10.04.2020 ДП "Прозорро"

Формальні помилки в тендерній пропозиції

Приклад вимог ТД щодо формальних помилок в пропозиції Постачальника

Пропозиція Постачальника має повністю відповідати вимогам тендерної документації Замовника. Іноді, трапляються випадки, коли постачальники допускають в пропозиції формальні помилки, які не впливають на зміст пропозиції, проте, через які Замовник мусить відхиляти таку пропозицію.

Тож, щоб уникнути таких випадків, необхідно добре виписати в тендерній документації інформацію стосовно допущення формальних/механічних помилок.

Частиною третьою статті 22 Закону визначено, що тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких постачальниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки тощо.

Зазвичай така інформація зазначається в ТД в розділі "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції" або в розділі "Оцінка тендерної пропозиції".

Перелік формальних помилок затверджений Наказом Мінекономіки № 710 від 15.04.2020 “Про затвердження Переліку формальних помилок”.

Як можна прописати в ТД інформацію про допущення формальних помилок

1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:

  • уживання великої літери;
  • уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;
  • використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;
  • зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;
  • застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;
  • написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;
  • нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).

5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.

6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

приклади документів, замовник, тендерна документація, підготовка тендеру,

Коментарі

Андрій 2020-11-16 11:14:45
Роз'ясніть, ,будь ласка, пункт 8:"Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа." Адже всі паперові документи подаються у сканованому вигляді.
юлія 2020-08-28 14:38:07
Була проведена закупівля відкриті торги,коли принесли договір в казну виявили порушення що в плані в договорі і в звіті різна назва закупівлі.код класифікації один але пропущене слово назви.як бутив такому випадку.чи це є суттєвим порушенням і який штраф буде за таке порушення.дякую.
Максим
Доброго дня! В тендерні пропозиції учасник надав документ в довільній формі, в якому зазначено що стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. При перевірці в відкритому реєстрі інформації стосовно відкриття ліквідаційної процедури немає. Тобто учасник допустив лексичну помилку пропустив частку «не». Чи можна вважите це формальною помилкою?
Ліля
Максим, добрий день. Залежно від того, що написано в вашій тендерній документації. Насправді ситуація досить неоднозначна і немає однозначної відповіді. Але прийняти таку пропозицію буде досить великим ризиком, тож зважте все за та проти та продумайте, як Ви будете обгрунтовувати своє рішення в разі перевірки
Валентин
Максим звичайно можна оспорювати. частиною 3 статті 22.