25.09.2022 Медіаресурс професійних закупівель

Документи, які підтверджують країну походження товару

актуальна інформація щодо документів для підтвердження країни походження товару

Питання документального підтвердження країни походження товару досить актуальне для закупівельників. Цю інформацію замовник зазначає під час оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю. Також на законодавчому рівні закріплено обмеження щодо закупівель за бюджетні кошти товарів з певних країн. Крім того, для закупівлі товарів з певних країн не потрібно підтвердження ступеню локалізації. Це означає, що замовникам вкрай необхідно орієнтуватися, за допомогою яких документів перевірити країну походження товару.

Країні походження товару присвячений цілий Розділ ІІ Митного кодексу України (далі – МКУ). Відповідно до частин 2 та 3 статті 36 МКУ країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених МКУ. Під країною походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.

Згідно з частиною 1 статті 40 МКУ у разі, якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки згідно з положеннями статті 40 МКУ.

Стаття 43 МКУ встановлює перелік документів, які підтверджують країну походження товару. До них відносяться:

1) Сертифікат про походження товару.

Сертифікат про походження товару — це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару.У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений дублікат.

Роботи з визначення країни походження товарів/послуг, а також оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари/послуги виконуються Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами згідно із Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» (№671/97-ВР від 02.12.97).

2) Засвідчена декларація про походження товару.

Засвідчена декларація про походження товару — це декларація про походження товару, засвідчена державною організацією або компетентним органом, наділеним відповідними повноваженнями.

3) Декларація про походження товару.

Декларація про походження товару — це письмова заява про країну походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару.

4) Сертифікат про регіональне найменування товару.

Сертифікат про регіональне найменування товару — це документ, який підтверджує, що товари відповідають визначенню, характерному для відповідного регіону країни, та виданий компетентним органом відповідно до законодавства країни вивезення товару.

Важливо! У разі, якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митним органом встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати митному органу для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару додаткові відомості. Додатковими відомостями про країну походження товару є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару.

З вищевикладеного слідує, що є основний перелік документів, які підтверджують країну походження та додатковий перелік документів, в яких можуть міститися відомості про країну походження товару.

Інформація про країну походження товару потрібна замовникам, зокрема, для:

1) дотримання норм законодавства щодо заборони ввезення на територію України товарів з певних країн (наприклад, росії та білорусі);

2) оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю;

3) використання винятків щодо застосування норми щодо локалізації виробництва.

Для того, щоб визначити країну походження товару, замовник може встановити в документації закупівлі відповідні вимоги до учасника.

Вимоги щодо подання документів, що посвідчують країну походження товару замовник має встановити в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, наприклад, в розділі щодо технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі, а також в проєкті договору про закупівлю.

Якщо ви здійснюєте закупівлю згідно з Постановою КМУ № 169 в порядку проведення спрощених закупівель, Вам напевне знадобиться зразок протоколу про затвердження оголошення та вимог до предмета закупівлі, який розміщений на Медіаресурсі професійних закупівель за покликанням:  https://mediaresource-pz.com.ua/?p=34880.

документи, Постанова 169,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.