Наказ №1082 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі"

Лілія Кулик 21.07.2020
наказ МЕРТУ
версія
для друку
Наказ МЕРТУ № 1082 від 11.06.2020, що затверджений на зміну Наказу № 477 від 18.03.2020
НАКАЗ №1082 від 11.06.2020     
                                                                                                      

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 липня 2020 р. за N 610/34893

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Відповідно до пунктів 1  та 11 частини першої статті 9, частини восьмої статті 12 Закону України "Про публічні закупівлі"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року N 477 "Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за N 447/28577 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року N 490 "Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за N 449/28579 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
11 червня 2020 року N 1082

ПОРЯДОК
розміщення інформації про публічні закупівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі (далі - Порядок), яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу у складі електронної системи закупівель (далі - веб-портал), подання інформації, документів, звернень та скарг, одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника / централізованої закупівельної організації (далі - ЦЗО) / учасника / постачальника - електронний сервіс на авторизованому електронному майданчику, який забезпечує створення, подання, обробку, оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі та створення, подання, зміну інформації та документів для участі в публічних закупівлях, одержання інформації та повідомлень про публічні закупівлі, подання скарг до органу оскарження в публічних закупівлях, одержання інформації та обмін інформацією між замовником і ЦЗО, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу публічних закупівель в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

автоматизоване робоче місце органів державного фінансового контролю - електронний сервіс в електронній системі закупівель, який забезпечує реєстрацію посадових осіб органу державного фінансового контролю, розміщення, одержання і передання інформації та документів, пов'язаних з моніторингом закупівель, користування системою автоматичних індикаторів ризиків та сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

автоматизоване робоче місце органу оскарження - електронний сервіс в електронній системі закупівель, який забезпечує реєстрацію посадових осіб органу оскарження, одержання, розміщення інформації та документів, пов'язаних із оскарженням, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

адміністратор електронної системи закупівель (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Уповноваженим органом відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу;

інформація про публічні закупівлі (далі - інформація) - це інформація, яка формується, розміщується, оприлюднюється та обмін якою здійснюється в електронній системі закупівель відповідно до  Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон).

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Законі, у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та "Про інформацію".

3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником / ЦЗО / учасником / постачальником / органом оскарження / органами державного фінансового контролю шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника / ЦЗО / учасника / постачальника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних полів, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних полів.

Після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку.

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель автоматично.

4. Замовник / ЦЗО / учасник / постачальник для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику шляхом здійснення одного із способів ідентифікації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

Орган оскарження та органи державного фінансового контролю із застосуванням кваліфікованого електронного підпису безоплатно отримують доступ до автоматизованого робочого місця шляхом їх реєстрації адміністратором в електронній системі закупівель.

5. Замовник / ЦЗО / орган оскарження / органи державного фінансового контролю самостійно та безоплатно розміщують/оприлюднюють інформацію.

Розмір плати учасника за подання інформації та документів для участі в публічних закупівлях визначається відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

6. У разі технічного збою під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизоване робоче місце, що призводить до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник / ЦЗО / учасник / постачальник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації документів, а орган оскарження та органи державного фінансового контролю - від адміністратора.

У разі потреби замовник / ЦЗО / учасник / постачальник / орган оскарження / органи державного фінансового контролю здійснюють свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

У разі якщо замовник не має змоги розмістити інформацію через авторизований електронний майданчик, який відключений від електронної системи закупівель, він повинен розмістити необхідну інформацію через інший авторизований електронний майданчик, а в разі відсутності такої можливості - через веб-портал.

7. Замовник / ЦЗО / учасник / постачальник може вносити зміни до інформації, яку вже оприлюднено на веб-порталі, у випадках, передбачених Законом.

