10.11.2021 Ірина Литвинчук

На форумі: відповіді на запитання щодо вибору типу процедури закупівлі

запитання та відповіді щодо вибору виду закупівлі

Щоб посприяти вам у задоволенні закупівельних інтересів та запитів — нещодавно ми започаткували форум з публічних закупівель. Це платформа для спілкування, де ви можете ставити свої запитання, відповідати на запитання інших, ділитись своїм досвідом та отримувати думки консультантів в сфері публічних закупівель. 

Зібрали для вас актуальні на форумі запитання щодо вибору типу процедури та відповіді на них:

Щодо не запланованої закупівлі 

Запитання:

Поточний ремонт в будівлі ліцею - спортзал освітлення 23 тис. грн. За поточний рік було проведено вже два поточні ремонти в будівлі ліцею на 250 тис. грн. Керівник каже, що це непередбачуваний ремонт, не могли ми запланувати. Як правильно це провести документально? Чи можливо таке оформлення?

Відповідь:

Якщо дійсно на момент заключення первинних договорів по поточному ремонту Ви не могли передбачити та запланувати ще поточний ремонт спортзалу, тоді це можна вважати новим предметом закупівлі.

В даному випадку необхідно пам’ятати про одне з головних правил ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі Закон) Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону.

Тому замовнику аби не допустити поділу предмету закупівлі, що призведе до уникнення проведення закупівель або застосування Закону необхідно правильно планувати закупівлі на початку року. Адже від процесу планування потреб та/або коштів організації залежить і визначення необхідності проведення процедур/спрощених закупівель або відсутність потреби в іх проведенні.

У вашому випадку мова йде про поточний ремонт будівлі. В розумінні закону - це послуги. А згідно Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженому наказом Мінекономіки № 708 від 15.04.2020 (далі -Порядок) під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Так як ліцей одна будівля, то відповідно поточний ремонт в ліцеї, який буде відбуватись протягом поточного року буде відноситись Замовником (згідно Порядку) до одного предмету закупівлі і відповідно на поточний ремонт будівлі ліцею необхідно проводити відкриті торги уже у випадку, якщо вартість предмета закупівлі перевищує 200 тис. грн., та спрощені закупівлі якщо вартість предмета закупівлі становить від 50 до 200 тис. грн.

Якщо у Вас вже за поточний рік було проведено два поточні ремонти в будівлі ліцею на 250 тис. грн., а зараз виникла потреба здійснити поточний ремонт спортзалу (освітлення) на 23 тис. грн., то необхідно врахувати, чи дійсно на момент заключення первинних договорів по поточному ремонту Ви не могли передбачити та запланувати ще поточний ремонт спортзалу.

Адже якщо потреба в закупівлі поточного ремонту спортзалу існувала на момент первинних закупівель поточного ремонту – то замовник здійснив порушення, розділивши предмет закупівлі на частини і, уникнувши, при цьому застосування Закону.

Але якщо все-таки потреба у закупівлі поточного ремонту спортзалу виникла дійсно непередбачувано, то такий предмет закупівлі згідно Інфолиста Мінекономіки № 3304-04/54160-06 від 03.09.2020 року у вищевказаному випадку вважатиметься новим предметом договору і новим предметом закупівель.

Тому вид закупівлі для такого предмету закупівлі повинен визначатись замовником з урахуванням вартісних меж визначених Законом та з урахуванням категорії замовника. При цьому, зважаючи на те, що планування здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі, очікувана вартість такого предмету закупівлі зазначається замовником саме на момент внесення змін до річного плану, без урахування обсягів закупівель за аналогічним предметом закупівлі, які вже були здійснені у поточному році чи проводяться під час внесення змін в річний план та з дотриманням положень частини десятої статті 3 Закону, які забороняють замовнику ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону

Важливо, що відсутність умислу щодо поділу предмета закупівлі у цьому випадку має бути документально підтвердженою. Закон не містить переліку документів, які можна використати в якості документального підтвердження у таких випадках, склад таких документів визначається Замовником самостійно. Приміром, це можуть бути рішення органу місцевої влади про виділення додаткових коштів, довідка про зміни до кошторису видатків, акт технічного обстеження спортзалу або інший документ, який свідчить про непередбачувану потребу в проведенні поточного ремонту (тобто внутрішні службові та/або фінансові документи). Також має бути рішення уповноваженої особи оформлене протокольно стосовно укладання договору без використання електронної системи (як у цьому випадку).

Чи застосовувати відкриті торги

Запитання:

Якщо один і той самий предмет закупівлі в одного замовника по різних містах є одночасно конкурентним і неконкурентним - як правильно обирати процедуру закупівлі? Конкретно - поводження з побутовими відходами. В обласних центрах є конкуренція (хоча і там 2-3 виконавці, яким надано дозвіл на вивезення сміття на місцеве сміттєзвалище), а в райцентрах працює одне КП. Потрібно все одно проводити ВТ з розрахунком що хтось візьме участь і буде вивозити через пів країни кудись (умовно), чи по районних центрах відразу ППЗ проводити?

Відповідь:

Перш ніж відходити від проведення процедури відкриті торги, потрібно переконатись, що проведення переговорних процедур закупівель та/або укладання договорів без застосування електронної системи є дійсно обґрунтованим та документально підтвердженим.

Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

При цьому, відповідно до п.22 ч.1 ст.1 Закону предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

Тобто, Закон забороняє замовникам ділити на частини не товари чи послуги, в яких однакових перших 4 цифри в Єдиному закупівельному словнику ДК 021:2015, а товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником (можуть бути закуплені) у межах єдиної процедури закупівлі.

