10.04.2020 ДП "Прозорро"

Оскарження закупівель

Інформація про процес оскарження процедури закупівлі

Органом оскарження в публічних закупівлях є Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону "Про публічні закупівлі" - АМКУ як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (колегій) ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України.

Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) АМКУ діє у складі трьох державних  уповноважених АМКУ. 

Скарги в АМКУ можна подавати тільки під час проведення "понадпорогових" процедур закупівель.

Понадпороговими процедурами закупівлі є:

 • відкриті торги, відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог, конкурентний діалог з публікацією англійською мовою;
 • переговорна процедура закупівлі, переговорна процедура закупівлі (скорочена);
 • відкриті торги з закупівлі енергосервісу;
 • переговорна процедура закупівлі для потреб оборони;
 • торги з обмеженою участю;
 • рамкова угода

Хто може подати скаргу

Будь-які юридичні чи фізичні особи, які вважають, що замовник порушив їхні права та інтереси в процесі проведення закупівлі можуть подати скаргу в Антимонопольний комітет України (далі - АМКУ). При цьому, скаржнику необхідно бути зареєстрованим на електронному Майданчику.

Потенційні постачальники в процедурі закупівлі можуть оскаржити вимоги тендерної документації на етапі подання пропозицій. А якщо мова йде про оскарження результатів закупівлі, рішень замовника про прийняття/відхилення пропозицій, то процедура може бути оскаржена лише тим постачальником, який подав пропозицію на таку закупівлю.

Види скарг

Можна виділити 3 періоди/етапи, протягом яких  може бути подана скарга. 

Наведені нижче періоди подання скарг зі строками не можуть бути застосовані до такої процедури як переговорна процедура для потреб оборони.

Отже, переходимо до етапів подання скарг:

1. Скарга на умови тендерної документації

Даний вид скарги подається на умови тендерної документації, прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, що відбулися до завершення строку подання пропозицій.

На що може бути подана скарга? Наприклад, на дискримінаційні вимоги в технічному завданні, дискримінаційні вимоги в кваліфікаційних критеріях тощо.

Скарга може подаватись з моменту оголошення закупівлі, але не пізніше ніж за 4 дні до кінцевої дати подання пропозицій, як ми бачимо на малюнку. Четвертий день для максимального строку подання скарги завершується о 23:59 попереднього дня, тобто необхідно подавати скаргу за п’ять днів до завершення прийому пропозицій.

Скарга на умови тендерної документації

Скарга на умови закупівлі може бути подана під час проведення таких процедур, як:

 • відкриті торги;
 • відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог (1-ий і 2-ий етапи);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (1-ий і 2-ий етапи);
 • відкриті торги з закупівлі енергосервісу;
 • торги з обмеженою участю;
 • рамкова угода

З прикладом скарги на умови тендерної документації Ви можете ознайомитись тут Скарга до Антимонопольного комітету Зразок (з умовами закупівлі Ви можете ознайомитись в процедурі за  посиланням)

2. Скарга на етапі кваліфікації

На цьому етапі скарга подається щодо прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників.

Скаргу можна подати, наприклад, на неправомірне відхилення пропозиції скаржника, на оголошення переможцем Постачальника, який не відповідає вимогам тендерної документації замовника тощо.

Скарга подається протягом 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарга на етапі кваліфікації
Важливо! Постачальник може оскаржити відміну торгів Замовником.

Скарга цього типу може бути подана під час проведення таких процедур, як:

 • відкриті торги;
 • відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог (2-ий етап);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (2-ий етап);
 • переговорна процедура закупівлі;
 • переговорна процедура закупівлі скорочена (строк оскарження після формування повідомлення про намір укласти договір - 5 календарних днів);
 • відкриті торги з закупівлі енергосервісу;
 • торги з обмеженою участю;
 • рамкова угода.

З прикладом скарги на умови тендерної документації Ви можете ознайомитись тут Зразок скарги до Антимонопольного комітету (з умовами закупівлі Ви можете ознайомитись в процедурі за  посиланням)

3. Скарга на пре-кваліфікації (визначення постачальників-учасників аукціону)

На даному етапі подаються скарги стосовно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулись після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам замовника.

Скарга на цьому етапі може бути подана, якщо скаржник не згоден зі своїм недопуском до аукціону або якщо скаржник вважає, що пропозиція постачальника-конкурента, якого допустили до аукціону не відповідає вимогам тендерної документації тощо.