8. У разі якщо інформація (оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація розміщується замовником / ЦЗО одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

9. Датою та часом оприлюднення/розміщення інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника / ЦЗО / учасника / постачальника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

10. Оприлюдненням/розміщенням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

11. Подання та оприлюднення інформації центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, на виконання пункту 19 частини п'ятої статті 3 Закону здійснюється в такому порядку:

1) центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, оприлюднюється інформація, передбачена частиною третьою статті 3 Закону, частиною другою статті 4 Закону та частиною першою статті 42 Закону, з наступними особливостями:

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 3 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо найменування спеціалізованої організації, яка здійснює закупівлі, з якою центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, уклав угоду (договір) щодо закупівлі (далі - спеціалізована організація);

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 4 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо ідентифікаційного коду спеціалізованої організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а в разі відсутності такого коду - реєстраційного номера в країні, в якій зареєстрована спеціалізована організація;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо місцезнаходження спеціалізованої організації та номер телефону;

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 6 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо назви напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, із зазначенням показника другої цифри основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749 (далі - Єдиний закупівельний словник);

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону, розміщується інформація щодо кількості напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, місце і строк поставки лікарських засобів та медичних виробів;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 2 частини другої статті 4 Закону, розміщується інформація щодо назви напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, із зазначенням показника другої цифри Єдиного закупівельного словника та інформація щодо найменування спеціалізованої організації;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини другої статті 4 Закону, зазначається вид закупівлі - договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також розміщується інформація щодо орієнтовного початку проведення закупівлі;

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо найменування спеціалізованої організації;

у полі, в якому зазначається інформація, передбачена пунктом 6 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо ідентифікаційного коду спеціалізованої організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а в разі відсутності такого коду - реєстраційного номера в країні, в якій зареєстрована спеціалізована організація;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена  пунктом 7 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо місцезнаходження спеціалізованої організації та номер телефону;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 8 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо назви напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, із зазначенням показника другої цифри Єдиного закупівельного словника;

у полях, в яких зазначається інформація, передбачена пунктом 9 частини першої статті 42 Закону, розміщується інформація щодо кількості напрямів, за якими здійснюється закупівля лікарських засобів та медичних виробів, місце і строк поставки лікарських засобів та медичних виробів;

2) інформація, передбачена частиною третьою статті 3 Закону, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 1 пункту 11 цього Порядку, оприлюднюється протягом семи робочих днів з дня укладання угоди (договору) про закупівлю із спеціалізованою організацією.

Інформація, передбачена частиною другою статті 4 Закону, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 1 пункту 11 цього Порядку, оприлюднюється окремо для кожної спеціалізованої організації протягом семи робочих днів із дня затвердження переліку спеціалізованих організацій.

Інформація, передбачена частиною першою статті 42 Закону, з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 1 пункту 11 цього Порядку, оприлюднюється протягом 14 робочих днів після останнього дня місяця, в якому відбулася остання поставка за угодою (договором) про закупівлю із спеціалізованою організацією;

3) центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, оприлюднює в електронній системі закупівель інформацію у вигляді таблиці xlsx-формату файла згідно з додатком до цього Порядку.

Інформація, передбачена в додатку до цього Порядку, оприлюднюється щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулася поставка за угодою (договором) про закупівлю із спеціалізованою організацією.

12. Під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі в окремих полях зазначається інформація щодо:

назви предмета закупівлі (у разі визначення предмета закупівлі - послуга з виконання науково-технічних робіт, у цьому електронному полі зазначається конкретна назва науково-технічної роботи);

коду предмета закупівлі відповідно до класифікаторів або назва згідно з ДСТУ, державних або галузевих будівельних норм, які передбачені для визначення предмета закупівлі відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Уповноваженим органом, та їх назви.

13. Крім полів, визначених пунктом 12 цього Порядку, у випадках, зазначених у цьому пункті, додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо:

міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН), у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу;

коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року N 159, у разі визначення предмета закупівлі - медичний виріб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу;

коду за показниками третьої - п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - послуга з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, що надається за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

коду за показниками другої - п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - роботи;

коду та назви відповідно до Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - послуга з поточного ремонту або послуга з виконання науково-технічних робіт.

14. Під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами другим - четвертим пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо:

назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі;

коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

 

Директор департаменту
сфери публічних закупівель

Л. Лахтіонова

ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ РОЗ'ЯСНЕНЬ
Онлайн курси Prozorro
Хочете працювати в системі Prozorro, але ще не вирішили, з чого почати? Швидко дізнатись про публічні закупівлі допоможуть безкоштовні інтерактивні онлайн курси інфобоксу.
Підпишіться на розсилку від Прозорро
Ми прагнемо доставляти лише ті повідомлення, які ви хочете отримувати. Якщо вас цікавлять новини та повідомлення про щось нове на інфобоксі, залиште вашу адресу електроної пошти тут.