26.04.2022 Мінекономіки

Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану

Інформація у даній статті була дійсна до виходу Постанови №1178 від 12.10.2022р. що набрала чинність 19.10.2022р. Наразі актуальна інформація щодо здійснення закупівель є  тут

Постановою № 437 внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі - постанова № 169), якою регулюється порядок проведення закупівель під час воєнного стану в Україні. Так, абзацом першим підпункту 1 пункту 1 постанови № 169 установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та «Про оборонні закупівлі». Водночас положенням абзацу другого підпункту 1 пункту 1 постанови № 169 установлено способи здійснення публічних закупівель, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень.

Такі публічні закупівлі замовник може здійснювати: 

1. З використанням електронної системи закупівель, зокрема з використанням електронних каталогів. При цьому закупівлі товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель здійснюються у 2 порядку, затвердженому наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 19.03.2019 року № 10 (зі змінами). У разі використання електронних каталогів для закупівлі товарів замовник на власний розсуд може здійснити відбір постачальника шляхом формування замовлення в електронному каталозі та укласти договір. Докладно про використання електронного каталогу в електронній системі закупівель за покликанням: https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket

2. Без використання електронної системи закупівель з обов’язковим дотриманням принципів здійснення публічних закупівель. Інформація про такі закупівлі не вноситься до річного плану та не оприлюднюється в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Звертаємо увагу, що з огляду на положення постанови № 169, вартість закупівлі визначається в момент її здійснення, виходячи з наявної поточної потреби. Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708. Так, предмет закупівлі, визначений для потреб воєнного стану згідно з постановою № 169, виступатиме новим предметом окремого договору про закупівлю і новим предметом закупівель. Крім цього, згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови № 169 переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників/державних замовників, що здійснюють такі закупівлі. Отже, після внесення вказаних змін до постанови № 169, переліки та обсяги закупівель, що затверджуються відповідним рішенням замовника (наприклад, наказом, розпорядженням тощо) мають включати всі закупівлі, у тому числі закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень. Щодо строку договору про закупівлю Зазначаємо, що у відповідності до абзацу сьомого підпункту 3 пункту 1 постанови № 169 договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України (далі - ЦК України і ГК України). Тому, слід розуміти, що згідно з статтею 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Частиною першою статті 629 ЦК України встановлено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору згідно з частиною першою статті 631 ЦК України. 

3. Отже, строк дії договору є його істотною умовою та погоджується сторонами. Водночас замовникам у разі укладення договору про закупівлю, відповідно до умов якого передбачається оплата за рахунок бюджетних коштів, необхідно враховувати вимоги бюджетного законодавства, зокрема Бюджетного кодексу України. Разом з тим згідно з абзацом сьомим підпункту 3 пункту 1 постанови № 169 сторони договору про закупівлю, що укладається відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту 1 постанови 169, тобто у разі якщо здійснюються закупівлі, вартість яких починається з 50 тисяч гривень, можуть встановити, що умови такого договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до набрання чинності цією постановою виключно у випадку, якщо на момент набрання чинності цією постановою у замовника за закупівлею предмета закупівлі, передбаченого договором про закупівлю, були наявні умови для застосування переговорної процедури закупівлі, визначені пунктами 2, 4, 5 частини другої статті 40 Закону або наявні умови для незастосування порядку проведення спрощених закупівель, визначені пунктами 2, 4, 5 частини сьомої статті 3 Закону. Отже, можливість застосування у договорі про закупівлю абзацу сьомого підпункту 3 пункту 1 постанови № 169 є виключно у наведених випадках, якщо були наявні умови, які передбачають укладання договору про закупівлю товарів, робіт або послуг, що можуть бути надані (поставлені/виконані) тільки певним суб’єктом господарювання за відсутності альтернативи. При цьому відповідне рішення приймається замовником самостійно. Крім того зазначаємо, що період воєнного стану визначено Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами). Водночас постанова № 169 регулює деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану та не поширюється на період після його припинення чи скасування. Щодо оприлюднення інформації про закупівлю Виходячи з абзацу шостого підпункту 3 пункту 1 постанови № 169 за результатами здійснених закупівель, вартість яких починається з 50 тисяч гривень, замовник/державний замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього. При цьому оприлюднення такої інформації про закупівлю здійснюється у строк не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Тому замовник самостійно приймає рішення щодо строку оприлюднення звіту, який не повинен перевищувати 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

4. Щодо визнання тендеру таким, що не відбувся Крім зазначеного вище, інформуємо замовників, які розпочали процедури закупівлі до введення правового режиму воєнного стану в Україні, але не мають можливості завершити такі процедури закупівлі у зв’язку з незалежних від них обставин. Відповідно до частини п’ятої статті 32 Закону замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили. У такому разі в протоколі замовник може вказати серед підстав для прийняття такого рішення запровадження правового режиму надзвичайного стану у відповідності до Указу Президента України «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» від 23.02.2022 № 63/2022 та введення в Україні правового режиму воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права, а мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.

воєнний стан,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.