10.04.2020 Тетяна Руденко

Ремонти - роботи чи послуги

Правильне визначення предмета закупівлі робіт та послуг на основі аналізу закупівель медичних закладів

Як відрізнити роботу від послуги

Аналізуючи закупівлі, які проводять замовники – медичні заклади міста Києва та Київської області, вкотре помічаю, що існує проблема правильного визначення предмета закупівлі, особливо в частині, яка стосується робіт та послуг.

Так, визначення предмета закупівлі є виключно прерогативою замовника, але непоодинокі випадки, коли замовник невірно визначає предмет закупівлі та невірно обирає процедуру і як наслідок – порушує норми Закону України «Про публічні закупівлі» (далі ‑ Закон), що тягне за собою адміністративну відповідальність.

Складнощі зазвичай виникають при визначенні необхідності застосування норм Закону при закупівлі послуг з поточного ремонту та віднесення ремонту до поточного або капітального. А відтак, існує проблема щодо правильного застосування вартісних меж, передбачених статтею 3 Закону.

При визначенні предмета закупівлі замовник має дотримуватись визначень термінів «товари», «роботи» та «послуги», наведених у статті 1 Закону.

Роботами у розумінні Закону є розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт

Послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

Визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту здійснюється замовником відповідно до частини першої статті 1 Закону та керуючись Наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі».

Згідно з пунктом 2 Порядку під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

При визначенні предмета закупівлі послуг з поточного ремонту термінологія «будинок», «будівля», «споруда», «лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури» також прив’язана до термінології державних будівельних норм.

Отже, ключовим при визначенні як предмета закупівлі робіт, так і предмета закупівлі послуг з поточного ремонту, є не код ЄЗС, а об’єкт будівництва: будинок, будівля, споруда, лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури.

Таким чином, поточний ремонт кожного окремого будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури є окремим предметом закупівлі і не потребує застосування Закону у випадку, якщо вартість поточного ремонту об’єкту в цілому менша ніж 200 тис. грн.

Враховуючи відсутність в ЄЗС терміну «поточний ремонт», замовник має проставляти код будівельних робіт.

Розберемо детально практику медзамовників міста Києва та Київської області та порушення, яких допускаються, а також наведу інформацію з відповідей на свої листи-реагування від Північного офісу Державної аудиторської служби України (ДАСУ) щодо ситуацій в прикладах.

Оголошення кількох закупівель по одній будівлі

Замовник №1 у липні 2017 року протягом трьох днів підряд оголошував “допорогову” процедуру закупівлі поточного ремонту коридорів на другому та третьому поверхах, поточний ремонт коридору (третій поверх), ДК 021:2015: 45000000-7 (очікувана вартість закупівлі складала 198 500 грн); поточний ремонт коридору (другий поверх) ремонт підлоги та електромонтажні роботи ДК 021:2015: 45000000-7 (очікувана вартість закупівлі складала 172 400 грн); поточний ремонт коридору (другий поверх), малярні роботи ДК 021:2015: 45000000-7 (очікувана вартість закупівлі складала 199 985 грн).

У даному випадку, як бачимо, предметом закупівлі є послуги з поточного ремонту корпусу будинку (але ніяк не окремо коридору другого поверху та коридору третього поверху будівлі).

Отже, об’єкт будівництва ‑  корпус Замовника №1 Поточний ремонт – це послуги у відповідності до Закону. Визначаємо предмет закупівлі за об’єктом будівництва ‑ послуги з поточного ремонту корпусу будинку.

Будівельні роботи знаходяться в розділі ЄЗС за кодом 45000000-7. Цей розділ містить ступені деталізації робіт з будівництва за видами робіт, об’єктами будівництва різного призначення. Згідно з Порядком, замовник для робіт зазначає в дужках предмет закупівлі відповідно до показників другої - п’ятої цифр ЄЗС. Отже, замовник може зазначити в дужках предмет закупівлі робіт відповідно до показника і другої цифри ЄЗС: 45000000-7 Будівельні роботи, що відповідає Порядку: Поточний  ремонт корпусу будинку (45000000-7 Будівельні роботи).

Таким чином, в даному випадку замовник правильно визначив код згідно з ЄЗС для проведення закупівлі, але водночас абсолютно неправомірно поділив предмет закупівлі на три окремі процедури. Внаслідок такого поділу вартість кожної з них не перевищувала вартісні межі, встановлені Законом, що дало замовнику можливість уникнути проведення процедури відкритих торгів.

Північний офіс ДАСУ в свою чергу зазначив, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону(редакція чинна момент проведення закупівлі) за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Крім того, посилаючись на роз’яснення Мінекономрозвитку від 25.11.2016 №3302-01/38216-06, виділено, що послуги з поточного ремонту проводяться за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури, їх закупівлю замовник здійснює керуючись вартісними межами, встановленими Законом для кожного окремого будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури.

