05.05.2023 Тетяна Руденко

Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю

Зміна ціни в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку

Зміна ціни в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Під час дії правового режиму воєнного стану публічні закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюються відповідно до Закону України « Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178.

Пунктом 10 Особливостей передбачено, що замовники здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту) вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

Пунктом 13 Особливостей встановлено перелік підстав та умов, за яких придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Як визначено пунктом 17 Особливостей, за результатами закупівель, проведених відповідно до пунктів 10 та 13 Особливостей, укладається договір про закупівлю відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону та Особливостей.

Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 і 13 Особливостей не повинні змінюватися до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, за винятком випадків, вичерпний перелік яких наведено в пункті 19 Особливостей.

Підпунктом 2 пункту 19 Особливостей передбачено, що істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися у разі погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Що необхідно врахувати замовнику при зміні ціни за одиницю товару.

  • Перш за все, дана підстава може бути застосована, лише коли предметом закупівлі є товар, але не роботи чи послуги, про що зазначено прямо – зміна ціни за одиницю товару. У випадку якщо зросла ціна на товар, що є складовою тієї чи іншої послуги – наприклад, продукти для послуг з кейтерингу, пальне для перевезень тощо, така підстава застосовуватись не може.

Відсоток, на який можливо підняти ціну за одиницю товару, не обмежений. Замовник може підняти ціну пропорційно тому, як вона змінилася на відповідному ринку. Єдина умова – таке підвищення має бути пропорційним коливанню цін на ринку, тобто не можна збільшувати ціну на товар більше, ніж підвищилися ціни на ринку за певний період.

  • Зміна ціни за одиницю товару може відбуватися відповідно до фактичних коливань на ринку, періодичність їх не обмежена.

  • Коливання ціни визначаються порівняно з датою укладення договору / (підготовки пропозиції) або ж з датою внесення попередніх змін щодо ціни за одиницю товару.

Таким чином, Постановою № 1178 на час дії воєнного стану знято обмеження на допустимий відсоток підвищення ціни та на періодичність такого підвищення.

Наявність цінових коливань на ринку має бути документально підтверджена, тому постачальник для підтвердження необхідності підвищення ціни має надати довідку, наприклад, із торгово-промислової палати. У довідці вказується не просто зафіксований рівень цін на ринку, що склався на певну дату, а відображене саме коливання порівняно із попереднім періодом. 

Законодавством у сфері закупівель не визначено, який саме орган уповноважений надавати інформацію щодо коливання цін на ринку. Це може бути Торгово-промислова палата, Державна служба статистики України, Міністерство фінансів України. Даний перелік не є вичерпним. 

Також не встановлено органу, інформація якого матиме переважаючу силу порівняно з інформацією, наданою іншим органом.

  • Збільшення ціни за одиницю товару не повинно призвести до збільшення загальної вартості договору про закупівлю. А відтак, замовник підвищуючи ціну за одиницю товару одночасно має зменшити обсяг закупівлі таким чином, щоб загальна сума договору не перевищувала початкову.

Порядок внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, зокрема про перегляд ціни має бути обов’язково передбачено у договорі.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, що передбачені пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Статтею 10 Закону передбачено, що повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.


договір, внесення змін, змін до договору, зміни,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.