04.06.2024 Катерина Мисак

Формальні та неформальні помилки. Або що можна виправляти за 24 години?

Підстави для надання 24 годин на виправлення невідповідностей

Катерина Мисак,

фахівчиня відділу розвитку державних закупівель майданчика Zakupivli.Pro

На сьогоднішній день, при проведенні процедур закупівель відкриті торги з особливостями та спрощена закупівля, - замовники можуть надавати 24 години на виправлення невідповідностей при перевірці тендерної пропозиції учасників, а в учасників, в свою чергу, є можливість виправити свої помилки і отримати другий шанс.

Що передбачає Постанова 1178

При проведення відкритих торгів з особливостями, п.43 Постанови № 1178  від 12.10.2022 р.(далі-Постанови) передбачено: якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж 2 р. д. до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Дії учасника після розміщення вимоги щодо усунення невідповідностей

Учасник має протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції. Якщо до кінця розгляду тендерної пропозиції залишилось менше ніж 2 р.д., замовник може продовжити термін розгляду і надати 24 години.

Чи можна надати 24 години на виправлення у спрощеній закупівлі

У разі проведення спрощеної закупівлі на допорогові та надпорогові суми відповідно до законодавства, також передбачено надання 24 години на виправлення помилок, якщо до кінця розгляду тендерної пропозиції залишилось менше ніж 2 р.д. але звертаємо вашу увагу, що кваліфікація учасника триває не більше 5 р.д. без можливості продовжити термін розгляду.

У цій темі ми детально розберемо, на що саме замовник може дати 24 години на виправлення, і що таке ці невідповідності.

Але спочатку, повернемось до законодавчої бази. Відповідно до Постанови, під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Коли Замовник не може надати 24 години на виправлення невідповідностей учаснику?

Доходимо висновку, що замовник не може дати учаснику 24 години на виправлення коли:

  • відсутнє забезпечення тендерної пропозиції;
  • відсутні документи в розділі технічних та якісних характеристиках предмета закупівлі, якщо такі вимагались;
  • якщо виправлення в технічній специфікації призведе до зміни предмета закупівлі, найменування товару, марки, моделі тощо.

Але важливо звернути увагу, на п. 44 Постанови, коли замовник відхиляє тендерну пропозицію без права надання 24 години на виправлення. Детальні причини відхилення описані в п. 47 Постанови, незважаючи на те, що такі не пов’язані з технічними характеристиками.

Виникають ситуації, коли замовник не знає чи має право на законодавчому рівні давати 24 години на виправлення невідповідностей. До прикладу: сертифікати якості подані учасником іноземною мовою, відсутні аналогічні договори, помилки в специфікаціях, тендерне забезпечення містить описки, тощо. В такому випадку, треба керуватись тендерною документацією до закупівлі і враховувати всі вимоги які там викладені.

Законом про Публічні закупівлі, ст. 22, ч.2, п. 13 передбачено, що замовник в своїй тендерній документації має вказати мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції. Якщо учасником це правило порушене у частині технічних специфікацій, і сертифікати він надав іноземною мовою, то тут не діє правило 24 годин.

Також важливо пам’ятати, що наданння 24 години на виправлення невідповідностей стосується лише документів, які вимагаються в тендерній документації. Зокрема, якщо учасник подає довідку яка містить помилки в технічних характеристиках, але замовник її в тендерній документації не вимагав, то така пропозиція не відхиляється. 

Про формальні помилки та як вони впливають на перебіг закупівлі

У тендерній документації зазначається опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Тобто замовник продовжує розгляд тендерної пропозиції не зважаючи на формальні помилки.

Якщо замовник досконало підготує тендерну документацію, то питань щодо надання 24 години на усунення невідповідностей в нього не виникне. Тож не варто в технічній документації вимагати гарантійні листи або довідку про підписантів.

Бажаємо вдалих закупівель і нехай ваш час буде заощаджено!

24 години, тендерна документація, виправлення,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.