27.03.2018 ДП "Прозорро"

Оскарження закупівель

Інформація про процес оскарження процедури закупівлі

Хто може подати скаргу

Види  скарг:

Форма та місце подання скарги

Зміст скарги

Плата за подання скарги

Органом оскарження в публічних закупівлях є Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Скарги в АМКУ можна подавати тільки під час проведення понадпорогових процедур закупівель.

Понадпороговими процедурами закупівлі є:

 • відкриті торги, відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог, конкурентний діалог з публікацією англійською мовою;
 • переговорна процедура закупівлі, переговорна процедура закупівлі (скорочена);
 • відкриті торги з закупівлі енергосервісу;
 • переговорна процедура закупівлі для потреб оборони.

Хто може подати скаргу

Будь-які юридичні чи фізичні особи, які вважають, що замовник порушив їхні права та інтереси в процесі проведення закупівлі можуть подати скаргу в Антимонопольний комітет України (далі - АМКУ). При цьому, скаржнику необхідно бути зареєстрованим на електронному Майданчику.

Потенційні постачальники в процедурі закупівлі можуть оскаржити вимоги тендерної документації на етапі подання пропозицій. А якщо мова йде про оскарження результатів закупівлі, рішень замовника про прийняття/відхилення пропозицій, то процедура може бути оскаржена постачальником, який подав пропозицію на таку закупівлю.

Види скарг

Можна виділити 3 періоди/етапи, протягом яких  може бути подана скарга.

Наведені нижче періоди подання скарг зі строками не можуть бути застосовані до такої процедури як переговорна процедура для потреб оборони.

Отже, переходимо до етапів подання скарг:

Скарга на умови тендерної документації

Даний вид скарги подається на умови тендерної документації, прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, що відбулися до завершення строку подання пропозицій.

На що може бути подана скарга? Наприклад, на дискримінаційні вимоги в технічному завданні, дискримінаційні вимоги в кваліфікаційних критеріях тощо.

Скарга може подаватись з моменту оголошення закупівлі, але не пізніше ніж за 4 дні до кінцевої дати подання пропозицій, як ми бачимо на малюнку. Четвертий день для максимального строку подання скарги завершується о 23:59 попереднього дня, тобто необхідно подавати скаргу за п’ять днів до завершення прийому пропозицій.

Скарга на умови тендерної документації

Скарга на умови закупівлі може бути подана під час проведення таких процедур, як:

 • відкриті торги;
 • відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог (1-ий і 2-ий етапи);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (1-ий і 2-ий етапи);
 • відкриті торги з закупівлі енергосервісу.

З прикладом скарги на умови тендерної документації Ви можете ознайомитись тут  Скарга до антимонопольного комітету Зразок (з умовами закупівлі Ви можете ознайомитись в процедурі за  посиланням)

Скарга на етапі кваліфікації

На цьому етапі скарга подається щодо прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розкриття та розгляду пропозицій Постачальників.

Скаргу можна подати, наприклад, на неправомірне відхилення пропозиції скаржника, на оголошення переможцем Постачальника, який не відповідає вимогам тендерної документації замовника тощо.

Скарга подається протягом 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, як показано на малюнку.

Скарга на етапі кваліфікації
Для подання даного типу скарги наявність сформованого повідомлення про намір укласти договір є обов’язковим. У разі відсутності повідомлення про намір укласти договір у постачальника не буде можливості натиснути кнопку “Подати скаргу”.

Скарга цього типу може бути подана під час проведення таких процедур, як:

 • відкриті торги;
 • відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог (2-ий етап);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (2-ий етап);
 • переговорна процедура закупівлі;
 • переговорна процедура закупівлі скорочена (строк оскарження після формування повідомлення про намір укласти договір - 5 календарних днів);
 • відкриті торги з закупівлі енергосервісу.

З прикладом скарги на умови тендерної документації Ви можете ознайомитись тут  Зразок скарги до антимонопольного комітету (з умовами закупівлі Ви можете ознайомитись в процедурі за  посиланням)

Скарга на пре-кваліфікації (визначення постачальників-учасників аукціону)

На даному етапі подаються скарги стосовно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулись після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам замовника.

Скарга на цьому етапі може бути подана, якщо скаржник не згоден зі своїм недопуском до аукціону або якщо скаржник вважає, що пропозиція постачальника-конкурента, якого допустили до аукціону не відповідає вимогам тендерної документації тощо.

Скарга подається протягом 5 днів з дня оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій, як на малюнку.

Скарга на етапі прекваліфікації
Для подання даного типу скарги наявність сформованого протоколу розгляду є обов’язковим.

