11.02.2020 Лілія Кулик

Що таке спрощені закупівлі і чим вони відрізняються від допорогових

Детальний розгляд спрощеної процедури закупівлі

Що таке спрощені закупівлі
Публікація оголошення про проведення спрощеної закупівлі
Період уточнень
Період подання пропозицій
Розгляд пропозицій
Відхилення пропозиції
Укладання договору про закупівлю
Відміна спрощеної закупівлі
Внесення змін до договору та звіт про виконання

Що таке спрощені закупівлі

В новій редакції Закону України “Про публічні закупівлі”, яка вступить в дію 19 квітня 2020 року з'являється поняття спрощених закупівель. Почнемо з того, що ж таке спрощені закупівлі. Згідно статті 1 нової редакції Закону

Спрощена закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону*;

*для замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2  Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
для замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

Детальна інформація про те, як проводяться спрощені закупівлі наведена в статті 14 нової редакції Закону.

Ця процедура дуже схожа на допорогову закупівлю, але має багато особливостей, тож давайте по них і пройдемось.

Публікація оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю - не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

Тут варто звернути увагу, на те, що разом з оголошенням про закупівлю вам потрібно одразу публікувати і проект договору, чого не було в допорогових закупівлях.

Період уточнень

Період уточнень має тривати не менше трьох робочих днів. В цей час постачальники мають право звернутись з питанням чи вимогою до Замовника.

При цьому, Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. 

Тож тепер відповідь на питання та вимогу є обов’язковою.

Ще одна новинка - в разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Період подання пропозицій

Як і в допороговій процедурі закупівлі, в період подання пропозиції вже немає можливості вносити зміни в умови тендеру. А в разі подання 1 пропозиції, процедура одразу переходить на стадію розгляду пропозиції постачальника.

Розгляд пропозицій

Якщо ж пропозицій 2 або більше, то розгляд пропозицій розпочинається після проведення аукціону.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону.

Якщо Замовник відхиляє найбільш економічно вигідну пропозицію, то система надає йому наступну за ціною пропозицію і Замовник знову має 5 робочих днів на розгляд пропозиції. При цьому, він, звісно, може це зробити і швидше, наприклад, за 1 день.

Відхилення пропозиції

Серед досить стандартних підстав для відхилення, таких як пропозиція не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про закупівлю, ненадання тендерного забезпечення та відмова постачальника від укладання договору, є одна нова:

учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Тож, Замовник може відхилити такого недобросовісного Постачальника, який протягом 1 року до дня оголошення спрощеної закупівлі брав участь в торгах Замовника та потім більше 2 разів відмовлявся від підписання договору. 

Інформацію про відхилення пропозиції Замовник має опублікувати в системі протягом одного дня з дня прийняття рішення. Ну і звісно, коли Замовник застосовує таку підставу, то в протоколі він може дати номери закупівель в яких Постачальник відмовився від підписання договору, як обгрунтування відхилення.

Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Замовник зобов’язаний надати відповідь на таке звернення не пізніше ніж через три робочих дні з дня його надходження.

Укладання договору про закупівлю

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. В Законі також немає обмеження стосовно строку раніше за який не можна укласти договір. Тож Замовник може укласти договір, наприклад і на 3 день після повідомлення про намір укласти договір.

Головне не забути опублікувати договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону.

Відміна спрощеної закупівлі

Замовник відміняє спрощену закупівлю, якщо:

  • відсутня подальша потреба в закупівлі
  • неможиво усунути порушення законодавства
  • були скорочені видатки

В такому разі Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення публікує на порталі повідомлення про відміну.

Процедура відміняється автоматично в разі:

1) відхилення всіх пропозицій;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

В цьому разі повідомлення про відміну публікується електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі.

