Постанова Кабінету міністрів України № 292 "Про встановлення розміру плати за подання скарги"

Мінекономіки 23.03.2016
постанова оскарження амку
версія
для друку
Постанова Кабміну від 22 квітня 2020 р. № 292

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2020 р. № 292
Київ

Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження

Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему

закупівель та її повернення суб’єкту оскарження

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що за подання скарги до органу оскарження справляється плата в таких розмірах:

1) 0,3 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі або його частини (лота) у разі оскарження такої частини предмета закупівлі (лота), але не менш як 2 тис. гривень та не більш як 85 тис. гривень - у разі оскарження:

тендерної документації;

технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, встановлених відповідно до вимог Закону України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”;

прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися:

до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій;

до закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій відповідно до вимог Закону України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”;

2) 2 тис. гривень - у разі оскарження тендерної документації щодо умов проведення закупівель відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;

3) 2 тис. гривень - у разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися до проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;

4) 0,6 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі або його частини (лота) у разі оскарження такої частини предмета закупівлі (лота), або ціни енергосервісного договору, зазначеної суб’єктом оскарження у тендерній пропозиції відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, але не менш як 3 тис. гривень та не більш як 170 тис. гривень - у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися:

після оцінки тендерних пропозицій;

після розгляду тендерних пропозицій відповідно до статті 29 Закону України “Про публічні закупівлі”;

після розгляду тендерних пропозиції, поданих на перший етап конкурентного діалогу, на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу;

після розгляду документів, поданих учасником процедури закупівлі на кваліфікаційний відбір на першому етапі торгів з обмеженою участю, на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу, та оцінки кваліфікації учасників на першому етапі процедури торгів з обмеженою участю;

після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Розмір плати розраховується автоматично електронною системою закупівель та округлюється до наступних 10 гривень.

2. Затвердити Порядок здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження, що додається.

3. Установити, що під час проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, розпочатих до введення в дію Закону України від 19 вересня 2019 р. № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”, розмір плати за подання скарги суб’єктом оскарження в органі оскарження визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 291 “Про встановлення розміру плати за подання скарги” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1188).

4. Визначити державне підприємство “ПРОЗОРРО” (адміністратор електронної системи закупівель), що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відповідальним за забезпечення отримання плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження або перерахування до державного бюджету.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 291 “Про встановлення розміру плати за подання скарги” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1188).

6. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України від 19 вересня 2019 р. № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”, але не раніше дня її опублікування, крім пункту 5 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 292

ПОРЯДОК
здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження

1. Цей Порядок визначає умови здійснення плати за подання скарги до органу оскарження (далі - плата за скаргу) через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження або перерахування до державного бюджету.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

ідентифікатор скарги - унікальний номер, що формується в електронній системі закупівель автоматично під час створення скарги та зазначається у полі “призначення платежу” шаблону платіжного документа;

окремий рахунок адміністратора - поточний рахунок, який відкривається адміністратором електронної системи закупівель (далі - адміністратор) в банку, в якому державі належить 75 відсотків і більше статутного капіталу, для зберігання коштів, отриманих від суб’єкта оскарження як плата за скаргу, їх перерахування до державного бюджету або повернення суб’єкту оскарження у випадках, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) та цим Порядком;

платіжний документ - електронний документ, що формується суб’єктом оскарження для здійснення плати за подання скарги за допомогою платіжного засобу або платіжного доручення;

шаблон платіжного документа - форма платіжного документа, в якій електронна система закупівель автоматично заповнює реквізити, зокрема такі поля: найменування та код отримувача, сума платежу, найменування банку отримувача, рахунок отримувача, призначення платежу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855).

3. Адміністратор забезпечує відкриття окремого рахунка в банку, в якому державі належить 75 відсотків і більше статутного капіталу, для зарахування плати за скаргу через електронну систему закупівель.

Адміністратор оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про реквізити рахунка для внесення плати за скаргу через електронну систему закупівель або інформацію про зміну таких реквізитів протягом одного робочого дня з дня внесення таких змін.

4. Плата за скаргу зберігається на окремому рахунку адміністратора до дня перерахування ним коштів у випадках, передбачених пунктами 13 і 14 цього Порядку.

5. Плата за скаргу здійснюється суб’єктом оскарження через електронну систему закупівель одним із таких способів:

1) із застосуванням електронного платіжного засобу;

2) шляхом безготівкового переказу коштів з банківського рахунка суб’єкта оскарження.

6. Суб’єкт оскарження обов’язково зазначає реквізити рахунка, на який буде повернута плата за скаргу у випадках, визначених Законом та цим Порядком.

7. Під час формування платіжного документа суб’єктом оскарження зазначається вся інформація, що міститься в шаблоні платіжного документа.

8. У разі невідповідності інформації, зазначеної суб’єктом оскарження у платіжному документі, шаблону платіжного документа, такий платіж не зараховується як плата за скаргу.

9. Скарга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на окремий рахунок адміністратора.

10. Для внесення скарги до реєстру та формування її реєстраційної картки під час подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та внесення плати за скаргу суб’єкт оскарження повинен враховувати строки проведення міжбанківських переказів, встановлені законодавством.

11. У разі зарахування плати за скаргу на окремий рахунок адміністратора після закінчення строку для подання скарги, встановленого Законом або Законом України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”, адміністратор протягом двох робочих днів з моменту зарахування коштів на окремий рахунок адміністратора повертає отриману плату за скаргу суб’єкту оскарження на його рахунок. При цьому скарга не вноситься до реєстру скарг, не формується її реєстраційна картка, не оприлюднюється в електронній системі закупівель.

12. Адміністратор перераховує плату за подання скарги до державного бюджету протягом двох робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель рішення органу оскарження щодо:

1) відмови в задоволенні скарги;

2) залишення скарги без розгляду в разі, коли:

суб’єкт оскарження подав скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

скарга не відповідає вимогам частин другої - п’ятої та дев’ятої статті 18 Закону;

до дня подання скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, крім випадку оскарження будь-якого з таких рішень;

3) припинення розгляду скарги у разі, коли суб’єкт оскарження подав скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення або скарга не відповідає вимогам частин другої - п’ятої та дев’ятої статті 18 Закону та зазначені обставини були встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду.

13. Адміністратор перераховує плату за подання скарги суб’єкту оскарження протягом двох робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель рішення органу оскарження щодо:

1) задоволення або часткового задоволення скарги;

2) залишення скарги без розгляду в разі, коли замовником відповідно до Закону усунуто порушення, зазначені в скарзі;

3) припинення розгляду скарги у разі, коли замовником відповідно до Закону усунуто порушення, зазначені в скарзі.

14. Кошти, що зараховані на окремий рахунок адміністратора та щодо яких відсутня інформація про платника та/або призначення платежу, та які у зв’язку з відсутністю реквізитів та/або ідентифікатора скарги не можуть бути повернуті суб’єкту оскарження, перераховуються до державного бюджету після закінчення трирічного строку їх збереження на окремому рахунку адміністратора в порядку, встановленому законодавством.

У випадках та у строк, що зазначені в абзаці першому цього пункту, суб’єкт оскарження може звернутися до адміністратора з письмовою заявою про повернення сплачених ним коштів, до якої обов’язково додаються документи, що підтверджують сплату таких коштів на окремий рахунок адміністратора. Адміністратор проводить перевірку інформації, зазначеної у такому зверненні. У разі підтвердження інформації кошти перераховуються на рахунок суб’єкта оскарження протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви суб’єкта оскарження адміністратором.

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.