Таким чином, Замовником №1 закупівля послуг з поточного ремонту приміщення була проведена з порушенням вимог законодавства про закупівлі.

Даний замовник внесений до списку чергових планових заходів державного фінансового контролю.

"Допорогова" закупівля на понадпорогову суму

Наступний Замовник №2 та проведення “допорогової” процедури закупівлі, предметом якої був капітальний ремонт стаціонарного флюорографа ФЦОЗ з очікуваною вартістю 225 000 грн.

Керуючись тим, що закупівля має назву «капітальний ремонт», замовник провів її як "допорогову"(відповідно до діючого на момент проведення закупівлі Наказу ДП "Прозорро" № 10 від 19.03.2019p "Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі") адже капітальний ремонт ‑ це роботи. Проте, в даному випадку така закупівля проведена з порушенням вимог законодавства про закупівлі. Чому?

Замовник правильно визначив предмет закупівлі за кодом ЄЗС: ДК 021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, натомість, очікувана вартість такої закупівлі становила 225 000 грн, тобто вартісна межа, що встановлена Законом, була перевищена. Отже, замовником уникнено проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів Північним офісом ДАСУ за результатом отриманої інформації про порушення було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності лікарні.

Послуга з ремонту та технічного обслуговування - послуга, а не робота

Замовник №3 проводив "допорогову" закупівлю з очікуваною вартістю 1 499 999 грн, на послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Капітальний ремонт з модернізацією рентген діагностичного апарату на два робочих місця в дитячій поліклініці № 1 ДКЛ).

Як свідчить інформація в системі закупівель, замовником код предмета закупівлі визначений відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 50420000-5 ‑ Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Отже, для закупівлі послуг з очікуваною вартістю 1 499 999 грн замовник обрав "допорогову" процедуру на тій підставі, що предметом закупівлі був капітальний ремонт медичного обладнання, отже ‑ роботи.

Однак, в даному випадку ремонт рентген діагностичного апарату відноситься до послуг з ремонту та технічного обслуговування.

Тендерна документація даної процедури закупівлі містить файл під назвою «Кошторис витрат на капітальний ремонт_Заказчику(3).doc. В зазначеному файлі наведено таблицю, яка складається з двох частин: Перелік робіт по виконанню ремонту та Перелік комплектуючих.

Отже, формуючи тендерну документацію, замовник був обізнаний про необхідні витрати та про їх орієнтовну вартість. Крім того, замовнику мало бути відомо, що вартість обладнання (комплектуючих) в декілька разів перевищує вартість надання послуг на його монтаж та налаштування.

Отже, при очікуваній вартості процедури закупівлі послуг 1 499 999 грн. обрання "допорогової" процедури було неправомірним.

Північний офіс ДАСУ повідомив, що враховуючи положення нормативно-правових актів, якими має керуватися замовник під час визначення предмета закупівлі робіт, вищевказаний предмет закупівлі відноситься не до робіт, а до послуг. Отже, обравши допорогову процедуру закупівлі для придбання послуг очікуваною вартістю 1 499 999 грн замовник уникнув проведення процедури відкритих торгів, що є порушенням Закону.

Даний замовник внесений до списку чергових планових заходів державного фінансового контролю.

Ремонт рентген апарату - послуга

Аналогічно попередньому замовнику, Замовником №4 проведено "допорогову" закупівлю з очікуваною вартістю 775 000 грн на послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Капітальний ремонт рентген апарату OPERA Т-30сs). Код предмета закупівлі відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 50420000-5 ‑ Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання;

Знову ж таки, для закупівлі послуг очікуваною вартістю 775 000 грн замовник обрав допорогову процедуру на тій підставі, що предметом закупівлі був капітальний ремонт рентген апарату.

Проте, обраний предмет закупівлі відноситься не до робіт, а до послуг. Оскільки очікувана вартість закупівлі становить 775 000 грн замовник уникнув проведення процедури відкритих торгів, що є порушенням Закону.

Таким чином, як свідчить практика, далеко не всі послуги, що мають назву «Капітальний ремонт» є роботами. Замовники здійснюють закупівлі послуг з капітального ремонту медичного обладнання як "допорогові" закупівлі, в той час як в таких випадках до замовників застосовуються положення Закону, адже вартість закупівлі послуг перевищує 200 000 грн.

Безпідставно застосувавши "допорогові" процедури закупівель, вказані в статті медичні заклади вчинили порушення законодавства про закупівлі.

Замовникам потрібно уважно ставитись до процесу проведення закупівель та уникати можливих порушень. Сподіваюсь практичні поради допоможуть зробити ваші закупівлі більш ефективними.

Стаття з сайту   e-tender.ua

роботи, предмет закупівлі, планування,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.