17.05.2021 Ольга Нос

Практичні поради щодо вимог матеріально-технічної бази при закупівлі харчування. Частина перша

актуальна інформація про вимоги матеріально-технічної бази при закупівлі харчування

Як купити якісне харчування? Практика оскаржень

Наприкінці березня Кабмін прийняв постанову, яка затверджує нові стандарти харчування для закладів освіти http://bit.ly/novi_normy. Вже з 1 вересня 2021 року ці стандарти набудуть чинності. Це важливий здобуток реформи харчування у школах та дитсадках. Але закупівельники знають, що стандарт це одне, а провести закупівлю вчасно і купити справді якісні товари/послуги – зовсім непросто. Тим більше, що основним завданням замовника є організація безперебійного харчування.

Для того, щоб замовники могли без проблем і вчасно купити харчування за новими нормами, у Prozorro розібрали основні помилки замовників та описали, як їх уникнути. Ми детально проаналізували практику АМКУ та розібрали основні помилки при закупівлях харчування. Матеріал вийшов великим, тому ми поділили його на 4 частини:

 •   Кваліфікаційний критерій наявність матеріально-технічної бази;
 •    Кваліфікаційний критерій наявність досвіду;
 •  Кваліфікаційний критерій наявність працівників необхідної кваліфікації;
 •    Технічні вимоги.

Впевнені, що наші поради допоможуть замовникам купити якісне харчування.

Першим ми публікуємо матеріал про основні помилки замовників під час опису вимог по кваліфікаційному критерію «наявність матеріально-технічної бази».

При підготовці матеріалів ми використовували інформацію про практику АМКУ з порталу  https://amcu.clarityapp.pro

Методичні рекомендації Мінекономіки щодо матеріально-технічної бази:

У своїх методологічних рекомендаціях щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти, які затверджені Наказом МЕРТУ № 2208 від 30.10.2020р (надалі – Методичні рекомендації), Мінекономіки рекомендує для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі відповідного обладнання та матеріально-технічної бази передбачати подання учасником закупівлі інформації про наявність техніки, обладнання, приміщень, складів, транспортних засобів, холодильного обладнання, тощо та копій документів, які підтверджують їх наявність та правовий статус (володіння, користування тощо).

Під час закупівлі кейтерингових послуг або Товарів замовник у тендерній документації може передбачати необхідність надання інформації про впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях.

У своїх Методичних рекомендаціях МЕРТУ зазначає, зокрема, таке:

До документів, копії яких надаються учасником процедури закупівлі, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) складів, приміщень, харчоблоків можуть належати:

 • договори про право власності або інші правочини, що підтверджують право власності учасника процедури закупівлі на об'єкти матеріально-технічної бази, завірені належним чином таким учасником;
 • договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу об'єктів матеріально-технічної бази та інші правочини, передбачені законодавством (у разі, якщо об'єкти матеріально-технічної бази належать учаснику процедури закупівлі не на праві власності), завірені належним чином таким учасником;
 • акти приймання-передачі об'єктів матеріально-технічної бази або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому підпункті, або законодавством, що підтверджують передання учаснику процедури закупівлі об'єктів матеріально-технічної бази, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною якого є третя особа, яка не є власником техніки, завірені належним чином таким учасником.
 • Учасникам процедури закупівлі необхідно підтверджувати у складі тендерних пропозицій інформацію щодо наявності експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження або державної реєстрації потужностей з виробництва та/або обігу харчових продуктів у випадках, визначених відповідно статтями 23 та 25 Закону про безпечність. Дана інформація зазначена у реєстрі операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, та державному реєстрі потужностей операторів ринку, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

  Під час закупівлі кейтерингових послуг або Товарів замовник у тендерній документації може передбачати необхідність надання інформації про впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях.

