10.04.2020 ДП "Прозорро"

Відхилення тендерної пропозиції переможця торгів. Частина 2

Як правильно відхилити пропозицію Переможця через ненадання документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону

У статті ми проаналізуємо другу підставу відхилення пропозиції учасника-переможця, а саме: учасник-переможець не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону та її нюанси правомірного застосування.

Про першу підставу для відхилення пропозиції Переможця тендеру Ви можете прочитатит в статті:  Відхилення тендерної пропозиції переможця торгів. Частина 1

Найчастіше при застосуванні цієї підстави в замовників виникають наступні питання: які саме документи, в який строк і який спосіб? Тож далі розкажемо саме про це.

Нагадаємо, підстави для відхилення тендерних пропозицій визначені в ст. 31 Закону. Серед них окремо передбачені підстави, які стосуються учасників, і окремо – суто учасника-переможця (тобто, того учасника, який вже отримав повідомлення про намір укласти договір). І тут криється перший важливий нюанс, на який замовнику слід звернути увагу, - відхиляти учасника-переможця на підставах, які передбачені  законом  для учасників, не можна. 

Документи, які має надати переможець тендеру

У статті 17 передбачено перелік випадків, в яких  Замовник має прийняти  рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника.

При цьому визначено, що інформація про відсутність щодо себе визначених підстав має надаватись всіма учасниками  в довільній формі. А от уже для учасника-переможця  замовник має передбачити спосіб документального підтвердження такої інформації, але лише за певними  пунктам, визначених у Законі. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

Документальне підтвердження замовник вправі вимагати про відсутність в фізичної особи, яка є учасником або в  службової особи учасника, яка підписала тендерну пропозицію, непогашеної судимості  за злочин, вчинений з корисливих мотивів.

А якщо, наприклад, такі документи протерміновані або неналежно оформлені (наприклад, адресовані не на замовника), то чи можна таку пропозицію відхилити і на якій підставі – за невідповідність вимогам ТД чи за ненадання документів переможцем?

  • По-перше, що треба усвідомити, що невідповідність має місце лише тоді, коли порушується однозначно встановлена вимога ТД (наприклад, визначено конкретний строк чинності довідки, передбачено, що довідка має бути адресована замовнику і т. і.).

  • По-друге, попри наявність невідповідності документів, визначених для надання переможцем вимогам ТД, це, в даній ситуації, слід розцінювати, як ненадання документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, адже відхиляти пропозицію переможця можна, як ми вже встановили, лише на підставах, визначених для переможця.

В який строк Переможець має надати довідки

Законом, а саме  ч. 6 ст. 17 визначено, що переможець торгів  має надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав  для відмови у строк, що не перевищує 10 днів (маються на увазі календарні дні) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір.

Юридично строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (ст.251, 253 ЦКУ). 

А якщо останній день строку припадає на вихідний день? Чи переноситься кінцевий строк на наступний робочий?

Тут позиції МЕРТУ та АМКУ розходяться. 

МЕРТУ вважає, що при обчисленні строків необхідно керуватися ЦК України, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом. 

Тобто, якщо останній день строку для надання документів припадає на вихідний, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (відповідь на запит № 256/2017). 

А практика АМКУ інша – в частині строків, вважає, що норми ГК не поширюються на спеціальний Закон (наприклад, рішення від 29.06.2017 № 4232). Подання документів в строк, що перевищує 10 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір розцінюється як ненадання документів і має спричиняти відхилення пропозиції такого учасника. 

Як надати документи Переможця: особисто чи прикріпити в системі?

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті.

Інформація підготовлена на основі матеріалів статті Діани Чайки на сайті  e-tender.ua

Сайт авторів статті:  https://tender.lviv.ua/about


замовник, тендер, пропозиція,

Коментарі

Світлана 2021-05-19 09:12:49
А я якщо документи переможця були завантажені учасником ще на період подання пропозицій. А після того як його визначили переможцем документи він не підгрузив. Можна вважати що він надав документи переможця?