10.04.2020 Ольга Драпогуз

Моніторинг Державної аудиторської служби України (ДАСУ)

З цієї статті Ви дізнаєтеся про повноваження Державної аудиторської служби України (далі - ДАСУ). Які підстави та порядок проведення моніторингу публічних закупівель та якими мають бути

Моніторинг процедури закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його міжрегіональні територіальні органи (далі - органи державного фінансового контролю) (відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону "Про публічні закупівлі", далі - Закон). 

Моніторинг процедури закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його дії.

Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Підстави для проведення моніторингу

Моніторинг процедури закупівлі - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель (п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону)

Підставами для проведення моніторингу можуть бути:

 • дані автоматичних індикаторів ризиків;
 • інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 • повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства;
 • виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель;
 • інформація, отримана від громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до  статті 7 цього Закону.

Моніторинг процедури закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимогам  частини четвертої статті 22 цього Закону.

Підстави моніторингу

Тож давайте розберемось з першої з підстав для проведення моніторингу, а саме - автоматичними ризик-індикаторами.

Автоматичні індикатори ризиків - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Слід зазначити, що ризик-індикатори працюють на онлайн-платформі Dozorro.

З інформацією про перелік таких ризиків можна ознайомитися за  посиланням:  http://risk.dozorro.org/. Для перевірки результатів моніторингу закупівель цією системою індикаторів необхідно перейти на вкладку «Тендери» і ввести код ЄДРПОУ. Детальніше про ризик-індикатори  за посиланням. При цьому зауважте, що індикатори сигналізують про потенційний ризик порушення, а не встановлюють сам факт порушення.

Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок застосування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, за погодженням з Уповноваженим органом (ч. 20 ст. 8 Закону).

Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель

Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник/заступник керівника (або уповноважена керівником особа)  територіального органу ДАСУ за наявності однієї або декількох підстав для цього.

Після початку моніторингу для аналізування даних, що свідчать про ознаки порушень, ДАСУ може використовувати наступні джерела:

 • інформація з ProZorro;

 • інформація з єдиних державних реєстрів;

 • інформація з баз даних, відкритих для доступу ДАСУ;

 • дані органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, замовників та постачальників у процедурах закупівель, що можуть бути отримані територіальними органами ДАСУ.

Рішення про початок моніторингу оприлюднюється в ProZorro протягом 2 робочих днів територіальним органом ДАСУ із зазначенням наступної інформації:

 • номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі;
 • та/або номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
 • опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі.
Рішення ДАСУ про початок перевірки не зупиняє перебіг закупівлі.

Термін проведення моніторингу не може перевищувати 15 робочих днів  з наступного робочого дня від дати оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в ProZorro.
Під час моніторингу територіальний орган ДАСУ має право через систему ProZorro запитувати у Замовника пояснення (інформацію, документи) щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.

Протягом 3 робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень Замовник  повинен надати відповідні пояснення (інформацію, документи) в електронному вигляді через особистий кабінет на майданчику. До того ж, в межах цього терміну Замовник має право з власної ініціативи надавати такі пояснення.

За результатами проведеного моніторингу посадова особа територіального органу ДАСУ складає та підписує висновок про результати моніторингу закупівлі (далі - висновок), що затверджується керівником/заступником керівника територіального органу ДАСУ. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. Він оприлюднюється в ProZorro протягом 3 робочих днів з дня його складання.

У висновку обов’язково зазначаються:

1) найменування замовника, місцезнаходження, код ЄДРПОУ,;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та очікувана вартість;

3) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

4) опис порушень;

5) зобов’язання щодо їх усунення.

У висновку може зазначатися додаткова інформація, визначена територіальним органом ДАСУ.

Якщо за результатами моніторингу закупівлі не виявлено порушень, у висновку зазначається інформація про їх відсутність.

Якщо під час моніторингу, за результатами якого виявлено ознаки порушення, було відмінено тендер чи визнано його таким, що не відбувся, орган ДАСУ зазначає опис порушення без зобов’язання щодо усунення такого порушення.

Якщо за результатами моніторингу процедури закупівлі виявлено ознаки порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції органу ДАСУ, про це письмово повідомляються відповідні державні органи.

Дії Замовника після оприлюднення висновку ДАСУ


Замовник має право протягом 3 робочих днів з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися через особистий кабінет на майданчику до територіального органу ДАСУ за роз’ясненням змісту висновку та своїх зобов’язань, визначених у ньому.

Протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення територіальним органом ДАСУ висновку Ви маєте оприлюднити через ProZorro один з варіантів, що наведені на малюнку нижче.

Інформація у висновку Держаудитслужби

У разі підтвердження територіальним органом ДАСУ факту усунення Замовником порушень через ProZorro протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення оприлюднення відповідної інформації в ProZorro, службова (посадова) особа замовника та/або уповноважена особа замовника не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку.

