29.11.2022 Денис Левченко

Нова практика рішень АМКУ по відкритим торгам з Особливостями

Рішення антимонопольного комінетету по торгам з Особливостями

Хочемо ознайомити Вас із рішенням АМКУ від 17.11.2022 № 6781-р/пк-пз в закупівлі Послуг з обрізки, вирізки дерев на території м. Ужгорода (ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) у відкритих торгах з особливостями. 

Замовник зазначив, що Пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП).  Один з учасників процедури наклав на пропозицію уніфікований електронний підпис (УЕП).

АМКУ прийняв це до уваги, та своїм рішенням дозволив надати можливість учаснику на виправлення даної помилки впродовж 24 годин. 

Виходячи з цього, на думку АМКУ, при прийнятті рішень Замовник може брати до уваги таку практику, та надавати можливість змінити підпис, надавши Учаснику 24 години на виправлення даної помилки. 

З описом та результатами даного рішення можна ознайомитись на сторінках 14-16 рішення від 17.11.2022 № 6781-р/пк-пз.

Відповідно до рішення бачимо:

Пропозиція зазначеного учасника не містить саме кваліфікований електронний підпис. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах Пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей. 

Відповідно до пункту 40 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. 

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. 

Згідно з частиною дев'ятою статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. 

Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 40 Особливостей та частини дев'ятої статті 26 Закону. 

Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Замовник порушив вимоги пункту 40 Особливостей та частини дев'ятої статті 26 Закону. 

Також, враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з підстав, наведених у протоколі від 03.11.2022 № 79. 

Враховуючи викладене, Замовник неправомірно відхилив Пропозицію Скаржника з підстав, наведених у протоколі від 03.11.2022 № 79, зокрема, посилаючись в протоколі відхилення на норму Особливостей, зазначену в пункті 1 мотивувальної частини цього рішення, Замовник порушив вимоги пункту 41 Особливостей. 

Відповідно до пункту 52 Особливостей оскарження відкритих торгів відбувається відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей. 

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення: 17

 1) про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про процедури закупівлі, передбаченої цим Законом);

2) про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі. 

Враховуючи викладене, права та законні інтереси Скаржника можуть бути захищені шляхом зобов’язання Замовника скасувати рішення про відхилення Пропозиції Скаржника та рішення про визначення переможця Процедури закупівлі. 

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини шістнадцятої статті 18 Закону. 

Враховуючи наведену вище інформацію, наявні підстави для задоволення Скарги частково. 


амку, орган оскарження, оскарження,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.