16.11.2017 ДП "Прозорро"

Узагальнені рекомендації для замовників щодо заповнення тендерної документації для процедури закупівлі - відкриті торги

Рекомендації щодо складання тендерної документації за реданкцією Закону до 19 квітня 2020

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України були підготовлені рекомендації для замовників щодо складання тендерної документації та додаткова інформація щодо вимог законодавства, яка може використовуватись під час розроблення тендерної документації. З текстом рекомендацій Ви можете ознайомитись нижче.

Документ складається з таких розділів:

1. Загальні положення 
 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  1

  Терміни, які вживаються в тендерній документації

  тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

  Ці узагальнені рекомендації підготовлені з метою допомоги замовникам у розробці та заповненні тендерної документації, попередження типових помилок під час складання документації, попередження невірного застосування вимог законодавства, попередження встановлення неоднозначних та дискримінаційних вимог, надання додаткової інформації щодо норм Закону України “Про публічні  закупівлі” (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів, які застосовуються під час розроблення тендерної документації.

 2. Інформація про замовника торгів


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  2

  Інформація про замовника торгів

   

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на необхідність коректного та правильного написання інформації (відповідно до установчих документів замовника).

  Невірне зазначення замовником інформації може призводити у подальшому до невідповідностей у поданих учасниками пропозиціях, реквізитів у проекті договору тощо.

   

  2.1

  повне найменування

  зазначається замовником

  Зазначається інформація аналогічна інформації вказаній в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

  2.2

  місцезнаходження

  зазначається адреса замовника

  2.3

  посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

  зазначаються замовником прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками

 3. Процедура закупівлі


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  3

  Процедура закупівлі

  відкриті торги

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що ці узагальнені рекомендації підготовлені для складання тендерної документації саме за процедурою закупівель відкриті торги з дотриманням вимог Закону.

 4. Інформація про предмет закупівлі


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  4

  Інформація про предмет закупівлі

   

  Порядок визначення предмета закупівлі затверджений наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454 (далі - Порядок), з яким можна ознайомитись за посиланням.  

  На Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщено лист від 07.02.2017 № 3302-06/3816-06 “Щодо порядку визначення предмета закупівлі”.

  З питанням визначення предмета закупівлі додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org за посиланням.

  4.1

  назва предмета закупівлі

  визначається замовником у порядку, установленому Уповноваженим органом

  4.2

  опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

  визначення окремих частин предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону;

  у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лота) відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону

  Згідно з пунктом 1 Розділу II “Визначення предмета закупівлі товарів і послуг” Порядку, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і  32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

  При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг (абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ Порядку).

  На Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщено лист від 02.08.2017 №3304-06/26774-06 “Щодо здійснення закупівель за окремими частинами предметами закупівлі (лотами)”.                        

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із зазначенням окремих частин  предмета закупівлі (лотів) у тендерній документації за посиланням:

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-03-002003-b

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-001184-c

  4.3

  місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

  зазначається замовником

  Замовник зазначає у електронній системі кількість (обсяг) поставки товарів, надання послуг, виконання робіт із зазначенням одиниці виміру, яка в електронній системі закупівель обирається  із випадаючого списку, який пропонує система.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що обсяг та кількість у розумінні Закону є тотожними поняттями.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із зазначенням місця, кількості, обсягу поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) у тендерній документації за посиланням:            https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-29-000563-a

  4.4

  строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

  зазначається замовником

  Зазначення строку є необхідним для потенційних учасників, які мають можливість скласти власну пропозицію, керуючись наданою замовником інформацією щодо строків постачання товарів, надання послуг або виконання робіт.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що у електронній системі закупівель обирається дата строку поставки товарів/надання послуг/виконання робіт.

 5. Недискримінація учасників


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  5

  Недискримінація учасників

  вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на доцільність зазначення та конкретизації вимог до вітчизняних та іноземних учасників у тендерній документації.

  Згідно зі статтею 5 Закону замовник НЕ МОЖЕ встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

  На Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщено лист від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 “Щодо розробки тендерної документації”.

 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  6

  Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

  валютою тендерної пропозиції є гривня;

  у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у _________ (зазначається валюта);

  при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до _________ (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій

   ДОВІДКОВО: в електронній системі закупівель можливість перерахування різних валют  тендерної пропозиції не реалізована.

