10.04.2020 Лілія Кулик

Який строк подання документів переможцем торгів

Особливості розрахунку строку в публічних закупівлях на прикладах

Сьогодні одним із найбільш поширених питань серед Постачальників залишається строк подання документів переможцем торгів.
 
Відповідно до  частини 6 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою ст. 17.

Як розрахувати дні правильно

Розберемо уявну ситуацію на прикладі, при якому замовник опублікував намір укласти договір 14 березня 2019 р. Першим днем, коли розпочинається відлік строку подання документів переможцем торгів, є 15 березня, тобто на наступний день після дня оприлюднення наміру. Звірившись із календарем, ми розуміємо, що 10 днем, коли учасник зобов’язаний надати документи, є 24 березня.
 
Багато хто може подумати, що неділя — загальноприйнятий вихідний день, отже документи переможця можливо подати в понеділок 25 березня. Аргументом на користь такої думки може виступати, наприклад, ч. 5 ст. 254 Цивільного кодексу, яка встановлює наступне: якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
 
Вітчизняні юристи, бухгалтери та, навіть, експерти з публічних закупівель, посилаються у своїх працях та коментарях на вищевказану норму і вважають, що завантаження довідок у перший після вихідних та/або свят робочий день допустиме і не буде розцінюватися як порушення.
 
Однак, позиції Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ), який є органом оскарження за Законом, а також національних судів, зводяться до того, що останнім днем для подання документів переможцем є 10 календарний день, незалежно від того, чи припадає він на святковий день, чи на неділю як вихідний день.
 
Тому, у наведеній нами вище гіпотетичній ситуації останнім днем для надання документів переможця є 24 березня 2019 року. Пропонуємо підтвердити вищевказану позицію державних органів за допомогою аналізу конкретних рішень АМКУ та судів.

Рішення господарських судів з приводу розрахунку строків

(У наведених нижче прикладах строки розраховані згідно з діючою, на той момент, редакцією  Закону" Про публічні закупівлі")

Господарський суд Черкаської області у своєму Рішенні від 03 жовтня 2017 р. по справі № 925/945/17 встановив, що твердження Позивача про те, що два дні з 5-денного строку, встановленого для подання документів щодо відсутності підстав, встановлених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», випали на вихідні дні, є безпідставними, оскільки даний строк встановлений статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», і його перебіг не залежить від дій ані Позивача, ані Відповідача (Замовника), і не міг бути прогнозований, і не повинен був прогнозуватися Відповідачем (Замовником) під час розміщення оголошення та наступного проведення процедури закупівлі.
 
Господарський суд Одеської області 18 вересня 2017 р. по справі № 916/1679/17 зауважив, що граничним днем строку є п'ятий день. Як було встановлено судом, протягом 30.06.2017 (п’ятниці), 01.07.2017 (суботи), 02.07.2017 (неділі), 03.07.2017 (понеділка), а також в останній п'ятий день строку, що припав на 04.07.2017 (вівторок), необхідні документи від позивача до відповідача не надходили. При цьому суд звертає увагу, що Закон не містить жодних приписів щодо підстав для продовження цього строку. Враховуючи, що документи переможця були надані 05.07.2017 (після спливу строку, визначеного Законом), замовник прийняв правомірне рішення про відхилення тендерної пропозиції учасника.

Рішення АМКУ

Цікавим в практиці вирішення спорів за абз. 2 ч. 3 ст. 17 Закону є Рішення Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 2409-р/пк-пз від 16.03.2018 та Рішення № 6871-р/пк-пз від 02.10.2017.

Очікуване рішення на користь Замовника

В першому з вищевказаних рішень повідомлення про намір укласти договір з учасником було опубліковане 09 лютого 2018 р. Скаржник зазначив, що його протоколом від 09.02.2018 № 5.14 було визначено переможцем Процедури закупівлі. На виконання вимог, Скаржник ще до закінчення строку (00.00 15.02.2018) надання документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі — Закон), о 17 годині 41 хвилину 13.02.2018 завантажив всі документи, що передбачені додатком 2 

Документації для переможця до електронної системи, і того ж дня відправив їх з описом кур'єрською службою «Нова пошта», про що свідчать:

  • опис вкладення з відміткою про огляд документів працівником ТОВ «Нова пошта» від 13.02.2018 експрес-накладної № 59 0003 1753 5090;
  • квитанції про оплату відправлення від 13 лютого 2018 року (19 година 23 хвилини)
  • screenshot факту отримання документів Замовником.


Скаржник повідомив, що він відправив всі необхідні документи ще до закінчення строку надання таких документів, терміновою доставкою, а також надав вчасно такі документи Замовнику через електронний майданчик закупівель.
 
