Постанова КМУ №822 "Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу"

Мінекономіки 25.08.2020
версія
для друку
Порядок, визначає структуру, механізм формування, використання електронного каталогу в Прозорро відповідно до Закону “Про публічні закупівлі”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2020 р. № 822
Київ

Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу

Відповідно до абзацу другого частини п’ятнадцятої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та використання електронного каталогу, що додається.

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити у тримісячний строк перегляд і адаптацію електронної системи закупівель для здійснення замовниками відбору постачальників товару (товарів) з використанням електронного каталогу згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2020 р. № 822

ПОРЯДОК
формування та використання електронного каталогу

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає структуру, механізм формування, використання електронного каталогу в електронній системі закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон).

2. Терміни, що  вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор електронного каталогу (далі - адміністратор) - централізована закупівельна організація, що забезпечує формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель на підставі укладеного договору з адміністратором електронної системи закупівель. Адміністраторів може бути кілька;

договір про закупівлю, укладений з використанням електронного каталогу (далі - договір про закупівлю), - договір, укладений замовником з переможцем відбору, та/або документ, що підтверджує придбання замовником товару у переможця відбору, відповідно до цього Порядку;

економічно вигідна пропозиція - пропозиція постачальника, щодо якої замовником надіслано замовлення та/або ціна якої електронною системою закупівель за результатами запиту ціни пропозицій визначена як найменша;

заявка - звернення про приєднання до електронного каталогу, що подається учасником до адміністратора через електронну систему закупівель відповідно до вимог, установлених цим Порядком;

категорія товару - сукупність профілів товару, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками третьої - восьмої цифр у межах одного розділу основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого в установленому порядку (далі - Єдиний закупівельний словник);

перелік кваліфікованих постачальників - електронна база постачальників, які пройшли відбір до електронного каталогу відповідно до вимог цього Порядку, що формується і ведеться адміністратором;

переможець відбору - постачальник, пропозиція якого визначена економічно вигідною за результатами здійсненого замовником замовлення та/або запиту ціни пропозицій в електронному каталозі;

постачальник - учасник, якого внесено до переліку кваліфікованих постачальників та який має право доступу до електронного каталогу відповідно до вимог, установлених цим Порядком;

пропозиція - сукупність технічних, якісних та кількісних характеристик товару, що надається постачальником для розміщення в електронному каталозі відповідно до вимог, визначених адміністратором у профілі товару;

профіль товару - сукупність характеристик товару в межах визначеної адміністратором категорії товару, яким може відповідати один або кілька товарів;

учасник - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, яка подала заявку до адміністратора відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі, постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855; 2019 р., № 66, ст. 2258) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Адміністратор електронної системи закупівель забезпечує створення електронного каталогу в електронній системі закупівель.

4. Оператор авторизованого електронного майданчика забезпечує надання адміністратору, постачальнику, замовнику доступу до електронного каталогу та інших послуг, пов’язаних з використанням електронного каталогу, передбачених цим Порядком.

5. Для замовників користування електронним каталогом є безоплатним.

6. За надання доступу до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, оператором авторизованого електронного майданчика з переможця відбору, з яким замовник уклав договір про закупівлю, справляється плата в розмірі, що становить:

1) 3 відсотки суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

2) 2 відсотки суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

3) 1 відсоток суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством, та є однаковим для всіх операторів авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих електронних майданчиків самостійно.

7. Оператор авторизованого електронного майданчика сплачує адміністратору електронної системи закупівель на забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) частину плати, отриманої згідно з пунктом 6 цього Порядку, у розмірі:

1) у 2020 році:

1,65 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

1,1 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,55 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень;

2) з 2021 року:

1,26 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,84 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,42 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.

8. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 7 цього Порядку, сплачує оператору авторизованого електронного майданчика як винагороду за надання доступу замовнику, який уклав договір про закупівлю з переможцем відбору, до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, в розмірі, що становить:

1) у 2020 році:

0,3 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,2 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,1 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень;

2) з 2021 року:

0,36 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,24 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,12 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.

9. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 7 цього Порядку, також сплачує адміністратору як винагороду за формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель в розмірі, що становить:

1) у 2020 році:

0,9 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,6 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,3 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень;

2) з 2021 року:

0,45 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис гривень;

0,3 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,15 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та адміністратором.

10. Для здійснення формування та супроводження електронного каталогу централізована закупівельна організація подає адміністратору електронної системи закупівель звернення про адміністрування електронного каталогу (далі - звернення) та орієнтовний перелік категорій товару, в межах яких планується здійснювати відбір до електронного каталогу.