 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції


  Перелік складових тендерної документації

  Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

  Узагальнені рекомендації

  7

  Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

  зазначається замовником

  Встановлення мови (мов), якою(якими) повинні бути складені тендерні пропозиції здійснюється замовником самостійно з дотриманням мети та принципів, передбачених Законом.

   ДОВІДКОВО: у разі якщо крім української мови замовником указується можливість подання документів у складі тендерних пропозицій, викладених іншими мовами, доцільно конкретизувати вимоги щодо необхідності надання перекладу (офіційного/неофіційного) тощо.

2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації


Пункт тендерної документації

Розшифровка пункту

Узагальнені рекомендації

1

Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;

у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів

 ДОВІДКОВО: доцільно ознайомитись із листами від 02.08.2016 № 3302-06/24156-06 “Щодо оскарження, здійснення контролю та моніторингу закупівель” та від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 “Щодо розробки тендерної документації” розміщеними на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель.

З питанням надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org  за посиланням.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що надання роз’яснень щодо змісту тендерної документації є обов’язком, а не правом замовника.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що замовник має право внести зміни у випадках, передбачених статтею 23 Закону, тобто за власною ініціативою, або на виконання  рішення органу оскарження, або за результатом звернень до нього.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

Тобто продовження строку для подання тендерних пропозицій необхідне у випадку внесення змін замовником у тендерну документацію, якщо до розкриття лишилось менше 7 днів,  щоб надати можливість учасникам належним чином підготувати пропозиції з урахуванням внесених замовником змін та скористатися правом на оскарження змінених положень тендерної документації.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ замовників, що у разі встановлення вимог у тендерній документації щодо терміну дії будь-яких довідок, замовникові слід урахувати необхідність коригування таких термінів за умови внесення змін до тендерної документації та продовження строку подання пропозицій.

3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 
 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  1

  Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

  тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);інформацією про субпідрядника (субпідрядників);замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій;повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів _____________ (замовником зазначається відповідний документ);кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота))

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що подання документів у паперовій формі Законом НЕ передбачено.

  Подання тендерних пропозицій регулюється статтею 28 Закону, якою передбачено два підходи до встановлення методики та критеріїв оцінки тендерних пропозицій.

  У разі якщо на предмет закупівлі є постійно діючий ринок, то ЄДИНИМ критерієм оцінки має бути ЦІНА.

  У разі здійснення закупівель, які мають складний або спеціалізований характер замовник може використовувати ІНШІ критерії оцінки разом з критерієм оцінки “ЦІНА”.

  Віднесення закупівлі до такої, яка має складний або спеціалізований характер здійснюється замовником самостійно з дотриманням мети та принципів, встановлених Законом і має бути обґрунтованим.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що для формування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі/технічної специфікації створено бібліотеку примірних специфікацій, яка розміщена за посиланням.

  Зазначений ресурс містить набір типових (стандартних) характеристик та приклади значень для  конкретних предметів закупівель та може слугувати інструментом для замовника щодо формування та опису  вимог до предмета закупівлі.

  Бібліотека примірних специфікацій побудована за відповідністю предмета закупівлі значенням Єдиного закупівельного словника та містить широкий перелік характеристик найчастіше закуповуваних предметів, що суттєво спрощує замовникові обрання характеристик та складання вимог до предмета закупівлі.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що Законом передбачено можливість використання приведеної ціни у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер.

  Приведена ціна - ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною замовником у тендерній документації.

  Під час проведення електронного аукціону в електронній системі відображаються значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни.

  З питанням застосування забезпечення тендерної пропозиції додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org за посиланням.

  Замовник має право вимагати від усіх учасників у складі тендерних пропозицій внесення забезпечення тендерної пропозиції у вигляді гарантії.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що статтею 560 Цивільного кодексу України встановлено, що виконання зобов’язання може забезпечуватися, зокрема гарантією, за якою банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що тендерне забезпечення може бути надане у вигляді гарантії, яка може бути видана НЕ лише банком, але і страховою компанією або іншою фінансовою установою.

