10.12.2018 ДП "Прозорро"

Закупівля електроенергії на 2019 рік

Детально про специфіку закупівлі електричної енергії

Постачальник універсальних послуг, оператор системи розподілу та інші визначення


Давайте для початку визначимось з поняттями.

Електропостачальник - суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу;

Оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;

Постачальник "останньої надії" - визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу;

Постачання електричної енергії  - продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії.

Розподіл електричної енергії (далі - розподіл) -транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Постачальник універсальної послуги - визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги

Споживач — це фізична особа, у тому числі фізична особа —підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власногоспоживання. ( п. 84 ч. 1ст. 1 Закону № 2019)

Універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України

 

Нормативно-правові акти, що діють на ринку електричної енергії

   

Закон України “Про ринок електричної енергії” № 2019

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії” - основний документ, що регулює взаємовідносини між споживачем та електропостачальником.

Постанова НКРЕКП  від 14.03.2018  № 308“Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 310 “Про затвердження Кодексу систем розподілу”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 309 “Про затвердження Кодексу систем передачі”

Постанова від  НКРЕКП 14.03.2018  № 311 “Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії


Зміни на ринку електричної енергії

Згідно Закону України “Про ринок електричної енергії” (далі- Закон 2019) через 18 місяців з дня набрання чинності Законом 2019, тобто з 11.12.2018р.,  оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії. Постачання та розподіл має здійснюватись різними господарськими суб’єктами.

Виключенням може бути ситуація, коли оператор системи розподілу має менше 100 тисяч приєднаних споживачів та його середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії не перевищує 20 мільйонів кВт·год. В такому разі регулятор має право прийняти рішення про звільнення такого оператора системи розподілу від виконання вимог статті 47 Закону.

Також, не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом 2019 ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом підлягають анулюванню.

При цьому після анулювання зазначених ліцензій діяльність з розподілу електричної енергії повинна здійснюватися оператором системи розподілу на підставі нової ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, а діяльність з постачання електричної енергії –електропостачальником (у тому числі новоствореним у процесі відокремлення) на підставі нової ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданих НКРЕКП відповідно до закону.

Наразі НКРЕКП розпочато видачу нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії відповідним суб’єктам господарювання та здійснюються необхідні заходи щодо оптимізації та забезпечення оперативності цього процесу. Відповідні рішення НКРЕКП передбачають:

1) видачу ліцензії на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії відповідному суб’єкту господарювання, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року;

2) анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідного суб’єкта господарювання з 01 січня 2019 року.

Таким чином, щоб забезпечити власне споживання електричної енергії (починаючи з 2019 року) Замовники повинні здійснювати окремо закупівлю послуг з розподілу електричної енергії та закупівлю електричної енергії(товару), укласти відповідні договори, з урахуванням строків проведення відповідних процедур, а також дати видачі нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії. При цьому необхідно враховувати послідовність укладення відповідних договорів, оскільки згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312,умовою постачання електричної енергії споживачу є наявність у споживача укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Тому на момент фактичного укладення Замовником договору з постачальником електричної енергії (переможцем відкритих торгів), має бути вже укладено договір на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії між Замовником та оператором системи розподілу.

 

Як визначити очікувану вартість закупівлі


Очікувана вартість закупівлі послуг з розподілу

Виходячи з очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 2019 рік та тарифу на розподіл електричної енергії, затвердженого для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік.

На початку грудня 2018 року  НКРЕКП затвердила тарифи на розподіл електричної енергії для всіх операторів систем розподілу.

При цьому слід зазначити, що проекти рішень щодо величини тарифу на розподіл електричної енергії відповідних операторів систем розподілу проходять процедуру відкритих обговорень, та будуть відомі раніше – оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

Очікувана вартість закупівлі електроенергії

У зв’язку з тим, що ринок електричної енергії тепер є конкурентним, відповідно ціни на ньому вільні, тож у Замовників виникає потреба формувати очікувану вартість закупівлі.

По-перше, для того, щоб сформувати очікувану вартість закупівлі необхідно визначитись з обсягом електроенергії, який Ви плануєте купити у відповідному періоді. Це просто зробити на основі показників попередніх періодів. Якщо планується закупівля електроенергії на певний місяць, пору року тощо, то порівнювати найкраще з аналогічним періодом минулого року, адже споживання електроенергії має в тому числі і сезонний характер.

По-друге, необхідно зрозуміти ціни на ринку електроенергії,щоб визначити ціну за одиницю товару, яку необхідно закладати в очікувану вартість. Для цього можна зробити моніторинг тарифів:

  • провести переговори з ринком, звернувшись до кількох постачальників;
  • ознайомитись з інформацією щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що публікується щоквартально по сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=34869

Прорахувавши наведені вище показники Ви зможете сформувати очікувану вартість своєї закупівлі.

Постачальник універсальних послуг


Статтею 63 Закону 2019 регулюється діяльність постачальника  універсальних послуг. Універсальні послуги надаються постачальником таких послуг побутовим та малим непобутовим споживачам.

Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Замовники у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» не підпадають під категорію малий непобутовий споживач (так як не є суб’єктами малого підприємництва відповідно до статті 55 Господарського кодексу України).

То як же замовнику закуповувати електроенергію на 2019 рік?

 

Як купити електроенергію на 2019 рік

Як вже було написано раніше, якщо Ви Замовник в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”, то закуповуючи електроенергію маєте проводити відкриті торги. Тобто, продаж електричної енергії Замовникам має здійснюватися за вільними (ринковими) цінами. При цьому,відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Правилами роздрібного ринку електричної енергії передбачено примірний договір про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії).

Проте, згідно Закону 2628-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” (далі- Закон 2628): Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року,універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії" для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону".

Замовники не зобов’язані здійснювати закупівлю і постачальника універсальних послуг, проте, мають таке право.

Якщо Ви не оберете електропостачальника до визначеної дати

Якщо споживач не обере електропостачальника, постачання електричної енергії такому споживачу впродовж не більше 90 календарних днів буде здійснюватися Постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону № 2019, який буде визначений за рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу.

Також, варто зважити на те, що згідно змін, внесених Законом 2628 до Закону 2019 КМУ без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою

статті 64 Закону 2019, має визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року тимчасово, до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника "останньої надії", одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)".

При цьому, тарифи на електричну енергію, що постачатиметься Постачальником «останньої надії» будуть значно вище роздрібних тарифів постачальника електричної енергії. Додатково звертаємо увагу, що відповідно до пункту 6 Правил роздрібного ринку після укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії договори про користування електричною енергією та договори про постачання електричної енергії продовжують свою дію в частині регулювання відносин щодо заборгованості/переплати за цими договорами з відповідними правами та обов’язками, пов’язаними з такою заборгованістю/переплатою, а також щодо нарахування пені, неустойки, обмеження та припинення постачання електричної енергії тощо.

 

електроенергія, закупівлі, очікувана вартість, планування,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.