17.08.2022 TNDR платформа

Закупівлі, що здійснюються для підготовки до проведення опалювального сезону: підстава для укладання прямого договору за Постановою № 169 з 10.08.22

Інформація у даній статті була дійсна до виходу Постанови №1178 від 12.10.2022р. що набрала чинність 19.10.2022р. Наразі актуальна інформація щодо здійснення закупівель є  тут

10.08.2022, набрала чинності постанова Кабміну від 02.08.2022 № 874 (офіційне опублікування: Урядовий кур’єр, 2022, 08, 10.08.2022, № 172 (7293)), якою внесено чергові зміни до постанови Кабміну від 28.02.2022 № 169 (зі змінами). Цими змінами доповнено перелік виключних підстав для придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу, а саме:

«публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для:

 • проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту;
 • будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб;
 • будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування захисних споруд цивільного захисту, зокрема подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів;
 • підготовки до проведення опалювального сезону».

Крім цього змінено пункту 5-1 Постанови № 169, а саме доповнено його словами «сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи» після слів «військові адміністрації». Тож нова редакція пункту 5-1 Постанови № 169 така:

«військові адміністрації, сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг».

У матеріалах на платформі TNDR.:

ми розібралися з умовами застосування нових підстав та проаналізували їх. У цій статті пропоную розглянути, які товари, роботи та послуги замовники можуть закуповувати без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу для підготовки до проведення опалювального сезону.

Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 затверджено Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – Правила), які поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та ГВП), а також на споживачів теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, а також встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 розділу ІІ Правил власник теплового господарства юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа,яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство.

Згідно з абзацом 3 пункту 1 розділу ІІ Правил теплове господарство — теплове устатковання, призначене для виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання теплової енергії (джерела теплової енергії, теплові установки, теплові мережі, теплові пункти, системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання).

Для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств у термін до 15 квітня видають розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) щодо розробки планів організаційно-технічних заходів (пункт 1 розділу ІV Правил).

Перед початком опалювального періоду суб'єкти відносин у сфері теплопостачання проводять перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи.

До 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні джерел теплової енергії, теплових мереж, теплових пунктів, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.

Згідно з пунктом 3 розділу V Правил власники джерел теплової енергії або уповноважені ними органи повинні:

 •  до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
 •  розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 •  забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 •  розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання ПЕР, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 •   забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог НТД;
 •  забезпечити можливість переведення джерел тепла на резервні види палива відповідно до НТД;
 •   розробити та забезпечити виконання заходів щодо надійної і безпечної роботи всього основного та допоміжного устатковання теплового господарства;
 •  згідно з затвердженим графіком провести роботи на ДТ з профілактики, ремонту і заміни устатковання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електромереж та обладнання джерел, автономного електро- і водопостачання та виконати повірку ЗВТ;
 • провести промивання, випробування котлоагрегатів водопідігрівальних установок, теплопроводів, систем опалення, вентиляції та ГВП джерела, а також налагоджувальні роботи основного та допоміжного устатковання відповідно до вимог НТД;
 • відновити за необхідності обмурування котлоагрегатів та щільність газоповітряних трактів.

Відповідно до пункту 1 розділу VІ Правил власники теплових мереж або уповноважені ними органи під час підготовки обладнання теплових мереж до опалювального періоду повинні:

 •  до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
 •  розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечити їх виконання;
 •  вжити заходів щодо дотримання температурного графіка і режимних карт роботи ТМ. Температурний графік роботи теплових мереж повинен забезпечувати якісне теплопостачання споживачів відповідно до вимог НТД;
 •  забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку робочих програм з проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, розрахункову температуру, теплові та гідравлічні втрати відповідно до вимог НТД;
 •   провести роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи ТМ;
 •   провести гідравлічні випробування устатковання ТМ на щільність та міцність;
 •  виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів;
 •   привести стан охоронних зон ТМ у відповідність до НТД;
 •   виконати промивання устатковання та трубопроводів ТМ.