   ДОВІДКОВО: замовникам у залежності від умов та обставин закупівлі доцільно зважати на те, що за банківською гарантією можуть, наприклад, “блокуватись” активи учасника-суб’єкта господарювання (тобто його обігові кошти), що може негативно впливати на операційну діяльність такого суб’єкта господарювання та обмежувати коло потенційних учасників. У зв’язку із цим, замовникам варто розглядати можливість установлення вимог щодо надання страхової гарантії (у вигляді договору страхування), оскільки у такому разі активи суб’єкта господарювання не відволікатимуться на час його участі у тендері, що може позитивно вплинути на розширення кола потенційних учасників та подальше  збільшення конкуренції.

  З інформацією щодо залучення субпідрядника (субпідрядників) можна ознайомитись у листі від 07.02.2017 №3302-06/3812-06 “Щодо розробки тендерної документації”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель.

  Частиною третьою статті 22 Закону визначено, що тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

   ДОВІДКОВО: Формальними вважатимуться орфографічні/технічні/синтаксичні помилки та описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником, за умови що такі помилки  не впливають на зміст пропозиції.

  Замовник, дотримуючись законодавства в цілому та принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону, самостійно описує та наводить приклади формальних (несуттєвих) помилок у тендерній документації, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій, а також приймає рішення  про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) у відповідності до статті 11 Закону.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що згідно зі статтею 581 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

 2. Забезпечення тендерної пропозиції


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  2

  Забезпечення тендерної пропозиції

  у разі якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації зазначається:вид забезпечення тендерної пропозиції ____________;розмір забезпечення тендерної пропозиції: ____ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону);строк дії забезпечення тендерної пропозиції:____;застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику: ___;у разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота)

  Забезпечення тендерної пропозиції це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

  Статтями 560-569 Цивільного кодексу України визначені поняття гарантії, строки її дії та інші вимоги до такого виду забезпечення виконання зобов’язань.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що інших видів забезпечення тендерної пропозиції Законом НЕ передбачено.

  Вимоги щодо встановлення забезпечення тендерної пропозиції визначені  статтею 24 Закону.

  З інформацією щодо забезпечення тендерної пропозиції можна ознайомитись у листі від 07.02.2017 №3302-06/3812-06 “Щодо розробки тендерної документації”, розміщеному  на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель.

  З питанням застосування забезпечення тендерної пропозиції додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org за посиланням.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі НЕ може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 відсотки - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

  Строк забезпечення тендерної пропозиції НЕ може бути менше ніж 90 днів.

  Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку.

  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій . Учасник має право:

  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

  - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із вимогою щодо встановлення забезпечення тендерної пропозиції у тендерній документації за посиланнями:

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-09-001737- b

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-29-001732- c

 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  3

  Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

  забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією

  Строк забезпечення тендерної пропозиції НЕ може бути менше ніж 90 днів.

  Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку.

  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій . Учасник має право:

  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

  - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із вимогою щодо встановлення забезпечення тендерної пропозиції у тендерній документації за посиланнями:

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-09-001737- b

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-29-001732- c

 4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними пропозиції


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  4

  Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

  тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом __ днів (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій). До закінчення цього строку замовник має право вимагативід учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;учасник має право:відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

  Вимога щодо встановлення строку дії тендерної пропозиції необхідна для укладання договору у визначений частиною другою статті 32 Закону термін, враховуючи можливість зупинення процедури закупівлі внаслідок надходження скарги, відмови переможця торгів від укладання договору тощо.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, Законом встановлено, що учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.

  Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  5

  Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

  замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;

  замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством

  ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ

  Законом передбачено три кваліфікаційні критерії, які можуть бути встановлені замовником до учасників згідно вимог статті 16 Закону.

  1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід - зазначений критерій встановлюється замовником, щоб мати можливість за потреби пересвідчитись, що закупівля відбуватиметься у суб’єкта, який має відповідно кваліфікований персонал.

  Замовникові у разі встановлення такого кваліфікаційного критерію доцільно конкретизувати вимоги щодо кваліфікації персоналу, досвіду роботи тощо.

  На підтвердження цьому кваліфікаційному критерію інформація може бути надана  учасниками або у вигляді таблиці, або довідки (у довільній формі або за формою встановленою замовником) із зазначенням необхідних відомостей, наприклад: ПІБ працівників, кваліфікація/спеціальність, досвід роботи за конкретною спеціальністю.

  2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази - зазначений критерій є доцільним для можливості підтвердження замовникові, що учасник закупівельної процедури має необхідні для здійснення постачання, надання послуг або виконання робіт обладнання та інше матеріально-технічне забезпечення, яке дозволить виконати у подальшому зобов’язання за договором про закупівлю.

