09.05.2022 Лілія Кулик

Постанова від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»

Інформація у даній статті була дійсна до виходу Постанови №1178 від 12.10.2022р. що набрала чинність 19.10.2022р. Наразі актуальна інформація щодо здійснення закупівель є тут


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 28 лютого 2022 р. № 169
Київ

Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану

Відповідно до  статті 64 Конституції України,  статті 12 -1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану”,  пункту 3 частини першої статті 4 Закону України “Про оборонні закупівлі”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р.  № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що в умовах воєнного стану:

1) оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України  “Про публічні закупівлі” та  “Про оборонні закупівлі”.

Замовник може здійснювати публічні закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у тому числі з використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, не вносить інформацію про такі закупівлі до річного плану та не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;

{Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  № 437 від 12.04.2022}

2) переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників/державних замовників, що здійснюють такі закупівлі;

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 176 від 02.03.2022, в редакції Постанови КМ  № 201 від 05.03.2022}

3) під час здійснення закупівель, передбачених  абзацом першим підпункту 1 цього пункту:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 437 від 12.04.2022}

замовники повинні відповідно до  Закону України “Про публічні закупівлі” дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель;

державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до  Закону України “Про оборонні закупівлі” дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:

своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;

ефективність використання коштів, результативність.

Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом;

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм  Цивільного та  Господарського кодексів України. Сторони договору про закупівлю, що укладається відповідно до  абзацу першого підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, можуть встановити, що умови такого договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до набрання чинності цією постановою виключно у разі, якщо на момент набрання чинності цією постановою у замовника за закупівлею предмета закупівлі, передбаченого договором про закупівлю, були наявні умови для застосування переговорної процедури закупівлі, визначені  пунктами 245 частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, або наявні умови для не застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначені  пунктами 245 частини сьомої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  № 437 від 12.04.2022}

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 176 від 02.03.2022, в редакції Постанови КМ  № 201 від 05.03.2022}

{Підпункт 4 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ  № 201 від 05.03.2022}

5) попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) про закупівлю товарів, робіт і послуг;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ  № 195 від 04.03.2022}

5-1) військові адміністрації під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ  № 290 від 16.03.2022}

6) дія  пункту 4 та  абзацу другого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) не поширюється на державних замовників у сфері оборони та військові адміністрації під час здійснення попередньої оплати відповідно до  підпункту 5 -1;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ  № 195 від 04.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 290 від 16.03.2022}

7) державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім’я в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ  № 335 від 20.03.2022}

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

постанова,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.