений замовником з переможцем відбору відповідно до цього Порядку;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

економічно вигідна пропозиція - пропозиція постачальника, ціна якої за результатами здійсненого замовником запиту пропозицій електронною системою закупівель визначена як найменша;

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

заявка - звернення про приєднання до електронного каталогу, що подається учасником до адміністратора через електронну систему закупівель відповідно до вимог, установлених цим Порядком;

категорія товару - сукупність товарів, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками третьої - восьмої цифр у межах одного розділу основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого в установленому порядку (далі - Єдиний закупівельний словник);

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

перелік кваліфікованих постачальників - електронна база постачальників, які пройшли відбір до електронного каталогу відповідно до вимог цього Порядку, що формується і ведеться адміністратором;

переможець відбору - постачальник, пропозиція якого визначена економічно вигідною за результатами здійсненого замовником запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі;

{Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

постачальник - учасник, якого внесено до переліку кваліфікованих постачальників та який має право доступу до електронного каталогу відповідно до вимог, установлених цим Порядком;

{Абзац десятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

специфікація товару - сукупність характеристик товару та їх допустимих значень в межах визначеної адміністратором категорії товару, яким може відповідати один або кілька товарів;

{Абзац одинадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

учасник - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, яка подала заявку до адміністратора відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі, постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855; 2019 р., № 66, ст. 2258) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Адміністратор електронної системи закупівель забезпечує створення електронного каталогу в електронній системі закупівель.

4. Оператор авторизованого електронного майданчика забезпечує надання адміністратору, постачальнику, замовнику доступу до електронного каталогу та інших послуг, пов’язаних з використанням електронного каталогу, передбачених цим Порядком.

5. Для замовників користування електронним каталогом є безоплатним.

{Дію пункту 6 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022} 6. За надання доступу до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, оператором авторизованого електронного майданчика з переможця відбору, з яким замовник уклав договір, справляється плата в розмірі, що становить:

1) 3 відсотки ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

2) 2 відсотки ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

3) 1 відсоток ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством, та є однаковим для всіх операторів авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих електронних майданчиків самостійно.

6-1. За надання доступу до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, оператором авторизованого електронного майданчика з переможця відбору, з яким замовник уклав договір, справляється плата в розмірі, що становить:

3 відсотки ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

2 відсотки ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 3400 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

1 відсоток ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 3400 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством, та є однаковим для всіх операторів авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих електронних майданчиків самостійно.

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022}

{Дію пункту 7 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022} 7. Оператор авторизованого електронного майданчика сплачує адміністратору електронної системи закупівель на забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) частину плати, отриманої згідно з пунктом 6 цього Порядку, у розмірі:

1) у 2020 році:

1,65 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

1,1 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,55 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень;

2) з 2021 року:

1,26 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,84 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,42 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.

7-1. Оператор авторизованого електронного майданчика сплачує адміністратору електронної системи закупівель для забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) частину плати, отриманої згідно з пунктом 6-1 цього Порядку, у розмірі:

1,65 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

1,1 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 1870 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,55 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 1870 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022}

{Дію пункту 8 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022} 8. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 7 цього Порядку, сплачує оператору авторизованого електронного майданчика як винагороду за надання доступу замовнику, який уклав договір з переможцем відбору, до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, в розмірі, що становить:

1) у 2020 році:

0,3 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,2 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,1 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень;

2) з 2021 року:

0,36 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,24 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,12 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.

8-1. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 7-1 цього Порядку, сплачує оператору авторизованого електронного майданчика як винагороду за надання доступу замовнику, який уклав договір з переможцем відбору, до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, в розмірі, що становить:

0,3 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

0,2 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 340 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,1 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 340 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022}

{Дію пункту 9 зупинено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022} 9. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 7 цього Порядку, також сплачує адміністратору як винагороду за формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель в розмірі, що становить:

1) у 2020 році:

0,9 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,6 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,3 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень;

2) з 2021 року:

0,45 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,3 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,15 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та адміністратором.

9-1. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 7-1 цього Порядку, також сплачує адміністратору як винагороду за формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель в розмірі, що становить:

0,9 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

0,6 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 1020 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,3 відсотка ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 1020 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та адміністратором.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 723 від 24.06.2022}

10. Для здійснення формування та супроводження електронного каталогу централізована закупівельна організація подає адміністратору електронної системи закупівель звернення про адміністрування електронного каталогу (далі - звернення) та орієнтовний перелік категорій товару, в межах яких планується здійснювати відбір до електронного каталогу.

Звернення оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом двох робочих днів з дня його отримання.

