08.12.2018 ДП "Прозорро"

Органи контролю закупівель

Органи, що займаються моніторингом та здійснюють перевірки публічних закупівель


Антимонопольний комітет України


Хто: Антимонопольний комітет України (АМКУ)

"Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб,пов'язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (пункт 3 статті 8 закону"Про публічні закупівлі")

Яким чином працює?

Постачальники подають скарги через електронну систему закупівель, яка автоматично потрапляє до електронного кабінету АМКУ. АМКУ протягом 3 днів розглядає скаргу на предмет:

 • суті скарги
 • правомірності звернення
 • наявності оплати

Після чого приймає одне з рішень: прийняти до розгляду, залишити без розгляду

У разі прийняття до розгляду у Колегії АМКУ є 15 днів на розгляд скарги по суті та визначення рішення по ній.

Що може АМКУ?

 • Зобов’язати замовника внести зміни до тендерної документації;
 • Зобов’язати замовника відмінити процедуру;
 • Зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення постачальника;
 • Зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення переможцем постачальника;
 • Зобов’язати Замовника скасувати рішення про допущення постачальника до аукціону;
Важливо!
1. Колегія АМКУ перевіряє закупівлю в межах скарги. Тобто перевіряє тільки ті документи чи пункти тендерної документацію, про які просив в скарзі Постачальник.
2. Не можна, подаючи скаргу до АМКУ попросити перевірити закупівлю вцілому, чи немає десь в ній порушень. Потрібно зазначати в скарзі конкретні моменти, які постачальник вважає порушенням законодавства.
3. На період розгляду скарги по суті процедура закупівлі призупиняється

Державна аудиторська служба України

Хто? Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією, Законом України "Про публічні закупівлі" та іншими законами України.

Моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи (далі - органи державного фінансового контролю).

Яким чином працює?

Моніторинг закупівлі відбувається протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.

Підстави для початку моніторингу та сам процес проведення моніторинг упублічних закупівель можна прочитати тут. Держаудитслужба шляхом “огляду” під час процесу закупівлі дає можливість замовнику усунути порушення, які були виявлені під час моніторингу без накладення санкцій на такого замовника.

Моніторинг охоплює всі дії замовника, які були здійснені ним під час проведення процедури закупівлі і аж до моменту повного виконання договору.

В той же час, процедури закупівель на предмет дотримання закону можуть перевірятись ДАСУ під час планової/позапланової виїзної ревізії.

Мінімальна сума штрафу за порушення становить 11 900 грн. Однак,рішення щодо притягнення чи не притягнення до відповідальності у кожному випадку приймається у судовому порядку.

Що може?

За результатами перевірок аудитори можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Моніторинг не буде призупиняти процедуру закупівлі.

 

Рахункова Палата

Хто? Рахункова Палата 

Рахункова палата здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Слід звернути увагу, що  повноваження Державної аудиторської служби та Рахункової Палати (РП) певним чином дублюються, утому числі і в частині проведення перевірки закупівель, а також складення адмінпротоколу про порушення.

Що перевіряє (стосується лише закупівель за кошти Державного бюджету)

 • порушення строків оприлюднення/не оприлюднення (річного плану закупівель, змін та додатку до нього; тендерної документації; договору про закупівлю; повідомлення про внесення змін до договору; звіту про виконання договору; звіту про виконання  договору; звіту про укладений договір)
 • безпідставне відхилення постачальника
 • необґрунтоване визначення переможця безпідставне допущення до аукціону
 • уникнення процедури відкритих торгів
 • укладення договору про закупівлю не у відповідності з результатами аукціону

Перевірка закупівель та її наслідки

РП перевіряє публічні закупівлі шляхом здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

Зовнішній аудит проводяться на підставі річних та поточних планів роботи Рахункової палати та її Колегії, річних і поточних планів роботи департаментів та інших структурних підрозділів, які мають на це повноваження.

Предметом аналізу РП можуть бути всі стадії здійснення закупівель.

Аудит охоплює:

 • перевірку, аналіз законності та ефективності здійснення закупівель,
 • дотримання закупівельних процедур;
 • оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт; аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення закупівель.

В разі виявлення порушень РПУ складають протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 164-14 Кодексу України про Адміністративні правопорушення (КУпАП), згідно з яким максимально можлива санкція є штраф у розмірі 1500 неоподаткових мінімумів доходів громадян.

Державна казначейська служба України (ДКСУ)


Статтею 7 Закону “Про публічні закупівлі” передбачено, що до моменту реєстрації договору та наступної його оплати, ДКСУ зобов’язана здійснити перевірку документів на предмет наявності та їх відповідності вимогам законодавства шляхом їх самостійного перегляду в електронній системі закупівель. Тобто, замовники не повинні роздруковувати і заносити ці документи до органів ДКСУ. Це є суттєвим спрощенням роботи замовників. ДКСУ не має права вимагати будь-які інші документи, у тому числі у паперовому вигляді,  крім тих, які передбачені статтею 7 Закону.

Законодавством надано право ДКСУ в окремих випадках зупиняти платежі за договором у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів торгів недійсними. Відповідна підстава дає можливість зупиняти оплату навіть  на етапі виконання договору.

Підстави до звернення до ДКСУ:
 • відсутність річного плану/змін до річного плану перед здійсненням оплати за договором;
 • невідповідність річного плану/змін до річного плану вимогам законодавства;
 • відсутність договору про закупівлю невідповідність договору про закупівлю результатам аукціону;
 • набрання законної сили рішення суду про визнання результатів процедури закупівель недійсними

Національна поліція України

Повноваження Нацполіції щодо контролю за публічними закупівлями закладені в положеннях п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію». Ця стаття регламентує повноваження Департаменту захисту економіки НПУ (далі ДЗЕ) здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень.

Підстави до звернення до ДЗЕ:
 • безпідставне відхилення постачальника необґрунтоване визначення переможця безпідставне допущення до аукціону постачальника
 • уникнення процедури відкритих торгів
 • невірне обрання процедури закупівель укладення договору про закупівлю не у відповідності до результатів аукціону
 • внесення змін до договору з порушення законодавства
Які види контролю може здійснювати ДЗЕ

1. Рекомендації. ДЗЕ може здійснювати профілактичну роботу шляхом направлення листів-рекомендацій замовникам з вимогою усунути порушення.

2. Передача матеріалів для відкриття провадження. В разі доведення, що в діях голови або членів тендерного комітету містяться ознаки злочину, матеріали щодо таких дій перескеровують до уповноважених органів для відкриття кримінального провадження.

ДЗЕ також може “обмінюватись інформацією з іншими державними органами”щодо можливих порушень. Зокрема, інформувати Державну аудиторську службу України чи Рахункову палату про необхідність здійснення перевірки, якщо недостатньо підстав для відкриття кримінального провадження, а реакції від замовника на лист-рекомендацію немає.

дасу, амку, контроль, перевірка, дксу, моніторинг, Кваліфікація і оскарження,

Коментарі

Валерий Зубчик
Назва органу "Рахункова палата" вживається без застосування "України" - словосполучення "Рахункова палата України" - це помилка
Ліля
Валерий Зубчик, дякуємо за уважність, виправили