У разі незгоди Замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду. Замовник зазначає в електронній системі закупівель про відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження та номер такого провадження.

Якщо замовник не усунув визначене у висновку порушення, що призвело до невиконання ним вимог, передбачених цим Законом, а також висновок не оскаржено до суду, орган ДАСУ після закінчення строку на оскарження до суду, за результатами моніторингу вчиняє дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Номер протоколу зазначається в електронній системі закупівель наступного робочого дня з дня складання протоколу, а також зазначаються дата та номер відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження.

Підстави для рішення про проведення перевірки закупівлі

Підстава 1

Якщо Ви не усунули порушення, і воно матиме негативний вплив для бюджетів, а також висновок не оскаржено до суду. В такому разі територіальний орган ДАСУ проводить перевірку закупівлі відповідно до  Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".


Процедура закупівлі на період проведення перевірки не зупиняється.

Підстава 2

У разі виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублікованих в ProZorro умов договору про закупівлю від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону, переможця процедури закупівлі (або ціни пропозиції постачальника у разі застосування переговорної процедури). В такому разі територіальний орган ДАСУ може проводити перевірку закупівлі відповідно до  Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

Дія договору про закупівлю на період проведення перевірки не зупиняється.

У разі наявності підстави/підстав для проведення перевірки закупівлі керівник/заступник керівника територіального органу ДАСУ приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом 2 робочих днів в системі ProZorro.
Також можете переглянути  відео заступниці директора департаменту регулювання публічних закупівель Наталії Шимко з приводу того, як працює моніторинг ДАСУ.

Якщо є скарга до Вашої закупівлі

Якщо Антимонопольним комітетом України (далі – АМКУ) прийнято до розгляду скаргу, територіальний орган ДАСУ не приймає рішення про початок моніторингу закупівлі щодо тих порушень/обставин/підстав, які були або є предметом розгляду АМКУ, незалежно від прийнятого Антимонопольним комітетом рішення щодо таких порушень/обставин/підстав.

Якщо АМКУ прийнято до розгляду скаргу, після прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі чи після опублікування висновку:

 • протягом наступного робочого дня з дня розміщення скарги керівник/заступник керівника територіального органу ДАСУ до моменту опублікування рішення АМКУ зупиняє своє рішення з відповідним повідомленням в ProZorro;
 • Замовник до моменту опублікування рішення АМКУ зупиняє виконання зобов’язань щодо усунення порушень у висновку щодо тих порушень/ обставин/підстав, які стали предметом розгляду АМКУ, з відповідним повідомленням в ProZorro.

Після оприлюднення рішення АМКУ Замовник усуваєте ті порушення, що наведені у висновку ДАСУ, що не були предметом розгляду АМКУ.

У разі оскарження до суду рішення АМКУ - рішення про початок моніторингу закупівлі не приймається щодо тих порушень/обставин/підстав, які були або є предметом судового розгляду

У разі наявності підстав для моніторингу, які не були предметом розгляду АМКУ та/або оскарження у судовому порядку рішення АМКУ, рішення про початок моніторингу закупівлі щодо інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення АМКУ на prozorro.gov.ua або після набрання рішенням суду законної сили.

дасу, моніторинг, замовник, оскарження, амку, дозорро,

Коментарі

Ганна 2021-01-19 10:07:10
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, плануємо проводити переговорну процедуру. Підстава, відміна двох ВТ , подано менше двох пропозицій. При проведенні переговорної процедури плануємо збільшити ціни, чи можемо ми це зробити и що говорить практика ДАСУ? Дякую
Тетяна 2020-07-24 09:22:52
"Якщо під час моніторингу, за результатами якого виявлено ознаки порушення, було відмінено тендер чи визнано його таким, що не відбувся, орган ДАСУ зазначає опис порушення без зобов’язання щодо усунення такого порушення". В зв'язку з цим питання. Чи означає це, що якщо замовник відмінив тендер, не дивлячись на те, що порушення не усунуто, замовник не несе відповідальності за ст. 164-14? Причина ж відміни "неможливості усунення порушень", а відповідно до статті 8 "Якщо замовник не усунув визначене у висновку порушення, що призвело до невиконання ним вимог, передбачених цим Законом, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю після закінчення строку на оскарження до суду, визначеного у частині десятій цієї статті, за результатами моніторингу вчиняє дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель".
Тетяна
Доброго дня! Частиною 5 розділу Х ЗУ "Про публічні закупівлі" (редакція від 19.04.2020) передбачено, що процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону. Чи поширюється дія статті 8 ЗУ "Про публічні закупівлі"(редакція від 19.04.2020) на закупівлі, що були розпочаті до введення в дію цього Закону? Дякую за відповідь
Іван 2020-07-28 07:29:39
Тетяна, в перехідних положеннях про моніторинг ані слова. Водночас всі закони діють у часі "вперед", та на правовідносини, що виникли раніше не розповсюджуються.