13.02.2017 ДП "Прозорро"

Переговорна процедура закупівлі

Все, що потрібно знати про переговорну процедуру

Підстави для проведення переговорної процедури

Що варто знати про переговорну процедуру закупівлі? Це одна з трьох процедур, що передбачені Законом України "Про публічні закупівлі" і вона є єдиною неконкурентною процедурою. Інші, такі як відкриті торги та конкурентний діалог - конкурентні.

Давайте детальніше розглянемо чим же переговорна процедура закупівлі принципово відрізняється від двох інших процедур (відкритих торгів і конкурентного діалогу):

 • під час проведення переговорної процедури закупівлі не проводиться аукціон;
 • переговорна процедура не передбачає створення та публікацію тендерної документації;
 • строки проведення цієї процедури є мінімальними і можуть складати 11 днів (6 днів при певних умовах);
 • Замовник використовує переговорну процедуру як виняток і лише при наявності та документальному підтвердженні однієї із підстав, що перераховані в частині 2 статті 35 Закону та роз'яснені нижче.

Тож, які можуть бути підстави для проведення переговорної процедури закупівлі:

 • Закупівля творів мистецтва або закупівля, пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу.

Цю підставу можна застосувати при закупівлі, наприклад, програмного забезпечення у фірми, що має право інтелектуальної власності на продукт. Але Замовник повинен обґрунтувати, що йому потрібен саме цей продукт, і йому технічно не підходить якийсь із аналогів.

 • Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Найбільш поширена підстава для застосування переговорної процедури закупівлі. Зазвичай застосовується при здійсненні закупівлі, наприклад, електричної енергії, послуг з її передавання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення.

Законом не визначено перелік документів, якими Замовник повинен обґрунтовувати відсутність конкуренції. Проте, це може бути, наприклад, посиланням на Зведений перелік суб’єктів природних монополій, який підтверджує відсутність конкуренції на відповідному ринку.

Щодо закупівлі природного газу! 1) Закупівлі природного газу можуть здійснюватися у ліцензованих постачальників як шляхом проведення відкритих торгів, так і шляхом проведення переговорної процедури закупівлі. 2) Закупівля послуг з розподілу природного газу у оператора газорозподільної системи – шляхом застосування переговорної процедури закупівлі (згідно роз’яснення Мінекономрозвитку від 01.12.2015 року вих. № 3302-05/40083-06 «Щодо закупівлі природного газу та послуг з розподілу природного газу»).
 • Нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання Замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням Замовника щодо кожної процедури.

Замовник може застосувати цю підставу лише при здійсненні закупівлі товарів/послуг/робіт для негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, якщо немає часу для проведення відкритих торгів.

Способом підтвердження може бути документ Комісії з надзвичайних ситуацій, яка має зафіксувати факт виникнення надзвичайної ситуації шляхом складання відповідного Акту/протоколу тощо.

 • Якщо Замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості Постачальників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до Постачальника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені Замовником у тендерній документації.
На що варто звернути увагу при застосуванні цієї підстави для проведення переговорної процедури закупівлі: 1) причиною відміни торгів має бути саме подання до участі в них менше двох тендерних пропозицій; 2) обидві відміни торгів мали здійснюватись саме за Законом України «Про публічні закупівлі», згідно Інфолиста Мінекономрозвитку від 15.07.2016 № 3302-06/21890-07; 3) вимоги до предмету закупівлі та до Постачальника не мають відрізнятись від тих, що були визначенні в тендерній документації при проведенні відмінених торгів.

Способом підтвердження можуть бути два Звіти про результати проведення процедури закупівлі, в яких вказано підставою відміни тендеру - подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

 • Потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Наприклад, Замовник придбав обладнання. Згодом у Замовника виникає необхідність обслуговувати це обладнання, і виявляється, що сертифіковані спеціалісти, які можуть його обслуговувати, є лише у фірми, в якої Замовник придбав дане обладнання. Отже, отримання Замовником послуг з обслуговування вказаного обладнання у когось іншого може призвести до виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією обладнання.

 • Необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Наприклад, Замовник проводить закупівлю робіт з капітального ремонту даху будівлі. Замовник провів відкриті торги, уклав договір на виконання даних робіт з переможцем тендеру (Підрядником), Підрядник розробив проектно-кошторисну документацію, почався ремонт. При проведенні ремонту з'ясувалось, що лаги на даху не в такому хорошому стані, як розраховували раніше, і їх необхідно замінити. Ці додаткові роботи не можна було передбачити раніше, і вони не були включені до проектно-кошторисної документації. В такому разі Замовник може застосувати переговорну процедуру закупівлі і укласти договір з тим самим Підрядником, якщо сума цього договору не перевищуватиме 50 відсотків вартості основного договору.

 • Закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або введених в дію відповідно до закону рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Ця підстава, в основному, застосовується Міністерством юстиції України - органом, відповідальним за здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України.

Проте, якщо здійснюється урегулювання спорів, розгляд у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, пов'язаних із виконанням державних боргових зобов'язань України, то захист інтересів держави України у таких справах здійснює Міністерство фінансів України разом з Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України.

Захист прав та інтересів України під час вирішення міжнародних спорів за участю України та інших суб’єктів міжнародного права здійснює Міністерство закордонних справ України.

Ця підстава може застосовуватись при наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України або Указу Президента, яким вводиться в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Якщо у Вас наявна одна з цих підстав, то Ви можете проводити переговорну процедуру закупівлі. Тепер ми розглянемо, що для цього потрібно, і яка послідовність дій має бути виконана.

Оформлення рішення про застосування переговорної процедури 

Хоч це прямо і не передбачено статтею 35 Закону, але спочатку має бути рішення тендерного комітету про застосування переговорної процедури. Це рішення оформлюється у вигляді протоколу. З прикладами протоколів можете ознайомитись за посиланням.

Які пункти може містити цей протокол:

 1. Посилання на підставу для застосування переговорної процедури закупівлі, перелік яких наведений вище та зазначений в частині 2 статті 35 Закону.
 2. Обґрунтування - посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
 3. Один або декілька кваліфікаційних критеріїв, відповідно до статті 16 Закону, що встановив Замовник до Постачальника/Постачальників та перелік документів, що має надати Постачальник/Постачальники на підтвердження відповідності цим критеріям. У частині 3 статті 16 Закону встановлюються випадки, коли кваліфікаційні критерії не застосовуються.
 4. Найменування Постачальника (Постачальників), який (які) запрошуються для проведення переговорів.
 5. Інформацію про предмет закупівлі, вартість закупівлі, строки поставки товару/надання послуг/виконання робіт та письмове підтвердження від Постачальника/Постачальників поставку товару/надання послуг/виконання робіт відповідно до вимог Замовника.
 6. Документи, що підтверджують повноваження представника Постачальника (Постачальників) на підписання протоколу, складеного за результатами проведення переговорів, статутні документи Постачальника, тощо.

Порядок проведення переговорної процедури закупівлі

Замовник спочатку проводить переговори з Постачальником/Постачальниками, між ними визначається вартість договору, відповідність Постачальника/Постачальників кваліфікаційним критеріям, а товару - технічним вимогам тощо. За результатами проведених переговорів Замовник приймає рішення про намір укласти договір (оформлює його знову ж таки протоколом тендерного комітету). В особистому кабінеті на Майданчику заповнює форму повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівлі (форма повідомлення затверджена наказом МЕРТУ № 490 від 22.03.2016), оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу. Це повідомлення має бути опубліковане протягом одного дня з дня прийняття рішення. Замовник укладає договір про закупівлі, але не раніше, ніж через 10 днів* з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

*Виключення! Договір про закупівлю може бути укладений за скороченою процедурою, тобто не раніше, ніж через 5 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, якщо:

 • переговорна процедура застосовується згідно підстави, що наведена в п.3 ч.2 ст.35 Закону України "Про пубічні закупівлі"
 • закуповується нафта, нафтопродукти сирі, електрична енергія, послуги з її передавання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, гарячої води, опалення, водопостачання та/або водовідведення; послуги поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів; телекомунікаційні послуги, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуги з централізованого опалення/водопостчачання та послуги з перевезення залізничним транспортом загального користування).

