25.06.2019 Денис Левченко

Помилки у тендерних пропозиціях постачальників. Приклади рішень АМКУ

Приклади рішень АМКУ, що стосуються помилок у тендерних пропозиціях постачальників

Під час підготовки скарг скаржники досить часто ставлять собі питання, а як Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України (Орган оскарження) може відреагувати на аргументи щодо відхилення чи не відхилення  Замовниками тендерних пропозицій на підставі помилок, які можуть бути визначені як формальні, однак, які не завжди прямо визначені як такі у Тендерних документаціях.

До уваги читачів цікава підбірка, у тому числі з власної практики, прикладів окремих рішень Органу оскарження по даному питанні.

Оформлення тендерної пропозиції. Сканування не з оригіналів

Щодо відхилення тендерної пропозиції Учасника у зв’язку з тим, що у складі тендерної пропозиції подані документи, виготовлені/скановані не з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником 

Як приклад, рішення Органу оскарження від 10.04.2018 року № 1942-р/пк-пз, у процедурі  № UA-2017-02-13-000931-a.

У рішенні зазначено наступне.

«Згідно з протоколом від 15.03.2017 другою підставою для відхилення тендерної пропозиції Скаржника було: «в порушення пункту 1 розділу 3 Документації учасником у складі пропозиції подані документи, що виготовлені не з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником».

Виходячи з вимог тендерної документації, визначені цією документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді кольорових скан-копій формату pdf, виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником.

Орган оскарження прийшов до  висновку, що Замовник не довів та документально не підтвердив не відповідність документів, поданих у складі тендерної пропозиції Скаржника зазначеним вимогам Документації, зокрема, що документи завантажені у вигляді паперових скан-копій виготовлені не з оригіналів документів.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави».

Подібним прикладом може бути рішення Органу оскарження від 11.05.2018 року
№ 4456-р/пк-пз, у процедурі  №   UA-2018-03-21-000687-a.

У рішенні Органу оскарження зазначено, у тому числі, наступне.

«Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Документації, якщо замовником вимагається завантаження в електронну систему закупівель електронних файлів оригіналів документів, створених безпосередньо учасником (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій та ін.), то такий документ має бути перед кольоровим скануванням підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатки учасника.

Орган оскарження прийшов до висновку, що Замовник не довів та документально не підтвердив, що створені безпосередньо Скаржником документи не відскановані з оригіналів. 

Враховуючи наведене, Скаржник не порушив умови Документації в цій частині, у зв’язку з чим його Пропозиція була неправомірно відхилена з наведеної вище підстави».

Дата та реєстраційний номер документу

Щодо відсутності на окремих документах у складі тендерної пропозиції дат та реєстраційних номерів

Серед рішень Органу оскарження з цього питання звертає на себе увагу рішення № 5409-р/пк-пз від 10.08.2017, у процедурі № UA-2017-06-16-001452-b.

У Тендерній документації Замовником не було віднесено до формальних помилок відсутність у тендерних пропозиціях на окремих документах дат та реєстраційних номерів.

Орган оскарження зазначив:

«Відповідно до пункту 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Документації документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату документу, реєстраційний номер».

Варто звернути увагу на те, що відсутність на документах дати та реєстраційного номера прямо не було віднесено Замовником до формальних помилок у Тендерній документації.

У складі тендерної пропозиції Учасника містяться документи «Тендерна пропозиція», «Комерційна пропозиція», «Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі», в яких відсутня дата та реєстраційний номер.

Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 22 Закону формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки.

Орган оскарження прийшов до висновку, що Замовник не довів та документально не підтвердив, що не зазначення на документах тендерної пропозиції дати та реєстраційного номеру впливає на зміст тендерної пропозиції учасника.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави».

Договір про закупівлю. Проект договору на фірмовому бланку

Щодо наявності у складі тендерної пропозиції Учасника проекту договору про закупівлю на бланку такого Учасника

Періодично в практиці Органу оскарження трапляються скарги в яких мова йде, зокрема, про те, що проект договору про закупівлю, поданий у складі тендерної пропозиції Учасників, розміщений на бланках таких Учасників, при тому, що Тендерна документація не містить вимог щодо такого оформлення проекту договору про закупівлю (далі-зазначена обставина).

Як приклад, рішення Органу оскарження від 02.07.2017 № 5151-р/пк-пз у процедурі закупівлі № UA-2017-04-03-002239-b.

У скарзі скаржник посилається на зазначену обставину.

Однак, Орган оскарження вказує на те, що Документація не містить окремих вимог щодо порядку оформлення проекту договору, у зв’язку з чим вказує на відсутність підстав для задоволення скарги в цій частині.

Накладання УЕП на тендерну пропозицію

Стосовно вимоги у Тендерній документації про те, що створення та подання учасником  документів тендерної пропозиції повинно бути здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Позиція Органу оскарження з цього питання зводиться до того, що Учасники повинні скріплювати документи, подані у складі тендерних пропозицій удосконаленим електронним підписом, якщо така вимога прямо зазначена у Тендерній документації.

Як приклад, одне з таких рішень Органу оскарження від 06.10.2017 № 7045-р/пк-пз у процедурі № UA-2017-07-07-001709-b.

Позиція скаржника полягала, зокрема, у тому, що тендерні пропозиції 2 учасників не були скріплені електронними цифровими підписами (*з 07.11.20 удосконалений електронний підпис) підписувачів електронних документів від імені вказаних Учасників або не скріплені підписами, прирівняними до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», що не відповідає пункту 1 розділу ІІІ Тендерної документації.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель, у вигляді сканованих електронних оригіналів або сканованих електронних копій документів, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 12 Закону створення та подання учасником документів тендерної пропозиції повинно бути здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Орган оскарження зазначив про те, що  «Документація не містить окремих вимог щодо необхідності накладення на документи, надані у складі Пропозиції, електронного цифрового підпису учасника».

Як бачимо, Орган оскарження іноді відносить ту чи іншу помилку у складі тендерної пропозиції Учасника до формальної, посилаючись безпосередньо на норми Закону України «Про публічні закупівлі».

Сподіваюся інформація була не тільки цікавою, а й корисною. Більше досліджень по практиці рішень Органу оскарження в наступних статтях. Слідкуйте за анонсами.

Також Ви можете переглянути інші матеріали автора за посиланням.

Стаття з сайту   e-tender.ua

амку, Кваліфікація і оскарження, оскарження,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.