24.09.2020 Оксентія Груба

Що зазначати, а що — ні у річному плані

Заплановані закупівлі включаються до річного плану. Згідно з частиною першою статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Постає запитання: що ж вноситься в річний план, а що — ні? На це запитання відповів у листі-роз'ясненні Департамент публічних закупівель Мінекономрозвитку. Звертаємо Вашу увагу:

Відповідно до частини другої статті 4 Закону в річному плані, крім інформації про замовника зокрема зазначається: назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (далі – ЄЗС) (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності); розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі; код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів); вид закупівлі та орієнтовний початок проведення. У разі застосування рамкової угоди додатково зазначається: строк дії рамкової угоди; сторона рамкової угоди (замовник або централізована закупівельна організація, яка проводить закупівлю в інтересах замовника); очікувана вартість з урахуванням усього запланованого строку дії рамкової угоди. При цьому внесення зазначеної інформації про кожну заплановану закупівлю здійснюється замовником перед проведенням відповідної закупівлі, та не потребує коригування за результатами здійснення такої закупівлі, зокрема, у разі якщо така закупівля була відмінена, або її визнано такою, що не відбулась відповідно до вимог Закону та/або за результатами її проведення не було укладено договір про закупівлю. 

Поряд з цим, зважаючи на те, що максимальна економія, ефективність, пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель визначено принципами здійснення публічних закупівель, оприлюднення річного плану закупівель замовниками заздалегідь, наприклад на початку року, з включенням до нього всіх запланованих закупівель, може сприяти підвищенню рівня конкуренції серед учасників та результативності закупівель.

 Варто також зазначити, що порядок проведення закупівель, визначений Законом, не передбачає відображення в річному плані зміни істотних умов договору про закупівлю, що здійснюється в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 41 Закону, а також інших зобов’язань за договорами про закупівлю, укладеними в попередні роки та строк дії яких не закінчився у встановленому законодавством порядку. 

 Частиною п’ятою статті 3 Закону, а для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, − додатково частиною шостою статті 3 Закону, встановлено перелік випадків, коли Закон не застосовується. Відповідно до частини третьої статті 4 Закону в зазначених випадках такі закупівлі до річного плану не включаються. Поряд з цим пунктом 25 частини першої статті 1 Закону визначено, що публічна закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. 

До річного плану закупівель не вносяться будь-які інші видатки замовника, що не передбачають придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом. До річного плану не включаються видатки, які здійснюються як відшкодування (компенсація) витрат, зокрема таких як, наприклад, відшкодування витрат по звітам про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовим звітам), відшкодування вартості комунальних послуг орендодавцю; видатки на оплату праці; видатки на оплату адміністративних послуг, судових витрат (судовий збір), податків, зборів, мита, штрафів, оскільки річний план не є фінансовим  документом, має інформативний та декларативний зміст щодо придбань, які планує здійснити замовник протягом поточного періоду.

річний план,

Коментарі

Людмила 2020-10-20 15:16:58
Доброго дня, підскажіть, будь ласка, що робити в такій ситуації: в квітні 2020 року були опубліковані зміни до річного плану щодо закупівель електроенергії, водопостачання та ін., а договори на ці послуги були укладені в січні 2020 року. Тобто звіт про укладення договору опубліковувати не потрібно, а в планах тепер "зависли" ці закупівлі, що робити? Скасовувати плани? На підставі яких документів?
Наталія 2020-10-05 15:12:32
Можна уточнити, закупівлі до 50 тис.грн теж вносяться до річного плану? Ще таке питання, при закупівлі після 50 тис.грн обирається спрощена закупівля, а якщо ми будемо купувати на Prozorro Market після 50 тис. грн там процедура звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Що робити з планом, зменшувати по спрощеній процедурі на суму звіту?
Галина 2020-10-05 13:24:12
Доброго дня! Скажіть будь ласка, який документ потрібно, щоб підтвердити, що поточний ремонт рентгенапарпата не було заплановано на початку року?
Оксана 2020-09-30 17:06:29
Доброго дня. Нам, органу місцевого самоврядування, з ОДА передають кошти для закупівлі будинку для багатодітної сім"ї. Відповідно до ст.3 дія Закону не поширюється на придбання будівель. Тож нам не потрібно нічого опубліковувати в електроній системі закупівель?
Ліля 2020-10-01 12:04:12
Оксана, так, все вірно. і не забудьте, що якщо Закон не розповсюджується на ваш предмет закупівлі, то і план робити на цей предмет закупівлі також не потрібно. Це все проходить поза системою
Женя 2020-09-28 13:54:42
Потрібна інформація, ми якраз спорили стосовно того питання