09.06.2020 Оксентія Груба

10 запитань щодо Уповноваженої особи

Інформація про діяльність Уповноваженої особи

Із вступом у дію нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» ви у нас запитуєте багато про різні аспекти закупівель.Один з них, щодо якого нам найбільше надходить від вас коментарів та запитань — щодо Уповноваженої особи. 

Нагадаємо: уповноважена особа відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону є відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 

Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

З 19 квітня 2020 року проводити спрощені закупівлі Прозорро може тільки Уповноважена особа. А з 1 січня 2022 року Уповноважена особа буде проводити всі закупівлі. Що ж — намагаємось ваш інтерес задовольнити. Зібрали ваші актуальні запитання та відповідаємо на них. 

Щодо обов'язковості тестування для УО

Якщо особа, яку призначають УО не здасть тестування, обов'язки УО з неї треба зняти?

Згідно з 2 абзацом частини восьмої статті 11 нової редакції Закону, проходження тестування на веб-порталі для уповноваженої особи з метою підтвердження свого рівня володіння необхідними знаннями у сфері публічних закупівель буде обов'язковим із 1 січня 2022 року. Відповідно, з 1 січня 2022 року УО, яка не пройшла тестування не може виконувати функції УО. Тестування, власне, можна буде пройти, як тільки буде розроблена методика і саме тестування, але у будь-якому разі до 01.01.2022 року.

Заміщення УО

Хто може виконувати обов'язки уповноваженої особи на момент її відсутності?

На момент відсутності УО її обов'язки виконує той, кого визначить Замовник. Тобто, Замовник визначає особу та призначає її тимчасово УО.

Але варто зазначити: Замовнику слід заздалегідь передбачати у своєму розпорядчому рішенні, яким визначається уповноважена особа та в положенні про уповноважену особу, схеми заміщення для виконання функцій уповноваженої особи та покладення обов’язків на іншу уповноважену особу у разі відсутності з таких причин, як тимчасова непрацездатність, відпустка або відрядження. Крім того, замовнику слід завчасно вжити заходів щодо наявності у особи, яка виконуватиме функції уповноваженої тимчасово, необхідних знань у сфері публічних закупівель, пройденого з 01.01.2022 року тестування та наявності кваліфікованого електронного підпису.

Затвердження річного плану: хто може це робити

Хто повинен затверджувати річний план закупівель та зміни до нього, якщо після 19.04.20 у Замовника для організації спрощених процедур  декілька УО, а для відкритих торгів -тендерний комітет ?

Обмеження нема — ТК або УО. Той, кого Замовник визначає в Положенні про ТК та УО, також він визначає функціональні обов’язки таких осіб. Загалом планувати та відображати закупівлі в електронній системі закупівель можуть одночасно тендерний комітет та уповноважена особа, оскільки кожен з них буде відповідальним за конкретні закупівлі. При цьому консолідацію потреби у товарах, роботах та послугах замовникам необхідно здійснювати завчасно.Тому, виходячи зі змісту статті 11 та розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” нової редакції Закону, оскільки відповідальною за процедури закупівель є уповноважена особа та тендерний комітет, то їх планування та оприлюднення здійснюється уповноваженою особою або тендерним комітетом. При цьому оскільки відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі є уповноважена особа, планування та оприлюднення таких закупівель має здійснювати лише уповноважена особа. 

У разі оприлюднення договору без використання електронної системи закупівель уповноважена особа складає протокол?

Всі рішення УО оформлюються протоколом.

Про трудові правовідносини УО

Чи може замовник укласти з уповноваженою особою не трудовий договір, а договір про надання послуг?

 Ні, не може. Уповноважені особи мають перебувати із замовником саме у трудових правовідносинах. Відповідно до частини четвертої статті 11 нової редакції Закону не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.

Необхідність призначити УО після вступу в дію Закону

Чи можна було не призначати уповноважену особу з 19.04.2020, а зробити це пізніше?

Замовник приймає рішення щодо необхідності призначення уповноваженої особи в залежності від наявної потреби у здійсненні спрощених закупівель. Відповідно 6 до частини першої статті 4 нової редакції Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Отже, виходячи зі змісту статті 4 нової редакції Закону за потреби здійснення спрощених закупівель така особа має бути визначена замовником до моменту їх проведення з урахуванням необхідності здійснення планування та отримання кваліфікованого електронного підпису для роботи в електронній системі закупівель.

Хто може бути УО

Чи не буде порушенням, якщо УО стане помічник депутата облради?

Ні, не буде порушенням. Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. Обмежень стосовно призначення УО помічника депутата нема.

Перехід від тендерного комітету до УО

Чи можна ліквідувати ТК і всі обов'язки по закупівлях покласти на УО?

Так. УО має право проводити як спрощені закупівлі, так і понадпорогові.

Кількість УО на підприємстві

Підкажіть, чи може бути у комунальному підприємстві дві уповноважені особи?

Кількість уповноважених осіб новою редакцією Закону не обмежена. Частиною третьою статті 11 нової редакції Закону визначено, що замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за умови що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель. Тому, оскільки кількість уповноважених осіб новою редакцією Закону не встановлена, замовник визначає достатню кількість таких осіб з урахуванням потреби та обсягів закупівель конкретної організації. Також можем порекомендувати скористатись розробленим онлайн-калькулятором уповноважених осіб, який дозволяє провести орієнтовний розрахунок на підставі інформації про публічні закупівлі конкретного замовника.

Визначення УО

Як визначити Уповноважену особу?