  Вимоги щодо документів установлюються у залежності від специфіки конкретного предмету закупівлі. Інформація може бути надана у вигляді таблиці або довідки із зазначенням конкретних відомостей (можуть бути надані копії відповідних документів (технічних паспортів) обладнання, документи щодо наявності власного та/або залученого парку машин, механізмів, приміщень, наявність орендованих або власних виробничих потужностей необхідних для виконання  замовлення  тощо.

  3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору - зазначений критерій є необхідним за умови, що у замовника є потреба пересвідчитись у наявності відповідного досвіду виконання аналогічних закуповуваному предмету закупівель у потенційного постачальника/надавача послуг/виконавця робіт, ураховуючи специфіку  такого предмета закупівлі.

  Для підтвердження наявності такого досвіду замовник може встановити вимоги щодо надання відповідних документів (їх копій) щодо виконання договорів стосовно аналогічних закуповуваному предмету закупівлі. Замовник може встановити вимогу як щодо надання документів стосовно одного, так і декількох аналогічних договорів.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що замовникові слід чітко, однозначно та зрозуміло описувати вимоги стосовно змісту та форми документів, якими учасник має підтверджувати свою відповідність кваліфікаційним критеріям, ураховуючи при цьому вимоги законодавства в цілому та не призводячи такими вимогами до можливого штучного/формального обмеження кола потенційних учасників.

  Кваліфікаційні критерії, передбачені Законом, можуть встановлюватись як кожен окремо, так і одночасно всі разом, керуючись конкретними умовами і обставинами та виходячи зі специфіки предмета закупівлі.

   ДОВІДКОВО: за умови, що постачання предмета закупівлі не потребує, наприклад, інформації про наявність кваліфікованого персоналу, замовникові не доцільно установлювати кваліфікаційний критерій, щоб спростити участь у закупівлі та залучити якнайбільше суб’єктів з метою збільшення конкуренції та економії в межах торгів.

  З питанням щодо кваліфікаційних критеріїв додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org  за посиланням.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись з встановленими кваліфікаційними критеріями та вимогами щодо відсутності підстав для відмови в участі у закупівлі у тендерній документації за посиланням:

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-29-000563- a

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-29-001732- c

  ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ЗАКУПІВЛІ

  Статтею 17 Закону встановлено перелік випадків у яких замовник може або зобов’язаний відмовити в участі у процедурі відкритих торгів.

  Оскільки тендерна документація повинна містити  вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством, замовникові слід конкретизувати для однозначного розуміння потенційними учасниками, які саме документи мають бути надані у складі його тендерної пропозиції, а яку інформацію замовник перевірятиме самостійно із відкритих єдиних державних реєстрів.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що замовник НЕ вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

  З інформацією щодо способу підтвердження відповідності учасників установленим вимогам можна ознайомитись у листах розміщених на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель:

  - від 24.04.2017 №3304-06/13652-06 “Щодо застосування статей 17, 32 Закону України “Про публічні закупівлі”;

  - від 04.05.2017 № 3304-06/14682-06 “Щодо документального підтвердження відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)” .

  З питанням щодо підстав для відмови в участі у закупівлі додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org  за посиланням.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із вимогами, встановленими у тендерній документації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-29-000563-a.

  Відповідно до частини першої статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:

  1. він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (наявність підстави для відхилення перевіряється безпосередньо замовником під час проведення торгів, документів від учасників не вимагається);

  2. відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (надається у довільній формі ; внесення інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього про юридичну особу здійснюватиметься Національним агентством з питань запобігання корупції після початку ведення ним цього реєстру);

  3. службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (інформація надається учасником у довільній формі);

  4. суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (надається учасником у довільній формі; з детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України за посиланням, де розміщені зведені відомості про рішення органів комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”);

  5. фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (на етапі подання тендерної пропозиції надається інформація у довільній формі, яка згодом буде перевірена документально лише для суб’єкта, який стане переможцем);

  6. службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (надається у довільній формі учасником стосовно тієї службової (посадової) особи, яка від імені юридичної особи - учасника представляє інтереси цієї юрособи  у довільній формі; ця інформація згодом буде перевірена документально лише для суб’єкта, який стане переможцем);

