12.03.2022 Радник в сфері державних закупівель

Нові алгоритми закупівель в умовах воєнного стану від 05.03.2022 за Постановою № 169

Інформація у даній статті була дійсна до виходу Постанови №1178 від 12.10.2022р. що набрала чинність 19.10.2022р. Наразі актуальна інформація щодо здійснення закупівель є  тут

28.02.2022 Кабміном прийнято  Постанову про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169 (далі — Постанова № 169). Зверніть увагу, що з 28.02.2022 в Постанову № 169 було внесено зміни тричі:

—  Постановою від 02.03.2022 № 176;

—  Постановою від 04.03.2022 № 195

—  Постановою від 05.03.2022 № 201.

На порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Правова база» — «Постанови» розміщено  Постанову № 169 з урахуванням усіх вищенаведених змін.

Отже, останні зміни до Постанови № 169 було внесено 05.03.2022. Далі проаналізуємо зміни та розглянемо алгоритм закупівель за Постановою № 169 з усіма змінами.

Алгоритм закупівель за Постановою № 169 зі змінами

 • Необхідно затвердити переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які  визначаються рішеннями замовників / державних замовників, що здійснюють такі закупівлі.
 • щодо рішення замовника. Рекомендуємо на підприємстві зробити наказ про затвердження переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг. Наказ — це розпорядчий документ, який видає керівник підприємства на правах єдиноначальності на підставі та на виконання чинних нормативно-правових актів, розпорядчих документів та директивних листів організацій вищого рівня або за власною ініціативою чи ініціативою структурних підрозділів підприємства. Протокол уповноваженої особи або відповідальної особи для затвердження переліків та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг не підходить, оскільки протоколом уповноважена особа або відповідальна особа одноосібно приймає рішення.

  2. Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель.

  3. За результатами здійснення закупівель в електронній системі закупівель замовник / державний замовник оприлюднює:

  • звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
  •  договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

  Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

  !щодо того, хто оприлюднює. У Постанові № 169 не зазначено, хто саме займається закупівлями під час воєнного стану, тому в замовника такими закупівлями може займатися будь-яка службова (посадова) особа замовника, яка має можливість працювати під час воєнного стану.

  !щодо строку не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях: вважаємо, що замовники можуть оприлюднювати звіт навіть у день укладання договору, оскільки в Постанові № 169 зазначено: не пізніше ніж, а стосовно того, чи можливо оприлюднити раніше, не встановлено.

  !щодо інформації з обмеженим доступом. Згідно з частиною 1 статті 21  Закону України «Про інформацію»  інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

  згідно з частиною 4 статті 21  Закону України «Про інформацію» до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

  1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

  2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

  3) про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

  4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

  5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

  5-1) щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;

  6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  !також згідно зі статтею 6  Закону «Про доступ до публічної інформації»:

  • не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до  статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до  Закону України «Про державну таємницю»), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (крім випадків, передбачених  частиною другою статті 23 Закону України «Про основи національного спротиву»). Не може бути також обмежено доступ до інформації про наявність у фізичних осіб податкового боргу. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень  статті 5 цього Закону;
  • не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до  Закону України «Про запобігання корупції», крім випадків, визначених зазначеним Законом;
  • не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та / або територіальній громаді;
  • обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

  під час здійснення передбачених цією постановою закупівель:

  — замовники повинні, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель;

  — державні замовники у сфері оборони повинні, відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі», дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:

  • своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;
  •  ефективність використання коштів, результативність.

  Крім того, рекомендуємо  кожному замовнику, який зараз здійснює та планує закупівлі, в першу чергу займатися закупівлями, які терміново необхідні під час воєнного стану. Поточні ремонти приміщень, техніки та інші закупівлі, які можуть почекати, краще поки відкласти. Що робити з такими закупівлями, читайте в матеріалі  «Що робити з діючими закупівлями під час воєнного стану?».

  Також зверніть увагу на  лист Мінекономіки вих. № 3304-04/9225-06 від 04.03.2022 «Щодо здійснення закупівель у період воєнного стану», у якому зазначено, щодля належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану в Україні замовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг, керуючись Постановою № 169.

  У такий важкий для нашої Країни час головне — зробити усе можливе, щоб прогнати ворога!

  Піклуйтеся про себе та своїх близьких, усім мирного неба над головою, усе буде Україна! Слава Україні! Героям слава!

  воєнний стан,

  Коментарі

  До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.