11. Договір про надання доступу до формування та наповнення електронного каталогу з централізованою закупівельною організацією укладається адміністратором електронної системи закупівель протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення звернення на веб-порталі Уповноваженого органу.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Договір про надання доступу до формування та наповнення електронного каталогу укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України та обов’язково містить: вимоги щодо створення та супроводження категорій та специфікацій товару; порядок і умови оплати за формування та супроводження електронного каталогу; критерії ефективності наповнення електронного каталогу та їх використання.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Усі договори про надання доступу до формування та наповнення електронного каталогу оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

12. Адміністратор, постачальник, замовник несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронному каталозі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

Постачальник несе відповідальність за точність та достовірність інформації, яку він подає адміністратору для кваліфікації до електронного каталогу.

{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

Адміністратор, постачальник, замовник несуть відповідальність за точність та достовірність інформації, яка оприлюднюється ними в електронному каталозі.

{Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

Структура, формування, адміністрування та використання електронного каталогу

13. Електронний каталог складається з категорій товару та специфікацій товару.

14. Електронний каталог ведеться українською мовою.

15. За договором розрахунки за товари здійснюються у національній валюті.

16. Адміністратор здійснює формування та супроводження електронного каталогу шляхом створення в ньому категорій та специфікацій товару, а також організовує та проводить відбір учасників до електронного каталогу шляхом їх кваліфікації (далі - кваліфікація до електронного каталогу).

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

17. Адміністратор забезпечує формування та ведення переліку кваліфікованих постачальників.

18. Адміністратор створює категорії товарів та специфікації товару шляхом визначення переліку характеристик товару з їх точними та/або мінімальними та максимальними значеннями.

У специфікації товару зазначається показник від четвертої цифри Єдиного закупівельного словника (у специфікації лікарського засобу визначається показник від третьої цифри Єдиного закупівельного словника).

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

19. Під час формування специфікацій товару адміністратор має право проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати і отримувати рекомендації та інформацію від постачальників.

20. Адміністратор не може проводити кваліфікацію до електронного каталогу до/без оприлюднення оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу в електронній системі закупівель згідно з цим Порядком.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

21. Кваліфікація до електронного каталогу проводиться щодо категорії товару.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

22. Адміністратор оприлюднює через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу та інформацію, передбачену цим Порядком.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

23. Оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу повинно містити таку інформацію:

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код адміністратора в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) строк дії оголошення;

{Підпункт 2 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

3) інформація про категорію товару, в межах якої здійснюється відбір товару до електронного каталогу;

{Підпункт 4 пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

5) кваліфікаційні та інші вимоги до учасника.

Адміністратор установлює одну або кілька з таких кваліфікаційних вимог до учасника:

наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору;

{Підпункт 6 пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

7) прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса електронної пошти особи адміністратора, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками;

8) інформація про ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

{Підпункт 8 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку адміністратор вважає за необхідне включити до оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу.

{Абзац тринадцятий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

24. Оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

25. Якщо протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу не було подано жодної заявки від фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи - резидента або нерезидента, кваліфікація до електронного каталогу закривається.

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

26. Адміністратор може скасувати чи внести зміни до оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу протягом строку його дії.

Інформація про скасування та/або внесення змін до оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу оприлюднюється адміністратором в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі внесення змін до оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу щодо способу підтвердження інформації, визначеної підпунктами 5 та/або 8 пункту 23 цього Порядку, у зв’язку з змінами законодавства:

адміністратор протягом трьох робочих днів з дня внесення змін до оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу повідомляє учаснику, що подав заявку щодо зазначеного оголошення, через електронну систему закупівель про такі зміни та про необхідність повторно подати заявку відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням внесених до зазначеного оголошення змін протягом трьох робочих днів з дня отримання від адміністратора повідомлення;

адміністратор не вимагає від постачальників, що кваліфіковані щодо зазначеного оголошення, подання повторної заявки та додаткових документів (інформації), що пов’язані із зазначеними змінами до такого оголошення.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

27. Строк дії оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу становить три роки та може бути продовжений адміністратором не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку дії зазначеного оголошення на строк, що не перевищує три роки з дати закінчення строку дії зазначеного оголошення.

{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

28. Фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент/учасник може звернутися до адміністратора через електронну систему закупівель щодо перегляду вимог до учасника, зазначених в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу, протягом десяти робочих днів з дня його оприлюднення.

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Звернення від фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи - резидента або нерезидента/учасника розглядається адміністратором протягом п’яти робочих днів з дня його отримання.

У разі прийняття рішення про перегляд вимог до учасника, визначених в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу, на підставі звернення фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи - резидента або нерезидента/учасника адміністратор вносить зміни до такого оголошення в електронній системі закупівель.

