10.04.2020 Олександр Шатковський, Тарас Шимко

Як оскаржувати публічні закупівлі?

Стаття підготовлена Проектом “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС”

Можливість оскаржувати рішення замовників є важливим елементом української системи публічних закупівель. З одного боку, це зміцнює саму систему, а з іншого, надає можливість постачальникам закупівельного процесу коректно тлумачити застосовні до них вимоги.

Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Колегія), що входить до складу Антимонопольного комітету України, відповідає за розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що подаються в електронному вигляді. Для цього суб’єкту оскарження потрібно зареєструватись і внести плату за подання скарги. У разі подання скарги процедура закупівлі призупиняється, тобто договір про закупівлю не може бути укладений до ухвалення Колегією відповідного рішення. Рішення Колегії можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

Предмет скарги

Оскарженню можуть підлягати будь-які рішення, дія чи бездіяльність замовника, що пов’язані зі здійснюваними ними закупівлями. Як показує практика, найчастіше скарги подаються стосовно:

 • кваліфікаційних критеріїв, що виходять за рамки обґрунтованих вимог;
 • критеріїв оцінки, що є необґрунтовано складними або надають непропорційну вагу певним параметрам;
 • необґрунтовано ускладнених та завищених технічних вимог;
 • вимог щодо використання певної торговельної марки;
 • необґрунтованого відхилення тендерних пропозицій;
 • допущення до аукціону або визначення переможцем торгів постачальника, тендерна пропозиція якого не відповідає встановленим замовником вимогам.

Хто може подати скаргу?

Скаргу може подати будь-яка особа, яка може довести порушення своїх прав чи законних інтересів. Зазвичай скарги подаються:

 • особами, що розглядали можливість участі у процедурі закупівлі, але певні дискримінаційні умови тендерної документації позбавляють їх такої можливості;
 • постачальниками, яким було відмовлено в участі у процедурі закупівлі через невідповідність їх тендерних пропозицій встановленим кваліфікаційним критеріям чи іншим умовам тендерної документації, зокрема технічним вимогам;

Коли можна подати скаргу

Скарги повинні подаватися в електронній формі у межах строків, що встановлені Законом залежно від етапу проведення процедури закупівлі. Щоб надати суб’єкту оскарження можливість підтвердити час подання своєї скарги, електронна система автоматично формує реєстраційну картку кожної скарги із зазначенням часу і дати її подання. Реєстраційні картки оприлюднюються на веб-порталі Prozorro.

Можна виділити три часові проміжки, в які може подаватися скарга, залежно від ситуації: не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю; протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до ч.3  статті 10 Закону.

Типи скарг і строки для їх подання

 • Скарги, що стосуються тендерної документації та прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій. На цьому етапі суб’єкти оскарження мають право оскаржувати неправомірність (з їх точки зору) умов, визначених тендерною документацією, наприклад, якщо технічні специфікації призводять до дискримінації постачальників.
Оскаржуючи тендерну документацію, суб’єкт оскарження повинен переконатися в тому, що його скарга є вичерпною, оскільки подання згодом додаткових скарг стосовно інших аспектів тендерної документації не допускається. Пізніше вказаного строку саме тендерну документацію оскаржити вже неможливо (після цього можливо буде оскаржити конкретні рішення, дії чи бездіяльність замовника). Якщо до тендерної документації вносились зміни, строк для подання скарги може бути продовжений, щоб надати постачальникам можливість відреагувати на такі зміни. У такому випадку постачальники протягом періоду, на який продовжено строк для подання скарг, можуть подавати скарги лише стосовно змін до тендерної документації, але не початкового її варіанту. Таким чином, продовження строку не дає «додаткової можливості» оскаржити початкову версію тендерної документації (після цього можливо буде оскаржити конкретні рішення, дії чи бездіяльність замовника).
 • Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, порядок якого передбачений частинами 2 і 12 статті 29  Закону, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до ч.3 статті 10 Закону. Як правило, на цьому етапі оскаржуються рішення про допущення до аукціону тендерних пропозицій постачальників торгів  та про відхилення тендерних пропозицій, а скарги подаються безпосередньо постачальниками, що отримали відмову.
 • Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю. Протягом указаного строку можуть оскаржуватися рішення замовників стосовно визначення переможця процедури закупівлі, відхилення тендерної пропозиції суб’єкта.  
 • Скарга на відміну закупівлі/лота. Будь-який учасник закупівлі може подати скаргу на відміну закупівлі протягом 10 днів з дня прийняття рішення про відміну тендеру/лоту. Після розгляду скарги можливі два варіанти, перший - задоволення скарги, Замовник відміняє скасування лоту/закупівлі або відмова в задоволенні скарги - тоді після прийняття рішення Органом оскарження процедура/лот переходить в статус відмінена/відмінений.

Зміст скарги

Згідно із Законом «Про публічні закупівлі», скарга подається до Колегії АМКУ у формі електронного документа, а Колегія зобов’язана розглянути будь-яку належним чином подану скаргу відповідно до вимог Закону.

Зміст скарги повинен бути легко зрозумілим і відповідати вимогам Закону. Скарга повинна містити таку інформацію:

1) найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

2) ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;

3) підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати. У скарзі повинні описуватись відповідні положення тендерної документації чи рішень, дії або бездіяльність замовників, що стали предметом скарги. До скарги повинні додаватись будь-які документи (також в електронній формі), що можуть підтвердити описані в ній факти, такі як копії відповідних частин тендерної документації, повідомлення з офіційного веб-сайту тощо.