   ДОВІДКОВО: відповідно до статті 62 ГК України підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, а також установчих документів, на основі яких вони створені та діють, мають рівні права та обов’язки. Статтею 65 ГК України визначено, що, управління підприємством здійснюється зокрема відповідно до його установчих документів. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами)

  7. тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;

   ДОВІДКОВО: оскільки на момент подання тендерних пропозицій ні замовник, ні учасники не знають усіх суб’єктів, що мають намір подати свої пропозиції, жодна інформація стосовно пов’язаності між ними не надається такими учасниками згідно Закону і перевіряється замовником самостійно. Для здійснення такої перевірки замовник може у інших вимогах тендерної документації установити вимоги щодо надання копій установчих та інших документів для встановлення факту участі у процедурі закупівлі пов’язаних осіб із іншими учасниками та/або членами тендерного комітету (уповноваженими особами) замовника).

  8. учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (надається учасником у довільній формі);

  9. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (надається учасником у довільній формі);

  10. юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (надається учасником у довільній формі);

  Згідно з частиною другою статті 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (інформація надається учасником у довільній формі).

  Частиною третьою статті 17 Закону встановлено, що переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених, частиною першою та другою статті 17 Закону, а саме:

  • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом  2 частини першої статті 17 Закону (не вимагається замовником, оскільки внесення інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього про юридичну особу здійснюватиметься Національним агентством з питань запобігання корупції після початку ведення ним цього реєстру);
  • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону  (вимагається документ (довідка), виданий уповноваженим органом (МВС України) про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку);
  • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 6  частини першої статті 17 Закону (вимагається документ (довідка), виданий уповноваженим органом (МВС України) про те, що службова (посадова) особа юридичної особи - учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку);
  • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 8  частини першої статті 17 Закону (не вимагається замовником, оскільки зазначена інформація міститься у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;  детальна інформація міститься у листі від 17.02.2017 № 3302-06/5397-06 за посиланням;
  • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених частиною другою статті 17 Закону (документ (довідка), виданий уповноваженим органом (ДФС України) про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

   ДОВІДКОВО: у разі встановлення замовником вимог про надання  довідок від уповноважених органів, слід враховувати терміни видачі таких документів та додатково звертати на це увагу потенційних учасників у тендерній документації.

 6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  6

  Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

  учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником;

  замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону

  Відповідно до Закону технічна специфікація повинна містити детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі:

  - їх технічні та якісні характеристики;

  - вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники;

  - посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

  Технічна специфікація НЕ повинна містити посилання на:

  - конкретну торговельну марку чи фірму;

  - патент;

  - конструкцію або тип предмета закупівлі;

  - джерело його походження або виробника.

  У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз “або еквівалент”.

  З питанням щодо інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org за посиланням.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись з інформацією про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі у тендерній документації за посиланням.

 7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  7

  Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

  у разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

  З інформацією щодо субпідрядника (субпідрядників) можна ознайомитись у листі від 07.02.2017 №3302-06/3812-06 “Щодо розробки тендерної документації”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель.

 8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  8

  Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

  учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що технічно учасник може внести зміни в свою тендерну пропозицію, відредагувавши її в електронній системі або відкликати свою тендерну пропозицію, видаливши  її у своєму персональному кабінеті.

  У разі надходження інформації про відкликання тендерної пропозиції учасника ПІСЛЯ закінчення строку подання тендерних пропозицій, така інформація НЕ МОЖЕ бути врахованою замовником. Учасник, тендерна пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки і розгляду, може  у подальшому відмовитись від підписання договору про закупівлю (з втратою забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось у тендерній документації).

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що врахування інформації щодо відкликання тендерної пропозиції, яка надходить до замовника до закінчення строку для подання тендерних пропозицій учасниками ПОЗА електронною системою закупівель, Законом НЕ передбачено.

4. Подання та розкриття тендерної пропозиції


Перелік складових тендерної документації

Розшифровка пункту

Узагальнені рекомендації

1

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

кінцевий строк подання тендерних пропозицій ______;отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали

Кінцевий строк для подання пропозицій визначається і встановлюється замовником у залежності від конкретних обставин замовника і не може бути меншим ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10  Закону, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 30 днів з дня його оприлюднення.

На Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщений лист від 27.10.2016 № 3302-06/34323-06 “Щодо оцінки та розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель”.