{Абзац третій пункту 28 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

29. Фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент/учасник може звернутися через електронну систему закупівель до адміністратора за роз’ясненнями щодо інформації, яка міститься в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу.

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Адміністратором через електронну систему закупівель надаються роз’яснення фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, юридичній особі - резиденту або нерезиденту/учаснику протягом двох робочих днів з дня отримання його звернення.

30. Учасник може подати лише одну заявку, крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 26 та пунктом 41 цього Порядку, протягом строку дії оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу, але не пізніше ніж за 30 робочих днів до дня закінчення строку дії такого оголошення.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

31. Фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент подає адміністратору заявку в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та завантаженням необхідних документів, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним адміністратором в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу, в електронній системі закупівель.

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

32. Адміністратор розглядає заявку на відповідність вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу, протягом десяти робочих днів з дня її оприлюднення в електронній системі закупівель.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

33. За підтвердженням інформації, наданої учасником у заявці, адміністратор може звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

34. За результатами розгляду заявки адміністратор приймає одне з таких рішень:

про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників за категорією товару, до якої учасник подав заявку;

про відхилення заявки учасника.

Адміністратор розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про результати розгляду заявки протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення.

У разі прийняття рішення про відхилення заявки учасника повідомлення про результати розгляду заявки повинно містити таку інформацію:

перелік виявлених невідповідностей;

посилання на вимогу (вимоги) оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу, щодо якої (яких) виявлені невідповідності.

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

35. Постачальник автоматично отримує доступ до категорії товару електронного каталогу після оприлюднення в електронній системі закупівель адміністратором повідомлення про результати розгляду заявки, яке містить рішення адміністратора про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників за категорією товару, до якої учасник подав заявку.

{Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 36 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

37. Перелік кваліфікованих постачальників оприлюднюється та оновлюється автоматично електронною системою закупівель в момент оприлюднення в електронній системі закупівель адміністратором повідомлення про результати розгляду заявки, яке містить рішення адміністратора про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників за категорією товару, до якої учасник подав заявку.

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

38. Адміністратор, який здійснив кваліфікацію постачальника до електронного каталогу, має право виключити такого постачальника з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу:

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

1) на підставі звернення постачальника щодо виключення його з переліку кваліфікованих постачальників щодо конкретної категорії товару, до якої ним подавалася заявка, протягом двох робочих днів з дня отримання такого звернення;

{Підпункт 1 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

2) у разі закінчення строку дії ліцензії, документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, з дня оприлюднення адміністратором рішення про виключення з переліку кваліфікованих постачальників на веб-порталі Уповноваженого органу. Рішення про виключення з переліку кваліфікованих постачальників приймається протягом трьох робочих днів з дня, коли адміністратору стало відомо про закінчення строку дії ліцензії, документа дозвільного характеру;

{Підпункт 2 пункту 38 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

3) у разі виявлення, що постачальник на момент його перевірки не відповідає вимогам, визначеним у підпункті 8 пункту 23 цього Порядку, за якими його було кваліфіковано до електронного каталогу щодо конкретної категорії товару;

{Підпункт 3 пункту 38 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

4) у разі виявлення, що постачальник на момент його перевірки підпадає під підстави, визначені в пункті 40 цього Порядку.

{Пункт 38 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 39 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

40. Адміністратор відхиляє заявку учасника у разі, коли:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним підпунктом 5 пункту 23 цього Порядку;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) керівника учасника, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

5) учасник визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

6) учасник або кінцевий бенефіціарний власник учасника, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;

7) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

8) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

9) керівник учасника був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;

10) керівника учасника, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

11) учасник зазначив у заявці недостовірну інформацію, що є суттєвою під час визначення результатів кваліфікації до електронного каталогу, яку адміністратором виявлено згідно з пунктом 33 цього Порядку;

12) учасник зазначив у заявці недостовірну інформацію про ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

13) учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

14) не відповідає іншим вимогам, установленим в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу.

{Пункт 40 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

41. Учасник може повторно подати заявку відповідно до вимог цього Порядку у разі, коли його заявка була відхилена адміністратором.

42. Електронна система закупівель інформує постачальника про закінчення строку дії оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу, щодо якого ним була подана заявка, не пізніше ніж за 10 днів до дня закінчення строку дії такого оголошення.

{Пункт 42 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

43. Постачальником самостійно подається в електронній системі закупівель адміністратору оновлена інформація про ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

{Абзац перший пункту 43 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

Адміністратором проводиться перевірка оновленої інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, протягом десяти робочих днів з дня її отримання.

{Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

44. Адміністратором проводиться перевірка постачальника на відповідність вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу, з власної ініціативи та/або на підставі інформації, отриманої від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, повідомлення в засобах масової інформації про невідповідність постачальника вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення кваліфікації до електронного каталогу.

