20.05.2021 Ольга Нос

Критерій працівників відповідної кваліфікації при закупівлі послуг харчування

актуальна інформація щодо критеріїв працівників відповідної кваліфікації

Рекомендації Мінекономіки щодо критерію працівників:

 • У разі, якщо замовником установлюється такий кваліфікаційний критерій, як наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, інформація для підтвердження цього кваліфікаційного критерію може подаватися таким учасником у вигляді довідки.

  • Інформація, зазначена у довідці, може бути підтверджена копіями документів, завіреними учасником процедури закупівлі:
  • трудових книжок; або
  • наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво (за наявності); або
  • цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні учасником процедури закупівлі протягом усього терміну виконання договору про закупівлю; або
  • інших документів, передбачених законодавством, та які підтверджують наявність правовідносин учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками.
  • Рекомендовано передбачати в тендерній документації подання копій документів про освіту відповідних працівників, документального підтвердження проходження такими працівниками навчання з питань гігієни та розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та копії чинних медичних книжок з відмітками про проходження ними обов'язкового профілактичного медичного огляду.
  • Розрахунок чисельності працівників (технолог, повар, кухонний робітник, комірник тощо), які безпосередньо беруть участь у наданні Послуг, рекомендовано здійснювати відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603.

  Як краще встановити критерій наявності працівників

  При встановленні кваліфікаційного критерію «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», радимо замовникам керуватись наступними принципами:

  • Не потрібно вимагати від учасника  наявності працівників, які не потрібні для виконання послуг з організації харчування;
  • Не ускладнювати та не обмежувати спосіб підтвердження інформації про наявність працівників, які мають необхідну кваліфікацію та досвід;
  • Не обмежувати форми працевлаштування;
  • Не встановлювати обмежень щодо стажу роботи працівників та часу роботи на певній посаді.

  У разі встановлення вимог, які обмежують коло учасників, такі умови можуть бути оскаржені, що потенційно може призвести до невиконання термінів початку надання послуг.

  Приклади оскаржень критерію наявності працівників при закупівлі послуг харчування:

  Помилка

  Приклад формулювання з ТД

  Номер закупівлі та висновок АМКУ

  Наявність в учасника працівників, які не є необхідними для надання послуг харчування

  Обов’язково наявність в штаті або залучених на договірних засадах Учасника

  техніка-технолога, лікаря-епідеміолога, лікаря-дієтолога або осіб, які виконують такі

  функції згідно посадової інструкції з наданням документу про відповідну освіту.

  UA-2020-12-18-015905-c

  Виконати дану умову зможуть лише ті учасники, які мають в штаті або залученими

  на договірних засадах, зокрема, лікаря-епідеміолога, лікаря-дієтолога, що є

  дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання.

  Наявність у працівників учасника посвідчень/сертифікатів, які не є необхідними для виконання послуг

  Учасник повинен вказати не менше одного працівника у штаті Учасника, який пройшов навчання згідно "Правил безпеки системи газопостачання України" та зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати відповідне документальне підтвердження, а саме оригінал або копію посвідчення про проходження навчання згідно "Правил безпеки системи газопостачання України" такого працівника та витяг з протоколу згідно якого особа може бути призначена, як особа відповідальна за газове господарство, які чинні на дату кінцевого строку подання пропозицій.

  UA-2020-11-11-010645-a

  Скаржник повідомляє, що здійснює свою діяльність на зареєстрованій потужності, до якої відсутнє підведення газопостачання.


  АМКУ: взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть суб’єкти господарювання, які мають не менше одного працівника у штаті Учасника, який пройшов навчання згідно "Правил безпеки системи газопостачання України", що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання

послуги харчування, оскарження, амку,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.