Постанова Кабінету Міністрів України № 481 "Про проведення експерименту з організації діяльності централізованої закупівельної організації на території Донецької області"

Мінекономіки 14.06.2017
постанова цзо
версія
для друку
Постанова Кабміну № 481 від 14.06.2017 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 червня 2017 р. № 481
Київ

Про проведення експерименту з організації діяльності централізованої закупівельної організації на території Донецької області

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозиціями Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Донецької обласної державної адміністрації щодо проведення до 31 грудня 2017 р. експерименту з організації діяльності централізованої закупівельної організації (далі - експеримент) відповідно до пункту 36 частини першої статті 1 Закону України “Про публічні закупівлі”.

2. Затвердити Порядок проведення експерименту з організації діяльності централізованої закупівельної організації, що додається.

3. Взяти до відома, що під час проведення експерименту:

1) замовники, які розташовані на території Донецької області (далі - замовники), самостійно приймають рішення щодо участі в експерименті, яке подається на розгляд та затверджується Донецькою обласною державною адміністрацією;

2) централізована закупівельна організація організовує і проводить процедури закупівель робіт в інтересах замовників на безоплатній основі.

4. Донецькій обласній державній адміністрації:

1) визначити за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі відповідальну за виконання функцій централізованої закупівельної організації у рамках проведення експерименту юридичну особу публічного права з числа комунальних підприємств, установ, організацій, працівники якої мають відповідну кваліфікацію, необхідні знання і досвід у сфері будівництва та закупівлі робіт;

2) оприлюднити інформацію про проведення експерименту на своєму офіційному веб-сайті;

3) подати до 31 березня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати проведення експерименту, який, зокрема, повинен містити дані щодо:

загального обсягу проведених процедур закупівлі з кількісними та вартісними показниками, середньої кількості учасників, які взяли участь у зазначених процедурах, різниці між очікуваною вартістю закупівлі та сумою укладених договорів, а також внесення до договорів про закупівлю змін;

урахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час закупівлі робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту, в тому числі капітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, об’єктів благоустрою, дорожньо-транспортної інфраструктури.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2017 р. № 481

ПОРЯДОК 
проведення експерименту з організації діяльності централізованої закупівельної організації

1. Цей Порядок визначає особливості діяльності централізованої закупівельної організації (далі - закупівельна організація) в інтересах замовників, які розташовані на території Донецької області (далі - замовники), у рамках проведення експерименту з організації діяльності закупівельної організації (далі - експеримент).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон).

3. Під час проведення експерименту закупівельна організація та замовники керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

4. Закупівельна організація набуває всіх прав та обов’язків замовників, що визначені Законом, та несе відповідальність згідно із законами.

Закупівельна організація в інтересах замовників оприлюднює інформацію про закупівлю, обирає процедуру закупівлі, надає роз’яснення щодо тендерної документації, усуває порушення під час проведення процедури закупівлі, розглядає тендерні пропозиції, звертається за підтвердженням інформації, наданої учасникам, до органів державної влади, підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції, визначає переможця та приймає рішення про намір укласти з ним договір, виконує рішення органу оскарження та вчиняє дії, спрямовані на усунення порушень, зазначених у скарзі.

Закупівельна організація приймає рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відповідно до вимог Закону.

5. Замовники самостійно визначають потребу в закупівлі робіт та подають відповідну інформацію закупівельній організації в електронному вигляді за формою, встановленою такою організацією.

6. Строк та форма подання інформації визначаються закупівельною організацією в повідомленні, що розміщується на офіційному веб-сайті Донецької облдержадміністрації.

7. На підставі отриманої від замовників інформації закупівельна організація формує річний план закупівель закупівельної організації відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 22 березня 2016 р. № 490 “Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель”.

8. Замовник вносить зміни до свого річного плану закупівель протягом п’яти днів з моменту оприлюднення річного плану закупівель закупівельної організації у частині виключення предмета закупівлі, який включено до річного плану закупівель закупівельної організації.

9. Замовник має право відмовитися від послуг закупівельної організації та провести самостійно закупівлю щодо обраного предмета закупівлі. Про це замовник письмово із зазначенням причин повідомляє закупівельній організації не пізніше моменту оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі.

10. До початку проведення процедур закупівель замовники надають закупівельній організації в паперовому та електронному вигляді інформацію про основні технічні, якісні та кількісні характеристики предметів закупівлі, строк та місце виконання робіт, а також переліки критеріїв оцінки, які необхідно включити до тендерної документації, та іншу інформацію, яку закупівельній організації необхідно врахувати під час проведення процедур закупівель. У разі потреби закупівельна організація може звернутися до замовника за додатковою інформацією, необхідною для проведення процедур закупівель. Замовники зобов’язані у строк, визначений закупівельною організацією у зверненні, подати інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель.

11. Тендерна документація на закупівлю робіт містить обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону, та вимоги до предмета закупівлі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, установлених відповідно до законодавства, зокрема нормативними документами з питань будівництва (державними будівельними нормами).

12. Договір про закупівлю підписується замовником та переможцем процедури закупівлі.

Для укладення договору про закупівлю між замовником та переможцем процедури закупівлі закупівельна організація повідомляє замовнику про необхідність підписання ним договору про закупівлю не раніше ніж через 10 днів після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

13. Закупівельна організація оприлюднює інформацію про закупівлю відповідно до вимог Закону.

14. Замовники в електронному вигляді подають закупівельній організації для оприлюднення таку інформацію про закупівлю:

копію договору про закупівлю - протягом одного дня з дня його укладення;

інформацію для повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;

інформацію про виконання договору про закупівлю - протягом одного дня з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.