Загальна схема проведення переговорної процедури закупівлі виглядає так, як на малюнку.

Схема переговорної процедури

Що публікувати під час проведення переговорної процедури 

Давайте детальніше розглянемо, що публікується на веб-порталі (prozorro.gov.ua) та в які строки при проведенні переговорної процедури закупівлі:

 • повідомлення про намір укласти договір - протягом 1 дня з дня прийняття рішення про намір укласти договір (оприлюднює Замовник);
 • договір про закупівлю - протягом 2 днів з дня його укладення (оприлюднює Замовник);
 • звіт про результати проведення процедури закупівлі - автоматично формується електронною системою та оприлюднюється на порталі протягом 1 робочого дня після оприлюднення Замовником договору про закупівлю;
 • повідомлення про внесення змін до договору - протягом 3 днів з дня внесення змін (оприлюднює Замовник);
 • звіт про виконання договору – протягом 3 днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання (оприлюднює Замовник).
 На відміну від переговорної процедури за Законом України "Про здійснення державних закупівель", в даному випадку не потрібно публікувати окремо "Інформацію про застосування переговорної процедури" і окремо "Повідомлення про акцепт пропозиції". Ви публікуєте лише "Повідомлення про намір укласти договір".

Публікація повідомлення про намір укласти договір 

При публікації повідомлення про намір укласти договір Ви повинні обрати з випадаючого списку тільки одну з умов застосування переговорної процедури закупівлі, що були наведені в першому розділі цієї статті та в текстовому полі маєте надати обґрунтування застосування переговорної процедури в довільній формі (формі тексту).

Якщо у Вас в переговорах брав участь лише один Постачальник, то при заповненні форми повідомлення про намір укласти договір, вказуючи інформацію про Постачальника, Ви повинні зазначити два моменти:

 • "Переможець переговорів";
 • "Відповідає кваліфікаційним критеріям".

Якщо в переговорах брало участь два або більше Постачальників, то, заповнюючи форму, Ви повинні вказати інформацію про кожного з них. Постачальників у процедурі закупівлі Ви визначаєте як "Учасник переговорів" та "Не відповідає кваліфікаційним критеріям", Переможця переговорної процедури закупівель Ви позначаєте "Переможець торгів" та "Відповідає кваліфікаційним критеріям".


Підстави для відміни переговорної процедури

Якщо Вам необхідно відмінити процедуру закупівлі, то Ви можете зробити це за наявності таких умов:

 • Якщо Замовником допущено порушення, що вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі.
 • Неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель. Наприклад, Замовник застосував переговорну процедуру закупівлі, але при цьому фактично не мав підстав для її застосування, тож і документально не може обґрунтувати застосування переговорної процедури.
 • Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. Наприклад, Замовник провів переговори з Постачальником, оприлюднив повідомлення про намір укласти договір, і в час до підписання договору відпала потреба в цій закупівлі.
 • Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Наприклад, Замовник провів переговори з Постачальником, оприлюднив повідомлення про намір укласти договір, але йому скоротили видатки на закупівлю даного товару, роботи чи послуги.
 • Непідписання Постачальником договору про закупівлю протягом 35 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

*Виключення! Процедура відміняється в разі непідписання договору про закупівлю протягом 20 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, якщо:

 • переговорна процедура застосовується в разі нагальної потреби в закупівлі згідно підстави, що наведена в пункті 3 частини другої статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі”;
 • закуповується нафта, нафтопродукти сирі, електрична енергія, послуги з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, гарячої води, опалення, водопостачання та/або водовідведення; послуги поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційні послуги, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуги з централізованого опалення/водопостачання та послуги з перевезення залізничним транспортом загального користування.
переговорна процедура, процедури, Закон України про публічні закупівлі, відміна, процедура,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.