10.04.2020 Тетяна Мішта

Професійний стандарт «Фахівець з публічних закупівель» — крокуємо до професіоналізації закупівель

Професіоналізація закупівельників - один з напрямків, який зараз активно розвиває Мінекономрозвитку

Відмовитися від формату закупівель тендерними комітетами та поступово вводити до штатного розпису Pамовників фахівців з публічних закупівель — такі плани на найближче майбутнє у Мінекономрозвитку. І перший крок для цього — щойно затверджений професійний стандарт «Фахівець з публічних закупівель»


У сфері публічних закупівель давно говорять про потребу нового підходу до організації закупівельної діяльності, яку здійснюватимуть професійні фахівці з публічних закупівель. Законодавче підгрунтя для цього передбачає законопроект, створений, аби  гармонізувати національні закупівельні норми з нормами ЄС та  вдосконалити процес закупівель. Він пропонує низку змін, що будуть відображені у новій редакції Закону України «Про публічні закупівлі». 

Важливим етапом, що має спростити поступовий перехід на новий формат, стало розроблення професійного стандарту для професії «Фахівець з публічних закупівель». Протягом 2018 року команда Мінекономрозвитку працювала над ним спільно з групою експертів, до якої ввійшли фахівці-практики, представники бізнесу та громадських організацій, вишів та бізнес-шкіл. Експерти визначили ключові вимоги до компетентностей працівників, що слугуватимуть основою для формування професійних кваліфікацій фахівця з публічних закупівель, і акумулювали їх у професійному стандарті.

Професійний стандарт «Фахівець з публічних закупівель» конкретизував набір знань, умінь, трудових функцій та компетентностей до фахівців. Нещодавно він отримав позитивний висновок Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, а Мінсоцполітики затвердило його своїм наказом від 18.02.2019 № 234.

Проаналізуймо передумови створення професійного стандарту, аби зрозуміти, що зміниться з його появою у закупівельній діяльності Замовників.

Міжнародні зобов’язання щодо професіоналізації

На виконання статті 152 Угоди про асоціацію України з ЄС, КМУ своїм розпорядженням від 24.02.2016 № 175-р затвердив Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»). Цей документ для України — можливість виконати міжнародні зобов’язання у сфері публічних закупівель з адаптації законодавства до європейських та міжнародних стандартів.

Стратегія передбачає п’ять головних напрямів реформування публічних закупівель в Україні. Чільне місце серед них відведено розвитку системи професійної підготовки фахівців з питань публічних закупівель та професіоналізації у сфері публічних закупівель.

План заходів з реалізації Стратегії в частині професіоналізації сфери публічних закупівель передбачає:

 • поступову ліквідацію тендерних комітетів, що поєднана з поглибленим навчанням фахівців на основі сучасних методик та технологій;
 • запровадження кваліфікації «Спеціаліст з питань публічних закупівель» різного рівня;
 • установлення кваліфікаційних вимог до осіб, яких залучають до відповідних функцій в організаціях-Замовниках на різних етапах закупівлі. А саме до фінансового планування, підготовки специфікацій, маркетингу, організації процедур закупівлі, правового забезпечення та управління контрактами;
 • поступову заміну діяльності комітетів функціональними обов’язками фахівців, які залучені до публічних закупівель.

Огляд зарубіжних практик

Як відбувається працевлаштування фахівців сфери державних закупівель за кордоном

Грузія. Працівник Замовника обіймає посаду «професійний закупівельник» за загальними вимогами трудового законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку. Він може суміщати цю посаду з іншою роботою, що оплачується. Виняток — коли локальні нормативно-правові акти Замовника це забороняють.

Туреччина. Професії «закупівельник» взагалі не існує. Закупівлі проводять лише члени тендерних комітетів або уповноважені особи. Однак один тендерний комітет може обслуговувати кількох Замовників.

Словенія. Має місце окрема професія «експерт з укладення контрактів у сфері публічних закупівель в Республіці Словенія». Сертифікація фахівців у сфері публічних закупівель не обов’язкова. Замовник може найняти спеціальний експертний комітет для проведення процедур закупівель, а також зовнішніх консультантів — як на волонтерських засадах, так і за окрему плату.

Чорногорія. Працівник, який пройшов навчання за програмою у сфері публічних закупівель і отримав про це сертифікат, може обіймати посаду «професійний закупівельник». Такий працівник повинен мати вищу освіту, а ось досвід попередньої роботи до уваги не беруть.

Хорватія. Має місце професія «фахівець у сфері публічних закупівель». Особи за результатами проходження 50-годинної навчальної програми отримують сертифікат — на три роки з можливістю продовження. Працювати за сумісництвом таким особам законодавство не забороняє. Фахівець у сфері публічних закупівель може як бути найнятий до штату організації, так і працювати на засадах ad-hoc — тимчасово.

