31.10.2023 Офіс підтримки змін у системі МОУ

Щодо подання декларацій військовослужбовцями які беруть участь у здійсненні, підготовці, організації, проведення закупівель товарів, робіт та послуг

Рекомендаційні роз’яснення щодо подання декларацій військовослужбовцями

Рекомендаційні роз’яснення щодо подання декларацій військовослужбовцями які беруть участь у здійсненні, підготовці, організації, проведення закупівель товарів, робіт та послуг 

Дане роз’яснення орієнтоване для уповноважених/відповідальних осіб, членів колегіальних органів діяльність яких пов’язана з підготовкою, організацією та проведенням закупівель товарів робіт та послуг.

Нормативно законодавче регулювання

У зв'язку з набранням чинності 12.10.2023 року Закону України “Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану” № 3384-IX 20 вересня 2023 року, внесенням змін до Закону України "Про запобігання корупції" (далі Закон).

Статтею 45 Закону, визначено порядок та строки, а також коло суб'єктів декларування.

Частиною 7 , статті 45 Закону, визначено порядок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах, воєнного стану зокрема особами з числа військовослужбовців Збройних Сил України, такі особи зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби.

Слід звернути увагу що, в підпункті 4 абзацу 2, частини 7 статті 45 Закону, зазначено що дія цієї частини не поширюється на суб’єктів декларування з числа військовослужбовців:

які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі", Закону України "Про публічні закупівлі" або інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, укладення договорів (контрактів), контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, у тому числі:

 • уповноважені особи у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі";
 • особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень;
 • особи, які входять до складу колегіального органу, що утворюється державним замовником відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі";
 • особи, які здійснюють контроль за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації.

 • Суб’єкти декларування, які зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, подають декларації у строки, визначені частинами першою - четвертою статті 45 Закону.

  Отже хто став суб’єктом після набрання чинності Закону №3384-IX 20 вересня 2023 року?

  Враховуючи частину 7 статті 45 Закону, військовослужбовців як окрему категорію віднесено до суб’єктів декларування. Відразу зазначимо що ми розглядаємо питання декларування уповноважених/відповідальних осіб, членів колегіальних органів діяльність яких пов’язана з підготовкою, організацією та проведенням закупівель товарів робіт та послуг, варто звернути увагу що у відповідності до останніх змін, до переліку суб’єктів декларування можуть відноситись і інші особи, оскільки зміни законодавства стосуються в тому числі і осіб діяльність яких пов’язана з укладенням договорів, здійсненням контролю за якістю товарів, робіт та послуг, тощо.

 • особи які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг укладення договорів, контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
 • уповноважені особи у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі";
 • особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень;
 • особи, які входять до складу колегіального органу, що утворюється державним замовником відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі".
 • Коли, за який період, та в які терміни необхідно подавати декларації ?

  У відповідності до тієї ж частини 7 статті 45 Закону, суб’єкти декларування, подають декларації у строки, визначені частинами першою - четвертою статті 45 Закону а саме:

  • щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством;

  • особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;

  • Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, та особа, зазначена у пункті 4 (крім осіб, які балотуються кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів) частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  • упродовж 30 днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію;

  • у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням Національного агентства, суб’єкт декларування упродовж 10 днів зобов’язаний подати відповідну декларацію, у тому числі виправлену декларацію з достовірними відомостями.

  Чи потрібно подавати декларації за 2022 рік ? 

  Абзацом 1 пункту 2-7 Розділу ХІІІ Прикінцевих Положень визначено наступне:

  Установити, що особи, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 цього Закону, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. 

  Суб’єкти декларування, зазначені у частинах сьомій - чотирнадцятій статті 45 цього Закону, подають відповідні декларації у строки, встановлені частинами сьомою - чотирнадцятою статті 45 цього Закону, якщо відповідні декларації не було подано раніше.

  Тобто виходячи з вищевикладеного, до 31 січня 2024 року ми маємо подати декларації за 2022-2023 роки, при умові що, за звітний період охоплений декларацією така особа входила до переліку суб'єктів декларування.

  Узагальнена інформація

  Отже виходячи з вищевикладеного, уповноважені особи (відповідальні особи, (що беруть участь у здійсненні) підготовці, організації, проведення закупівель товарів, робіт та послуг зобов’язані не пізніше 31.01.2024 року подати декларації за попередні періоди.

  В подальшому щорічно до 1 квітня подавати за минулий рік.

  Військовослужбовці, які припиняють діяльність, пов’язану із організацією, здійсненням та проведенням закупівель, протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

  Військовослужбовці, які плануються бути залученими до здійснення, підготовки, організації, проведення закупівель товарів, робіт та послуг, уповноважені особи в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”, особи які входять до складу колегіального органу що утворюється державним замовником відповідно до Закону України “Про оборонні закупівлі”, до призначення на відповідні посаду, або покладення вищезазначених обов’язків (в тому числі за наказом командира військової частини шляхом покладення функцій уповноваженої особи як додаткової роботи на військовослужбовця із штатної чисельності) в установленому Законом порядку зобов’язані подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


  Підготовлено Офісом підтримки змін у системі Міністерства оборони України 

  закупівлі,

  Коментарі

  До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.