Звернення оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом двох робочих днів з дня його отримання.

11. Договір про надання доступу до формування та наповнення електронного каталогу (далі - договір) з централізованою закупівельною організацією укладається адміністратором електронної системи закупівель протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення звернення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України та обов’язково містить: вимоги щодо створення та супроводження категорій та профілів товару; порядок і умови оплати за формування та супроводження електронного каталогу; критерії ефективності наповнення електронного каталогу та їх використання.

Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

12. Адміністратор, постачальник, замовник несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронному каталозі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

Адміністратор, постачальник, замовник несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронному каталозі.

Оператор авторизованого електронного майданчика може здійснювати контроль за інформацією, що розміщується адміністратором, постачальником, замовником, та повідомляти йому.

Структура, формування, адміністрування та використання електронного каталогу

13. Електронний каталог складається з категорій товару та профілів товару.

14. Електронний каталог ведеться українською мовою.

15. За договором про закупівлю розрахунки за товари здійснюються у національній валюті.

16. Адміністратор здійснює формування та супроводження електронного каталогу шляхом створення в ньому категорій та профілів товару, а також організовує та проводить відбір учасників до електронного каталогу.

17. Адміністратор забезпечує формування та ведення переліку кваліфікованих постачальників.

18. Адміністратор створює профіль товару шляхом визначення переліку обов’язкових та/або можливих характеристик товару з визначенням їх мінімальних та максимальних значень.

У профілі товару зазначається найбільш конкретна цифра Єдиного закупівельного словника.

19. Під час формування профілів товару адміністратор має право проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати і отримувати рекомендації та інформацію від постачальників.

20. Адміністратор не може проводити відбір учасників та їх пропозицій (далі - відбір) до електронного каталогу до/без оприлюднення оголошення про проведення відбору в електронній системі закупівель згідно з цим Порядком.

21. Відбір до електронного каталогу проводиться щодо категорії товару.

22. Адміністратор оприлюднює через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення відбору до електронного каталогу та інформацію, передбачену цим Порядком.

23. Оголошення про проведення відбору повинно містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код адміністратора в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) строк дії оголошення, що не може перевищувати трьох років;

3) інформація про категорію товару, в межах якої здійснюється відбір товару до електронного каталогу;

4) інформація про профілі товарів;

5) кваліфікаційні та інші вимоги до учасника.

Адміністратор установлює одну або кілька з таких кваліфікаційних вимог до учасника:

наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору;

6) спосіб та строк поставки товарів;

7) прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса електронної пошти особи адміністратора, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками;

8) інформація про ліцензії, документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

В оголошенні про проведення відбору може зазначатися інша інформація.

24. Оголошення про проведення відбору не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

25. Адміністратор переглядає оголошення про проведення відбору у разі, коли протягом 20 робочих днів з дня його оприлюднення не було подано жодної заявки від фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи - резидента або нерезидента.

26. Адміністратор може скасувати чи оновити оголошення про проведення відбору протягом строку його дії.

Інформація про скасування та/або оновлення оголошення про проведення відбору оприлюднюється адміністратором в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

27. Строк дії оголошення про проведення відбору може бути змінений та не може перевищувати трьох років з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

28. Фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент/учасник може звернутися до адміністратора через електронну систему закупівель щодо перегляду вимог до учасника, зазначених в оголошенні про проведення відбору, протягом десяти робочих днів з дня його оприлюднення.

Звернення від фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи - резидента або нерезидента/учасника розглядається адміністратором протягом п’яти робочих днів з дня його отримання.

У разі прийняття рішення про перегляд вимог до учасника, визначених в оголошенні про проведення відбору, на підставі звернення фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи - резидента або нерезидента/учасника адміністратор оновлює таке оголошення в електронній системі закупівель.

29. Фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент/учасник може звернутися через електронну систему закупівель до адміністратора за роз’ясненнями щодо інформації, яка міститься в оголошенні про проведення відбору.

Адміністратором через електронну систему закупівель надаються роз’яснення фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, юридичній особі - резиденту або нерезиденту/учаснику протягом двох робочих днів з дня отримання його звернення.

30. Учасник може подати лише одну заявку, крім випадку, передбаченого пунктом 41 цього Порядку, протягом строку дії оголошення про проведення відбору, але не пізніше ніж за 30 робочих днів до дня закінчення строку дії такого оголошення.

У разі оновлення адміністратором оголошення про відбір учасник може оновити свою заявку та подати її адміністратору протягом трьох робочих днів з дня оновлення такого оголошення в електронній системі закупівель.

