24.09.2021 Лілія Кулик

За що штрафує Держаудитслужба? Приклади моніторингів аудиторів

Як не можна вимагати інформацію про несудимість, на що звернути увагу в тендерному забезпеченні та вимогах до тендерного забезпечення

Довідка про несудимість в довільній формі

В закупівлі UA-2021-03-15-008145-b Замовник неправильно зазначив спосіб підтвердження інформації від Переможця.

За результатами аналізу відповідності умов тендерної документації вимогам Закону встановлено, що Замовник в пункті 5.5 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та згідно пункту 10 додатку 4 тендерної документації Замовник визначив документи, які повинен надати переможець торгів, зокрема в якому зазначив спосіб надання документального підтвердження відсутності підстав передбачених пунктом 12 частини 1 статті 17 Закону як до учасника в довільній формі. 

Проте, суб'єкти господарювання не є розпорядниками інформації про притягнення фізичних осіб до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України та відповідно довідка у довільній формі (до переліку документів як до переможця) не є документальним підтвердженням відсутності підстав, передбачених у пункті 12 частини 1 статті 17 Закону. 

Так, відповідно до пункту 2 наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» від 29 листопада 2016 року № 1256 (далі – Наказ МВС № 1256), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 800/32252 від 10.07.2018 довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальнопроцесуальним законодавством України фізичним особам надає Департамент інформатизації МВС та територіальні сервісні центри МВС. 

Така довідка включає відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності чи засудження за будь-якими статтями Кримінального кодексу України, у тому числі і статті 149, 150, 150-1 Кримінального кодексу України (правопорушення пов’язані з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми). 

Умови, підстави та процедуру надання відомостей з інформаційної підсистеми «Оперативно-довідкова картотека» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що містить відомості стосовно осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначено Порядком доступу до відомостей персональнодовідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, який затверджений Наказом МВС № 1256. Отже, на порушення частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону Замовником у тендерній документації у переліку документів для переможця процедури закупівлі не вірно визначено спосіб документального підтвердження щодо відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбаченої пунктом 12 частини 1 статті 17 Закону.

Тож при складанні тендерної документації потрібно врахувати, що довідку в довільній формі не можна вимагати як підтвердження відсутності судимості у Переможця.

Тендерне забезпечення/забезпечення відповідно до вимог Наказу № 2628 від 14.12.2020

Мінекономіки прийняло Наказ «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» від 14.12.2020 № 2628 (далі - Наказ № 2628). Тож форма забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції є затвердженою Мінекономіки. Проте досі є випадки, коли Замовники зазначають свої вимоги до забезпечення. Приклад такого випадку в закупівлі UA-2021-08-27-009802-a

Відповідно Держаудитслужба в своєму висновку зазначила, що умови надання забезпечення тендерних пропозицій, зазначені Замовником у пункту 2 розділу ІІІ тендерної документації не відповідають наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» від 14.12.2020 № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за № 275/35897.

Ще один приклад закупівлі з забезпеченням UA-2021-08-09-006154-a, проте тут порушення трохи іншого характеру. Замовник в своїй тендерній документації зазначив, що учасник торгів під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції, яка повинна бути видана за формою, що встановлена Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 року № 2628, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2021 року № 275/35897 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції». 

Учасником переможцем в своїй тендерній пропозиції надано фінансову гарантію від 12.08.2021 №UA-2021-08-09-006154-a, відповідно до частини 3 якої зазначено, що гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих / банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі - вимога). 

Однак, відповідно до п.10 частини 4 Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, затверджених Наказом №2628 строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях. Тобто, Гарантія видана не за формою, що встановлена Наказом №2628 і не відповідає вимогам абзацу 6 пункту 2 розділу 3 тендерної документації.

Тож по суті в гарантії мало бути зазначено робочих чи банківських. В такому разі може Замовнику варто надавати форму забезпечення в складі ТД, щоб уникати випадків неправильного її оформлення.

Перевірка підписів в тендерному забезпеченні

В закупівлі UA-2020-12-22-012466-c за результатами моніторингу установлено, що у пункті 2 розділу 3 тендерної документації Замовник передбачив, що тендерна пропозиція учасника обов’язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у виді гарантії (в електронному форматі) з накладанням кваліфікованого електронного підпису банка гаранта. 

Учасник ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» у складі своєї тендерної пропозиції надав банківську гарантію від 10.03.2021 № 0GO211062/HR, видану публічним акціонерним товариством «МТБ Банк», з накладеним на неї електронним цифровим підписом уповноваженої особи банку-гаранта. 

При цьому, під час перевірки зазначеного електронного цифрового підпису на сайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) установлено, що тип носія особистого ключа «незахищений/удосконалений», що свідчить про накладення на банківську гарантію (забезпечення тендерної пропозиції) електронного підпису, який не може вважатися кваліфікованим та, що не відповідає вимогам пункту 2 розділу 3 тендерної документації. Однак, на порушення вимог абзацу п’ятого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію.

Тож Замовникам варто перевіряти підписи в тому числі і на гарантії або ж прописувати в ТД, що гарантія може бути підписана як КЕП, так і УЕП.

Нецінові критерії оцінки в оголошенні та тендерній документації

В закупівлі UA-2021-03-23-007850-c помилку Замовник зробив в оголошенні про проведення відкритих торгів чи тендерній документації. Адже в ТД він зазначив нецінові критерії оцінки, які будуть застосовуватись під час проведення закупівлі, а от в оголошенні про проведення відкритих торгів замовник цю інформацію не зазначив. 

Відповідно Держаудитслужба в своєму моніторингу зазначила, що Згідно із пунктом 5.1.2. розділу V «Розгляд та оцінка тендерних пропозицій» Замовник визначив наступні критерії та методику оцінки: 1. Ціна - питома вага критерію складає 70 відсотків. Ціна з ПДВ. У разі якщо учасник закупівлі не являється платником ПДВ ним подається пропозиція без ПДВ. 2. Нецінові критерії оцінки: - Обсяг виконаних (реалізованих) на об’єктах будівництва будівельно-монтажних робіт – питома вага критерію складає 20 відсотків; - Наявність кваліфікованих працівників - питома вага критерію складає 10 відсотків. За кожним з нецінових критеріїв оцінки Замовник визначив декілька опцій.

Отже, згідно із умовами тендерної документації зазначеними вище, Замовник для оцінки тендерних пропозицій мав застосувати приведену ціну, яка відповідно до пункту 23 частини 1 статті 1 Закону вживається у наступному значенні - ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції/пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. 

Водночас, відповідно до «ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів UA-2021-03-23-007850-c» у пункті «Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування), Замовник зазначив, що математична формула відсутня, що не відповідає розділу V «Розгляд та оцінка тендерних пропозицій» тендерної документації. Відповідно до даних електронного аукціону оцінка пропозицій учасників проведена за єдиним критерієм «100% Ціна», що суперечить умовам пунктів 5.1.1., 5.1.2., 5.1.2.1. та 5.1.2.2. розділу V «Розгляд та оцінка тендерних пропозицій» тендерної документації та є порушенням приписів частин 6, 7 та 8 статті 29 Закону

Варто зауважити, що система зможе застосувати нецінові критерії оцінки тільки в разі якщо Замовник в оголошенні зазначить всю необхідну інформацію.

забезпечення, моніторинг, нецінові критерії,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.