10.04.2020 ДП "Прозорро"

Закупівлі товарів та послуг через ЦЗО

Стаття підготовлена ДУ «Професійні закупівлі»

Що таке Централізована закупівельна організація?

Пунктом 36 частини1 статті 1 Закону визначено, що централізовані закупівельні організації - юридичні особи, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовниківвідповідно до цього Закону.

Централізованізакупівельні організації набувають усіх прав та обов’язків замовників,що визначені цим Законом, та несуть відповідальність згідно із законами України. Особливості створення та діяльності централізованихзакупівельних організацій встановлюються Кабінетом МіністрівУкраїни.

Зазначаємо, щовказана постанова ще перебуває на узгодженні серед профільних міністерств, а тому не затверджена Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні вУкраїні в пілотному режимі функціонує лише одна Централізована закупівельна організація на базі Державної установи «Професійні закупівлі».

Яка мета функціонування ЦЗО?

Закон України «Пропублічні закупівлі» не дає чіткого розуміння діяльності таких установ.Детальніше цілі централізованих закупівель та, відповідно, організацій,які їх здійснюють розкриті в тексті Стратегії реформування системи публічних закупівель, де зазначено, що централізована модель закупівлі сприяє стандартизації, професіоналізації, правовій визначеності, запровадженню гнучких методів закупівлі.

Отже, основною метою запровадження централізованої закупівельної організації перш за все є професіоналізація, економія бюджетних коштів за рахунок агрегації та контроль за витратами коштів бюджету.

Варто зазначити,що подібні установи успішно функціонують в державах-членах ЄС, оскільки зросла потреба як в контролі державних фінансів, так і в ефективному використанню наявних коштів. Об’єднання однотипних закупівель та проведення закупівель централізовано може сприяти суттєвому скороченню витрат, пов’язаних із закупівлями.

Мета діяльності Централізованих закупівельних організацій?

Ні. Окрім групування однотипних товарів для потреб різних Замовників ЦЗО є фактично інституцією, що покликана забезпечити третій законодавчо передбачений спосіб організації закупівель – закупівлі через централізовані закупівельні організації та закупівлі за рамковими угодами.

Закон України «Про публічні закупівлі» не обмежує Замовників щодо передачі будь-яких закупівель з власного Річного плану до ЦЗО для проведення процедур закупівлі в їх інтересах.

Юридичні особливості закупівель товарів та послуг через ЦЗО

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 №377, послуги ЦЗО – організація та проведення процедур закупівель та закупівлі за рамковими угодами на сьогодні безкоштовно надаються для Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (далі – Замовники).

ЦЗО в інтересах та від імені замовників виконує наступне:

  • оприлюднює інформацію про закупівлю;
  • визначає процедуру закупівлі;
  • розглядає та приймає рішення щодо скарг суб’єктів оскарження процедури закупівлі;
  • надає роз’яснення щодо тендерної документації та усуває порушення процедури закупівлі;
  • розглядає тендерні пропозиції, звертається за підтвердженням інформації, наданої постачальниками у процедурі закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції;
  • визначає переможця та приймає рішення про намір укласти з ним договір;
  • приймає рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Тобто, ДУ «Професійні закупівлі», в рамках забезпечення реалізації пілотного проекту з організації діяльності ЦЗО, забезпечує проведення всіх етапів закупівлі, крім визначення потреби замовників втоварах та послугах, а також укладання договору.

Такі етапи кожен Замовник робить самостійно.

Графічно, розподіл процесів закупівлі (спрощено) в даному випадку можна зобразити наступним чином:

Центральна закупівельна організація - ЦЗО

Як Замовнику розпочати використовувати функціонал ЦЗО?

Для початку, Замовник має визначити власну потребу в товарах чи послугах та передати таку інформацію закупівельній організації в електронному вигляді за встановленою формою, завантажити, яку можливо за посиланням.

При цьому, Замовник вносить зміни до свого річного плану закупівель протягом п’яти днів з моменту оприлюднення річного плану закупівель закупівельної організації в його інтересах у частині виключення предмета закупівлі, який включено до річного плану закупівель ЦЗО.

Постанова передбачає, що Замовник має право відмовитися від послуг закупівельної організації та провести самостійно закупівлю щодо обраного предмета закупівлі. Про це замовник письмово із зазначенням причин повідомляє закупівельній організації не пізніше дня оприлюднення закупівельною організацією оголошення про проведення процедури закупівлі (п.11).

Поради, щодо обрання категорії товарів, які доцільно передати для проведення закупівлі через ЦЗО

Відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2018 № 377, централізована закупівельна організація може здійснювати закупівлю товарів та послуг згідно з переліком, затвердженим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

На сьогодні, вказаний перелік налічує 47 позицій, однак пріоритетними для закупівлі з залученням ЦЗО є товари з максимально стандартизованими технічними характеристиками.

Це, насамперед, комп'ютерна техніка, планшети, комп'ютерне обладнання, сервери, мережеве обладнання, операційні системи та системи електронного документообігу (СЕД), офісне приладдя, страхові послуги тощо.

Варто пам'ятати, що централізована закупівельна організація покликана здійснювати закупівлі найбільш необхідних, типових товарів, які характерні для підтримання життєдіяльності кожної установи. Це дозволяє зменшити навантаження з організації таких процедур та передати всю юридичну відповідальність за їх проведення до Уповноважених осіб ЦЗО.

Крім того, центральні органи виконавчої влади в такому випадку отримують низку комплексних переваг: вже впроваджені принципи категорійного управління в закупівлях, взаємодія з постачальниками та залучення експертного середовища, використання уніфікованої номенклатури та тендерної документації тощо.

Чи можливо передати до ЦЗО закупівлі специфічних товарів та послуг?

Рішення щодо можливості передачі закупівлі специфічних категорій товарів, які є профільними для кожного окремо взятого ЦОВВ та потребують наявності вузько кваліфікованих експертів, приймається керівництвом ЦЗО окремо по кожному випадку.

Чи можливо для ЦОВВ отримати консультації з приводу організації та проведення процедур закупівель, не приймаючи участь у пілотному проекті з організації діяльності централізованої закупівельної організації?

Так. Сьогодні для того, аби представники закупівельних відділів та тендерних комітетів замовників-центральних органів виконавчої влади могли скориставтися  безкоштовними послугами ДУ «Професійні закупівлі», необхідно зайти на сайт установи cpb.org.ua завантажити та заповнити Меморандум про співпрацю.

закупівлі, цзо,

Коментарі

Анатолій 2021-09-02 16:25:34
Чому ЦЗО не проводить узагальнення потреб замовників, закупівлю однотипних товарів для різних замовників одним пулом? Чому ЦЗО проводять відкриті торги з публ на англ. мові на суму закупівель 5-60 тисяч гривень з терміном проведення процедури до трьох місяців? Кого за кордоном цікавить поставка конвертів на 17 тис грн чи бензину в талонах на 60 тис грн. Що за абсурд всупереч Закону за публічні закупівлі?
Саша
Доброго дня!Як правильно створювати план для такоі закупівлі? Звітувати про виконання має замовник?