Внесення змін до договору та звіт про виконання

В новій редакції Закону договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Відповідно договір за результатами проведення спрощеної закупівлі укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

Потрібно публікувати:

  • повідомлення про внесення змін до договору та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін

  • звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;


допорогові закупівлі, спрощені закупівлі, Закон України про публічні закупівлі,

Коментарі

Лера
Відповідно до частини 5 ст. 33 Закону № 144-ІХ, договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, а згідно п.6 частини 1 ст. 1 цього Закону, договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару. Підкажіть будь ласка, чому Ви вважаєте, що п.5 ст. 33 Закону не відноситься до спрощенної процедури?
Ліля
Лнра, ну, це особиста думка Ярослави. Я навмисне запитувала у колег з департаменту з цього приводу і вони мають таку саму думку, як і те, про що я вам написала вище. Також плануються зміни в Закон, щоб біль точно про це написати саме в Законі, щоб не було подвійного трактування цієї норми
Ліля
Лера, тому що стаття 33 знаходиться в розділі IV ВІДКРИТІ ТОРГИ. Відповідно, вона не розповсюджується на спрощені закупівлі. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20/stru#Stru
Лера
Ліля, Тоді, чому пункти 1,2,3,4,7 відносяться, а 5й ні?
Ліля
Лера, насправді, якщо Ви подивитесь на всі пункти, які Ви пепечислили, то скрізь де мова йде про спрощену закупівлю про це зазначено. Інформація про укладання договору за результатами спрощеної закупівлі якраз наведена в статті 14, а не в статті 33
Лера
Ліля, Якщо розглядати, що за результатами спрощеної закупівлі укладається договір про закупівлю (п.6 частини 1 ст 1 Закону) та вразі укладання договору про закупівлю раніше ніж за 10 днів, виникає питання, щодо нікчемності договору про закупівлю відповідно до п.4 частини 1 ст. 43 Закону: 1 – чи буде вважатися договір нікчемним (відповідно до п.4 частини 1 ст. 43 Закону), 2 - як на це будить дивитися контролюючі органи, бо відповідальність за це лягає на плечі Уповноважених осіб?
Ліля
Лера, не думаю, що договір буде вважатись нікчемним. Якщо подивитись на 5 пункт, то там говориться "З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника". Органом оскарження є АМКУ. А в АМКУ можна подати скаргу тільки в понадпороговій процедурі закупівлі. Відповідно в спрощеній закупівлі немає часу для оскарження. Тобто договір може бути укладений після повідомлення про намір укласти договір А з приводу контролюючих органів, то сподіваюсь, що вони правильно будуть читати нову редакцію Закону :)
Лера
Ліля, Дякую за роз'яснення
Лнра
Ліля, Доброго дня! В продовження мого питання про початковий строк укладання договору про спрощену закупівлю: У журналі «Держзакупівлі» за січень 2020 наявна стаття Ярослави Дуброви, в якій вона акцентує на тому, що у частині 5 ст. 33 Закону немає згадки про, те що заборона укладати договір про закупівлю поширюється тітьки на процедури закупівлі, зокрема відкриті торги. Тож Вона, робить висновок, що обмеження щодо строку неукладання договору про закупівлю в частині 5 ст.33 Закону поширюється й на спрощені закупівлі. А саме, що договір за результатами спрощеної закупівлі укладається не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення у Рrozorro повідомлення про намір. Надайте роз’яснення, на який день, можна укладати договір після публікації повідомлення про намір укласти договір за результатом спрощеної закупівлі?
Ольга
Якщо застосування спрощеної закупівлі відбувається з =>50 тисяч гривень, який тип процедури обирати уповноваженій особі після 19.04.2020 р. при купівлі предметів закупівель, вартість яких менше 50 тис.грн. на момент оголошення, але враховуючи суми (договори вже укладені) до вспупу Закону в дію перевищують 50 тис. грн. Наприклад, установа закупила бензин на суму 35 тис.грн. в січні 2020 р. В липні 2020 р. буде закупівля бензину на 30 тис. грн. Оголощувати спрощену на 30 тис. грн. чи прямий договір зі звітом?
Екатерина
Добрий день! Якщо на один предмет закупівлі виділено на початку року 65 тис. грн., і вже на 10 тис. грн., заключено прямий договір з процедурою "Звіт про укладений договір" в лютому. Такаж закупівля на 10 тис грн планується наприкінці квітня, та на 45 тис. грн., на початку травня . Скажіть будь ласка, які види процедур потрібно буде обирати на дві інші процедури? Заключити ці два договори до 19 квітня і викласти звіти, чи оголошувати спрощену закупівлю після 19 квітня?
Ольга
Екатерина, якщо до 19.04.2020 р., то Ви можете обирати: або прямий договір зі звітом, або допорогова закупівля через систему. А після 19-го тільки Спрощена обов`язково
Ірина
Екатерина, Якщо сумарна сума закупівлі за кодом ДК буде від 50 до 200 т.грн., то необхідно проводити спрощену закупівлю.