Пунктом 1 розділу VII Правил визначено, що власники теплових пунктів або уповноважені ними органи під час підготовки обладнання теплових пунктів (ЦТП, ІТП) до опалювального періоду повинні:

 •   до 1 квітня поточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання;
 •   розробити графіки та провести ремонтно-профілактичні роботи на устаткованні ТП;
 •   перевірити у встановленому порядку надійність електро- і водо постачання ТП;
 •   забезпечити наявність принципових схем парової та водяної мережі, принципової теплової схеми ТП, однолінійних схем електропостачання і автоматики, схем збирання та повернення конденсату, інструкції з обслуговування ТП і наявного устатковання, інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки під час роботи на ТП, температурного графіка, встановлених норм витрати теплоносія і повернення конденсату, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговувальний персонал ТП здійснює огляд;
 •   розробити та затвердити робочі програми з проведення випробування устатковання ТП на гідравлічну щільність;
 •   забезпечити наявність на робочих місцях обслуговувального персоналу, режимних карт роботи ТП;
 •   усунути порушення, виявлені у теплових та гідравлічних режимах роботи ТП;
 •   виконати гідравлічні випробування устатковання ТП на щільність та міцність, результати випробувань відображаються в акті готовності об'єкта до зими;
 •   провести промивання устатковання та трубопроводів ТП;
 •   виконати ревізію насосних агрегатів систем центрального опалення і підживлення;
 •   виконати ревізію та ремонт щитів електроавтоматики, автоматики підживлення систем опалення;
 •   перевірити відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв, положень їх установки та пломбування теплопостачальною організацією;
 •   виконати ремонт та повірку ЗВТ.

Вимоги до підготовки будівель і споруд до опалювального сезону (розділ IX Правил).

Під час весняного технічного огляду будівель і споруд уточнюються обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на міжопалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року.

Під час підготовки до опалювального періоду власники будівель і споруд або уповноважені ними органи повинні виконати такі заходи, а саме:

 •  закрити на механічні замки вхідні двері в теплові пункти, горища та технічні підпілля;
 •   вивісити у встановлених місцях таблички із зазначенням місцезнаходження ключів від теплових пунктів, горищ, технічних підпіль;
 •   забезпечити вільний доступ до проходів в теплопунктах, технічних підпіллях, на горищах;
 •   забезпечити вільний під'їзд до теплових камер, вузлів приєднання систем теплоспоживання на прибудинкових територіях;
 •   перевірити стан охоронних зон зовнішніх ТМ та видалити з них сторонні забудови та насадження;
 •   перевірити стан дренажних систем в місцях розташування теплотехнічного обладнання та трубопроводів;
 •   не допускати складування матеріальних цінностей в місцях розташування теплотехнічного обладнання та трубопроводів;
 •   провести дезінсекцію, дератизацію приміщень вбудованих теплових пунктів та місць прокладення трубопроводів теплотехнічних систем, розташованих у підвалах житлових будинків;
 •   забезпечити вентиляцію ТП з кратністю відповідно до НТД;
 •   забезпечити працездатність зливових систем сміттєзбірників та не припускати злив агресивних вод при промивці сміттєзбірників через отвори підлоги сміттєзбірників на систему теплопостачання в технічних підвалах під ними.

Під час осіннього технічного огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до опалювального періоду. До цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи.

Враховуючи викладене вище кожен замовник, залежно від того власником чого він є (джерел теплової енергії та / або теплових мереж та / або теплових пунктів та / або будівель і споруд), має здійснювати підготовку до опалювального сезону у відповідності до Правил. Відповідно здійснити закупівлі товарів, робіт та послуг у відповідності до затверджених замовником організаційно-технічних заходів з підготовки до опалювального періоду замовник має право без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу за Постановою № 169.

Чи можна здійснити закупівлю природного газу або деревини для опалення та / або електричної енергії та / або водопостачання без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу на підставі абзацу 24 підпункту 1 пункту 1 Постанови № 169?

Ні, адже Правила не визначають, що здійснення закупівлі природного газу або деревини та / або електричної енергії та / або водопостачання для опалення є підготовкою до опалювального сезону. Більше того, Правила встановлюють єдиний порядок підготовки юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізичних осіб, які має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство до опалювального періоду у вигляді ремонтно-профілактичних робіт.

Єдиним цікавим виключенням у підготовці до опалювального сезону є у замовників, які є власниками джерел теплової енергії щодо забезпечення укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання.

Відповідно, якщо замовник не є власниками джерел теплової енергії, він має здійснювати закупівлю природного газу або деревини для опалення та / або електричної енергії та / або водопостачання у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», адже такі предмети закупівлі є щорічною потребою замовника.

Покроковий алгоритм здійснення таких закупівель доступний на платформі TNDR за покликанням.

Постанова 169, договір,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.