Зі свого боку Замовник зазначив — документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, Скаржником було надано (передано) до канцелярії Управління освіти представником ТОВ «Нова Пошта» 15.02.2018 о 12:58. Разом з пакетом документів було надано експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта» № 59000317535090, в якій зазначена наступна інформація: «Дата оформлення: Ср «14» Лютий 2018 р. Розрахункова дата прибуття: Чт «15» Лютий 2018 р.». Замовник на розгляд Колегії надав, зокрема, експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» від 14.02.2018 № 59000317535090, в якій зазначена розрахункова дата прибуття відправлення (документів) 15.02.2018, а також відмітка про отримання — 15.02.2018.
 
В резолютивній частині орган оскарження дійшов висновку, що Скаржник не довів та документально не підтвердив, що Замовник у строки та спосіб, передбачені Документацією, отримав від Скаржника документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

Оскарження рішення АМКУ

В Рішенні № 6871-р/пк-пз від 02.10.2017 р. Замовник оприлюднив намір укласти договір 23.08.2018. Цього ж дня Скаржник в повному обсязі надав Замовнику документи в паперову вигляді. Проте, довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів була надана лише 29.08.2017, що пов’язано з фактичною неможливістю її надання раніше, тому що відповідно до пункту 4 Порядку, затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, строк розгляду заяви платника та видачі довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заявки органом доходів і зборів.
 
За твердженням Скаржника, запит на отримання довідки, враховуючи, що дні з 24.08.2017 по 27.08.2017 були вихідними днями, був направлений до податкового органу двічі, 23.08.2017 та 28.08.2018, а Довідка була видана в паперовому вигляді на третій робочий день — 29.08.2017. АМКУ у своєму рішенні встановив, що кінцевим строком для подання документів переможця є 28.08.2017. Отже, довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів була надана після спливу п’ятиденного строку для подання документів переможця, а тому орган оскарження відмовив Скаржнику у задоволенні його Скарги.
 
Однак на цьому вищевказана справа не завершилась. Скаржник подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправним рішення АМКУ №6871-р/пк-пз від 02.10.2017 та його скасування. Судом було визначено, що законодавчо встановленим обов'язком переможця закупівлі є надання документів, визначених у самому нормативному акті, у п’ятиденний строк, і до переліку цих документів не віднесено довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків. Суд вирішив, що законодавче встановлення обов'язку з надання певних документів в п'ятиденний термін не дозволяє збільшувати перелік таких документів, в тому числі, і в тендерній документації.
 
Суд дійшов висновку, що законодавчо передбачена можливість відхилення тендерної пропозиції у випадку ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених всією нормою статті 17 Закону, не може обмежувати термін подання таких документів п'ятьма днями, оскільки такий термін прямо встановлений лише для обмеженого переліку, про що прямо зазначено в тексті статті 17 Закону України Про публічні закупівлі.
 
Суд погодився з можливістю застосування до строку подання довідки про відсутність заборгованості критеріїв розумного строку, проте, не погодився з застосуванням обмеження цього строку п'ятиденним терміном. Суд також зауважив, що строк надання переможцем замовнику пакету документів в паперовому виді визначено в п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3. розділу V тендерної документації, та становить 5 днів. При цьому не визначено, чи це календарні, чи робочі дні. Документи в повному обсязі були надані замовнику на третій робочий день і не могли бути надані раніше, враховуючи два святкові дні (День Незалежності України) та два вихідних дня після публікації. Строки надання пакету документів, а саме Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів 29.08.2017, не можна розцінювати, як надання поза межами терміну, встановленого частиною третьою ст. 17 Закону України Про публічні закупівлі, враховуючи що з 24 по 28 серпня були вихідні дні.
 
Суд визнав протиправним та скасував рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 02.10.2017 №6871/р-пк-пз, зобов'язавши постійно діючу адміністративну колегію Антимонопольного комітету України розглянути скаргу Скаржника, подану в процедурі публічних торгів № UA-2017-06-23-000511-а.а2 з урахуванням викладеного у мотивувальній частині постанови.
 
Київський апеляційний адміністративний суд в повному обсязі підтримав позицію першої інстанції, залишивши без задоволення апеляційні скарги АМКУ та Замовника по закупівлі. Далі, 30 липня 2018 р. було відкрите касаційне провадження за скаргою третьої особи на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 березня 2018 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 29 травня 2018 року у справі № 826/13635/17. Наразі інформація щодо подальшої долі цієї справи відсутня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Підсумуємо

На практиці формулювання «у строк, що не перевищує 10 днів  з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю» розуміється так, що кінцевим днем подання документів переможцем торгів є 10 календарний день, незалежно від того, чи є цей день робочим, вихідним або святковим (відлік строку починається з наступного календарного дня після оприлюднення замовником наміру укласти договір).

 
Перебіг строку не залежить від дій ані учасника, ані замовника, і не повинен прогнозуватися замовником під час розміщення оголошення та проведення процедури закупівлі.
Закон не містить жодних приписів щодо підстав для продовження строку для подання документів переможцем.
 
Стаття з сайту  smarttender.biz

амку, постачальник, замовник, тендерна документація, Кваліфікація і оскарження,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.