  До документів, копії яких надаються учасником процедури закупівлі, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) транспортним засобом можуть відноситися:

  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або інший документ, який відповідно до законодавства, посвідчує право власності (обліку), завірені належним чином;
  • договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу транспортного засобу та інші правочини, передбачені законодавством (у разі, якщо транспортний засіб належить учаснику процедури закупівлі не на праві власності), завірені належним чином таким учасником;
  • акт приймання-передачі транспортного засобу або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому пункті, або законодавством, що підтверджують передачу учаснику процедури закупівлі транспортного засобу, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною якого є третя особа, яка не є власником транспортного засобу, завірені належним чином таким учасником;
  • документ, копія якого належним чином завірена власником транспортного засобу, що підтверджує його право власності на транспортний засіб, у разі якщо учасником процедури закупівлі отримано зазначений транспортний засіб за договором суборенди, сублізингу або іншим правочином, стороною якого є третя особа, яка не є власником транспортного засобу;
  • договори суборенди, сублізингу транспортного засобу або інші правочини, укладені власником з третьою особою, яка не є власником транспортного засобу, та які підтверджують право орендодавця, лізингодавця та цієї третьої особи надавати її у користування, завірені належним чином таким учасником.
  • Договори та інші правочини, передбачені законодавством, мають бути чинні на день подання тендерної пропозиції та містити умови про можливість пролонгації строку їх дії на строк надання відповідних Послуг чи постачання Товарів, у разі якщо їх строк менше строку договору про закупівлю.

Які вимоги не варто встановлювати при закупівлі харчування:

При встановленні кваліфікаційного критерію «наявність матеріально-технічної бази», замовник має пам’ятати, що не потрібно вимагати наявність обладнання, яке не потрібно для виконання послуг з організації харчування. Також не варто обмежувати параметри такого обладнання певними моделями, ускладнювати спосіб документального підтвердження наявності такого обладнання, тощо.

На жаль, іноді замовники при описі того, яка саме матеріально-технічна база необхідна для виконання послуг, припускаються помилок, які суттєво обмежують коло потенційних учасників закупівлі, що призводить до оскарження таких умов в антимонопольному комітеті. Крім того, такі умови зменшують конкуренцію, що може впливати як на терміни поставки (у разі, якщо закупівля не відбудеться через відсутність конкуренції) так і на ціну пропозицій (якщо конкуренція невелика, учасникам немає сенсу понижувати ціну пропозиції). Розберемо основні помилки, яких варто уникати при встановленні кваліфікаційного критерію «наявність матеріально-технічної бази».

Які можуть бути оскарження в АМКУ:

Помилка

Приклад формулювання з тендерної документації

Номер закупівлі та висновок АМКУ та/або аргументація замовника

Вимагати підтвердження належного користування матеріально-технічною базою

У випадку володіння об’єктами матеріально-технічної бази не на праві власності, а

на праві користування, учасники закупівлі разом із правовстановлюючими документами

додають у складі тендерної пропозиції документи у формі листів-відгуків (рекомендацій),

що підтверджують належне користування обладнанням та матеріально-технічною базою

учасником закупівлі від імені власника (орендодавця) таких засобів за період 2018 та 2019

рр.

Разом із цим, учасники подають документ, що підтверджує проходження

технічного контролю, зазначених за довідкою транспортних засобів або лист-пояснення з

посиланням на положення Закону України "Про дорожній рух" №3353-XII від 30.06.1993

року зі змінами про відсутність законодавчих вимог в проходженні такого контролю.

UA-2020-12-18-015905-c

Виконати дану умову зможуть лише ті учасники, які у випадку володіння об’єктами матеріально-технічної бази не на праві власності, а на праві користування,

разом із правовстановлюючими документами нададуть у складі Пропозиції документи у формі листів-відгуків (рекомендацій), що підтверджують належне користування обладнанням та матеріально-технічною базою, від імені власника (орендодавця) таких

засобів за період 2018 та 2019, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання

Підтвердити, що учасник ознайомився з потужностями та матеріально-технічною базою їдальні та харчоблоку закладів освіти Замовника 

учасник повинен ознайомитись з матеріально-технічною

базою приміщень їдальні та харчоблоку закладу освіти особисто та надати у складі

тендерної пропозиції довідку у довільній формі щодо об’єкту закладу освіти, який

учасник відвідав для проведення досконалого аналізу матеріально-технічної бази їдальні та харчоблоку, з підписом керівника закладу освіти або уповноваженої особи, завірених

печатками.

UA-2020-12-18-015905-c

Виконати дану умову зможуть лише ті учасники, зможуть надати, зокрема, довідку у довільній формі щодо об’єкту закладу освіти, який учасник відвідав для проведення

досконалого аналізу матеріально-технічної бази їдальні та харчоблоку, з підписом керівника закладу освіти або уповноваженої особи, завірених печатками., що є

дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання.