Скарга подається протягом 5 днів з дня оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій, як на малюнку.

Скарга на етапі прекваліфікації
Важливо! Постачальник може оскаржити відміну торгів Замовником.

Тому даний тип скарги можна подати лише під час проведення процедур, які передбачають формування протоколу розгляду, а саме:

 • відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог (після 1-ого етапу);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (після 1-ого етапу);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (на 2-му етапі)

4. Оскарження відміни тендеру

Абзацом другим частини восьмої статті 18 Закону установлено, що скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом десяти днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

З огляду на зазначене, суб’єкт оскарження має право оскаржити також рішення замовника про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі.

Відповідно Учасник може протягом 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника може подати скаргу на відміну тендеру.

Форма та місце подання скарги

Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Подання скарги здійснюється через особистий кабінет на майданчику. Для подання скарги до процедури закупівлі, необхідно в особистому кабінеті на Майданчику зайти в оголошення про проведення закупівлі та натиснути на кнопку “Подати скаргу”. Скарги, що будуть подані в іншій формі, наприклад, в паперовій АМКУ не приймаються.

За подання скарги справляється плата через електронну систему закупівель в день подання скарги, після чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом зі скаргою автоматично оприлюднюється в  електронній системі закупівель. Детальніше про оплати скаргу ви можете прочитати в статті Що потрібно знати про подання та оплату скарг

У разі якщо скарга внесена до реєстру скарг і щодо неї сформована реєстраційна картка, така скарга не може бути відкликана.

Зміст скарги

Скарга повинна містити таку інформацію:

 • найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
 • ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
 • обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
 • вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf-формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

Що важливо при оскарженні

Важливим моментом для АМКУ є те, щоб скаржник обґрунтував порушення його прав замовником. Скаржник має зазначити, що виконання вимог замовника є неможливим, вказати чому саме.

З прикладом скарги, де постачальник не зміг обґрунтувати порушення його прав замовником за посиланням. Тож, будьте уважні до обґрунтування під час подання скарги.

Якщо Вашу пропозицію відхилили з декількох причин, то Ви в скарзі маєте обґрунтувати, що всі підстави для відхилення є надуманими. Адже, якщо хоч одна причина є справедливою, то АМКУ прийме рішення не на Вашу користь, тобто не зобов’яже замовника повторно розглянути Вашу пропозицію.

Подавайте інформацію в скарзі структуровано та лаконічно. Наводьте факти порушень та докази того, що це є порушенням законодавства. 

Плата за подання скарги

За подання скарги  справляється плата через електронну систему закупівель. Це означає, що неоплачені скарги не потраплятимуть до органу оскарження.

Розмір плати, порядок здійснення плати та її повернення скаржнику  визначається Кабінетом Міністрів України.

Замість фіксованої плати встановлена диференційована, яка залежить від очікуваної вартості процедури закупівлі, а також залежить від етапу, на якому знаходиться закупівля.

Розмір плати за подання скарги:

- У разі оскарження положень тендерної документації або рішення Замовника про відміну торгів на етапі подання плата за подання скарги встановлюється у розмірі - 0,3 % очікуваної вартості, але не менше 2000 грн і не більше 85 000 грн.

- У разі оскарження рішення Замовника щодо визначення переможця або відхилення пропозиції Учасника, або відміну процедури закупівлі на етапі прийняття такого рішення плата за подання скарги встановлюється у розмірі - 0,6 % очікуваної вартості, але не менше 3000 грн і не більше 170 000 грн.

Схематично це виглядає так:


Повернення коштів за подання скарги

У разі якщо АМКУ приймає рішення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником усунено порушення, зазначені в скарзі, або приймає рішення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником відповідно до Закону усунено порушення, зазначені в скарзі, плата за подання скарги повертається суб’єкту оскарження, а в інших випадках - перераховується до Державного бюджету України. 

закупівлі, оскарження, відкриті торги, амку, Кваліфікація і оскарження,

Коментарі

Станислав 2021-05-26 12:21:08
Чи є різничця хто оплачує скару? Чи може скаргу оплатити інша компанія, або інша фізична особа зі своєї картки? Як це відстідкувати?
Тетяна
Скільки днів розглядається скарга уповноваженим органом?