{Пункт 44 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 45 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 46 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 47 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 48 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

49. У разі непідписання постачальником договору на умовах, зазначених замовником в запиті пропозицій постачальників, замовник може подати звернення з інформацією про таке порушення через електронну систему закупівель до адміністратора.

{Абзац перший пункту 49 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

Адміністратор розглядає звернення з інформацією про порушення протягом 10 робочих днів з дня отримання такого звернення.

Усі звернення оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

50. Адміністратор під час розгляду звернення з інформацією про порушення має право запитувати інформацію та документи, що підтверджують або спростовують наявність порушення, у замовника та постачальника.

{Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

51. За результатом розгляду звернення з інформацією про порушення адміністратор приймає рішення щодо наявності чи відсутності порушення з боку постачальника.

{Абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 04.07.2023}

Адміністратор повідомляє замовнику та постачальнику про результати розгляду звернення через електронну систему закупівель.

52. У разі наявності у постачальника трьох випадків порушень протягом одного календарного місяця або п’яти випадків порушень протягом трьох календарних місяців можливість подавати таким постачальником пропозиції на запити замовників блокується адміністратором в електронному каталозі на 90 календарних днів з дня оприлюднення адміністратором рішення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту, можливість подавати постачальником пропозиції на запити замовників поновлюється автоматично.

{Пункт 52 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

Правила здійснення закупівель через електронний каталог

{Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 55 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

56. Замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників.

{Пункт 56 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

57. Замовник оголошує запит пропозицій постачальників в електронному каталозі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування, очікувану вартість, кількість, строк, місце, спосіб поставки товару, умови його оплати та кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції (строк для подання постачальником ціни пропозиції не може бути меншим, ніж два робочих дні з дня оприлюднення замовником запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель).

У запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, в тому числі конкретну торговельну марку.

Запит пропозицій постачальників повинен містити проект договору з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Електронною системою закупівель автоматично через електронний каталог надсилається постачальникам, кваліфікованим до відповідної категорії, повідомлення про запит пропозицій постачальників в момент оприлюднення запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель.

{Пункт 57 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

58. Постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, установлених замовником у запиті пропозицій постачальників в електронній системі закупівель.

На запит пропозицій постачальників, оприлюднений замовником в електронній системі закупівель, постачальник має право подати тільки одну пропозицію.

Подання пропозиції постачальником вважається підтвердженням наміру укласти договір.

Постачальник у відповідь на запит пропозицій постачальників від замовника не може подати пропозицію, товар в якій не відповідає специфікації товару, що зазначена в такому запиті.

Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання пропозицій постачальників, визначеного замовником в запиті пропозицій постачальників, розкривається вся інформація, зазначена в пропозиції.

{Пункт 58 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

59. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення постачальнику про отримання його ціни пропозиції із зазначенням дати та часу.

60. Пропозиції постачальників, що подані після кінцевого строку їх подання, автоматично не приймаються електронною системою закупівель.

61. Оцінка пропозицій постачальників проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, зазначеної замовником в запиті пропозицій.

У разі подання постачальниками пропозицій з однаковим значенням ціни економічно вигідною визначається пропозиція, яка була подана раніше ніж інша пропозиція (інші пропозиції) з аналогічним значенням ціни.

Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

{Пункт 61 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

62. Замовнику, переможцю відбору та іншим постачальникам електронною системою закупівель у день визначення постачальника переможцем відбору надсилається повідомлення про визначення переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

63. Запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку.

{Пункт 63 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

64. Замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник:

1) не підписав договір у строк, визначений абзацом першим пункту 66 цього Порядку;

2) письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників;

3) пропонує товар походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

У разі відхилення пропозиції переможця відбору замовник обов’язково зазначає причину такого відхилення.

У разі відхилення пропозиції переможця відбору замовник оприлюднює таке рішення в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

У разі відхилення замовником пропозиції переможця відбору з підстав, визначених цим пунктом, електронна система закупівель визначає переможцем відбору постачальника, пропозиція якого є наступною економічно вигідною.

{Пункт 64 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

65. Замовник може відмінити запит пропозицій постачальників до укладення договору у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі;

2) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі;

3) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни запиту пропозицій постачальників замовник обов’язково зазначає причину такої відміни.

У разі відміни запиту пропозицій постачальників замовник оприлюднює таке рішення в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

{Пункт 65 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

66. Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору.

Договір між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства.

Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у проекті договору в запиті пропозицій постачальників.

{Пункт 66 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

{Пункт 67 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

68. За результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 Закону.

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.