10.04.2020 ДП "Прозорро"

Формальні помилки в тендерній пропозиції

Приклад вимог ТД щодо формальних помилок в пропозиції Постачальника

Пропозиція Постачальника має повністю відповідати вимогам тендерної документації Замовника. Іноді, трапляються випадки, коли постачальники допускають в пропозиції формальні помилки, які не впливають на зміст пропозиції, проте, через які Замовник мусить відхиляти таку пропозицію.

Тож, щоб уникнути таких випадків, необхідно добре виписати в тендерній документації інформацію стосовно допущення формальних/механічних помилок.

Частиною третьою статті 22 Закону визначено, що тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких постачальниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

Зазвичай така інформація зазначається в ТД в розділі "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції" або в розділі "Оцінка тендерної пропозиції".

Як можна прописати в ТД інформацію про допущення формальних помилок:

Приклад 1

Допущення постачальниками формальних (несуттєвих) помилок в тендерній пропозиції не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме:

 • технічні помилки та описки, в тому числі відсутність підписів, печаток на окремих документах;
 • технічні і орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо Постачальником та надані у складі пропозиції;
 • зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо Постачальником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації;
 • відсутність інформації, надання якої вимагається у документі, якщо така інформація міститься в іншому документі або документах тендерної пропозиції;
 • недотримання встановленої форми документа, якщо поданий документ повністю відповідає вимогам Замовника за змістом;
 • інші помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на її зміст.

Приклад 2

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

До формальних (несуттєвих) помилок замовника належать технічні, механічніu та інші помилки, допущені постачальниками в документах, які вони подали в складі тендерної пропозиції, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність постачальника.

До формальних (несуттєвих) помилок належать:

 • Не завіряння окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) постачальника торгів;
 • неправильне (неповне) завіряння та /або не завіряння постачальником копії документа згідно з вимогами цієї документації.

Наприклад: завіряння копії документа лише підписом уповноваженої особи;

 • орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо постачальником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

 • зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо постачальником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації.

Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі постачальник надає лист-пояснення;

 • зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної  пропозиції постачальника.

Наприклад: у відомостях про постачальника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів постачальника.

Приклад 3

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону замовник не відхиляє тендерну пропозицію через допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. 

Приклади:

 • орфографічні помилки та механічні описки в словах чи словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі тендерної пропозиції;
 • зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам тендерної документації;
 • зазначення неповного переліку інформації у певному документі, всупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної пропозиції учасника;
 • незначні неточності перекладу, якщо вони не впливають на зміст пропозиції;
 • самостійне виправлення учасником технічних, механічних помилок у поданій пропозиції під час складання учасником такої пропозиції, якщо вони не впливають на зміст пропозиції. Такі виправлення мають бути засвідчені печаткою Учасника (у разі її використання) та написом «Виправленому вірити» із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, що здійснила таке виправлення, дати завірення;
 • невірне (неповне) завірення або не завірення окремого аркушу(аркушів) підписом учасника торгів.

 

Приклади були взяті з тендерних документацій Замовників.
При складанні ТД ви можете використати якийсь з цих прикладів або ж самостійно на власний розсуд прописати даний пункт ТД. 

приклади документів, замовник, тендерна документація, підготовка тендеру,

Коментарі

Максим
Доброго дня! В тендерні пропозиції учасник надав документ в довільній формі, в якому зазначено що стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. При перевірці в відкритому реєстрі інформації стосовно відкриття ліквідаційної процедури немає. Тобто учасник допустив лексичну помилку пропустив частку «не». Чи можна вважите це формальною помилкою?
Ліля
Максим, добрий день. Залежно від того, що написано в вашій тендерній документації. Насправді ситуація досить неоднозначна і немає однозначної відповіді. Але прийняти таку пропозицію буде досить великим ризиком, тож зважте все за та проти та продумайте, як Ви будете обгрунтовувати своє рішення в разі перевірки
Валентин
Максим звичайно можна оспорювати. частиною 3 статті 22.