У разі внесення змін до оголошення про проведення відбору постачальник протягом десяти робочих днів з дня отримання через електронну систему закупівель звернення адміністратора подає інформацію та/або документи, щодо якої (яких) були внесені зміни в оголошення про проведення відбору.

31. Фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент подає адміністратору заявку в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та завантаженням необхідних документів, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним адміністратором в оголошенні про проведення відбору, в електронній системі закупівель.

32. Адміністратор розглядає заявку на відповідність вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, протягом десяти робочих днів з дня її оприлюднення в електронній системі закупівель.

33. За підтвердженням інформації, наданої учасником у заявці, адміністратор може звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

34. За результатами розгляду заявки адміністратор приймає одне з таких рішень:

про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників;

про відхилення заявки учасника.

Адміністратор розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про результати розгляду заявки протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення.

35. Адміністратор надає постачальнику доступ до електронного каталогу протягом п’яти робочих днів з дня його включення до переліку кваліфікованих постачальників.

В електронному каталозі не розміщується пропозиція постачальника, що не відповідає технічним характеристикам, зазначеним у профілі товару.

36. Адміністратором вноситься інформація про постачальника до переліку кваліфікованих постачальників протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників.

37. Перелік кваліфікованих постачальників оприлюднюється адміністратором в електронній системі закупівель.

38. Адміністратор, який здійснив відбір постачальника до електронного каталогу, має право виключити такого постачальника з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу:

1) на підставі звернення постачальника щодо виключення його з переліку кваліфікованих постачальників протягом двох робочих днів з дня отримання такого звернення;

2) у разі невиконання постачальником вимог абзацу першого пункту 43 цього Порядку протягом 90 календарних днів з дня закінчення строку дії ліцензії, документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

3) у разі невиконання вимог абзацу третього пункту 30 цього Порядку протягом 90 календарних днів з дня отримання звернення від адміністратора.

39. За рішенням адміністратора у разі невиконання вимог абзацу третього пункту 30 цього Порядку та з підстав, визначених пунктом 52 цього Порядку, доступ постачальника до електронного каталогу та право розміщення в ньому пропозицій може бути тимчасово обмежено.

Адміністратор вносить до переліку кваліфікованих постачальників інформацію про тимчасове невідображення пропозиції постачальника в електронному каталозі.

Після закінчення строку, визначеного у пункті 52 цього Порядку, відображення пропозицій постачальника товарів в електронному каталозі поновлюється автоматично.

40. Адміністратор відхиляє заявку учасника у разі, коли:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним підпунктом 5 пункту 23 цього Порядку;

2) інформація про учасника внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

4) учасник визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

5) учасник є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”;

6) не відповідає іншим вимогам, установленим в оголошенні про проведення відбору постачальника;

7) учасник зазначив у заявці недостовірну інформацію, що є суттєвою під час визначення результатів відбору постачальника, яку адміністратором виявлено згідно з пунктом 33 цього Порядку;

8) учасник зазначив у заявці недостовірну інформацію про ліцензії, документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

41. Учасник може повторно подати заявку відповідно до вимог цього Порядку у разі, коли його заявка була відхилена адміністратором.

42. Електронна система закупівель інформує постачальника не пізніше ніж за 30 днів до дня закінчення строку дії оголошення про проведення відбору, щодо якого ним була подана заявка та/або ліцензії, документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

43. Постачальник протягом 30 днів з дня отримання повідомлення від електронної системи закупівель оновлює інформацію, визначену пунктом 42 цього Порядку.

Адміністратором проводиться перевірка оновленої інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, протягом десяти робочих днів з дня її розміщення постачальником в електронній системі закупівель.

44. У разі коли строк дії ліцензії, документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом, закінчився, пропозиція постачальника не відображається в електронному каталозі.

45. На відповідність профілю товару пропозиція перевіряється електронною системою закупівель автоматично.

У разі зміни характеристик профілю товару електронна система закупівель автоматично перевіряє розміщені в електронному каталозі пропозиції на відповідність оновленим характеристикам.

Пропозиції, які не відповідають оновленим характеристикам профілю товару, не відображаються в електронному каталозі.

46. Під час розміщення пропозиції в електронному каталозі постачальник обов’язково зазначає інформацію про:

ціну;

спосіб, місце і вартість поставки;

мінімальну кількість та/або вартість товару, що є необхідною умовою для здійснення закупівлі через електронний каталог.

47. Постачальник оновлює інформацію про розміщену в електронному каталозі пропозицію у разі:

1) зміни наявної кількості товару;

2) зміни ціни товару;

3) оновлення інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу та ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

4) оновлення інформації на підставі отриманого звернення адміністратора щодо оновлення оголошення про проведення відбору відповідно до пункту 30 цього Порядку.

