27.06.2022 Лілія Кулик

Зміни до постанов КМУ від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169

Повернення спрощених закупівель, зменшені тарифи в Прозорро маркеті та інші зміни

Інформація у даній статті була дійсна до виходу Постанови №1178 від 12.10.2022р. що набрала чинність 19.10.2022р. Наразі актуальна інформація щодо здійснення закупівель є  тут

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407) і від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254, ст. 1285, № 33, ст. 1792) зміни, що додаються.

2. Зупинити на період дії правового режиму воєнного стану в Україні дію:

пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 846 “Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 77, ст. 2660; 2020 р., № 5, ст. 248) — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 1079;

пунктів 6—9 Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 723

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822:

1) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

“11. Установити, що пункти 61, 71, 81, 91 Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2022 р. № 723, застосовуються до закупівель, проведення яких замовником розпочато під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.”;

2) доповнити Порядок формування та використання електронного каталогу, затверджений зазначеною постановою, пунктами 61, 71, 81, 91  такого змісту:

“61. За надання доступу до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, оператором авторизованого електронного майданчика з переможця відбору, з яким замовник уклав договір про закупівлю, справляється плата в розмірі, що становить:

3 відсотки суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

2 відсотки суми договору про закупівлю, але не більш як 3 400 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

1 відсоток суми договору про закупівлю, але не більш як 3 400 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством, та є однаковим для всіх операторів авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих електронних майданчиків самостійно.”;

“71. Оператор авторизованого електронного майданчика сплачує адміністратору електронної системи закупівель для забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі ⸺ веб-портал Уповноваженого органу) частину плати, отриманої згідно з пунктом 61 цього Порядку, у розмірі:

1,65 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

1,1 відсотка суми договору про закупівлю, але не більш як
1 870 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,55 відсотка суми договору про закупівлю, але не більш як
1 870 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис.гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.”;

“81. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 71 цього Порядку, сплачує оператору авторизованого електронного майданчика як винагороду за надання доступу замовнику, який уклав договір про закупівлю з переможцем відбору, до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, в розмірі, що становить:

0,3 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

0,2 відсотка суми договору про закупівлю, але не більш як
340 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,1 відсотка суми договору про закупівлю, але не більш як
340 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та оператором авторизованого електронного майданчика.”;

“91. Адміністратор електронної системи закупівель частину плати, отриманої згідно з пунктом 71 цього Порядку, також сплачує адміністратору як винагороду за формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель в розмірі, що становить:

0,9 відсотка суми договору про закупівлю, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

0,6 відсотка суми договору про закупівлю, але не більш як
1 020 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

0,3 відсотка суми договору про закупівлю, але не більш як
1 020 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір винагороди, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються у випадках, передбачених законодавством.

Порядок та умови оплати винагороди визначаються у договорі між адміністратором електронної системи закупівель та адміністратором.”.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) замовники, визначені частиною дев’ятою статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”/державні замовники у сфері оборони здійснюють публічні/оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”.

Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”.

Замовники (крім тих, що визначені в абзацах першому та другому цього підпункту) здійснюють публічні закупівлі, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, із використанням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України “Про публічні закупівлі”. Придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, може здійснюватися без застосування порядку проведення спрощених закупівель та/або електронного каталогу у разі, коли:

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку;

замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення;

відсутня технічна можливість використання електронної системи закупівель, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення спрощеної закупівлі або використання електронного каталогу;

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

- предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;

- укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

- відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

- необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

- укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу;

відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників, у тому числі за лотом;

виникла після укладення договору про закупівлю у замовника необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;

виникла після укладення договору про закупівлю у замовника необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі;

здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності;

здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Замовник може здійснити публічну закупівлю, вартість якої є меншою
 ніж 50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, не вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У разі коли у профілі товару електронного каталогу розміщено дві або більше пропозиції щодо товару від постачальників, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників, якщо вартість товару становить або перевищує 200 тис. гривень;”;

2) доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

“11) договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України. 

Сторони договору про закупівлю, що укладається відповідно до цієї постанови, якщо його вартість становить або перевищує 50 тис. гривень, можуть встановити, що умови такого договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до набрання чинності цією постановоюu виключно у разі, коли на момент набрання чинності цією постановою у замовника за закупівлею предмета закупівлі, передбаченого договором про закупівлю, були наявні умови для застосування переговорної процедури закупівлі, визначені пунктами 2, 4, 5, 7 частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, або наявні умови для не застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначені
 пунктами 2, 4, 5 частини сьомої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”;”;

3) у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3) під час здійснення закупівель, передбачених підпунктом 1 цього пункту, без використання електронної системи закупівель:”;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“замовники повинні відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” дотримуватися таких принципів здійснення публічних закупівель:

максимальна економія, ефективність;

запобігання корупційним діям і зловживанням;”.

У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-дев’ятим;

у другому реченні абзацу восьмого після слів “в електронній системі закупівель” доповнити словами і цифрами “за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень,”, а слова і цифри “та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів” замінити словами і цифрами “, а також всі додатки та зміни до нього після його укладення, але не пізніше ніж через 70 днів”;

абзац дев’ятий виключити;

4) доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

“41) відповідальною за організацію та проведення закупівель, визначених у підпункті 1 цього пункту, може бути уповноважена особа або інша особа, визначена замовником;”.

спрощені закупівлі, постанова,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.