Дослідження закупівельної практики

За  Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII до складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. Якщо ж у штатному розписі Замовника службових (посадових) осіб менше, їх усіх включають до складу тендерного комітету. З огляду на цю вимогу і загальну кількість Замовників можна зробити висновок, що від їхнього імені у закупівельній діяльності задіяні понад 135 тис. працівників.

На замовлення Мінекономрозвитку аналітики Київської школи економіки провели дослідження в рамках профінансованого USAID проекту «Прозорість та підзвітність у державному адмініструванні та послугах (TAPAS)». Вони проаналізували фактичний стан закупівельної діяльності та перспективи впровадження до штатного розпису організацій-Замовників фахівця з публічних закупівель. Результати досліджень щодо поширеності, повноважень та витрат часу на закупівлі показали, що:

 • зі збільшенням кількості та вартості закупівель збільшується потреба в працівниках, які є фахівцями із закупівель. Адже зростає додаткове навантаження з організації та проведення закупівель;
 • у понад 80% Замовників закупівлі проводять тендерні комітети. Через уповноважених осіб закуповують лише 9,7% респондентів, а в 5,3% Замовників уповноважені особи відповідають лише за частину закупівель;
 • понад 80% організаторів закупівель підтвердили, що проведення закупівель є додатковим навантаженням до основних посадових обов’язків їхніх працівників, яке окремо не оплачують;
 • лише 7,58% організаторів закупівель оплачують роботу працівників за проведені закупівлі;
 • оплата праці та витрати на працівників тендерного комітету значно вищі, ніж витрати на одного фахівця.

Дослідження підтвердило також, що діяльність осіб, які відповідають за закупівельний процес, не описана жодними стандартами. Немає чітких і однозначних вимог до їхніх знань, умінь, навиків, освіти так валіфікації.

Підвищення компетенції закупівельників

Те, що нині немає професійного підходу до організації закупівельної діяльності, спричиняє постійні проблеми. З-поміж них:

 • не вистачає знань та навичок, як застосовувати законодавство у сфері публічних закупівель;
 • немає будь-якої мотивації отримувати такі знання;
 • високий рівень відповідальності та ризиків для членів тендерних комітетів;
 • існує непокритий дефіцит освічених та досвідчених фахівців із закупівель.

Що ж притаманне колективній формі організації процесу закупівель на основі тендерного комітету? Члени тендерного комітету працюють на безоплатній основі. Вони мають високий рівень ризику, відповідальності, але низьку матеріальну мотивацію, а часто й взагалі за зроблену роботу неотримують жодної компенсації.

Все це призводить до неефективних закупівель, що відбуваються від імені конкретної організації-Замовника. А в підсумку —до неефективного використання коштів платників податків і неналежного забезпечення потреб громадян.

Одним з кроків, аби виправити ситуацію, є впровадження єдиного професійного стандарту. Він:

 • сприятиме узгодженому розумінню вимог до осіб, що займаються закупівельною діяльністю;
 • створить передумови, щоб спростити перехід від формату роботи тендерних комітетівдо фахівців із публічних закупівель — уповноважених осіб;
 • визначатиме чіткі кваліфікаційні вимоги до них.

Професійний стандарт — затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій ( п. 2 розд. I Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 22.01.2018 № 74).

Професійні стандарти використовують в управлінні персоналом, зокрема, для: визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їх завдань, обов’язків та спеціалізації; визначення посадових завдань та обов’язків працівників, розроблення посадових інструкцій; організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; підбору, укомплектування штату працівниками.

Потрібні професійні стандарти й у сфері освіти. Вони дають змогу розробити освітні програми, навчально-методичні матеріали, стандарти оцінювання результатів навчання, присвоєння здобувачам професійних кваліфікацій.

Професію «Фахівець з публічних закупівель» за кодом КП2419.2 передбачає  Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Дерспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

З огляду на зарубіжний досвід та фактичний стан справ у сфері публічних закупівель, Мінекономрозвитку як уповноважений орган у сфері публічних закупівель радить впроваджувати у штатний розпис організацій-Замовників професійних фахівців з публічних закупівель. Ці фахівці виступатимуть надалі уповноваженими щодо закупівель особами з конкретизованим набором кваліфікаційних вимог та компетентностей, необхідних, аби виконувати покладені на них функції. А загалом такі дії Замовників сприятимуть професіоналізації сфери публічних закупівель.

Стаття із журналу "Держзакупівлі"

уповноважена особа, тендерний комітет,

Коментарі

Віктор 2021-09-02 14:17:56
Добрий день. У статті зазначено, що професія фахівець з публічних закуівель код 2419.2 згідно класиф. професій, але чому цієї професії не має класифікаторі?
Юлія 2021-04-15 17:31:39
Чудова стаття,все вірно сказано.дякуємо!