28.06.2022 Мінекономіки

Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану

Інформація у даній статті була дійсна до виходу Постанови №1178 від 12.10.2022р. що набрала чинність 19.10.2022р. Наразі актуальна інформація щодо здійснення закупівель є  тут

Міністерство економіки України у зв’язку з внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 № 723 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169» (далі - постанова № 723) змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі – постанова № 169) повідомляє.

Постанова № 723 змінює порядок закупівель в умовах воєнного стану, запроваджуючи обов’язковість використання електронної системи закупівель шляхом застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), та/або електронного каталогу, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», для закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн.

При цьому постанова конкретизує способи здійснення відповідних закупівель в умовах воєнного стану у залежності від різновиду замовників.

Так, замовники, визначені частиною дев’ятою статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»/державні замовники у сфері оборони здійснюють публічні/оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування процедури закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» здійснюються без застосування процедурu закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Замовники (крім тих, що визначені в абзацах першому та другому підпункту 1 пункту 1 постанови № 169) здійснюють публічні закупівлі, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. гривень, із застосуванням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом. 

При цьому, звертаємо увагу на низку відмінностей щодо застосуванняundefinedспрощеної закупівлі та електронного каталогу згідно з постановою № 169.

По-перше, закупівлі із застосуванням порядку проведення спрощених закупівель та/або електронних каталогів, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. гривень, здійснюються без граничних обмежень щодо очікуваної вартості предмета закупівлі.

По-друге, у разі, коли у профілі товару електронного каталогу розміщено дві або більше пропозиції товару від постачальників, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників, якщо вартість товару дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

По-третє, зміни, внесені до постанови № 169, містять широкий перелік виключень, що дозволяє за потреби у разі наявності особливих обставин здійснити закупівлю без застосування спрощеної закупівлі та/або електронного каталогу, а саме у разі, якщо: - інформація, що має бути оприлюднена в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці України та/або громадській безпеці і порядку; - замовник перебуває в районі воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення; - відсутня технічна можливість використання електронної системи закупівель, яка має бути документально підтверджена замовником; - існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення спрощеної закупівлі або застосування електронного каталогу; - роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання; укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу; відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником; існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу; - відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників, зокрема за лотом; - після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю; - після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі; - здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності; - здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, зокрема з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України; - здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Крім цього, зазначаємо, що замовники, здійснюючи закупівлі без використання електронної системи закупівель, мають дотримуватися таких принципів здійснення публічних закупівель, як максимальна економія, ефективність та запобігання корупційним діям і зловживанням.

Поряд з цим змінами визначено, що під час здійснення закупівель, передбачених підпунктом 1 пункту 1 постанови № 169, без використання електронної системи закупівель за умови, що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн, замовник/державний замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю, а також всі додатки та зміни до нього після його укладення, але не пізніше ніж через 70 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права, мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту публічних закупівель, конкурентної політики та гуманітарної сфери

Олександр БІЛЯНСЬКИЙ

воєнний стан,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.