Згідно з статтею 11 нової редакції Закону уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких способів: 

 1)шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи із відповідною доплатою згідно з законодавством; 2)шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);  3)шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно з законодавством. 

Детальніше про визначення Уповноваженої особи можете прочитати в статті Про перехід від тендерного комітету до Уповноваженої особи.

Інші тексти із зібраними запитаннями про Уповноважену особу можете знайти за покликаннями: Уповноважена особа в новому Законі: відповіді на запитання, Про Уповноважену особу. Відповіді на запитання.

уповноважена особа, Закон України про публічні закупівлі, процедури, спрощені закупівлі,

Коментарі

Олеся 2022-01-05 12:37:15
Доброго дня. На комунальному підприємстві є уповноважена особа. Чи може директор приймати участь у закупівлях від свого імені, як постачальник? Чи потрібно створювати новий майданчик чи подавати з одного майданчика,але за різними підписами?
Олена 2022-01-04 13:08:52
Доброго дня! Чи може уповноваженою особою ОМС бути діловод або інспектор (тобто, посада службовця, а не посадової особи ОМС)?
Ліля 2022-01-04 13:35:37
Олена, добрий день. уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи ІНША ОСОБА, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту)
Світлана 2021-08-12 17:08:33
Будь ласка, допоможіть порадою. Уповноваженою особою нашого підприємства при визначенні переможця Переговорної процедури помилково був накладений КЕП підприємства ( печатка) , а не її КЕП (уповноваженої особи). Чи потрібно відмінити процедуру, чи вважається це порушенням Закону? Заздалегідь дякую за відповідь.
Вікторія 2021-07-08 11:42:18
Якщо тендерним комітетом будуть проведені процедури закупівлі в кінці 2020 року на 2021 рік і термін дії договорів за результатами таких закупівель будуть до 31.12.2021, то чи матиме право тендерний комітет оприлюднити звіт про виконання договору за результатами таких закупівель протягом 20 робочих днів з дня закінчення дії договору про закупівлю (тобто після 01.01.2022 року)?
Ліля 2021-07-08 15:32:14
Вікторія, так, звісно може. Після 1 січня ви не зможете укласти додаткову угоду на договір, бо він буде завершеним, але опублікувати звіт про виконання зможете
Вікторія 2021-07-08 11:40:33
Доброго дня! Роз’ясніть будь ласка, що мається на увазі під твердженням «У разі оприлюднення договору без використання електронної системи закупівель уповноважена особа складає протокол? Всі рішення УО оформлюються протоколом.» тобто, УО під кожен оприлюднений звіт повинна затверджувати протокол, чи протоколу на внесення до річного плану достатньо, адже саме у ньому приймається рішення про застосування процедури договір без використання електронної системи закупівель. Дякую.
Ліля 2021-07-08 15:35:30
Вікторія, насправді ж УО не проводить закупівлі до 50 тисяч
Лера 2020-06-17 09:56:13
Доброго дня! Роз’ясніть будь ласка, що мається на увазі під твердженням «У разі оприлюднення договору без використання електронної системи закупівель уповноважена особа складає протокол? Всі рішення УО оформлюються протоколом.» тобто, УО під кожен оприлюднений звіт повинна затверджувати протокол, чи протоколу на внесення до річного плану достатньо, адже саме у ньому приймається рішення про застосування процедури договір без використання електронної системи закупівель. Дякую.
Володимир 2020-06-11 09:38:38
Згідно статті 11 нової редакції Закону уповноважена особа визначається: шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи із відповідною доплатою згідно з законодавством. Якщо визначена особа вже отримує доплату в розмірі 50% за суміщення посад, а колективним договором встановлено, що доплата не може перевищувати 50 %, яким чином даній особі встановити доплату за виконання обов'язків уповноваженої особи? Аналогічне питання виникає при покладенні обов'язків уповноваженої особи на керівника бюджетної установи, закладу та організації, його заступників, керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступників адже керуючись абзацом 2 підпункту "а" підпункту 3 пункту 3 Постанови КМУ від "30" серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації закладів бюджетної сфери" доплати переліченим працівникам не встановлюються за суміщення професій посад, чи за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Яким чином провести доплату таким працівникам? Інший варіант передбачений статтею 11 Закону про визначення уповноваженої особи не підходить.
Андрей 2020-06-10 22:45:55
У разі оприлюднення договору без використання електронної системи закупівель уповноважена особа складає протокол? Всі рішення УО оформлюються протоколом.... Что нужно написать в этом протоколе?
Ліля 2020-06-11 14:50:57
Андрей, з прикладами протоколів ви можете ознайомитись за посиланням: https://infobox.prozorro.org/articles/prikladi-protokoliv-upovnovazhenoji-osobi Там може бути просто рішення про укладання договору та публікацію звіту тощо
Галина 2020-06-25 10:32:21
Андрей, тепер, мабуть, абсолютно все вирішує тільки уповноважена особа, і все, що вона навирішує повинна сама собі протоколом оформлювати... навіть, якщо вирішить кофейку попить - треба протокол друкувати, бо то ж було її рішення.
Арсеній 2020-06-10 18:08:47
Якщо тендерним комітетом будуть проведені процедури закупівлі в кінці 2020 року на 2021 рік і термін дії договорів за результатами таких закупівель будуть до 31.12.2021, то чи матиме право тендерний комітет оприлюднити звіт про виконання договору за результатами таких закупівель протягом 20 робочих днів з дня закінчення дії договору про закупівлю (тобто після 01.01.2022 року)?