24.02.2023 Лілія Кулик

Зміни до Постанови №1178

Основні зміни, що внесені в Постанову 1178

Давайте подивимось на основні зміни, що вносяться в Постанову №1178. Якщо коротко, то:

 • Оновлені підстави для відмови в участі в закупівлі
 • Максимально чітко прописано про те, що договори до 50 тисяч не потрібно публікувати, в яких випадках публікувати договір, коли необхідно публікувати звіт про виконання тощо.
 • Видалено деякі підстави для проведення прямої закупівлі, замість конкурентної.
 • Внесено зміни в формулювання деяких підстав для проведення прямої закупівлі, прописано вимоги щодо обґрунтування та його публікації в системі при проведенні прямих закупівель за певними підставами
 • Оновлені підстави для відхилення пропозиції

Оновлені підстави для відмови в участі в відкритих торгах

Раніше в Постанові зазначалось, що підстави для відмови в участі в процедурі закупівлі зазначені в статті 17 Закону і використовувати їх потрібно всі, крім податкової заборгованості.

Тепер же підстави для відмови в участі в закупівлі зазначені в самій Постанові в пункті 44, але що саме змінилось. По-перше, зверніть увагу, що саме на директора оформлюються довідки про:

 • відсутність корупційного правопорушення, 
 • відсутність судимості
 • відсутність притягнення  до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми тепер вимагаються від керівника підприємства

Раніше ж ці довідки брались на службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, тобто могли бути як на директора, так і на особу по довіреності.

Не потрібно публікувати звіт про договір при закупівлі до 50 тисяч гривень

Раніше у замовників виникали питання чи потрібно публікувати звіти по договорах до 50 тисяч гривень. Наразі в абзаці 2 пункту 11 зазначено, що:
У разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
При цьому вимога щодо публікації річного плану на закупівлі від 1 копійки залишається, адже в пунктом 14 передбачено, що: Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Виключення підстав для проведення прямої закупівлі

В пункті 9 Постанови 1178 видалено абзац 2, який дозволяв проводити  збез застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та особливостями публічні закупівлі робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України:

- від 10 квітня 2022 р. № 280 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 33, ст. 1816), 

 • від 26 квітня 2022 р. № 340 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 39, ст. 2111), 

 • від 31 травня 2022 р. № 433 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 46, ст. 2534), 

 • від 13 вересня 2022 р. № 809 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області” 

 • та інших розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на зазначені цілі.

Крім цього, змінами до Постанови передбачено, що:

публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на зазначені цілі здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, визначеними відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями, у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Раніше не було застереження щодо неможливості дотримання строків і всі закупівлі з цієї підстави можна було проводити без використання відкритих торгів/електронного каталогу.

Зміни в підстави для проведення прямої закупівлі

Перелік підстав відповідно до яких замовник може  здійснювати закупівлю  шляхом укладення договору про закупівлю навіть в разі закупівлі  товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень перераховані в пункті 13 Особливостей. 

В цьому пункті теж є зміни:

 1. Більш детально розписано підпункт 1, а саме розширено підставу об’єктами інфраструктури: об’єкти енергетичної або газової інфраструктури та/або об’єкти електроенергетики та/або об’єкти розробки чи видобування вуглеводнів. А також зазначили, що має бути необхідне обгрунтування.
  Тож тепер підпункт звучить так:
  - інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку та/або безпеці об’єктам енергетичної або газової інфраструктури та/або об’єктам електроенергетики та/або об’єктам розробки чи видобування вуглеводнів, за наявності відповідного обґрунтування;

 2. В підпункт 2 додали, що підставою для звітування є не тільки якщо замовник перебуває на території активних бойових дій, але й його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом другим пункту 15 особливостей. І уточнили, що цією підставою можна скористатись, якщо бойові дії на території не були завершені на дату укладення договору про закупівлю;

 3. В підпункті 3 додали необхідність обґрунтування тощо, що замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу;

 4. В підпункт 6 додано можливість в разі проведення звітування після відміни відкритих торгів через відсутність учасників  укладати договір на суму, що не перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений в тендерній документації.
  Раніше ж замовник не міг укласти прямий договір на суму вище очікуваної вартості відкритих торгів без врахування % перевищення.

 5. В підпункті 12 уточнили об’єкти інфраструктури. А саме, що зазначили, що цим пунктом можуть скористатись замовники, віднесені до І або ІІ категорії критичності відповідно до Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 93, ст. 2994; 2022 р., № 101, ст. 6303), у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

 6. Додано новий пункт для звітування, а саме -якщо здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів.

Оновлені підстави для відхилення пропозицій

Підстави для відхилення змінились, але не кардинально. З основного можна сказати, що:

 • вилучили підставу для відхилення, що стосувалась мови подання тендерної пропозиції. Раніше можна було відхилити тендерну, якщо вона  викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією. Наразі такої підстави немає;

 • змінили підставу щодо тендерного забезпечення. Наразі підстава звучить як: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.
  А раніше було - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції

 • уточнили і розширили підставу стосовно купівлі в представників російської федерації/Республіки Білорусь.
  Наразі можна відхилити пропозицію, якщо є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);

Решта змін в підстави для відхилення швидше уточнення та зміна посилань на пункти Особливостей, замість статей Закону.

Самостійне декларування по відмові в участі в процедурі закупівлі

Постановою передбачено, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Тобто по всіх пунктах самодекларування на етапі подання, окрім підстави, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. 

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Тож саме  по наведеній вище підставі можна вимагати довідку від учасника на етапі подання.

Можливість не вказувати місцезнаходження в договорі та формах

В змінах до Постанови передбачено, що замовник може не зазначати в договорі про закупівлю  інформацію про точне місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо оприлюднення несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника.В такому разі може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Пунктом 13 особливостей така можливість надається при укладенні прямих договорів. 

В Особливостях це звучить так: У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в договорі про закупівлю, який укладається відповідно до цього пункту та оприлюднюється в електронній системі закупівель, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

А пунктом 10 Особливостей така можливість передбачена для договорів, що укладаються за результатами відкритих торгів та закупівлі через електронний каталог.

Точне формулювання звучить так: За результатами здійснення закупівлі шляхом застосування відкритих торгів або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до цього пункту в електронній системі закупівель замовником оприлюднюється договір про закупівлю та всі додатки до нього відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в договорі про закупівлю, який оприлюднюється в електронній системі закупівель, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Можливість не вказувати місцезнаходження та місце поставки передбачена і стосовно друкованих форм. 

Тільки хотілось би звернути увагу, якщо ви не хочете оприлюднювати точне місце поставки або місцезнаходження, а хочете зазначити його лише на рівні населеного пункту, то зазначайте його в оголошенні на рівні населеного пункту. І тоді ця інформація буде у вас саме так опублікована в звіті про результати, звіті про виконання договору тощо. Адже деякі звіти формуються автоматично і тому надалі не буде можливості прибрати точну адресу, наприклад, в звіті про результати проведення процедури закупівлі.

Коротко про інші зміни

У разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання, замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

Тобто чітко прописано, що необхідно публікувати звіт про виконання за результатами відкритих з особливостями та ЗЦП.

зміни,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.