З питанням алгоритму розгляду тендерних пропозицій додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org  за посиланням.

5. Оцінка тендерної пропозиції 
 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  1

  Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

  замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону;оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону;у разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/невключення до ціни податку на додану вартість (ПДВ);у разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків;тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де:PP - приведена ціна;P - ціна;F1…Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;PV - питома вага критерію “ціна”

  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

  Критеріями оцінки є:

  • у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, - ціна;

  • у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

  При цьому перелік критеріїв оцінки, вказаний у статті 28 Закону, НЕ є вичерпним. Тому замовником можуть встановлюватись і інші критерії оцінки разом із критерієм ціна у разі, якщо закупівля  має складний або специфічний характер.

  Якщо крім ціни замовником установлені інші критерії - до початку електронного аукціону автоматично, відповідно до методики оцінки, установленої замовником в тендерній документації, визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

  На Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщений лист від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06 “Щодо розробки тендерної документації”, який містить інформацію щодо методики оцінки тендерних пропозицій.

  З питання застосування нецінових критеріїв оцінки додатково можна ознайомитись на інформаційному ресурсі ДП "Прозорро" infobox.prozorro.org  за посиланням.

 2. Інша інформація


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  2

  Інша інформація

  замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що статтею 22 Закону встановлені обов’язкові складові тендерної документації.

  Натомість замовник виходячи з умов, обставин та специфіки предмета конкретної закупівлі може встановлювати і інші вимоги, як до учасників, так і до предмета закупівель.

  Основною умовою при цьому є дотримання принципів і мети Закону,  відповідність в цілому таких вимог чинному законодавству та відсутність дискримінаційних складових.

   ДОВІДКОВО пропонуємо ознайомитись із листами та відповідями Уповноваженого органу з питань закупівель від 07.06.2017 № 3304-06/18970-06 "Щодо застосування санкцій" та від 24.11.2016 № 3302-06/38090-06 “Щодо застосування санкцій” та відповіддю на запит 852/2017 на Інформаційному ресурсі.

   ДОВІДКОВО: Законом не передбачено такого кваліфікаційного критерію як  наявність фінансової спроможності. Однак замовник за потреби та виходячи зі специфіки предмета, умов та обставин конкретної закупівлі може встановити вимоги щодо надання документів про фінансовий стан учасників з дотриманням законодавства, зокрема у залежності від типу учасника (фізособа, ФОП, юрособа, резидент/нерезидент).

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із тендерною документацією, яка містить таку вимогу, за посиланням:

  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-09-000285-b

 3. Відхилення тендерних пропозицій


  Перелік складових тендерної документації

  Розшифровка пункту

  Узагальнені рекомендації

  3

  Відхилення тендерних пропозицій

  тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:учасник:- не  відповідає  кваліфікаційним  критеріям,

  установленим статтею 16 Закону;- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;переможець:- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

  Перелік підстав для відхилення тендерних пропозицій зазначений у статті 30 Закону та є вичерпним.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на вимоги частини третьої статті 30 Закону, якою встановлено, що у разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.

  З огляду на це доцільно під час прийняття відповідного рішення викладати конкретизовану аргументацію щодо причин  відхилення тендерної пропозиції.

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що замовнику з метою дотримання законодавства необхідно встановити та конкретизувати вимогу, згідно якої тендерні пропозиції учасників, до яких застосовані санкції згідно із Законом України “Про санкції” та введені в дію Указами Президента України, будуть вважатися такими що не відповідають вимогам тендерної документації та будуть відхилені згідно пункту 4 частини першої статті 30 Закону.

  ДЛЯ ПРИКЛАДУ пропонуємо ознайомитись із тендерною документацією, яка містить таку вимогу, за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-29-001732-c.

6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

інфолист, тендерна документація, замовник, стаття 17, стаття 16, специфікації, довідка, підготовка тендеру,

Коментарі

олег 2020-07-30 18:45:56
не знайшов колонку-кінцевий строк подання тендерних пропозицій
Танюша 2020-07-16 11:51:49
Доброго дня, хотілося б прочитати оновлену інформацію стосовно нового Закону.Дякую
Володимр
Статтю неможливо читати, дуже вузькі колонки.
Ліля
Володимр, дякуємо за зворотній зв'язок. Зменшили розмір шрифту, зараз має бути зручніше