Підтвердити наявність обладнання, яке не є необхідним для надання послуг.

Учасник повинен надати документальне підтвердження встановлення сепаратора жиру (уловлювача жиру) перед скидом стічних вод у каналізаційну мережу (надати копію договору з підрядною організацією на встановлення, сервісне обслуговування та очищення сепаратора жиру (уловлювача жиру) або будь-який інший документ, що підтверджує встановлення, сервісне обслуговування та очищення сепаратора жиру (уловлювача жиру)

UA-2021-03-16-003941-b

Наведена вище умова Документації не узгоджується з вимогами чинного законодавства, що не дає змоги учасникам належним чином оформити свої тендерні пропозиції, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання

Неконкретні вимоги до матеріально-технічної бази та можливість замовника при цьому відхилити учасника за недостатню матеріально-технічну базу

в довідці про наявність необхідного обладнання, учасник обов’язково зазначає те обладнання та його кількість, яка дозволяє замовнику об’єктивно визначити спроможність учасника надати послуги відповідної якості та у встановлені строки (здійснювати приготування їжі, зберігання продуктів харчування, а також збереження якості та температурного режиму готової їжі під час транспортування (гастроємності; термоконтейнери; ємності/бідони. В іншому випадку, замовник буде вважати, що учасник не відповідає кваліфікаційному критерію. Учасник має надати копії документів, що підтверджують наявність в нього обладнання, необхідного для надання послуг відповідно до предмету закупівлі. Документальне підтвердження наявності обладнання необхідного для забезпечення надання послуг надається по кожній одиниці, зазначеній учасником у довідці.

UA-2021-03-16-003941-b

Документація не містить окремих вимог до кількості обладнання, інформацію про яке має підтвердити учасник, що не дає змоги учасникам належним чином оформити свої тендерні пропозиції, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання

Обмеження розташування потужностей постачальника на певній відстані або в межах певного населеного пункту

Документально підтверджена наявність власних або орендованих

складських приміщень для зберігання відповідної до предмету закупівлі продукції на

території м. Одеси

UA-2020-01-02-000125-a 

За таких умов прийняти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, які мають власні або орендовані складські приміщення для зберігання відповідної до предмету закупівлі продукції на території м. Одеси, що є дискримінаційним до інших суб'єктів господарювання

Підтвердження, що учасник придбав певне обладнання

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

1) Гарантійним листом в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника:

що для транспортування готової їжі будуть використовуватися термоси або ємкості або ізотермічні контейнери, що щільно закриваються кришкою, з обов’язковим маркуванням страви, дати та часу приготування їжі, назвою лікувального закладу та відділення.

Додатково Учасники у складі Пропозиції повинні надати 1) видаткову накладну, що підтверджує, що Учасник дійсно закупив термоси або ємкості або ізотермічні контейнери; 2) платіжне доручення, що підтверджує оплату за такі термоси або ємкості або ізотермічні контейнери, проштамповане банком

UA-2020-11-11-010645-a

Скаржник: потенційні учасники могли мати необхідне обладнання, що було придбано значно раніше, що унеможливить надання відповідних документів.

АМКУ: взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть суб’єкти господарювання, які можуть надати саме наведені вище видаткову накладну та платіжне доручення, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання.

Наявність певної кількості обладнання

Учасник надає копії документів, що підтверджують наявність у учасника обладнання необхідного для надання послуг відповідно до предмету закупівлі (зокрема, але не обмежуючись: фритюрниця, гастроємкості (не менше 40 штук), кухонний комбайн, міксер, м’ясорубка, пароконвекційна піч, плита (не менше 4 штук), термос (не менше 15 штук), холодильні шафи (не менше 5 штук).

UA-2019-07-02-000440-a

Встановлення зазначеної вимоги Документації обмежує коло потенційних учасників Процедури закупівлі лише тими, у яких в наявності є саме описане в Документації обладнання в передбаченій Замовником кількості, зокрема, фритюрниця, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, зокрема, Скаржника.

Дії Замовника в частині встановлення наведеної вище вимоги порушують принципи здійснення закупівель недискримінація учасників (зокрема, Скаржника), та вимоги частини четвертої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.


закупівля, тендерна документація, амку,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.