З огляду на це, якщо в Замовника об’єктивно відсутня можливість закупити певну частину товарів чи послуг в межах загальної конкурентної процедури закупівлі і наявні умови для застосування переговорної процедури закупівлі передбачені в ч.2 ст.40 Закону, або підстави передбачені в ч.7 ст.3, то така частина товарів чи послуг, на які поширюються ці умови, зважаючи на визначення поняття “предмет закупівлі” в Законі, буде вважатись окремим договором і окремим предметом закупівлі.

При цьому, визначення очікуваної вартості та відповідно вибір процедури аналогічного предмету закупівлі (за тією ж 4-ою цифрою в Єдиному закупівельному словнику ДК 021:2015), при закупівлі якого відсутні підстави для здійснення закупівлі в неконкурентний спосіб має здійснюватися замовником без урахування обсягів закупівель за аналогічним предметом закупівлі, які ним закуповуються шляхом проведення переговорної процедури чи шляхом укладання прямого договору (якщо вартість предмета закупівлі не перевищує вартісні межі визначені Законом для проведення процедур закупівель і при наявності підстав передбачених в ч.7 ст.3 Закону)

Поряд з цим, зважаючи на те, що відповідно до частини десятої статті 3 Закону замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону, потрібно переконатись, що проведення переговорних процедур закупівель та /або укладання договорів без застосування електронної системи є дійсно обґрунтованим та документально підтвердженим.

Відкриті торги чи відкриті торги з публікацією англійською мовою

Запитання:

У випадку планування декількох закупівель на рік різних товарів, але вони по одному коду ДК, наприклад 5 млн. та 3 млн. Питання, чи потрібно обидві закупівлі публікувати англійською мовою, чи все ж таки лише закупівлю 5 млн. оголошувати англійською, а 3 млн. звичайні відкриті торги.

Відповідь:

Ділити предмет закупівлі на кілька звичайних відкритих торгів у випадку, якщо є підстава для проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою Закон однозначно забороняє.

Відповідно до п.22 ч.1 ст.1 Закону предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку;

Відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі (Наказ Мінекономрозвитку 15.04.2020 № 708) предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником за показником 4-ї цифри Єдиного закупівельного словника.

При потребі закупити товари, вартість яких перевищує для товарів і послуг суму еквівалентну 133 тисячам євро і для яких в Єдиному закупівельному словнику ДК 021:2015 перших 4 цифри є спільними і замовник зобов’язаний дотримуватись вимог передбачених в частині третій статті 10 Закону і провести процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

Відповідна норма міститься в ч. 10 ст. 3 Закону: «Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону».

Який вид закупівлі обрати

Запитання:

Проведено спрощену закупівлю на поточний ремонт відділення. А тепер принесли договір на поточний ремонт сантехнічних мереж з заміною трубопроводів каналізаційних та сантехнічного обладнання в іншому відділенні. Виходячи з того, що поточний ремонт визначається за окремим об'єктом, це різні закупівлі чи планування мало бути здійснене виходячи із сукупної вартості їх обох?

Відповідь:

Якщо при плануванні первинного поточного ремонту відділення, Ви не могли передбачити виникнення необхідності у поточних ремонтах сантехнічних мереж з заміною трубопроводів каналізаційних та сантехнічного обладнання в іншому відділенні, то такий предмет закупівлі може вважатися новим предметом договору і новим предметом закупівель( згідно Інфолиста Мінекономіки № 3304-04/54160-06 від 03.09.2020 року). Більш детальніше про випадки, які вважатимуться новим предметом договору і новим предметом закупівель ми описували у відповідях на питання вище.


Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі Закон) Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону.

Тому замовнику аби не допустити поділу предмету закупівлі, що призведе до уникнення проведення закупівель/ спрощених закупівель необхідно правильно планувати закупівлі на початку року. Адже від процесу планування потреб та/або коштів організації залежить і визначення необхідності проведення процедур/спрощених закупівель або відсутність потреби в іх проведенні.

У вашому випадку мова йде про поточний ремонт. В розумінні закону - це послуги. А згідно Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженому наказом Мінекономіки № 708 від 15.04.2020 (далі -Порядок) під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Якщо у Вашому випадку всі відділення відносяться до однієї будівлі, то відповідно поточний ремонт в таких відділеннях, який відбуватиметься протягом поточного року буде вважатись згідно Порядку одним предметом закупівлі (планування яких здійснюється виходячи із сукупної вартості всіх поточних ремонтів відділень) і відповідно Замовнику необхідно буде проводити відкриті торги уже у випадку, якщо вартість предмета закупівлі перевищуватиме 200 тис. грн., та спрощені закупівлі якщо вартість предмета закупівлі становитиме від 50 до 200 тис. грн.

вибір процедури закупівлі, переговорна процедура, відкриті торги, закупівельний процес, планування,

Коментарі

Юлія 2021-11-12 16:37:19
А якщо поточний ремонт в одній будівлі але за різними кодами ДК по четвертому знаку (в одній закупівлі штукатурні роботи - 50000 грн., в іншій столярні -20000 грн.). Це ж різні предмети закупівлі?
Скубенич В.Г. 2021-11-11 11:11:20
Щодо відкритих торгів чи відкритих торгів з публікацією англійською мовою. На протязі року , КНП оголошує ВТ по мірі потреби та за наявності коштів за певним кодом - виходить що всі торги мають бути з публікацією на англійській мові хоча оч. вартість до 133 тис Є кожної закупівлі. Вибачте, я щось не зрозуміла...