Приклад. У зв’язку з оголошенням тендера Х на закупівлю фотокопіювальних пристроїв було опубліковано тендерну документацію (документальне підтвердження: копія оголошення, тендерної документації). У технічних специфікаціях указано, що фотокопіювальні пристрої повинні бути «гарної якості», але будь-які конкретні параметри не визначені (документальне підтвердження: витяг із тендерної документації з підсвіченими кольором технічними специфікаціями).

4) обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи. Скаржник повинен обгрунтувати, що прийняті рішення тощо не відповідають вимогам Закону «Про публічні закупівлі», та пояснити, яким чином це порушує його права та законні інтереси. Скарга також повинна містити посилання на конкретні статті Закону «Про публічні закупівлі», які, на думку суб’єкта оскарження, стосуються його справи.

Приклад.Специфікації надто невизначені, що дозволяє замовнику на власний розсуд вибрати підстави для відхилення пропозиції як такої, що не відповідає встановленим технічним вимогам. 

5) вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

Приклад.Суб’єкт оскарження вимагає призупинити процедуру закупівлі до внесення змін до тендерної документації для уточнення технічних специфікацій. В іншому випадку торги повинні бути скасовані.

Також до скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf-формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

У разі якщо скарга внесена до реєстру скарг і щодо неї сформована реєстраційна картка, така скарга не може бути відкликана.

Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в електронній системі закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду, або рішення про припинення розгляду скарги. В електронній системі закупівель автоматично оприлюднюються прийняті органом оскарження рішення та розсилаються повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.

Подання скарги та сплата плати за подання скарги

Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель в день подання скарги, після чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом зі скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

 Розмір плати, порядок здійснення плати та її повернення суб’єкту оскарження у випадках, передбачених ст.18, визначається Кабінетом Міністрів України.

Процедурні права сторін

Законом «Про публічні закупівлі» передбачено, що суб’єкт оскарження на рівні з іншими сторонами має право взяти участь у розгляді скарги, у тому числі використовувати засоби відео- та звукозапису.

Призупинення процедури закупівлі

Прийняття скарги до розгляду призводить до автоматичного призупинення відповідної процедури закупівлі. Це означає, що замовник не може продовжити здійснення такої процедури. Це забезпечується за рахунок блокування в електронній системі можливості оприлюднення будь-яких повідомлень, результатів торгів або укладення договору про закупівлю. Також у замовника відсутня можливість відмінити тендер чи визнати його таким, що не відбувся. Замовнику в такому випадку буде дозволено лише вжити заходів для усунення порушення, встановленого Колегією за результатами розгляду скарги. Процедура закупівлі відновлюється, щойно Колегія прийме рішення стосовно розглянутої скарги та оприлюднить його на Prozorro.

Оскарження рішення Колегії АМКУ в суді

На відміну від інших рішень Антимонопольного комітету України, рішення Колегії не можуть бути оскаржені до Антимонопольного комітету (наприклад, шляхом подання скарги до Голови АМКУ або до колегії з дев’яти державних уповноважених АМКУ). Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель. У зв’язку з цим рішення Колегії включає резюме скарги, висновки Колегії за результатами її розгляду, власне резолютивну частину та інформацію про строк оскарження рішення в судовому порядку. Оскарження рішення Колегії в суді відбувається згідно з процедурою звичайного судового провадження.

Право на оскарження не обмежує права суб’єкта оскарження звернення до суду без попереднього звернення до органу оскарження.

Оскарження закупівель, вартість яких не перевищує 200 тис. грн. і їх моніторинг загалом

Процедура оскарження, передбачена ст. 18 Закону «Про публічні закупівлі», застосовується лише до закупівель вартість яких перевищує 200 000 грн для товарів і послуг і 1 500 000 грн для робіт. При здійсненні  закупівель на менші суми подати скаргу в АМКУ неможливо. Проте, є можливість залишити відгук про закупівлю/Замовника на громадському моніторинговому порталі DoZorro (див. нижче).

Transparency International Ukraine спільно з Мінекономрозвитку запровадили ще одну ініціативу, що дає можливість піднімати проблемні питання. Моніторинговий портал dozorro.org дає можливість будь-кому піднімати питання стосовно процедур закупівлі, у тому числі публічно скаржитись.

Корисні посилання

Колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/123942

Веб-портал з питань публічних закупівель:  www.prozorro.gov.ua

Державна казначейська служба України:  www.treasury.gov.ua

Окружний адміністративний суд міста Києва:  http://adm.ko.court.gov.ua

DoZorro:  https://dozorro.orgпоради, оскарження, дозорро, амку, Кваліфікація і оскарження,

Коментарі

Андрій 2021-05-10 01:39:35
Нічого не сказано про оскарження дій замовника, який укладає та публікує договір постачання вже через 15хв після безпідставної дискваліфікації учасника. Такими діями він завершує закупівлю і функціонально нічого зробити неможливо. Такі грубі порушення ніхто не розглядає.
Вадим 2021-03-09 16:12:51
UA-2021-02-17-002603-В Вопиющее проявление коррупции и НИЧЕГО ВЫ НЕ СДЕЛАЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитро 2020-07-08 17:34:15
Як оскаржувати скасування тендеру після рішення АМКУ про відновлення учасника? В протоколі про скасування сказано про причину для скачсування, яка не міститься в Законі. А в Прозорро сказано про відсутність потреби. І що робити?