48. У разі відсутності одиниць товару в пропозиції її ціна визначається постачальником як нуль.

В електронному каталозі така пропозиція не відображається.

49. У разі порушення постачальником строків оформлення замовлення та/або відмови постачальника від підписання договору про закупівлю на умовах, що зазначені в його пропозиції, замовник може подати звернення з інформацією про такі порушення через електронну систему закупівель до адміністратора.

Адміністратор розглядає звернення з інформацією про порушення протягом 10 робочих днів з дня отримання такого звернення.

Усі звернення оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

50. Адміністратор під час розгляду звернення має право запитувати інформацію та документи, що підтверджують або спростовують наявність порушення, у замовника та постачальника.

51. За результатом розгляду звернення адміністратор приймає рішення щодо наявності чи відсутності порушення з боку постачальника.

Адміністратор повідомляє замовнику та постачальнику про результати розгляду звернення через електронну систему закупівель.

52. У разі наявності у постачальника трьох випадків порушень протягом одного календарного місяця або п’яти випадків порушень протягом трьох календарних місяців пропозиції такого постачальника автоматично не відображаються електронною системою закупівель в електронному каталозі протягом 90 календарних днів з дня прийняття рішення адміністратором та оприлюднення його на веб-порталі Уповноваженого органу.

Правила здійснення закупівель через електронний каталог

53. У разі здійснення закупівель товарів, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, замовник здійснює відбір постачальника шляхом формування замовлення в електронному каталозі з дотриманням принципів здійснення закупівель, визначених статтею 5 Закону.

54. Замовлення в електронному каталозі подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування товару, його кількість, строк, місце, спосіб поставки та умови оплати товару.

Повідомлення про замовлення товару формується та надсилається постачальнику електронною системою закупівель.

55. У разі коли постачальником не підтверджено замовлення протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про замовлення в електронній системі закупівель, відбір постачальника визначається електронною системою закупівель таким, що не відбувся, про що замовник повідомляється.

56. У разі здійснення закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 50 тис. гривень та є меншою, ніж 200 тис. гривень, для замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 Закону, та меншою, ніж 1 млн. гривень для замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників.

Запит ціни пропозицій формується у разі, коли у профілі товару розміщено дві або більше пропозиції товару від постачальників.

57. Запит ціни пропозицій в електронному каталозі подається замовником через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування товару та його кількість, строк, місце, спосіб поставки, умови оплати та кінцевий строк подання ціни пропозицій (строк для подання ціни пропозицій не може бути меншим ніж два робочих дні з дня отримання постачальником повідомлення про запит ціни пропозицій).

Повідомлення про запит ціни пропозицій надсилається електронною системою закупівель через електронний каталог постачальникам.

58. Постачальник подає ціну пропозиції відповідно до вимог, установлених у повідомленні про запит ціни пропозицій в електронній системі закупівель, через електронний каталог.

У відповідь на повідомлення про запит ціни пропозицій постачальник має право подати тільки одну ціну пропозиції.

59. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення постачальнику про отримання його ціни пропозиції із зазначенням дати та часу.

60. Пропозиції постачальників, що подані після кінцевого строку їх подання, автоматично не приймаються електронною системою закупівель.

61. Оцінка пропозицій постачальників проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, визначеної замовником в запиті ціни пропозицій.

Постачальник, ціна пропозиції якого за результатами оцінки електронною системою закупівель є економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

62. Замовнику, переможцю відбору та іншим постачальникам електронною системою закупівель у день визначення постачальника переможцем відбору надсилається повідомлення про визначення переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

63. Переможець відбору підтверджує замовлення замовника через електронну систему закупівель протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про визначення переможця відбору.

64. У разі коли переможцем відбору не було повідомлено замовнику у строк, визначений пунктом 63 цього Порядку, електронна система закупівель визначає переможцем відбору постачальника, ціна пропозиції якого є наступною економічно вигідною.

65. Замовник може відмінити замовлення/запит ціни пропозицій до укладення договору про закупівлю.

Інформація про відміну замовлення/запиту ціни пропозицій замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

66. Замовник укладає договір про закупівлю з переможцем відбору не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання від переможця відбору повідомлення щодо наміру укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов, визначених у замовленні/запиті ціни пропозицій в електронному каталозі.

67. Замовник може укласти договір про закупівлю з переможцем відбору, якого було відібрано в межах четвертої цифри Єдиного закупівельного словника за результатами замовлення/запиту ціни пропозицій.

68. За результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 Закону.

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.