Тому даний тип скарги можна подати лише під час проведення процедур, які передбачають формування протоколу розгляду, а саме:

 • відкриті торги з публікацією англійською мовою;
 • конкурентний діалог (після 1-ого етапу);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (після 1-ого етапу);
 • конкурентний діалог з публікацією англійською мовою (на 2-му етапі).

Форма та місце подання скарги

Як вже було зазначено вище, Органом оскарження при проведенні понадпорогових закупівель є Антимонопольний комітет України (далі - АМКУ). Скарги до АМКУ подаються тільки в електронній формі. Подання скарги здійснюється через особистий кабінет на майданчику. Для подання скарги до процедури закупівлі, необхідно в особистому кабінеті на Майданчику зайти в оголошення про проведення закупівлі та натиснути на кнопку “Подати скаргу”. Скарги, що будуть подані в іншій формі, наприклад, в паперовій АМКУ не приймаються.

Зміст скарги

Скарга повинна містити таку інформацію:

 • найменування замовника на закупівлю якого подається скарга;
 • ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) скаржника;
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
 • обґрунтування наявності порушених прав та інтересів,які охороняються законом;
 • вимоги суб’єкта оскарження та обґрунтування цих вимог.

Що важливо при оскарженні

Важливим моментом для АМКУ є те, щоб скаржник обґрунтував порушення його прав замовником. Скаржник має зазначити, що виконання вимог замовника є неможливим, вказати чому саме.

З прикладом скарги, де постачальник не зміг обґрунтувати порушення його прав замовником за посиланням. Тож, будьте уважні до обґрунтування під час подання скарги.

Якщо Вашу пропозицію відхилили з декількох причин, то Ви в скарзі маєте обґрунтувати, що всі підстави для відхилення є надуманими. Адже, якщо хоч одна причина є справедливою, то АМКУ прийме рішення не на Вашу користь, тобто не зобов’яже замовника повторно розглянути Вашу пропозицію.

Подавайте інформацію в скарзі структуровано та лаконічно. Наводьте  факти порушень та докази того, що це є порушенням законодавства.

У зв’язку з тим, що подання скарги до АМКУ є платним, разом зі скаргою Ви маєте прикріпити в систему платіжне доручення про оплату за подання скарги та підтвердження зарахування плати за скаргу до Державного бюджету України. Детальніше про це нижче.

Плата за подання скарги

За подання скарги до органу оскарження справляється плата. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 291. Скільки коштує подання скарги до процедури закупівлі можна побачити на малюнку нижче.

Оплата за скаргу

Тож, якщо Постачальник хоче оскаржити процедуру закупівлі товарів та послуг, то він має сплатити 5 тис. грн, оскарження ж процедури закупівлі робіт коштує 15 тис. грн.

Плата за скаргу вноситься на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України. Плата вноситься на рахунок за кодом класифікації доходів бюджету 24061800 за місцем знаходження платника податків. З переліком рахунків для внесення плати за скаргу Ви можете ознайомитись за посиланням.

В платіжному дорученні в призначенні платежу вказувати: “за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі". Без ПДВ.”

Платіжне доручення про сплату за оскарження подається разом зі скаргою. Також разом із платіжним дорученням необхідно надати документальне підтвердження зарахування коштів за подання скарги до органу оскарження до Державного бюджету України.

Таким підтвердженням може бути:

– лист Державного казначейства України (або Державної фіскальної служби України) з підтвердженням зарахування коштів до Державного бюджету України з посиланням на відповідне платіжне доручення суб'єкта оскарження, за яким справлялась плата за подання скарги, або завірена належним чином відмітка зазначених вище установ на платіжному дорученні про відповідн езарахування коштів;

– відмітка кредитної установи на примірнику платіжного доручення, який подається разом із скаргою до органу оскарження, такого змісту "Зараховано в дохід бюджету ___ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення. З прикладом такої відмітки можна ознайомитись тут.

Зазначені вище документи у PDF форматі подаються разом зі скаргою.

Майте на увазі, що Ви платите за подання скарги до органу оскарження, а не за її розгляд. Платіжне доручення, яке Ви прикріпляєте до скарги може бути використане тільки 1 раз. Навіть якщо Ви відкликали скаргу до прийняття її АМКУ до розгляду, платіжне доручення вже є “засвіченим в системі” і повторно бути використане не може. Тож, перш ніж подати скаргу, ретельно перевірте всі прикріплені документи, зміст скарги та всі обґрунтування, які Ви наводите.

закупівлі, оскарження, відкриті торги, амку, Кваліфікація і оскарження,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.